Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.
 • 01-01-1940: De Britse Koning George VI ondertekent een proclamatie waarin alle mannen tussen 19 en 28 worden verplicht voor militaire dienst.

 • 02-01-1940: Finland verklaart 55.000 Sovjettroepen bij de oostelijke grens te hebben ingesloten.

 • 02-01-1940: De Nederlandse regering geeft nieuwe instructies aan de opperbevelhebber van land- en zeemacht generaal Reijnders over de verdediging van vesting Holland en de Grebbelinie. Hij maakt hiertegen bezwaar.

 • 03-01-1940: De Duitse veldmaarschalk Hermann GŲring krijgt de verantwoordelijkheid voor de Duitse oorlogseconomie.

 • 05-01-1940: Ten oosten van het Finse Soumussalmi vernietigt de Finse 9de divisie het Sovjet 44ste regiment jagers.

 • 05-01-1940: De Britten waarschuwen Noorwegen dat de Royal Navy de Noorse wateren zal binnenvallen als de Noren illegaal Duitse schepen ijzererts laten laden.

 • 05-01-1940: De Britse minister van Defensie Hore-Belisha wordt door Oliver Stanley vervangen.

 • 06-01-1940: De Nederlandse regering maakt bekend dat er niet te onderhandelen valt over de Nederlandse neutraliteit.

 • 07-01-1940: De Nederlandse regering verwerpt grotendeels de bezwaren van generaal Reijnders betreffende de instructie van 2 januari 1940.

 • 08-01-1940: In Groot-BrittanniŽ wordt voedsel gerantsoeneerd.

 • 09-01-1940: Zowel Japan als China verklaart de strijd in het Noorden van de provincie Gwangdong te hebben gewonnen.

 • 10-01-1940: Twee Duitse luchtmachtofficieren maken een noodlanding in Vucht (BelgiŽ). Ze blijken plannen voor een Duits offensief tegen Nederland en BelgiŽ bij zich te hebben en deze plannen geraken in Belgische handen.

 • 10-01-1940: Hitler stelt de datum voor Fall Gelb op 17 januari 1940.

 • 11-01-1940: In Frankrijk wordt voedsel gerantsoeneerd.

 • 12-01-1940: Sovjet vliegtuigen bombarderen de Finse steden Turku, Lahti en Helsinki.

 • 13-01-1940: Nederland en BelgiŽ brengen hun troepen in staat van paraatheid.

 • 14-01-1940: De Sovjetunie protesteert bij Zweden en Noorwegen omdat zij steun aan Finland verlenen.

 • 14-01-1940: In Nederland worden de periodieke verloven tijdelijk ingetrokken.

 • 15-01-1940: De Belgische regering wijst het voorstel om geallieerde troepen op Belgisch grondgebied toe te staan af.

 • 15-01-1940: Gemeld wordt dat Japanse troepen in China zich terugtrekken op Gwangdzjow (Kanton) in de provincie Gwangdong.

 • 15-01-1940: Generaal Reijnders maakt zijn bezwaren tegen het oorlogsbeleid van de Nederlandse regering schriftelijk kenbaar.

 • 16-01-1940: Hitler gelast uitstel van de in januari geplande aanval op Nederland, BelgiŽ en Frankrijk.

 • 16-01-1940: De geallieerden bereiden een militaire actie in Noorwegen voor.

 • 18-01-1940: Chinese troepen zijn opgerukt tot 15 km voor Gwangdzjow (Kanton).

 • 20-01-1940: De Britse minister van marine Winston Churchill roept de neutrale landen op zich bij de geallieerden aan te sluiten.

 • 21-01-1940: Het Finse ministerie van oorlog formeert een vreemdelingen legioen van 11.500 vrijwilligers uit 26 landen.

 • 23-01-1940: De vredesresolutie van de Zuidafrikaanse oppositieleider generaal Herzog wordt met 81 tegen 59 stemmen verworpen.

 • 25-01-1940: Duitse vliegtuigen bombarderen de Britse Shetland eilanden.

 • 25-01-1940: Nederland komt niet tegemoet aan de oproep van Churchill om bij de geallieerden aan te sluiten.

 • 26-01-1940: Sovjet troepen breken door de Finse Mannerheimlinie.

 • 27-01-1940: Het OKW begint onder de persoonlijke leiding van Alfred Jodl met de voorbereiding van de plannen voor de bezetting van Noorwegen en Denemarken (Operatie WeserŁbung).

 • 29-01-1940: Duitse vliegtuigen bombarderen de Britse oostkust, van de Shetland eilanden tot aan Kent.

 • 30-01-1940: In Tokio worden de Sovjet-Japanse onderhandelingen over het vaststellen van de grens tussen Buiten-MongoliŽ en Mantsjoerije afgebroken.

 • 30-01-1940: Hitler geeft opdracht tot uitwerking van een nieuw aanvalsplan, nu voor geheel Nederland.

 • 31-01-1940: De Nederlandse regering geeft generaal Reijnders in overweging ontslag aan te vragen.

 • 01-02-1940: Kyosti Kollio (voorzitter Finse parlement) zegt dat zijn land bereid is tot een vredesverdrag met de Sovjetunie.

 • 01-02-1940: Sovjet troepen openen het offensief op de Karelische landengte.

 • 02-02-1940: Japanse troepen bezetten Pinjang in de provincie Gwangxi (China).

 • 03-02-1940: De Duitse Luftwaffe bombardeert de Britse kust tussen Tyne en Norfolk en brengt daar 14 schepen tot zinken.

 • 04-02-1940: Japanse bombardementen brengen veel schade toe aan het treinverkeer tussen Haiphong en Koenming (China).

 • 04-02-1940: De Balkan-Entente wenst neutraal te blijven.

 • 05-02-1940: Het geallieerde opperbevel besluit 3 ŗ 4 divisies naar Noorwegen te sturen, Finland te helpen en de Zweedse ertsmijnen rondom Gšllivare te bezetten.

 • 06-02-1940: De Nederlandse regering maakt plannen voor de bouw van 3 slagkruisers en de modernisering van de marine haven Surabaja te Java (IndonesiŽ) bekend.

 • 06-02-1940: De Nederlandse opperbevelhebber Reijnders krijgt eervol ontslag en wordt opgevolgd door generaal H.G. Winkelman.

 • 08-02-1940: Sovjetbronnen melden de verovering van diverse forten in de Finse Mannerheimlinie.

 • 12-02-1940: Duitsland en de Sovjetunie tekenen een economisch verdrag.

 • 12-02-1940: De eerste deportaties van Joden uit Szczecin (Polen) naar Lublin vinden plaats.

 • 12-02-1940: De eerste Australische troepen arriveren in Suez (Egypte).

 • 14-02-1940: De Britse koopvaardijvloot in de Noordzee wordt bewapend.

 • 15-02-1940: De Duitse Kriegsmarine maakt bekend dat zij Britse koopvaardijschepen als oorlogsschepen zal beschouwen.

 • 15-02-1940: De Britse regering biedt aan elk neutraal schip te konvooieren ongeacht de bestemming.

 • 16-02-1940: Het Duitse bevoorradingsschip Altmark wordt door de Britse torpedobootjager H.M.S. Cossack in de JŲsenfjord in Noorwegen geŽnterd, waarbij ruim 300 Britse krijgsgevangenen worden bevrijd.

 • 17-02-1940: China meldt een verpletterende nederlaag van Japanse troepen nabij Nanning.

 • 17-02-1940: De Zweedse regering weigert militaire steun te geven aan Finland.

 • 18-02-1940: Chinese autoriteiten melden dat Japanse troepen zijn geland op het schiereiland Leidzjow (China).

 • 23-02-1940: De geallieerden stellen een blokkade in van de Noordelijke IJszee om te voorkomen dat Duitsland hoogwaardige ertsen importeert.

 • 24-02-1940: Het definitieve plan voor de operatie Fall Gelb is gereed.

 • 25-02-1940: Op een conferentie in Kopenhagen, Denemarken verklaren de Scandinavische landen zich neutraal in het Fins-Sovjet conflict.

 • 26-02-1940: De Amerikaanse neutraliteitscommisie legt sterke beperkingen op aan schepen van oorlogvoerende landen binnen de terretoriale wateren van Amerika.

 • 27-02-1940: Moskou meldt de eerste Sovjet overwinning sinds Kerstmis aan het front in Noord-Finland bij Petsjenga.

 • 28-02-1940: De Sovjetunie geeft Finland 48 uur om op de vredesvoorstellen in te gaan.

 • 28-02-1940: Sovjettroepen zijn Viipuri (Finland) tot op 10 km genaderd.

 • 29-02-1940: De Franse regering revalueert de goudvoorraad om de oorlog te kunnen betalen.

 • 01-03-1940: Britse vliegtuigen gooien pamfletten af boven o.a. Berlijn.

 • 01-03-1940: Sovjet troepen bereiken de buitenwijken van Viipuri (Finland).

 • 02-03-1940: De Nieuw-Zeelandse regering maakt bekend de vloot op oorlogssterkte te brengen en de Britse marine met manschappen te versterken.

 • 03-03-1940: Sovjettroepen steken over het ijs de baai van Viipuri (Finland) over, waarmee het lot van de stad bezegeld is.

