TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
 • 24-01-1939: Opdracht van Hermann GŲring aan Reinhard Heydrich, chef van de Sipo, voor de "LŲsung der Judenfrage durch Auswanderung oder Evakuierung".

 • 24-01-1939: Oprichting van de Reichszentrale fŁr jŁdische Auswanderung o.l.v. Reinhard Heydrich in Duitsland

 • 26-01-1939: Barcelona wordt door de troepen van Franco veroverd.

 • 30-01-1939: Rede van Adolf Hitler voor de Reichstag. Hij verklaart dat de joden in Europa in een komende oorlog vernietigd zullen worden.

 • 10-02-1939: Het eiland Hainan wordt door de Japanners bezet.

 • 13-02-1939: Uitbreiding van de Dienstverpflichtung-bepalingen in Duitsland: zij kan voor onbepaalde tijd worden opgelegd.

 • 15-02-1939: Duitse verordening over de inzet van de vrouwelijke arbeidskrachten in het landbouwbedrijf en de huishouding.

 • 15-02-1939: Medio februari besluit de Nederlandse ministerraad tot oprichting van een kamp voor joodse vluchtelingen in Westerbork.

 • 21-02-1939: De nazi's verplichten Joden in Duitsland al hun gouden en zilveren bezittingen af te geven.

 • 27-02-1939: Frankrijk en Groot-BrittanniŽ erkennen Franco's regering.

 • 01-03-1939: In maart wordt in Berlijn entartete Kunst verbrand.

 • 01-03-1939: In maart 1939 maakt de Nederlandse minister van justitie bekend dat ongeveer 8000 vluchtelingen tot Nederland zijn toegelaten.

 • 14-03-1939: Hongarije bezet het Tsjecho-Slowaakse RutheniŽ.

 • 15-03-1939: Duitsland trekt Tjechoslowakije binnen. Bohemen en MoraviŽ worden bij Duitsland ingelijfd. Slowakije wordt "zelfstandig", maar blijft bezet.

 • 18-03-1939: Franco en president Salazar van Portugal sluiten een vriendschaps- en niet-aanvalsverdrag, het zgn. Iberisch pact.

 • 23-03-1939: Duitse troepen bezetten Memel.

 • 26-03-1939: Franco treedt toe tot het Antikominternpact.

 • 28-03-1939: De nationalisten bezetten Madrid.

 • 31-03-1939: Het Brits-Franse garantieverdrag voor de bescherming van Polen wordt ondertekend.

 • 31-03-1939: De nationalisten bezetten Almeria, Murcia en Cartagena (Spa).

 • 01-04-1939: Einde van de burgeroorlog in Spanje: Franco overwint met steun van Duitsland en ItaliŽ de republikeinen

 • 01-04-1939: De Verenigde Staten erkennen het bewind van Franco.

 • 07-04-1939: ItaliŽ valt AlbaniŽ binnen.

 • 19-04-1939: Nederland. Verkiezingen voor de Provinciale Staten. De NSB behaalt 3,89% van het totaal aantal stemmen.

 • 22-04-1939: ItaliŽ sluit met Duitsland het zogenaamde Staalpact.

 • 28-04-1939: Het Duits-Poolse niet-aanvalsverdrag van 1934 wordt door Hitler opgezegd.

 • 28-04-1939: Hitler zegt het Duits-Britse vlootverdrag van 1935 op.

 • 03-05-1939: Sovjet-Unie. Molotov volgt Litwinow op als volkscommissaris van buitenlandse zaken.

 • 15-05-1939: Het - als vrouwenkamp bestemde - KL Lichtenburg wordt opgeheven en verplaatst naar RavensbrŁck in Mecklenburg.

 • 22-05-1939: Von Ribbentrop en Galeazzo Ciano ondertekenen het Stahlpact (pact of steel) tussen Duitsland en Italie, de militaire bezegeling van het Anti-Kominternpact.

 • 31-05-1939: Ondertekening van een Duits-Deens niet-aanvalspact te Berlijn.

 • 20-06-1939: Duitsland. Eerste proefvlucht van de Heinkel 176, het eerste raketvliegtuig.

