Hotel De Wereld Wageningen

Met recht mag Wageningen zich de ‘Stad der Bevrijding' noemen. De Canadese Luitenant-Generaal Charles Foulkes had namelijk in de meidagen van 1945 deze stad aangewezen om er de capitulatieonderhandelingen met de Duitsers te voeren. Waarom viel de keuze voor deze historische handelingen op Wageningen.
In de eerste plaats begonnen de Duitse linies even buiten Wageningen. Duitse generaals hoefden geen grote afstand te rijden door bevrijd gebied, met gevaar voor molestatie.
Een ander belangrijk punt: Wageningen was op last van de Duitsers geëvacueerd. Dus ook van de zijde van de bevolking viel geen actie tegen de Duitse onderhandelaars te vrezen. Toen Generaal Foulkes ten slotte de naam hoorde van hotel ‘De Wereld', stond voor hem vast dat de Duitsers hier en nergens anders zouden capituleren.
Zaterdagmorgen 5 mei gaf hij de Duitsers opdracht om 11 uur met een afvaardiging naar Wageningen te komen. Stipt op tijd verscheen de chef-staf van het 25ste Duitse leger, Luitenant-Generaal Reichelt, vergezeld van een tolk.
In ‘De Wereld' werd hij ontvangen door Foulkes. Bij deze voorbespreking was ook Z.K.H. Prins Bernhard aanwezig in zijn kwaliteit als bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten.
Reichelt kreeg opdracht om diezelfde middag terug te komen, vergezeld van de bevelhebber van het 25ste Duitse leger, Generaal-Oberst Johannes Blaskowitz. De definitieve capitulatieonderhandelingen vonden zaterdagmiddag om 4 uur plaats. Blaskowitz, vergezeld van Reichelt en een tolk betrad via de toenmalige serre de grote zaal van ‘De Wereld'.
Op de vraag van Generaal Foulkes of Blaskowitz bereid was te capituleren, antwoordde de Duitse bevelhebber met: ‘Jawohl'.
Daarmee was de capitulatie een feit en hotel ‘De Wereld' een monument.

Hotel de Wereld in Madurodam in Den Haag (foto 5)

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

5mei

Hoe zat dat nou met de Duitse capitulatie op 5 mei in Wageningen?

De besprekingen in hotel De Wereld in Wageningen van 5 mei 1945 gelden als de Duitse capitulatie in Nederland. Feitelijk werd in Wageningen gesproken over een 'spoorboekje' voor de afwikkeling van de capitulatie in bezet Nederland na de onvoorwaardelijke Duitse overgave, een dag eerder, op de Lüneburger Heide. Generaal Blaskowitz, de Duitse bevelhebber in Nederland, stelde aanvankelijk nog wat voorwaarden maar had uiteindelijk geen andere keus dan te tekenen bij het kruisje.

Lees meer

nov2017

'Bevrijdingshotel' De Wereld in Wageningen failliet

Hotel de Wereld in Wageningen, waarin op 5 mei 1945 de capitulatie van de Duitse bezetter in Nederland werd getekend, is failliet. Dat heeft de eigenaar, de Jaap Venendaal Groep (7Habits BV), laten weten.

Lees meer