 • 03-03-1940: Noorwegen en Zweden weigeren de doorgang voor een Geallieerd expeditie leger voor Finland.

 • 04-03-1940: RoemeniŽ verwerpt de uitnodiging van ItaliŽ om lid te worden van het Anti-Komminternpact.

 • 06-03-1940: De Nederlandse onderzeeboot O 11 komt in aanvaring met de Hr. MS BV 3 in de haven van Den Helder. Drie bemanningsleden komen om het leven.

 • 07-03-1940: De Finse opperbevelhebber Carl Mannerheim acht verder vechten zinloos en wil onderhandelingen met de Sovjetunie.

 • 07-03-1940 - 07-03-1940: In de nacht van 7 op 8 maart 1940 wordt het Duitse stoomschip Hannover onderschept en geŽnterd door de Britse H.M.S. Dunedin en Canadese H.M.C.S. Assiniboine. Het schip wordt overgebracht naar Jamaica. Later is het in Engeland omgebouwd tot H.M.S. Audacity.

 • 08-03-1940: Een Finse delegatie o.l.v. premier Risto Ryti vertrekt naar Moskou voor onderhandelingen met de Sovjetunie.

 • 12-03-1940: In Moskou wordt het Fins-Sovjet vredesverdrag getekend. Finland moet onder meer de Karelische landengte en de westoever van het Ladogameer afstaan.

 • 14-03-1940: De Finse evacuatie van bewoners in het gebied dat aan de Sovjetunie wordt afgestaan komt op gang.

 • 15-03-1940: De Franse senaat levert scherpe kritiek op de oorlogspolitiek van Frankrijk tijdens een geheime zitting.

 • 16-03-1940: Duitse bombardementen op de marinebasis Scapa Flow in Schotland

 • 17-03-1940: Architect Fritz Todt wordt benoemd tot rijksminister voor bewapening en munitie in Duitsland.

 • 18-03-1940: Hitler, Mussolini en Graaf Ciano houden een bespreking op de Brenner. Mussolini verklaart zich bereid het vriendschapsverdrag met Groot-BrittanniŽ en Frankrijk te willen opgeven.

 • 19-03-1940 - 19-03-1940: Vijftig toestellen van de RAF bombardeert de vliegbasis bij HŲrnum op het Duitse Noordzee-eiland Sylt. Het is hiermee de eerste aanval van de RAF op een doel op Duits grondgebied.

 • 20-03-1940: Het Franse kabinet van Daladier komt ten val door de kritiek op de oorlogspolitiek, Paul Reynaud wordt de nieuwe premier.

 • 20-03-1940: Duitse vliegtuigen vallen een Brits konvooi aan voor de Schotse kust en brengen negen schepen tot zinken.

 • 21-03-1940: De Franse premier Paul Reynaud vormt een uit 5 man bestaande oorlogsraad.

 • 23-03-1940: Generaal Winkelman laat nieuwe memoranda met betrekking tot zijn oorlogsbeleid opstellen om deze bij de Nederlandse legaties in Brussel, Parijs en Londen te deponeren.

 • 24-03-1940: De Duitse Luftwaffe dropt bloemen boven de Franse stellingen vanwege het paasfeest.

 • 24-03-1940: De Paus veroordeelt de oorlogvoerende landen in zijn paastoespraak voor het schenden van verdragen en het gebrek aan menselijkheid.

 • 25-03-1940: De Britse regering maakt bekend dat het alle legale middelen zal aanwenden om te voorkomen dat Duitsland ijzererts vanuit Narvik (Noorwegen) importeert.

 • 28-03-1940: Het Geallieerde opperbevel besluit om mijnen te leggen in de Noorse territoriale wateren en om belangrijke steunpunten te bezetten.

 • 28-03-1940: In Londen verklaren de Britse premier Neville Chamberlain en de Franse premier Paul Reynaud gezamelijk geen afzonderlijke vrede of wapenstilstand met Duitsland te sluiten.

 • 02-04-1940: De voorzitter van de Egyptische Wafda partij eist dat Britse soldaten het land verlaten zodra de oorlog is afgelopen en dat alle geschilpunten met Cairo geregeld worden.

 • 02-04-1940: Hitler stelt operatie WeserŁbung (aanval op Denemarken en Noorwegen) vast op 9 april.

 • 03-04-1940: Air Marshal Charles Portal wordt benoemd als C-in-C of R.A.F. Bomber Command. Hij volgt Air Chief Marshal Sir Edgar Ludlow-Hewitt op, die inspector general van de R.A.F. wordt.

 • 04-04-1940: De opperste Sovjet keurt een recordbudget voor defensie goed en lijft de Karelische landengte in.

 • 04-04-1940: De Nederlandse militaire attache in Berlijn meldt aan een Noorse gezant de Duitse plannen voor een aanval op Noorwegen en Denemarken. De Noorse gezant is eerder bang voor een Britse aanval.

 • 05-04-1940: Het geallieerde plan om mijnen te leggen in de Noorse wateren wordt verschoven naar 8 april.

 • 05-04-1940: Rede van de Britse premier Neville Chamberlain voor een vergadering van de Conservatieve partij: "Hitler has missed the bus"

 • 07-04-1940: Finland en de Sovjet Unie knopen weer politieke betrekkingen aan.

 • 07-04-1940: Inscheping van het Britse expeditiekorps voor Noorwegen. Britse mijnenleggers varen uit. Duitse marine eenheden stomen op naar Denemarken en Noorwegen.

 • 08-04-1940: De Verenigde Staten verklaart dat zij Nederlands IndiŽ zal beschermen als Nederland in de oorlog betrokken raakt.

 • 08-04-1940: Britse schepen leggen mijnenvelden in de Noorse territoriale wateren, Noorwegen protesteert hiertegen.

 • 08-04-1940: De Poolse onderzeeboot ORP Orzel brengt het Duitse vrachtschip SS Rio de Janeiro tot zinken. Hierbij komen 180 Duitse militairen om het leven. 150 personen worden gered.

 • 08-04-1940: De Britse torpedobootjager HMS Glowworm wordt tot zinken gebracht door de Duitse zware kruiser Admiral Hipper. Van de 149 opvarenden, komen er 109 om het leven.

 • 09-04-1940: Duitse troepen vallen Denemarken en Noorwegen binnen (Operatie WeserŁbung) en bezetten Kopenhagen.

 • 09-04-1940: Koning Haakon en zijn regering verlaten Oslo en vertrekken naar Hamar.

 • 09-04-1940: De Noor Vidkun Quisling maakt in een radiotoespraak bekend dat hij een nieuwe nationale regering heeft gevormd. Hijzelf wordt premier.

 • 09-04-1940: Duitse troepen gaan in Noorwegen aan land bij Larvik, Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim en Narvik.

 • 10-04-1940: De geallieerden waarschuwen de regering voor een op handen zijnde Duitse inval. De Belgische regering verklaart de neutraliteit te zullen handhaven.

 • 11-04-1940: De B.B.C. begint een Nederlands programma uit te zenden.

 • 12-04-1940: Japan verklaart dat het de Dzjoedzjiang (Parelrivier) in China die sinds 1938 gesloten is weer zal heropenen voor de handel op 20 april.

 • 12-04-1940: De Geallieerden verklaren de Deense handelsmarine tot eigendom van de vijand en beginnen Deense schepen in buitenlandse havens vast te houden.

 • 14-04-1940: Japan verklaart dat zij geweld zullen gebruiken indien Nederlands IndiŽ in handen van een derde valt.

 • 14-04-1940: Britse en Franse troepen landen in de Noorse steden Narvik, Namsos en Andalsnes.

 • 14-04-1940: Vijf Duitse torpedobootjagers en een onderzeeboot worden voor de Noorse kust tot zinken gebracht.

 • 15-04-1940: Een geallieerde landingspoging bij Narvik wordt door de Duitsers afgeslagen.

 • 15-04-1940: De Noor Vidkun Quisling trekt zich terug als premier en wordt opgevolgd door Ingolf Christensen.

 • 16-04-1940: Britse troepen bezetten de Fšr-OŽr-eilanden. De Britten landen bij Namsos in Noorwegen.

 • 17-04-1940: Vanaf de pas veroverde Noorse bases bombardeert de Luftwaffe de Britse marinebasis in Scapa Flow in Schotland.

 • 17-04-1940: De Verenigde Staten eisen van Japan dat zij Nederlands IndiŽ met rust laten.

 • 18-04-1940: Het Japanse leger meldt Chinese troepen in de noordoostelijke provincie Sjanxi verslagen te hebben.

 • 18-04-1940: Het Deense leger en de Deense marine worden met verlof naar huis gestuurd, voor hen is de oorlog afgelopen.

 • 18-04-1940: Duitse troepen veroveren de Noorse vestingen Oskarborg en Drobak in de Oslofjord.

 • 18-04-1940: Britse troepen landen bij Andalsnes in Noorwegen.

 • 19-04-1940: In een radio toespraak maakt de Nederlandse president De Geer bekend dat de staat van beleg is afgekondigd.

 • 20-04-1940: Britse vliegtuigen bombarderen het Noorse Stavanger en Kristianstad om te voorkomen dat er Duitse vliegtuigen kunnen landen.

