TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Oorlogsmonument Nederlands Hervormde Kerk Joure

Het Monument op de N.H. kerk in Joure is opgericht ter nagedachtenis aan achttien medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen.

De namen van de achttien slachtoffers luiden:

Uilke Boonstra, Hotze Brouwer, Willem van der Bij, Ynze Dikkerboom, Jan Eijsinga, Wiepke Hof, Richard Jung, Geert Knol, Jan Lenos, Hendrik Prakken, Dirk de Ruiter, Siebe de Ruiter, Hendrik Jan Textor, Andries van Veen, Hylke Watze van der Veen, Joachim Carel Vegelin van Claerbergen, Harm de Vries, Kornelis Wind en Sape van Wijngaarden.

Dit Oorlogsmonument, een plaquette op de Nederlands Hervormde kerk in Joure, herdenkt ook de slachtoffers die vielen in Nederlands-IndiŽ in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1945 en 1950.

Op het Monument word ook een slachtoffer herdacht die viel in Korea in 1951.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)