Monument Vakbondsmuseum Amsterdam

Het Monument in het Nationaal Vakbondsmuseum in Amsterdam is nagedachtenis aan de ruim 3400 Amsterdamse diamantbewerkers die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen.
Tekst op het Monument:

GEDENKT, GIJ DIE HIER VOORBIJ GAAT. TWEE DUIZEND ONZER VROEGERE VAKGENOOTEN
DIE GEDURENDE DE BEZETTING NAAR DUITSCHLAND WERDEN WEGGEVOERD OM NOOIT MEER TERUG TE KEREN

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: TracesOfWar
  • Foto's: TracesOfWar.com