 • 20-04-1940: Fransen troepen landen in Noorwegen.

 • 20-04-1940: Arnold Meijer wijzigt de naam van "Zwart Front" in "Nationaal Front".

 • 21-04-1940: Hevige gevechten bij Namsos, Trondheim en Narvik in Noorwegen.

 • 22-04-1940: Duitse vliegtuigen bombarderen de Noorse stad Dombas.

 • 22-04-1940: Zweden protesteert bij Duitsland vanwege het overvliegen van vliegtuigen.

 • 23-04-1940: De Egyptische premier Ali Maher Pasja bevestigt dat zijn land de zijde van de Geallieerden heeft gekozen.

 • 23-04-1940: De Noorse stad Gratangen (40 km ten noorden van Narvik) wordt door Britse en Canadese troepen heroverd op de Duitsers.

 • 24-04-1940: Berlijn antwoordt sussend het Zweedse protest van het overvliegen van vliegtuigen, maar zegt niet toe er een einde aan te maken.

 • 24-04-1940: Adolf Hitler benoemt Gauleiter Joseph Terboven tot Rijkscommissaris voor de bezette Noorse gebieden.

 • 26-04-1940: De Belgische premier Hubert Pierlot biedt het ontslag van de regering aan de koning aan maar dat wordt geweigerd vanwege de gespannen internationale toestand.

 • 26-04-1940: Duitse troepen breken door het Geallieerde front bij de Noorse stad Roros.

 • 27-04-1940: Het geallieerde opperbevel besluit zijn troepen uit Noorwegen te evacueren.

 • 28-04-1940: Rudolf HŲss wordt benoemd tot kampcommandant van Auschwitz.

 • 28-04-1940: De Noorse stad Namsos wordt zeer zwaar gebombardeerd door de Duitsers.

 • 28-04-1940: De Geallieerden zien af van het plan om Trondheim in Noorwegen in te nemen.

 • 28-04-1940: Marvin Breckinridge van de zender Columbia Broadcasting System heeft een interview met Mussert; het zogenaamde "met gekruiste armen" interview.

 • 30-04-1940: Oprukkende Duitse troepen vanaf Oslo naar het Noorden en vanuit Trondheim naar het Zuiden maken contact bij Dombas.

 • 01-05-1940: De Amerikaanse president Roosevelt stuurt Mussolini een boodschap waarin hij waarschuwt tegen deelname van ItaliŽ aan de oorlog aan de kant van Duitsland.

 • 01-05-1940: Noorse troepen capituleren bij Lillehammer in Noorwegen.

 • 01-05-1940: In mei wordt in New York het Nederlandse Scheepvaartcomitť gevormd.

 • 02-05-1940: De geallieerden verlaten hun landingshavens in Zuid- en Midden-Noorwegen.

 • 02-05-1940: De Noorse koning Haakon vlucht met zijn familie via de haven van Molde naar Groot-BrittanniŽ.

 • 02-05-1940: De Duitsers zijn genaderd tot Andalsnes in Noorwegen. De geallieerde troepen ontruimen Namsos.

 • 03-05-1940: In Nederland worden 21 NSB'ers fascisten en communisten gearresteerd. Zij worden geÔnterneerd in het kamp Ooltgensplaat op Overflakkee.

 • 03-05-1940: De geallieerden ontruimen de linie bij de Noorse stad Steinkjer en vragen een wapenstilstand aan bij het Duitse opperbevel.

 • 05-05-1940: Duitse vliegtuigen brengen 3 torpedobootjagers tot zinken, die het evacuatiekonvooi vanuit Noorwegen begeleiden.

 • 05-05-1940: In Londen wordt een Noorse regering in ballingschap gevormd o.l.v. premier Johan Nygaardsvold.

 • 08-05-1940: Japanse troepen doorbreken de Chinese verdedigingslinie Hoebei-Henan.

 • 09-05-1940: De Belgisch militair attachť in Berlijn waarschuwt de regering voor een op handen zijnde Duitse inval.

 • 09-05-1940: De Nederlandse militair attache in Berlijn, maj. G.J. Sas waarschuwt de regering voor een op handen zijnde Duitse inval.

 • 09-05-1940: Britse troepen landen in IJsland om het eiland te beschermen.

 • 09-05-1940: Hitler kondigt amnestie af voor Noorse krijgsgevangenen.

 • 09-05-1940: 's Avonds om kwart voor negen laat het algemeen hoofdkwartier een algemeen waarschuwingstelegram uitgaan, dat echter niet overal, onder meer bij de Moerdijkbruggen, wordt ontvangen.

 • 10-05-1940: Duitse troepen trekken in de vroege ochtend Nederland, BelgiŽ, Luxemburg en Frankrijk binnen.

 • 10-05-1940: Duitse parachutisten landen bij bruggen nabij Rotterdam, Dordrecht, de Moerdijk en bovenop het Belgische Fort Eben-Emael. Tevens landen zij nabij Nederlandse vliegvelden.

 • 10-05-1940: Franse en Britse troepen steken de Frans-Belgische grens over.

 • 10-05-1940: Felle gevechten worden gemeld aan de IJssel- en Grebbelinie. De Maas- en Peelstelling wordt aangevallen.

 • 10-05-1940: De Luftwaffe bombardeert de steden Brussel, Antwerpen, Calais, Duinkerken en Boulogne.

 • 10-05-1940: De Belgische Koning Leopold veroordeelt de Duitse inval. Het parlement aanvaardt een wet die ambtenaren in staat stelt de overheid te vertegenwoordigen.

 • 10-05-1940: De Britse premier Neville Chamberlain treedt af en wordt opgevolgd door Winston Churchill.

 • 10-05-1940: Koningin Wilhelmina veroordeelt de Duitse inval, minister van Kleffens reist naar Londen met de vraag om hulp.

 • 10-05-1940: De Nederlandse regering interneert Duitsers en NSB'ers en kondigt de staat van beleg af in Nederlands IndiŽ.

 • 10-05-1940: De Nederlandse torpedobootjager Hr. Ms. Van Galen wordt, opstomend naar Rotterdam, in de Nieuwe Waterweg tot zinken gebracht door Duitse luchtaanvallen. Er valt ťťn dode.

 • 11-05-1940: Churchill formeert een oorlogskabinet en geeft de luchtmacht toestemming voor bombardementen op Duitsland.

 • 11-05-1940: Duitse troepen omsingelen Luik. Het fort Eben-Emael geeft zich over en diverse Belgische steden worden gebombardeerd.

 • 11-05-1940: Het Nederlandse stoomloodsvaartuig Hr. Ms. BV 19A loopt, met aan boord 22 miljoen gulden aan goudstaven, in de Nieuwe Waterweg op een magnetische mijn en zinkt. Hierbij komen dertien bemanningsleden en drie Britse militairen om het leven.

 • 12-05-1940: Prinses Juliana, Prins Bernhard en hun twee dochters vertrekken naar Engeland.

 • 12-05-1940: Breda (de noordelijkste punt van de Franse verdedigingslinie) wordt geŽvacueerd; ca 50.000 burgers verlaten de stad en gaan op weg naar Antwerpen.

 • 12-05-1940: Duitse troepen bezetten de Franse stad Sedan, steken het Albertkanaal bij Luik over en bereiken bij Dinant de Maas.

 • 12-05-1940: Samenkomst te Cateau van koning Leopold, Daladier en afgevaardigden van de Belgische, Franse en Engelse generale staven. Koning Leopold wordt onder geallieerd opperbevel geplaatst.

 • 12-05-1940: De Nederlandse kanonneerboot Hr. Ms. Friso wordt tot zinken gebracht in het IJsselmeer. Hierbij vallen drie doden.

 • 13-05-1940: Churchill stelt zijn nieuwe regering voor en belooft de Britten zwaar werk, bloed, zweet en tranen.

 • 13-05-1940: Koningin Wilhelmina wijkt op advies van de regering uit naar Engeland, later op de dag volgt de regering.

 • 13-05-1940: Britse troepen landen nabij Narvik (Noorwegen).

 • 13-05-1940: Het Duitse leger neemt Luik en Dinant in en steekt op verschillende plaatsen de Maas over.

 • 13-05-1940 - 13-05-1940: De Britse Harpoon Force landt bij Hoek van Holland. Deze uit 651 man bestaande troepenmacht heeft als doel om naar Den Haag op te rukken en de Nederlandse regering in veiligheid te brengen. De volgende dag worden zij geŽvacueerd. Als gevolg van Duitse luchtaanvallen hebben zij elf doden te betreuren.

 • 14-05-1940: Rotterdam wordt zwaar gebombardeerd.

 • 14-05-1940: Onderhoud van premier Pierlot met koning Leopold. De koning weigert de Belgische troepen naar Frankrijk terug te trekken.

 • 15-05-1940: In Rijsoord (Nederland) wordt om 11.00 uur de capitulatie van het Nederlandse leger getekend.

 • 15-05-1940: De Duitse pantsertroepen breken door bij Sedan.

 • 15-05-1940: De Nederlandse kanonneerboot Hr. Ms. Johan Maurits van Nassau wordt tien mijl ten westen van Callantsoog, terwijl zij op weg is naar Groot-BrittanniŽ, tot zinken gebracht door Duitse bommenwerpers. Hierbij komen 17 bemanningsleden om het leven.