 • 29-06-1939: In ItaliŽ worden beperkende maatregelen voor joodse ambtenaren, officieren, doktoren, etc. van kracht.

 • 01-07-1939: Nederland. In juli wordt de distributiewet 1939 afgekondigd.

 • 04-07-1939: De Reichsvertretung der Juden in Deutschland wordt op last van de Gestapo gewijzigd in een - geheel aan de Gestapo - ondergeschikte Reichsvereinigung.

 • 04-07-1939: Duitse Joden worden uit overheidsambten geweerd.

 • 21-07-1939: Slowakije krijgt een grondwet, die het land tot een klerikaal-fascistische eenpartij-staat maakt. Mgr Tiso wordt president.

 • 25-07-1939 - 25-07-1939: Periode van het vijfde kabinet Colijn.

 • 26-07-1939: Adolf Eichmann richt in Praag de Zentralstelle fŁr jŁdische Auswanderung op.

 • 26-07-1939: De Verenigde Staten zeggen het handelsakkoord met Japan op.

 • 10-08-1939: Het vijfde kabinet Colijn treedt af.

 • 10-08-1939: Tweede kabinet De Geer. Voor het eerste nemen socialistische ministers deel aan het kabinet (ir. J.W. Albarda en dr. J. van den Tempel).

 • 11-08-1939 - 11-08-1939: Hitler ontmoet Mussolini te Salzburg.

 • 22-08-1939: Hitler spreekt zijn generaals op de Obersalzberg toe op de vooravond van de aanval op Polen.

 • 23-08-1939: De ministers van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie en Duitsland, respectievelijk Molotov en Von Ribbentrop, ondertekenen het niet-aanvalsverdrag tussen beide landen.

 • 25-08-1939: Groot-BrittanniŽ en Polen ondertekenen een wederzijds bijstandsverdrag.

 • 26-08-1939: Hitler garandeert de neutraliteit van BelgiŽ, Nederland, Luxemburg, Denemarken en Zwitserland.

 • 26-08-1939 - 26-08-1939: Frankrijk en Engeland onderhandelen met Hitler over de kwestie Danzig en de Corridor.

 • 27-08-1939: Testvlucht van het eerste straalvliegtuig,de Heinkel 178.

 • 27-08-1939: Het Rode Leger verslaat het Japanse 6e Kwantung Leger tijdens de Slag om de Rivier Khalkhin Gol.

 • 28-08-1939: Nederland. De regering kondigt algemene mobilisatie af. Generaal Reijnders wordt tot opperbevelhebber van Land- en Zeemacht benoemd.

 • 29-08-1939: Koningin Wilhelmina en Koning Leopold III bieden hun goede diensten aan ter bemiddeling in het Duits-Pools conflict.

 • 30-08-1939: Begin van de Poolse mobilisatie.

 • 31-08-1939: Hitler brengt Weisung 1 uit: De Duitse oorlogsmarine (met 23 U-Boote) voert een handelsoorlog die zich voornamelijk tegen Engeland richt.

 • 31-08-1939: Door de Duitsers geŽnsceneerde aanval op de radiozender in Gleiwitz. Hitler gebruikt dit incident om de aanval op Polen te rechtvaardigen.

 • 01-09-1939: Een Duitse legermacht van 53 divisies ondersteund door 1600 vliegtuigen valt via de Duitse en Slowaakse grens Polen binnen. Plan Wit, onder leiding van generaal Walther von Brauchitsch, had tot doel de 24 Poolse divisies uit te schakelen door een snelle omcirkeling en het doorsnijden van aanvoer- en communicatielijnen.

 • 01-09-1939: Euthanasiebevel van Hitler: geesteszieken moeten in een 5-tal speciale inrichtingen om het leven gebracht worden.

 • 01-09-1939: Rijksdagrede van Hitler: "Und von jetzt ab wird jede Bombe mit Bombe vergolten..." "Ich will nichts anderes sein als der erste Soldat des deutschen Reiches".

 • 01-09-1939: Duitse Joden mogen 's winters na 20u en 's zomers na 21u niet meer op straat komen.

