TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Leudal Museum

In het St.-Elisabethshof is het Leudalmuseum gevestigd.
De permanente tentoonstelling geeft een beeld van de natuur, cultuurhistorie en geschiedenis van het Leudal.

De collectie is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden, t.w.
Ľ Flora en Fauna
Ľ Archeologie
Ľ Heemkunde ( m.n. gericht op huishoudelijk en verenigingsleven)
Ľ Geschiedenis (Tweede Wereldoorlog)

Daarnaast worden in het museum regelmatig wisselexposities en demonstraties gehouden (zie hiervoor de pagina's tentoonstellingen en activiteitenkalender).

Aan de hand van foto's, kaarten en voorwerpen wordt een indruk gegeven van de Tweede Wereldoorlog in het Leudalgebied.
De tentoonstelling is ingericht aan de hand van vier thema's n.l.:
Ľ de Duitse inval op 10 mei 1940,
Ľ de luchtoorlog,
Ľ de vormen van verzet in de oorlogsjaren
Ľ de frontperiode en bevrijding (1944 - 1945)

Voor de actuele bezoekersinformatie, kunt u terecht op de website van het museum.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Leudalmuseum
  • Foto's: Willem Kiggen