 • 15-05-1940 - 15-05-1940: Gevechten van Nederlandse, Franse en Belgische troepen in Zeeland.

 • 16-05-1940: De Belgische regering vestigt zich in Oostende.

 • 16-05-1940: De Franse regering maakt bekend dat zij Parijs niet zal verlaten.

 • 16-05-1940: Het Britse expeditie leger trekt zich terug ten westen van Brussel.

 • 16-05-1940: Het Franse 9de leger wordt op de vlucht gedreven tussen de Sambre en de Maas; generaal Giraud wordt bij La Capelle gevangengenomen.

 • 16-05-1940: De eerste persconferentie in Nederland, die plaats vindt onder toezicht van de Presseabteilung van de Hauptabteilung Volksaufklšrung und Propaganda. Dit vormt het begin van de gelijkschakeling van de Nederlandse pers.

 • 17-05-1940: Hitler beveelt Generaal der Pantsertroepen Guderian zijn te snelle opmars te staken, zodat de infanterie deze kan inhalen.

 • 17-05-1940: Dagorder van de Franse generaal Gamelin: "Het lot van het vaderland staat op het spel".

 • 17-05-1940: Het Belgische leger verlaat de linie Antwerpen-Leuven. Duitse troepen trekken Brussel binnen.

 • 17-05-1940: Bij een Duits bombardement op de meisjesschool Instituut Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt te Sint-Niklaas komen 54 personen om het leven, 51 van hen zijn evacuťs uit Breda.

 • 18-05-1940: Duitse troepen bezetten Antwerpen.

 • 18-05-1940: Het Belgische kabinet besluit het land te verlaten, de Belgische koning Leopold besluit te blijven met 4 ministers, waaronder Pierlot, Spaak en Denis.

 • 18-05-1940: Om 18.00 uur wordt Brussel aan de Duitse militairen gegeven.

 • 18-05-1940: In Frankrijk wordt maarschalk Petain tot vice-premier benoemd.

 • 18-05-1940: St. Quentin en Cambrai zijn in Duitse handen.

 • 18-05-1940: Duitse troepen steken de Sambre over en bereiken Amiens.

 • 18-05-1940: De verzetsgroep De Geuzen verspreid hun tweede geuzenbericht.

 • 19-05-1940: Arthur Seyss-Inquart wordt benoemd tot Rijksminister van het bezette Nederland.

 • 19-05-1940: Ontmoeting van Lord Gort, bevelhebber van de B.E.F., met generaal Billote. Deze bespreking van de situatie doet het Britse War Office overwegen de B.E.F. naar Groot-BrittanniŽ te evacueren.

 • 19-05-1940: Generaal Gamelin wordt als opperbevelhebber van de Franse troepen vervangen door Generaal Weygand.

 • 19-05-1940: Een tankaanval onder leiding van generaal De Gaulle tegen troepen van generaal Guderian over de rivier de Serre mislukt.

 • 20-05-1940: De Belgische Verdinaso leider Joris van Severen wordt in Abbťville samen met 21 andere politieke gevangenen vermoord door Franse soldaten.

 • 20-05-1940: Dertig Duitse criminelen arriveren vanuit Sachsenhausen in Concentratiekamp Auschwitz voor de voorbereiding op de ingebruikname als gevangenkamp voor Poolse gevangenen.

 • 20-05-1940: Duitse troepen nemen de plaatsen Atrecht, Laon en Amiens in, verkenningseenheden bereiken Abbťville.

 • 20-05-1940: Het Belgische leger trekt zich terug achter de Schelde en het kanaal Gent-Terneuzen.

 • 21-05-1940: Duitse troepen staan op 100 km van Parijs en hebben bijna de Franse kust bereikt. De evacuatie van Parijzenaars komt op gang.

 • 21-05-1940: Te Ieper houden koning Leopold, lord Gort en generaal Weygand een conferentie om de situatie te bespreken.

 • 21-05-1940: Een geallieerd offensief in zuidelijke richting vanuit Arras mislukt. Arras wordt door de Duitsers ingenomen.

 • 22-05-1940: De Duitse ambassadeur in Tokio, Eugen Ott laat de Japanse minister van buitenlandse zaken weten dat Duitsland niet is geÔnteresseerd in Nederlands IndiŽ.

 • 22-05-1940: De Duitse pantserdivisies o.l.v. Heinz Guderian bereiken de buitenwijken van Boulogne en Calais.

 • 22-05-1940: Een Frans tegenoffensief bij Kamerijk mislukt.

 • 22-05-1940: Churchill bezoekt generaal Weygand in Vincennes. Het Belgische leger zal zich achter de IJzer terugtrekken.

 • 23-05-1940: Belgische troepen ontruimen Gent.

 • 23-05-1940: Duitse vliegtuigen bombarderen de havens Duinkerken en Dover.

 • 23-05-1940: Britse troepen ontruimen de Franse stad Atrecht.

 • 23-05-1940: Lord Gort, bevelhebber van de B.E.F., dringt aan op evacuatie. De Engelse troepen trekken zich terug van het front bij Arras.

 • 24-05-1940: In Parijs wordt bekendgemaakt dat de Belgische kunstschatten het land zijn uitgesmokkeld tijdens de Duitse invasie.

 • 24-05-1940: Het hoofd van het Nederlandse Departement van Sociale Zaken, Arend Scholtens, laat de gemeentebesturen weten, dat een werkloze, die arbeid in Duitsland weigert, geen steun meer ontvangt.

 • 24-05-1940: Duitse troepen nemen de havenstad Calais in.

 • 24-05-1940: Het Belgische leger trekt zich terug achter de Leie en het afleidingskanaal van de Leie.

 • 24-05-1940: Koning Leopold meldt dat hij het lot van de Belgische troepen zal delen, wat er ook gebeurt.

 • 24-05-1940: Hitler beveelt de pantsertroepen van generaal Guderian, die op het punt staat naar Duinkerken op te trekken halt te houden. Het gevecht in dat gebied moet aan de Luftwaffe worden overgelaten.

 • 24-05-1940: Koning Leopold heeft een onderhoud met de ministers Pierlot, Spaak en Denis over de onhoudbare militaire situatie.

 • 25-05-1940: Duitse troepen nemen Boulogne-sur-Mer in.

 • 26-05-1940: De Belgische premier Hubert Pierlot vertrekt met 2 ministers naar Parijs via Groot-BrittanniŽ.

 • 26-05-1940: De Britse generaal Lord John Gort krijgt bevel om het Britse Expeditieleger terug te trekken op Het Kanaal, operatie Dynamo (evacuatie van Duinkerken is begonnen). Hitler geeft bevel de tankaanval op Duinkerken te hervatten.

 • 26-05-1940: Calais valt in Duitse handen.

 • 27-05-1940: De Nederlandse generaal Winkelman verbiedt de secretaris-generaal van Defensie, C. Ringeling en de directeur van Hoogovens om militaire inspanningen te leveren voor Duitsland.

 • 27-05-1940: Op het strand van Duinkerken stromen ongeveer 338.000 geallieerde soldaten samen om te worden geŽvacueerd. De Duitse Luftwaffe gooit Duinkerken in puin en beschiet de evacuatie schepen.

 • 27-05-1940 - 27-05-1940: Operation Dynamo: de evacuatie uit Duinkerken van de B.E.F.

 • 28-05-1940: De Belgische koning Leopold III ondertekent de capitulatie van het Belgische leger

 • 28-05-1940: De Belgische regering Pierlot die te Poitiers (Frankrijk) bij elkaar is, geeft aan de strijd te willen voortzetten en neemt de uitvoerende macht over van Koning Leopold III.

 • 28-05-1940: Britse, Franse, Noorse en Poolse troepen verdrijven de Duitsers uit Narvik (Noorwegen).

 • 28-05-1940: Aan de Britse kust verzamelen zich ongeveer 850 schepen om het ingesloten leger bij Duinkerken te evacueren.

 • 29-05-1940: Duitse troepen bezetten de Franse kust op een strook bij Duinkerken na.

 • 29-05-1940: Dr. Arthur Seyss-Inquart, Reichskommissar fŁr die besetzten Niederlšndische Gebiete, houdt in de Ridderzaal in Den Haag zijn installatierede: "Eerbiediging van de rechten van het Nederlandse bevolking".

 • 30-05-1940: Mussolini laat Hitler weten dat ItaliŽ aan de oorlog zal deelnemen.

 • 31-05-1940: Generaal Alexander von Falkenhausen wordt benoemd tot bevelhebber van de Duitse troepen in BelgiŽ, Noord-Frankrijk en Luxemburg.

 • 31-05-1940: Uitgeweken Belgische parlementsleden in Limoges verklaren de capitulatie van Koning Leopold als zijnde onwettig.

 • 31-05-1940: President Roosevelt maakt het million-dollar-defensieprogramma bekend.

 • 01-06-1940: Lille geeft zich over.

 • 01-06-1940: In juni verklaart Staf de Clercq, leider van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond), in een nota aan de Duitsers, zich bereid tot samenwerking.