 • 01-09-1939: Om 4:45 uur opent het Duitse slagschip Schlesweg-Holstein het vuur op het Poolse garnizoen op het schiereiland Westerplatte.

 • 02-09-1939: Frankrijk en Groot-BrittanniŽ bespreken mogelijkheid tot ingrijpen Pools-Duits conflict.

 • 02-09-1939: ItaliŽ stelt een internationale conferentie voor om Pools-Duitse conflict op te lossen.

 • 02-09-1939: Duitse troepen behalen makkelijke overwinningen in SileziŽ, Pommeren, Oost Pruisen en bij Czestochowa (Polen).

 • 02-09-1939: Legergroep Zuid (Duits) o.l.v. generaal List bedreigt Krakůw (Polen).

 • 02-09-1939: Duitsland verklaart de Noorse neutraliteit te zullen eerbiedigen.

 • 02-09-1939: Nederland. De eerste brandstoffenbeschikking wordt van kracht.

 • 03-09-1939: Om 11.00 uur verklaart Groot-BrittanniŽ de oorlog aan Duitsland.

 • 03-09-1939: Britse admiraliteit kondigt blokkade van Duitse havens af.

 • 03-09-1939: Duitse onderzeeŽr U 30 brengt het Britse passagiersschip SS Athenia tot zinken, 112 doden waarvan 28 Amerikanen.

 • 03-09-1939: Om 17.00 uur verklaart Frankrijk de oorlog aan Duitsland.

 • 03-09-1939: AustraliŽ, Brits IndiŽ en Nieuw Zeeland verklaren de oorlog aan Duitsland.

 • 03-09-1939: Winston Churchill wordt benoemd tot 1e Lord van de Britse Admiraliteit.

 • 04-09-1939: Japan verklaart zich neutraal in Pools-Duitse conflict.

 • 04-09-1939: Bommenwerpers van de RAF voeren hun eerste aanvallen uit op nazi-oorlogsschepen in de Bocht van Helgoland, maar de regering staat nog geen aanvallen op doelen in Duitsland toe.

 • 04-09-1939: Nederland. Minister-president de Geer legt voor de Tweede Kamer een regeringsverklaring af over de Nederlandse neutraliteit.

 • 05-09-1939: De Verenigde Staten verklaren zich neutraal in het Pools-Duitse conflict.

 • 05-09-1939: Duitse troepen bereiken de Weichsellinie (Polen).

 • 06-09-1939: Duitse legergroep Zuid en Noord rukken op naar Warschau, Krakow (Polen) wordt ingenomen.

 • 06-09-1939: Poolse regering verlaat Warschau.

 • 06-09-1939: Zuid-Afrika verklaart Duitsland de oorlog.

 • 07-09-1939: Franse patrouilles overschrijden op enkele plaatsen de Duitse grens.

 • 07-09-1939: Het Poolse garnizoen op het schiereiland Westerplatte geeft zich na een week zware strijd over.

 • 08-09-1939: Britse koopvaardijschepen in de Noordzee en Atlantische Oceaan varen vanaf nu in beschermde konvooien.

 • 08-09-1939: Duitse troepen bereiken de stad Radom (Polen), ca 100 km ten zuiden van Warschau.

 • 09-09-1939: Duitse tankeenheid voert eerste aanval uit op Warschau, maar ze worden teruggeslagen.

 • 09-09-1939: Eerste eenheden BEF (British Expeditionary Force) vertrekken naar Frankrijk o.l.v. generaal Gort.

 • 09-09-1939: Instructie van de regering aan generaal Reijnders voor de verdediging van de Vesting Holland en de Grebbeberg.

 • 10-09-1939: Canada verklaart Duitsland de oorlog.

 • 10-09-1939: De Britse onderzeeboot HMS Triton torpedeerd per abuis de Britse onderzeeboot HMS Oxley. Van de 53 bemanningsleden overleven er slechts twee.

 • 11-09-1939: Duitse troepen hebben heel Opper-SileziŽ (Polen) veroverd.

 • 12-09-1939: Kleinschalige Franse acties tegen Duitsland zonder succes.

 • 13-09-1939: Frankrijk vormt oorlogskabinet onder premier Daladier.

