TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

M4A4 Sherman Tank "Clanky"

In 1990 werd op het Eeklose grondgebied, aan het sas van Balgerhoeke, een Sherman tank geplaatst ter ere van onze Canadese bevrijders. Tijdens hun Battlefield Tour van dat jaar kreeg the South Alberta Regiment eervol en symbolisch deze Sherman tank aangeboden dat werd opgedragen aan alle betrokken Canadese eenheden en aan the 4th Canadian Armoured Division, waarvan the South Alberta Regiment een belangrijk strijdende eenheid was. Dit RECCE regiment stond destijds onder het bevel van Kolonel Gordon D. de S. "Swatty" Wotherspoon en was in de betreffende brigade bekend als "the eyes, ears and nose for the 4th Armoured Division".

Het was echter een feit dat noch de Canadese veteranen, noch de actieve militairen die hen tijdens elke Battlefield Tour sinds 1990 vergezelden, met geen enkele zekerheid konden zeggen welke nationaliteit de tank in Balgerhoeke vertegenwoordigde en dat wegens het naar hun aanvoelen ontbreken van de juiste markeringen die aanvaardbaar zouden zijn voor de Canadian Armoured Corps. Men koesterde wel de hoop dat ooit de meest geschikte keuze zou worden gemaakt voor een zowel belangrijk historische, als symbolische waarde.

Heel recent hebben twee vrienden samen hun schouders gezet onder een lovenswaardig initiatief. Dit Canadees Ė Belgische idee werd volledig geschiedkundig onderbouwd en grondig uitgewerkt door Major (Retíd) Danny McLeod, toenmalige tankcommandant van the South Alberta Regiment, en de heer Walter Cami, Honorary Member van the S.A.R. Hun uitgangspunt was om op de tank in Balgerhoeke de juiste markeringen te laten aanbrengen, zodoende dat vanaf heden, duidelijk en voor altijd zal blijken, waarvoor deze tank als herdenkingsmonument in werkelijkheid is opgericht. De door hen aangereikte motivering is zeer waardevol, niet alleen voor Eeklo, voor BelgiŽ of Canada, maar voor de hele Canadese Bevrijdingsroute van 1944 tot 1945, doorheen Noord West Europa.

Gezien de historische correctheid van dit alles, diende vooraf elke oude markering te worden verwijderd van de tank. Vervolgens werd op de juiste locatie het eenheidsnummer "45" aangebracht, alsook het formatieteken van de 4de Divisie, waartoe the South Alberta Regiment destijds behoorde. Op de geschutstoren werd een witte cirkel aangebracht, het tactische teken namelijk van het C eskadron van the South Alberta Regiment. Om precies te zijn waren het onder meer enkele Sherman tanks van dit C eskadron die op 15 september 1944 als eersten onze stad binnen reden, als een voorbode van de nakende bevrijding van Eeklo en omgeving. In de witte cirkel werd het getal "19" geplaatst, verwijzend naar de bevelvoerende officier, namelijk niemand minder dan Majoor David Currie; die tevens boven dit alles de enige was aan wie een "Victoria Cross" werd toegekend in the Royal Canadian Armoured Corps tijdens hun bevrijdingstocht doorheen Noord West Europa. Ter voltooiing van dit verbluffende initiatief, werd op de tank in Balgerhoeke de naam aangebracht van Dave Currieís memorabele Sherman tankÖ

Op maandag 29 juli 2013, werd een grote Canadese delegatie met een aantal hooggeplaatste vertegenwoordigers van the SARVA, the SALHRA en the SALH officieel verwelkomd in de raadzaal van het Eeklose stadhuis. Voor deze gelegenheid had burgemeester Koen Loete het voorrecht om aan zijn Canadese gasten, als een werkelijke wereldprimeur, te kunnen meedelen dat de Sherman tank in Balgerhoeke, overeenkomstig alle aangehaalde redenen, voortaan bekend zal staan als " CLANKY ".

Foto 5 toont de tank op 2 mei 1992 toen de tank werd ingewijd. Op de foto staan 3 mannen Sgt Adrian Berry, MWO John Szram en WO Gregory Menuz (allen leden van de SALH); de laatste 2 van hen zijn overleden.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Walter Cami
  • Foto's: Peer Franken (1,2,3,4) & Adrian Berry (5)

Gerelateerde boeken

Sherman Medium Tank 1942-45
British and American Tanks of World War Two
The Sherman Tank