 • 01-06-1940: Joden mogen in Nederland geen functies bij de luchtbeschermingsdiensten meer vervullen.

 • 01-06-1940: Hitler landt in Brussel voor een bezoek aan Belgie en Frankrijk. Op vliegveld Brussel EvŤre wordt hij verwelkomd door Von Bock, Von Brauchitsch, Kesselring, Von KŁchler en Von Reichenau.

 • 01-06-1940 - 01-06-1940: De Duitsers maken plannen om de joden naar Madagascar te evacueren.

 • 03-06-1940: Parijs wordt door de Duitsers gebombardeerd.

 • 04-06-1940: Churchill houdt een redevoering met als thema "We shall fight on the beaches"

 • 04-06-1940: Operation Dynamo is voltooid. Uit Duinkerken worden 338.226 man geŽvacueerd, hieronder ongeveer 100.000 man uit andere landen, voornamelijk Frankrijk. Ongeveer 250 schepen gaan verloren. De Duitsers verliezen 150 vliegtuigen; de Britten 106. General-major Harold Alexander verlaat als laatste soldaat Duinkerken.

 • 04-06-1940: In Den Haag overleggen vertegenwoordigers van de Nederlandse metaalindustrie met Freiherr von Schrotter, RŁstungsinspektor der deutschen Wehrmacht over samenwerking met de Duitse bezetter.

 • 04-06-1940: Het KL Neuengamme wordt een zelfstandig Konzentrationslager.

 • 04-06-1940 - 04-06-1940: Evacuatie van geallieerde troepen uit Noorwegen.

 • 05-06-1940: Begin van Fall Rot, het tweede Duitse offensief in Frankrijk.

 • 05-06-1940: ir Anton Mussert legt zijn eerste bezoek af aan Seyss-Inquart. Deze spoort Mussert aan de NSB te versterken en mee te helpen de Nederlandse bevolking voor het Nationaal-socialisme te winnen.

 • 06-06-1940: Generaal Rommel breekt bij Amiens door het Somme-front.

 • 06-06-1940: Nederland. Koffie en thee vallen onder de distributie.

 • 06-06-1940: De minister van Defensie in Londen wordt bij Koninklijk Besluit gemachtigd tot het opstellen van regels, op grond waarvan niet-dienstplichtige Nederlanders en Nederlandse onderdanen verplicht kunnen worden tot het verrichten van persoonlijke diensten bij of ten behoeve van de scheepvaart.

 • 07-06-1940: Als Beauftragte fŁr den Vierjahresplan verklaart GŲring dat Nederland in economisch opzicht niet beter of slechter dan Duitsland behandeld zal worden.

 • 08-06-1940: Evacuatie van geallieerde troepen bij Narvik.

 • 08-06-1940: Koning Haakon van Noorwegen vlucht vanuit TromsŲ met zijn regering naar Engeland.

 • 08-06-1940: De Duitse slagschepen Scharnhorst en Gneisenau brengen drie Britse koopvaardijschepen tot zinken alsmede het vliegdekschip H.M.S. Glorious en drie Britse torpedobootjagers.

 • 09-06-1940: De Duitsers bezetten Rouen.

 • 09-06-1940: De Duitsers zetten het offensief langs het Aisne-front in.

 • 09-06-1940: Noorwegen capituleert.

 • 10-06-1940: ItaliŽ verklaart Groot-BritanniŽ en Frankrijk de oorlog. Canada verklaart ItaliŽ de oorlog.

 • 11-06-1940: De Franse regering verlaat Parijs en vestigt zich in Tours.

 • 11-06-1940: Duitse troepen bereiken Reims.

 • 11-06-1940: Churchill ontmoet Reynaud in Briare en vraagt hem de strijd voort te zetten.

 • 11-06-1940: AustraliŽ, Nieuw-Zeeland en de Unie van Zuid-Afrika verklaren ItaliŽ de oorlog.

 • 11-06-1940: De British Admirality maakt bekend dat de Poolse onderzeeboot ORP Orzel is vergaan, waarbij alle 63 bemanningsleden om het leven zijn gekomen.

 • 12-06-1940: Spanje verklaart zich non-belligerent.

 • 12-06-1940: Britse vliegtuigen bombarderen de Italiaanse basis in Tobruk in LibiŽ.

 • 12-06-1940: De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O 13 vertrekt op een oorlogspatrouille naar het Skagerrak. Er wordt daarna niets meer van het schip vernomen. Waarschijnlijk is de onderzeeboot op een Duitse mijn gelopen, waarbij alle 34 bemanningsleden om het leven zijn gekomen.

 • 13-06-1940: Parijs wordt tot open stad verklaard. De Franse regering besluit naar Bordeaux te vertrekken.

 • 13-06-1940: Overleg tussen Churchill en Reynaud.

 • 13-06-1940: President Roosevelt van de Verenigde Staten tekent een marinewet, die $1,3 miljard ter beschikking stelt voor verbeteringen. Na Churchill's verzoek om meer wapens worden meer wapens over de Oceaan gestuurd.

 • 14-06-1940: De Duitsers bezetten Parijs en Le Havre.

 • 14-06-1940: De Sovjet Unie bezet Estland, Letland, Litouwen, BessarabiŽ en Noord-Boekowina.

 • 14-06-1940: De Franse marine beschiet de havens van Genua en Vado in ItaliŽ.

 • 15-06-1940: De Franse regering is in Bordeaux gevestigd.

 • 15-06-1940: In Parijs wordt het eerste joods hulpcommittee opgericht, het Comitť Amelot. Dit is een overkoepelende organisatie van diverse joodse welzijnsorganisaties.

 • 15-06-1940: De Duitsers steken de Rijn over en trekken Frankrijk binnen.

 • 15-06-1940 - 15-06-1940: Evacuatie van de resterende geallieerde troepen in Frankrijk. Operation Gazelle breidt deze aktie uit tot de Golf van Biscaje.

 • 16-06-1940: Reynaud treedt af als Franse minister-president. Er wordt een nieuw kabinet gevormd met Maarschalk Petain als premier. De nieuwe Franse regering laat via Spanje bij Duitsland informeren naar voorwaarden voor een wapenstilstand.

 • 17-06-1940: De Duitsers bezetten de steden BesanÁon, Metz, Dyon en Orlťans.

 • 17-06-1940: Maarschalk Petain houdt een radiotoespraak waarin hij verklaart dat de strijd gestaakt moet worden. 's avonds houdt Churchill een radiotoespraak waarin hij verklaart dat Engeland de strijd alleen zal voortzetten.

 • 17-06-1940: Nederland. Brood en bloem vallen onder de distributie.

 • 17-06-1940: De Duitsers steken de Loire over.

 • 17-06-1940: Het Britse troepentransportschip, het voormalige passagiersschip "Lancastria" wordt in de haven van St. Nazaire tot zinken gebracht door Duitse vliegtuigen. Meer dan 2500 opvarenden komen om het leven.

 • 18-06-1940: Churchill houdt een rede voor het Lagerhuis: "This was their finest hour"

 • 18-06-1940: Generaal Charles de Gaulle, leider van de Vrije Fransen, houdt vanuit Londen een radiotoespraak waarin hij ingaat op een voortzetting van de strijd, AppŤl du 18 Juin.

 • 18-06-1940: In MŁnchen ontmoeten Hitler en Mussolini elkaar.

 • 19-06-1940: De Duitse regering deelt mee bereid te zijn de wapenstilstandsvoorwaarden aan Frankrijk te overhandigen.

 • 19-06-1940: Cherbourg valt in Duitse handen.

 • 20-06-1940: Duitse troepen bezetten Strassbourg, Brest en Tours.

 • 20-06-1940: President Roosevelt van de Verenigde Staten neemt twee anti-isolationistische republikeinen op in zijn regering: Henry Stimson wordt minister van oorlog en Frank Knox minister van marine.

 • 22-06-1940: In Rethondes (CompiŤgne) ondertekenen Frankrijk en Duitsland de wapenstilstandsovereenkomst. Deze wordt op 25 juni 01:35 van kracht.

 • 22-06-1940: De Italianen zetten hun eerste offensief aan het Alpen-front in.

 • 22-06-1940: Landdag van de NSB in Lunteren. De NSB betuigt solidariteit met Hitler.

 • 22-06-1940: De Britten detecteren het Duitse met radio-golven werkende, geleide-systeem "Knickebein"

 • 23-06-1940: In Antwerpen richt Marcel Louette (alias Fidelio) de verzetsgroep de Witte Brigade op.

 • 23-06-1940: Hitler bezoekt Parijs.

 • 24-06-1940: Italiaanse troepen bezetten Menton.

 • 24-06-1940: Frankrijk en ItaliŽ komen een wapenstilstand overeen. Deze wordt 25 juni 01:35 van kracht.

 • 25-06-1940: Begin van samenwerking tussen de voornaamste Nederlandse protestantse kerkgenootschappen.

 • 26-06-1940: RoemeniŽ gaat akkoord met de Sovjet bezetting van BessarabiŽ en Noord-Bukovina, hoewel de Roemeense troepen het Rode Leger bij de grens proberen tegen te houden.

 • 28-06-1940: De Britse regering erkent generaal de Gaulle als leider van de Vrije Fransen.

