TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkplaat Omgekomen Inwoners Gaasterland

Het oorlogsmonument in Balk is opgericht ter nagedachtenis aan vijf medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de vijf slachtoffers luiden:

Th. de Boer, J.J. Boomsma, J. Hornstra, J. Nagelhout en J.D. Schweitzer.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Bert Deelman
  • Foto's: Bert Deelman