TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Herdenkingstuin te Oldenzaal

In de herdenkingstuin achter het gemeentehuis zijn diverse Joodse monumenten.

De plaquettes bevinden zijn replica's. De originelen bevinden zich in het gemeentehuis.

De tekst op de linker plaquette luidt:
UIT OORLOGS- EN BEZETTINGSTIJD
10 MEI 1940 - 5 MEI 1945
GESNEUVELD:
ENGELBERTINCK, J.H. *2 NOV. 1910, † 12 MEI 1940,
KOOPER, WILH. TH. *27 JAN. 1913, † 13 MEI 1940,
KLIEVERIK, G.J.F. * 21 AUG. 1908, † 14 MEI 1940,

GEVALLEN BIJ HET VERZET:
GELDERMAN, MR. J. * 18 NOV. 1918, † 26 AUG. 1944,
OLDE HENGEL. H.H.J. * 12 JAN. 1918, † 14 AUG. 1944,
WOLBERT, G.J.H. * 14 APR. 1923, † 2 APR. 1945.

GEVALLEN BIJ VOEDSELTRANSPORT:
HOEKMAN, K. * 3 NOV. 1905, † 20 MRT. 1945,

GEDEPORTEERD EN GESTORVEN IN DEN VREEMDE:
71 PERSONEN. ONDER WIE 60 JODEN.
WEGGEVOERD BIJ RAZZIA'S: 800 PERSONEN.
WEGGEVOERD ALS GEVANGENE EN GIJZELAAR: 27 PERSONEN.


De tekst op de bovenste plaquette in het midden luidt:
TER HERINNERING
AAN DE JOODSE INGEZETENEN
DIE GEDURENDE DE JAREN 1940/45
WERDEN WEGGEVOERD EN WIER
LAATSTE RUSTPLAATS ONBEKEND IS.


Op de onderste plaquette in het midden staan de namen en geboortedata van 63 joodse oorlogsslachtoffers.

De tekst op de rechter plaquette luidt:
TER HERINNERING AAN HEN DIE VIELEN ALS GEVOLG VAN OORLOGSHANDELINGEN IN HET VOORMALIG NEDERLANDS OOST-INDIE 1941-1949.
J.J. ANKONE * 5 NOV. 1927 † 27 JULI 1946
C.H. JANSEN * 28 MEI 1922 † 25 DEC. 1947
J.A. JANSEN * 22 AUG. 1900 † 8 AUG. 1946
G.A. KROON * 31 MRT. 1927 † 1 AUG. 1949
J.W. SCHOPBERTELD * 9 JULI 1925 † 7 NOV. 1948
G.B. SCHURINK * 27 SEPT. 1927 † 1 APR. 1949
G.J. STEENBEEKE * 12 OKT. 1925 †18 NOV. 1946
A.H. WEUSTINK * 27 JAN. 1925 † 7 MEI 1949
G.H.J. WISSINK * 19 MRT. 1913 † 25 JAN. 1942
G.J.A. ZEIGER * 1 JULI 1925 † 13 DEC. 1947

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Arjan Vrieze
  • Foto's: Arjan Vrieze
Bloedig bevrijdingsfeest in Oldenzaal kost acht doden.

18jan

Bloedig bevrijdingsfeest in Oldenzaal kost acht doden.

Acht jonge Oldenzalers verloren op 8 mei 1945 het leven bij een explosie tijdens een bevrijdingsfeest op de Groote Markt. Een drama dat door de jaren heen naar de achtergrond verdween. Een gedenkteken op de plek van de ramp moet een einde maken aan het ‘stille verdriet’ van de nabestaanden.

Lees meer