 • 29-06-1940: Anjerdag: ter gelegenheid van de verjaardag van Prins Bernhard vinden vooral in Den Haag Oranjegezinde demonstraties plaats.

 • 30-06-1940: Duitse troepen bezetten de Kanaal-eilanden Guernsey en Jersey.

 • 30-06-1940: De OSE, een joodse organisatie voor hulp aan kinderen, wordt eind juni naar Montpellier verplaatst. Hier vandaan begint zij haar hulpacties voor zieken en kinderen te organiseren; zij zal vooral in de zomer van 1942 uitgroeien tot een belangrijke verzetsorganisatie, het circuit Garel.

 • 01-07-1940: De Franse regering vestigt zich in Vichy.

 • 01-07-1940: In Nederland wordt het Politiek Convent opgericht.

 • 01-07-1940: De "Kertosono" is het eerste Nederlandse schip, dat door een Duitse raider - Thor, die vermomd was als Joegoslavisch schip met de naam Vir - wordt buitgemaakt.

 • 01-07-1940: De Duitse onderzeeboten beschikken nu over 5 havens aan de Franse westkust en beginnen de geallieerde konvooien zware verliezen toe te brengen.

 • 03-07-1940: Operation Katapult. Britse operatie waarbij Franse vlooteenheden in de havens van Plymouth en Portsmouth worden overweldigd, Franse eenheden in de haven van AlexandriŽ in beslag genomen worden en de Franse oorlogshavens Mers el Kťbir bij Oran wordt aangevallen.

 • 04-07-1940: Seyss-Inquart vaardigt een verbod uit naar een aantal buitenlandse zenders te luisteren. Dit ter bescherming van de bevolking tegen onjuiste informatie.

 • 04-07-1940: De regering van Vichy Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Groot-BrittanniŽ.

 • 05-07-1940: Zweden geeft Duitsland toestemming om zijn spoorlijnen te gebruiken voor het vervoer van goederen en niet-gewapende troepen.

 • 08-07-1940: Op de rede van Dakar wordt het Franse oorlogschip "Richelieu" door Britse vliegtuigen zwaar beschadigd.

 • 09-07-1940: Eerste ontmoeting tussen Britse en Italiaanse vlooteenheden bij Punta Stilo in de Middellandse Zee.

 • 09-07-1940: De RAF begint met nachtbombardementen op Duitse steden.

 • 09-07-1940: Franse oorlogsschepen in de haven van AlexandriŽ worden geneutraliseerd.

 • 10-07-1940: Begin van de Slag om Engeland (Battle for Britain).

 • 11-07-1940: Vichy Frankrijk. Door het afkondigen van een drietal constitutionele besluiten, trekt Maarschalk Pťtain alle macht aan zich.

 • 13-07-1940: Italiaanse eenheden vallen het Britse garnizoen van Moyale in EthiopiŽ aan.

 • 15-07-1940: Hitler besluit tot de voorbereiding van een invasie in Engeland.

 • 15-07-1940: Nederland. Rijst, vermicelli, maizena, boter, margarine, vet en spijsolie vallen onder de distributie.

 • 16-07-1940: De NSB'er H.J. Woudenberg wordt als bewindvoerder van het NVV aangesteld.

 • 16-07-1940: Japan. De pro-westerse regering van admiraal Mitsumasa Yonay wordt door het leger tot aftreden gedwongen.

 • 17-07-1940: De Duitse raider Thor brengt het Nederlandse koopvaardijschip Tela tot zinken en neemt de bemanning gevangen.

 • 18-07-1940: Om een confrontatie met Japan te vermijden sluit Groot-BrittanniŽ de Birmaweg, waarlangs China bevoorraad wordt, voor 3 maanden.

 • 19-07-1940: Hitler doet in een rede Engeland het laatste vredesaanbod.

 • 20-07-1940: De Communistische Partij Nederland wordt door Seyss-Inquart verboden.

 • 21-07-1940: In een rede op de Berghof maakt Hitler bekend de Sovjet Unie te willen aanvallen.

 • 21-07-1940: De Poolse regering in ballingschap arriveert vanuit Frankrijk in Londen.

 • 21-07-1940: De Sovjet-Unie annexeert officieel Litouwen, Letland en Estland.

 • 22-07-1940: Lord Halifax wijst het vredesaanbod van Hitler van 19 juli af.

 • 22-07-1940: Japan. Prins Funimaro Konoye wordt tot premier benoemd; Yosuke Matsuoka wordt minister van Buitenlandse zaken en generaal Tojo minister van Defensie.

 • 22-07-1940: In Groot-BrittanniŽ wordt de SOE (Special Operations Executive) opgericht. Deze verleent in het geheim steun aan verzetsgroepen in bezet gebied.

 • 23-07-1940: Dr. Benes vormt een voorlopige Tsjechische regering in ballingschap.

 • 24-07-1940: Mr. J. Linthorst Homan, prof. dr. E.J. de Quay en mr. Einthoven richten de Nederlandse Unie op.

 • 25-07-1940: Nederland. Schoeisel valt onder de distributie.

 • 25-07-1940: Nederland. Eerste nieuwsbrief van Pieter 't Hoen, een verzetsblad.

 • 25-07-1940: De Verenigde Staten binden de export van olie en metaal aan vergunningen. Deze maatregel is vooral tegen Japan gericht.

 • 28-07-1940: Radio Oranje verzorgt vanuit Londen haar eerste uitzending.

 • 30-07-1940: De Franse troepen in Noord-Afrika en SyriŽ worden gedemobiliseerd.

 • 31-07-1940: Groot-BrittanniŽ start de blokkade van Frankrijk en zijn kolonieŽn.

 • 31-07-1940: Nederland. Er wordt een verbod op ritueel slachten uitgevaardigd.

 • 01-08-1940: BelgiŽ. In augustus organiseert Fernand Kerkhofs het inlichtingennet "Zťro".

 • 02-08-1940: In Gross Rosen in SileziŽ wordt een satelliet kamp van het KL Sachsenhausen gevestigd.

 • 03-08-1940: Brits-Somaliland wordt door ItaliŽ aangevallen.

 • 03-08-1940: Estland, Letland en Litouwen worden "op hun verzoek" opgenomen in de Unie van Sovjetrepublieken.

 • 07-08-1940: Groot-BrittanniŽ geeft de toestemming voor de oprichting van De Gaulles leger van Vrije Fransen.

 • 17-08-1940: Hitler beveelt de blokkade van de Britse eilanden.

 • 19-08-1940: Britse troepen trekken zich terug uit Brits-Somalie. Dit valt nu helemaal onder controle van de Italianen.

 • 20-08-1940: Churchills speech in het Lagerhuis: "Nooit zijn in enig conflict van de mensheid zovelen zoveel verschuldigd geweest aan zo weinigen". ("Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few")

 • 24-08-1940 - 24-08-1940: Eerste Duitse bombardementen op Londen.

 • 25-08-1940 - 25-08-1940: Eerste Britse bombardementen op Berlijn als vergelding voor de aanval op Londen.

 • 26-08-1940: Het Tsjaadgebied kiest de zijde van generaal de Gaulle.

 • 27-08-1940: Mussert richt een nota aan Hitler met het verzoek het Nederlandse volk als lid op te nemen in een op te richten Bond van Germaanse staten.

 • 27-08-1940 - 27-08-1940: Dropping van de Nederlandse CID-agent Lodo van Hamel. Hij is een van de eerste inlichtingenagenten die boven Nederland wordt geparachuteerd.

 • 27-08-1940 - 27-08-1940: RoemeniŽ doet afstand van Zuid-Dobroedsja aan Bulgarije.

 • 28-08-1940: Frans-Equatoriaal-Afrika en Kameroen kiezen de zijde van generaal de Gaulle.

 • 31-08-1940: Eerste editie van "Vrij Nederland" wordt verspreid.

 • 31-08-1940: De zogenaamde Lunterense Kring, een groep predikanten, die voor de oorlog contact hadden gelegd met de Bekennende Kirche in Duitsland, houdt een driedaagse conferentie.

 • 01-09-1940: In september geeft Hitler de Organisation Todt de opdracht zwaar versterkte onderzeeboot-bases in Brest, Lorient en St-Nazaire te bouwen.

 • 01-09-1940: In september wordt in Londen een Deense Special Operations Executive (SOE) gevormd.

 • 01-09-1940: In september wordt de eerste groep Noorse agenten van de SOE in Groot-BrittanniŽ opgeleid.

 • 03-09-1940: In ruil voor 50 destroyers uit W.O. 1, staat Engeland bases gelegen op Newfoundland, de West-Indische eilanden en in Brits-Guyana af aan de U.S.A.

 • 03-09-1940 - 03-09-1940: Periode van het eerste kabinet Gerbrandy.

 • 04-09-1940: In een rede dreigt Hitler de Engelse steden te zullen 'ausradieren'.

 • 05-09-1940: Vichy-Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met BelgiŽ, Luxemburg, Nederland en Noorwegen.

 • 05-09-1940 - 05-09-1940: Periode van zware dag- en nachtaanvallen van bommenwerpers van de Luftwaffe op Londen. Deze periode betekent tevens het begin van luchtaanvallen op het Britse economische potentieel.