 • 13-09-1939: Het 1e Eskadron van het Poolse 27e Cavalerieregiment doorbreekt de Duitse linies bij Maliszew, neemt het dorpje in en maakt veel krijgsgevangenen.The 1st Squadron of the 27th Cavalry Regiment breaks through the German lines at Maliszew, takes the village and takes many prisoners.

 • 14-09-1939: Ten noorden van de Waddeneilanden wordt een Nederlands militair vliegtuig neergeschoten door een Duits vliegtuig.

 • 14-09-1939: Duitse troepen omsingelen Warschau (Polen).

 • 16-09-1939: Warschau (Polen) weigert het Duitse bevel tot overgave.

 • 17-09-1939: De Poolse regering wijkt uit naar RoemeniŽ.

 • 17-09-1939: Sovjet troepen bezetten het onverdedigde Oost-Polen.

 • 17-09-1939: De Sovjet premier Molotov verklaart dat er geen Poolse regering meer bestaat.

 • 17-09-1939: Het Britse vliegdekschip HMS Courageous wordt door de Duitse onderzeeŽr U-29 ten zuiden van Ierland tot zinken gebracht.

 • 18-09-1939: Felle gevechten bij de rivier de Bzura (Polen), 19 Poolse divisies worden omsingeld en uitgeschakeld.

 • 18-09-1939: Onder Duitse druk interneert de Roemeense regering de Poolse regering.

 • 19-09-1939: Hitler houdt een triomfantelijke intocht in de stad Danzig (Polen).

 • 19-09-1939: Duitse en Sovjet troepen ontmoeten elkaar bij Brest-Litovsk (Polen).

 • 19-09-1939: De eerste Britse troepen van het BEF (Britisch Expeditionary Force) arriveren in Frankrijk.

 • 19-09-1939: Memorandum van Churchill over de belemmering van de Duitse ertsaanvoer door de Noorse territoriale wateren.

 • 19-09-1939: Conferentie van de Oslo-staten in Kopenhagen.

 • 20-09-1939: Duits-Russisch overleg over de afbakening van de grens in Polen.

 • 20-09-1939: Gevechten tussen Duitse en Franse jachtvliegtuigen.

 • 21-09-1939: Duits-Russisch akkoord over de afbakening van de grens in Polen.

 • 21-09-1939: Een fascistische Roemeense groep, de Ijzeren Garde, vermoordt de Roemeense eerste minister Armand Calinescu.

 • 21-09-1939: Heydrich geeft zijn instructies aan de SS Einsatzgruppen in Polen: joden moeten worden samengedreven in getto's in de buurt van spoorwegen als voorbereiding op de "EndlŲsung der Judenfrage."

 • 22-09-1939: In Lvov (Polen) lossen Sovjet troepen de Duitsers af.

 • 23-09-1939: Duitse opperbevel verklaart de Poolse veldtocht voor beŽindigd.

 • 23-09-1939: Kleine schermutselingen aan de Frans-Duitse grens.

 • 26-09-1939: Bij Helgoland wordt een KLM toestel door een Duits jachtvliegtuig neergeschoten.

 • 26-09-1939: Sovjet-Unie voert hervormingen door in Oost-Polen naar Sovjet model.

 • 27-09-1939: Warschau (Polen) geeft zich over na zware bombardementen.

 • 27-09-1939: Er wordt een Duits militair bestuur in het West-Poolse gebied gevormd.

 • 27-09-1939: Vredesoproep van president Roosevelt van de USA tot Hitler.

 • 28-09-1939: Tien Poolse divisies zijn omsingeld in de vesting Modlin bij Kutno en geven zich over.

 • 29-09-1939: Estland en de Sovjetunie sluiten een verdrag van wederzijdse hulp; de Sovjetunie krijgt beschikking over diverse vlieg- en marinebases.

 • 29-09-1939: Von Ribbentrop (Duitsland) en Molotov (Sovjetunie) komen een nieuwe verdeling van Polen overeen.

 • 29-09-1939: Verenigde Staten heft het wapenembargo tegen oorlogvoerende landen op.

