TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Oorlogsmonument Bouke de Vries

Het monument op de N.H. begraafplaats is opgericht ter nagedachtenis aan Bouke de Vries die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de bezetter is gefusilleerd.

In de april-meidagen van 1943 werd ook in Oudega gestaakt. Melkrijders die op weg waren naar de zuivelfabriek, werden staande gehouden en de melkbussen in de sloot geleegd. Het gerucht ging dat er aan de spoorlijn naar Staveren sabotage gepleegd zou worden. Waarschijnlijk is dat de Duitse instanties ter ore gekomen, want de politie kreeg opdracht om op zondagmorgen 2 mei ook een plakkaat over de afkondiging van het standgerecht aan te brengen op het publicatiebord bij de ingang van de zuivelfabriek. De Oudgaster bevolking dromde samen op en rond het fabrieksterrein om de publicatie te lezen toen de bezetter bij de fabriek aankwam. Op dat moment bleek dat er tientallen bussen melk uit een melkpraam waren geleegd. Vier jongens werden opgepakt en naar Sneek gebracht.

De bezetter kon de plaatselijke vrachtrijder Bouke de Vries niet vinden. Daarom werd in zijn plaats zijn vrouw gearresteerd. Toen De Vries dit hoorde, wilde hij zich meteen aangeven om zijn vrouw vrij te krijgen. Ondanks dat dit hem werd afgeraden, meldde hij zich bij de bezetter. Mevrouw De Vries werd vrijgelaten, maar haar man werd waarschijnlijk samen met Broer de Witte uit Westhem en de Gorredijkster onderwijzer Jan Eisenga bij de oude schietbaan aan het Leeuwarder Kalverdijkje op 5 mei 1943 gefusilleerd. Zijn stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Bert Deelman
  • Foto's: Bert Deelman

Gerelateerde boeken

52.992488, 5.549601