 • 06-09-1940: Troonsafstand van koning Carol van Roemeniť ten gunste van prins Michael

 • 07-09-1940: De eerste zware luchtaanvallen door de Luftwaffe op Londen overdag.

 • 11-09-1940: Hitler stelt de landingen in Engeland voor 3 dagen uit. Dat doet hij ook op 14 en 17 september.

 • 13-09-1940: Aanval van Italiaanse troepen op Egypte. Solloem wordt bezet.

 • 15-09-1940: 'Battle of Britain'-dag: 56 Duitse en 26 Engelse toestellen gaan verloren.

 • 16-09-1940: De Nederlandse SS wordt opgericht.

 • 16-09-1940: Nederland. Vlees en vleeswaren vallen onder de distributie.

 • 18-09-1940: Sidi Barani door Italiaanse troepen veroverd.

 • 19-09-1940: Vichy-Frankrijk zet troepen aan land bij Dakar. Dit als verdediging tegen een mogelijke landing van troepen van de Vrije Fransen onder leiding van generaal de Gaulle.

 • 20-09-1940: Polizeihaftlager Breendonk bij Antwerpen in gebruik genomen.

 • 20-09-1940: Nieuw-CaledoniŽ kiest de zijde van generaal de Gaulle.

 • 23-09-1940: Mislukte raid van de Vrije Fransen op Dakar.

 • 23-09-1940: Vichy-Frankrijk verbreekt de diplomatieke betrekkingen met de Poolse regering in ballingschap.

 • 23-09-1940: Anton Mussert bezoekt - in Berlijn - voor het eerst Hitler.

 • 23-09-1940 - 23-09-1940: Berlijn gebombardeerd door 119 Engelse toestellen.

 • 27-09-1940: Duitsland, ItaliŽ en Japan sluiten het Driemogendhedenpact.

 • 28-09-1940: De inzet van Duitse bommenwerpers bij aanvallen overdag zal geleidelijk stopgezet worden. De eerste aanvallen van jachtbommenwerpers (Jabos) op doelen in Londen.

 • 28-09-1940 - 28-09-1940: Periode van luchtaanvallen door jachtbommenwerpers van de Luftwaffe op Londen, voornamelijk overdag.

 • 01-10-1940: In oktober 1940 richten in Aerschot Luciaan Meyer en Theo Simon de illegale "Mouvement National Royaliste" (MNR) op. Van deze beweging zijn veel officieren lid. In het Nederlands heet deze beweging Nationale Koninklijke Beweging (NKB) en deze afkorting wordt gebruikt voor de schuilnaam van een turnvereniging Naar Kultuur en Bekwaming.

 • 01-10-1940: De Finse regering stemt toe Duitsland het alleenrecht op de Finse nikkel export te geven in ruil voor wapens.

 • 01-10-1940: In Polen start Duitsland Unternehmen Otto, de verbetering van de weg- en spoorverbindingen met de Sovjet Unie, waarbij gebruik wordt gemaakt van dwangarbeiders.

 • 01-10-1940: In China valt het Nationalistische 89e Leger Chen Yi's Communistische Nieuwe 4e Leger aan bij Taixing aan de Yangtse.

 • 01-10-1940: In China wordt Weihaiwei bezet door de Japanners.

 • 02-10-1940 - 02-10-1940: 81 bommenwerpers van de R.A.F. vallen deze nacht doelen aan in Duitsland, het vliegveld bij Eindhoven en de havens langs het Kanaal.

 • 03-10-1940: In Warschau krijgen alle Joden het bevel naar het getto te verhuizen.

 • 03-10-1940: De Britse marine voltooit een veegoperatie door de oostelijke Middellandse zee, waarbij de troepen op Malta zijn versterkt en een Italiaanse onderzeeŽr tot zinken is gebracht door de torpedobootjagers H.M.S. Hasty en H.M.S. Havock.

 • 03-10-1940: In Engeland treedt Neville Chamberlain af om gezondheidsredenen. Kingsley Wood en Ernest Bevin treden toe tot het Oorlogskabinet.

 • 03-10-1940: In Vichy Frankrijk sluit de regering, zonder Duitse druk, joden uit van publieke en legerfuncties.

 • 03-10-1940: 7 bommenwerpers van de R.A.F. doen aanvallen bij daglicht op Rotterdam, Duinkerken en Cherbourg.

 • 04-10-1940: Hitler ontmoet Mussolini op de Brennerpas

 • 04-10-1940: Alle Nederlandse ambtenaren wordt gevraagd een AriŽr-verklaring te ondertekenen.

 • 04-10-1940: Engeland. Sir Charles Portal wordt gekozen tot de nieuwe Chief of the Air staff; dit zal in werking treden op 24 oktober. Hij vervangt Sir Cyrill Newall, die benoemd is tot gouverneur van Nieuw Zeeland. Als opvolger van Portal als Commander-in-Chief van Bomber Command, wordt Air Marshall Sir Richard Peirse genoemd.

 • 04-10-1940: Churchill vraagt Roosevelt schepen te sturen ter versterking van Singapore.

 • 07-10-1940: Duitse troepen trekken RoemeniŽ binnen onder het voorwendsel de troepen van de IJzeren-Garde regering te komen oefenen. Het werkelijke doel is de bezetting van de olievelden bij Ploesti.

 • 07-10-1940: Vichy Frankrijk. Algerijnse joden wordt het Franse staatsburgerschap ontnomen.

 • 08-10-1940: U.S.A.:. De regering adviseert U.S. burgers het Verre Oosten te verlaten.

 • 09-10-1940: Winston Churchill volgt Neville Chamberlain op als leider van de Conservatieve partij.

 • 09-10-1940: 108 bommenwerpers van de R.A.F. vallen doelen aan in Duitsland, waaronder het slagschip Tirpitz, dat in Wilhelmshafen in een droogdok ligt.

 • 09-10-1940: In Londen wordt St. Pauls Cathedral beschadigd door een bom.

 • 10-10-1940: In Luxemburg toont de uitslag van een door de Duitsers gehouden referendum aan dat 97% van de bevolking tegen de Nazi bezetting is.

 • 10-10-1940: De R.A.F. bombardeert Duitse schepen in Cherbourg.

 • 11-10-1940: AustraliŽ. Volgens de uitslag van de algemene verkiezingen krijgt Robert Menzies een volgende termijn als premier.

 • 11-10-1940: In de Middellandse Zee brengt de Britse marine 3 Italiaanse marine schepen tot zinken.

 • 12-10-1940: Unternehmen SeelŲwe, de invasie van Engeland wordt uitgesteld tot het voorjaar van 1941.

 • 14-10-1940: In Vichy Frankrijk worden getrouwde vrouwen uitgesloten van banen bij de overheid.

 • 14-10-1940: In Nederland wordt een legitimatieplicht ingevoerd. Vanaf april 1941 zullen er officiŽle persoonsbewijzen worden uitgereikt.

 • 15-10-1940: Hitler geeft bevel tot ontbinding van de invasievloot.

 • 15-10-1940: De Italiaanse Oorlogsraad besluit Griekenland te veroveren. Duitsland wordt hierover niet ingelicht. De invasie wordt gepland voor eind oktober.

 • 15-10-1940: De geheim agent Lodo van Hamel wordt in Friesland gearresteerd (zie 27 augustus).

 • 16-10-1940: Het Duitse bestuur gelast in Warschau de vorming van een Joods getto.

 • 16-10-1940 - 16-10-1940: De R.A.F. bombardeert Duinkerken en de havens van Kiel. De Britse marine bombardeert olie opslagplaatsen in TromsŲ in Noorwegen.

 • 18-10-1940: De eerste vrachtauto's met oorlogsgoederen komen aan in Kunming in China via de onlangs heropende Birma route. Groot-BrittanniŽ weigert in te gaan op Japanse verzoeken deze route te sluiten. Militaire goederen gaan naar China, grondstoffen op de terugweg voor export naar de U.S.A.

 • 18-10-1940: In Vichy Frankrijk zijn joden nu officieel uitgesloten van banen bij de overheid, industrie, omroep en andere invloedrijke functies.

 • 19-10-1940: 4 Italiaanse bommenwerpers voeren een aanval uit op de Britse olieraffinaderij in Bahrein. De Britten rapporten dat er geen schade is aangericht.

 • 19-10-1940: Nederlands IndiŽ gaat akkoord met de levering gedurende 6 maanden van 40% van zijn olieproductie, dit ondanks Britse pogingen om dit te voorkomen.

 • 20-10-1940: Aanvallen van jachtbommenwerpers op Londen zijn stopgezet.

 • 20-10-1940: Nederland. Kaas valt onder de distributie.

 • 20-10-1940: Italiaanse bommenwerpers bombarderen voor het eerst Cairo.

 • 20-10-1940: Duitsland. Helmuth James Graf von Moltke schrijft voor zijn verzetsgroep "Kreisauer Kreis", genoemd naar zijn landgoed, een manifest, dat een ontwerp voor een democratische post Nazi staat bevat.

 • 22-10-1940: In Nederland wordt de Winterhulp ingesteld.

 • 22-10-1940 - 22-10-1940: Deportaties van 7450 Joden uit Baden, de Pfalz en het Saargebied naar kampen in het onbezette deel van Frankrijk.