 • 30-09-1939: In Parijs wordt een Poolse regering in ballingschap gevormd o.l.v. generaal Sikorski.

 • 30-09-1939: Het Duitse vestzakslagschip Graf Spee brengt het Britse schip Clement tot zinken.

 • 01-10-1939: Groot-BrittanniŽ roept 250.000 man extra onder de wapenen.

 • 01-10-1939: Poolse verdedigers van schiereiland Hela geven zich over.

 • 01-10-1939: Nederland. Het Centraal Vluchtelingenkamp Westerbork, ressorterend onder het ministerie van Binnenlandse zaken wordt begin oktober in gebruik genomen.

 • 02-10-1939: Afgevaardigden van 21 landen van het werelddeel Amerika besluiten voor de kust van elk land een veiligheidszone te vormen. Iedere oorlogshandeling hierbinnen is een vijandige daad.

 • 03-10-1939: Het eerste korps van de BEF (British Expeditionary Force) voor het Belgische front komt aan in Frankrijk.

 • 05-10-1939: Estland en de Sovjetunie sluiten een verdrag van wederzijdse hulp, de Sovjetunie krijgt beschikking over diverse vliegvelden en bases.

 • 06-10-1939: Hitler roept op tot een internationale conferentie voor o.a. het Joodse vraagstuk.

 • 06-10-1939: Duitse troepen breken het laatste Poolse verzet.

 • 07-10-1939: Na zware bombardementen verovert Japan enkele steden in Zuid-China.

 • 07-10-1939: Hongarije en RoemeniŽ demobiliseren de troepen aan de gemeenschappelijke grens.

 • 07-10-1939: Duitse vliegtuigen doen een aanval op Britse mijnenvegers.

 • 08-10-1939: Een Duitse vliegboot wordt door Britse jagers neergeschoten.

 • 10-10-1939: Litouwen en de Sovjetunie tekenen een verdrag van wederzijdse hulp. Litouwen krijgt Vilnius terug; de Sovjetunie de beschikking over enkele vlieg- en marinebases.

 • 10-10-1939: Admiraal Raeder wijst Hitler op het belang van de strategische betekenis van Noorwegen voor Duitsland.

 • 11-10-1939: De Franse premier Daladier verwerpt Hitlers vredesvoorstellen van 6 okt.

 • 12-10-1939: De Britse premier Chamberlain verwerpt Hitlers vredesvoorstellen van 6 okt.

 • 12-10-1939: Finland en de Sovjetunie beginnen onderhandelingen, de Sovjets eisen de vestiging van enkele marinebases en grens correcties op de Karelische landengte.

 • 12-10-1939: Hans Frank wordt aangeduid als Gauleiter (gouverneur) van Polen.

 • 12-10-1939: Vanuit Oostenrijk vinden de eerste deportaties van joodse burgers plaats.

 • 13-10-1939: Zweden roept reservisten onder de wapenen.

 • 13-10-1939: Drie Duitse onderzeeŽrs worden tot zinken gebracht door de Britse marine.

 • 14-10-1939: Het Britse slagschip HMS Royal Oak wordt tot zinken gebracht door de Duitse onderzeeŽr U-47, onder commando van GŁnther Prien in de Britse marinebasis Scapa Flow.

 • 15-10-1939: Duitsland en Estland tekenen een verdrag over de inburgering van Esten met een Duitse origine.

 • 16-10-1939: Duitse vliegtuigen beschadigen Britse oorlogsschepen in de Firth of Forth.

 • 16-10-1939: Schermutselingen aan de Frans-Duitse grens, tussen Franse en Duitse troepen.

 • 17-10-1939: Finland verklaart zich bereid het eiland Suursaari te ontruimen, Sovjetunie verklaart de Finse onafhankelijkheid te waarborgen.

 • 17-10-1939: Franse troepen ontruimen een deel van het bezette Duitse gebied.

 • 17-10-1939: Britse luchtaanvallen op Emden (Duitsland).

 • 17-10-1939: Duitse luchtaanvallen op de Britse marinebasis Scapa Flow.

 • 18-10-1939: Gandhi weigert Groot-BrittanniŽ zijn morele steun in de oorlog met Duitsland.