 • 23-10-1940: Hitler ontmoet Franco in Hendaye. Hij probeert Franco over te halen aan de oorlog mee te doen.

 • 24-10-1940: Ontmoeting van Hitler en maarschalk Petain in Montoire.

 • 24-10-1940: Protest van de Nederlands-Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken, de Remonstrantse Broederschap en de Algemeen Doopsgezinde SociŽteit bij Seyss-Inquart tegen de uitsluiting van joodse ambtenaren.

 • 25-10-1940: De Belgische premier Hubert Pierlot, en minister van Buitenlandse zaken Paul-Henri Spaak zijn in Londen aangekomen. Zij waren vanuit Vichy Frankrijk, nadat de regering daar de diplomatieke banden had verbroken, naar Spanje gereisd. Daar zijn ze gearresteerd. Ze wisten te ontsnappen en zijn via Lissabon naar Londen gereisd.

 • 25-10-1940: R.A.F. bommenwerpers vallen Berlijn en Hamburg aan.

 • 26-10-1940 - 26-10-1940: De R.A.F. bombardeert de Skoda wapenfabriek in Pilzen in Tsjechoslowakije.

 • 27-10-1940: Generaal de Gaulle richt in Brazzaville de Conseil de dťfense de l'Empire op.

 • 27-10-1940: Troepen van de Vrije Fransen onder bevel van generaal de Larminat bezetten Gabon in Frans Equotoriaal Afrika.

 • 28-10-1940: Tot grote woede van Hitler, vallen Italiaanse troepen vanuit AlbaniŽ Griekenland binnnen.

 • 28-10-1940: In Vichy Frankrijk wordt Pierre Laval benoemd tot minister van Buitenlandse zaken.

 • 28-10-1940: In Karthoum komen Anthony Eden, generaal Archibald Wavell, generaal Jan Smuts en keizer Haile Selassie bij elkaar om hun oorlogsdoelen op elkaar af te stemmen.

 • 28-10-1940: Griekenland in staat van oorlog met ItaliŽ.

 • 29-10-1940: De Britse marine valt het eiland Stampalia aan.

 • 30-10-1940: Radio toespraak van Maarschalk Petain, waarin hij een politiek van collaboratie met Duitsland aankondigt.

 • 30-10-1940: Italiaanse bommenwerpers vallen Patras in Griekenland aan.

 • 30-10-1940: Een Italiaanse poging Britse schepen bij Gibraltar aan te vallen met menselijke torpedo's mislukt.

 • 31-10-1940: Britse versterkingen arriveren op Kreta.

 • 01-11-1940: In Frankrijk ontstaat in november de geheime inlichtingendienst "ConfrŤrie Notre Dame" onder leiding van Rťmy.

 • 02-11-1940: Nederland. Gort en grutterswaren vallen onder de distributie.

 • 03-11-1940: Einde van een periode van 57 nachtelijke aanvallen op Londen met een gemiddelde sterkte van 200 vliegtuigen.

 • 03-11-1940: Britse troepen gaan in Griekenland aan wal.

 • 04-11-1940: Nederland. Eieren, koek en gebak vallen onder de distributie.

 • 05-11-1940: De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. O 22 vertrekt op een oorlogspatrouille naar de Noorse kust. Er wordt vervolgens niets meer van het schip vernomen. Op 10 augustus 1993 wordt het wrak gevonden. Waarschijnlijk is de onderzeeboot gezonken als gevolg van een technisch mankement, waarbij alle 46 bemanningsleden om het leven zijn gekomen.

 • 09-11-1940: In Engeland overlijdt Neville Chamberlain aan de gevolgen van maagkanker. Hij is 71 jaar geworden.

 • 10-11-1940: Staf De Clercq, de leider van het Vlaams Nationaal Verbond, maakt in een toespraak bekend dat zijn partij openstaat voor samenwerking met de Duitse overheerser.

 • 11-11-1940: De Franse kolonie Gabon kiest de zijde van generaal de Gaulle.

 • 11-11-1940: 21 Britse Swordfishes voeren een aanval uit op de Italiaanse marineschepen in de haven van Tarente. Het slagschip Conte di Cavour wordt tot zinken gebracht en twee slagschepen, drie kruisers en twee torpedobootjagers worden beschadigd. De Royal Navy krijgt als gevolg van deze luchtaanval de overhand op de Middellandse Zee.

 • 12-11-1940 - 12-11-1940: De minister van Buitenlandse zaken van de Sovjet-Unie, Molotov, is in Berlijn voor besprekingen met Hitler en Von Ribbentrop.

 • 14-11-1940 - 14-11-1940: Duitse luchtaanval op Coventry: 500 ton springstof en 30.000 brandbommen worden afgeworpen.

 • 14-11-1940 - 14-11-1940: Periode van nachtelijke bombardementen van de Luftwaffe op Engelse provincie- en havensteden en op Londen.

 • 19-11-1940: De Italiaanse troepen zijn over de rivier de Kalamas teruggedreven.

 • 20-11-1940: Hongarije treedt toe tot het Driemogendhedenpact.

 • 21-11-1940: De Belgische regering in ballingschap verklaart ItaliŽ de oorlog.

 • 23-11-1940: In Nederland verschijnt het eerste nummer van het communistische blad "De Waarheid".

 • 23-11-1940: RoemeniŽ treedt toe tot het Driemogendhedenpact.

 • 24-11-1940: Slowakije treedt toe tot het Driemogendhedenpact.

 • 25-11-1940 - 25-11-1940: Nederland. Studentenprotest in Delft en Leiden tegen ontslagen van joodse ambtenaren, hoogleraren en rechters.

 • 26-11-1940: Professor R.P. Cleveringa te Leiden houdt een rede n.a.v. het ontslag van de Joodse professor Eduard Meyers als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

 • 27-11-1940: Nederland. De Universiteit te Leiden en de Hogeschool te Delft worden voor onbepaalde tijd gesloten.

 • 28-11-1940: Der ewige Jude, "documentaire" over de joden, gaat in Berlijn in premiŤre.

 • 30-11-1940: Nederland. In november verschijnt het eerste nummer van "De Vrije Katheder"

 • 01-12-1940: In Parijs worden de eerste nummers van het ondergrondse verzetsblad "Libťration-Nord", onder redactie van Christian Pineau, verspreid.

 • 01-12-1940: In december wordt de illegale "Organisation civile et militaire" (O.C.M.) voor de noordelijke zone van Frankrijk opgericht.

 • 01-12-1940: In december treden de rechters van het Noors hooggerechtshof af als protest tegen de nazificatie van de rechterlijke instanties.

 • 01-12-1940: In december wordt in BelgiŽ de ondergrondse beweging "L'Armťe de la Libťration" (A.L.) door o.a. de Belgische minister A. Delfosse opgericht. Het centrum van de activiteiten ligt vooral in het Luikse gebied.

 • 01-12-1940: Nederland. Gas en elektra vallen onder de distributie.

 • 04-12-1940: Griekse troepen bezetten Primeti en de Albanese havenplaats SarandiŽ.

 • 05-12-1940: Geheime overeenkomst tussen Groot-BrittanniŽ en Vichy-Frankrijk betreffende het Franse koloniale imperium.

 • 06-12-1940: Maarschalk Pietro Badoglio, de Italiaanse opperbevelhebber wordt uit zijn functie ontheven; generaal Graaf Cavallero volgt hem op.

 • 07-12-1940: Generaal Franco heeft een onderhoud met Admiral Canaris. Spanje weigert aan de oorlog deel te nemen. Hitler is hierdoor gedwongen Unternehmen Felix, de bezetting van Gibraltar, te laten vallen.

 • 09-12-1940: Start van operation Compass, het tegenoffensief van Generaal Wavell in Cyrenaica tegen de Italiaanse troepen.

 • 10-12-1940: De Britten veroveren Sidi Barrani.

 • 12-12-1940: Pact van altijddurende vriendschap tussen JoegoeslaviŽ en Hongarije.

 • 12-12-1940: Alfred Jodl, chef van de WehrmachtfŁhrungsstab, ontvangt een eerste conceptaanvalsplan voor een aanval op de Sovjet-Unie.

 • 16-12-1940 - 16-12-1940: Britse luchtaanval op Mannheim met 134 bommenwerpers. Er vallen 34 doden en 240 gebouwen worden verwoest.

 • 17-12-1940: De Britten bezetten Sollum.

 • 17-12-1940: In BelgiŽ richten Aimť en Georges Dandoy de "Mouvement national belge" (M.N.B.) op. Camille Joset wordt de landelijke leider. Deze beweging zal gedurende de oorlog een veelzijdige verzetsactiviteit ontplooien.

 • 29-12-1940: President Roosevelt houdt zijn "arsenaal van de democratieŽn" speech.

 • 31-12-1940: Eind 1940 beginnen de geheime overtochten van de Shetland Bus, een verbinding tussen de Shetland Eilanden en Noorwegen om geheime agenten en wapens over te brengen.

 • 31-12-1940: In 1940 wordt de anti-semitische film "Jud SŁss" vervaardigd. Ook wordt de anti-semitische film "Die Rothschilds" in omloop gebracht.