 • 19-10-1939: De Scandinavische landen verklaren zich strikt neutraal in het Sovjet-Finse grens conflict.

 • 19-10-1939: Turkije, Frankrijk en Groot-BrittanniŽ sluiten een verdrag van wederzijdse hulp.

 • 19-10-1939: Hitlers eerste aanvalsplan op het Westen (Fall Gelb) is gereed.

 • 23-10-1939: De Amerikaanse vrachtvaarder City of Flint wordt door het Duitse vestzakslagschip Deutschland opgebracht naar de Russische haven Moermansk.

 • 24-10-1939: Britse vliegtuigen voeren verkenningen uit boven Berlijn, Hamburg en Maagdenburg.

 • 25-10-1939: Bij de verkiezingen in het door de Sovjetunie bezette gebied van Polen stemt 91% voor de communistische kandidaten.

 • 26-10-1939: Krakůw wordt de hoofdstad van het bezette West-Polen.

 • 26-10-1939: Er wordt een decreet uitgevaardigd dat verplichte arbeid voor Poolse joden tussen 14 en 60 mogelijk maakt.

 • 28-10-1939: Tijdens de Tsjechoslovaakse onafhankelijkheidsdag komt het in Praag tot ongeregeldheden.

 • 28-10-1939: Het Litouwse leger neemt het gebied van Vilnjous in bezit.

 • 29-10-1939: Tweede herziene Marsch-anweisung voor Fall Gelb.

 • 30-10-1939: Duitsland en Letland tekenen een verdrag over de inburgering van Letten met een Duitse origine.

 • 30-10-1939: De Sovjetunie annexeert het bezette gebied in Oost-Polen.

 • 30-10-1939: Nederland. Suiker valt onder de distributie: 1 kg per 3 weken.

 • 31-10-1939: De Britse marine opent een wereldwijde jacht op het Duitse vestzakslagschip Graf Spee.

 • 01-11-1939: Duitsland annexeert Danzig, de Poolse Corridor, Oostelijk deel van Opper-SileziŽ, de streek rond Lůdz en het district Ciťchanow.

 • 02-11-1939: Het Amerikaanse huis van afgevaardigden keurt een nieuwe neutraliteitswet goed. Oorlogvoerende landen kunnen nu middels cash-en-carry wapens kopen in de VS.

 • 02-11-1939: Bij Denekamp wordt een uniform-smokkel ontdekt.

 • 03-11-1939: Finland weigert afstand te doen van het eiland Hango.

 • 04-11-1939: Door goedkeuring van de cash-and-carry-formule door het Congres wordt de Amerikaanse neutraliteitswet ten gunste van Groot-BrittanniŽ gewijzigd.

 • 06-11-1939: Frans-Duitse luchtgevechten boven de Frans-Duitse grens.

 • 07-11-1939: Belgische koning Leopold en de Nederlandse koningin Wilhelmina roepen op tot vrede, en bieden hun diensten als bemiddelaar aan.

 • 08-11-1939: Hitler ontsnapt aan een bomaanslag in de BŁrgerbraukeller te Munchen.

 • 08-11-1939: Nederland en BelgiŽ feliciteren Hitler met zijn ontsnapping aan de bomaanslag in de BŁrgerbraukeller te Munchen.

 • 09-11-1939: Venlo incident. Leden van de Gestapo ontvoeren 2 leden van de Britse geheime dienst aan de Nederlandse grens, een Nederlandse officier komt hierbij om het leven.

 • 09-11-1939: Nederland. Alle verloven worden ingetrokken. Versterkte paraatheid langs de grens. Er wordt gedeeltelijk geÔnudeerd.

 • 11-11-1939: Nederland. Erwten vallen onder de distributie: 0,5 kg per vier weken.

 • 12-11-1939: De Britse en Franse premier wijzen het Belgisch-Nederlandse bemiddelingsaanbod van de hand.

 • 13-11-1939: Frankrijk en Groot-BrittanniŽ verzekeren Japan dat zij hun troepenmacht in Noord-China zullen verkleinen / terugtrekken.

 • 13-11-1939: Finland breekt de onderhandelingen met de Sovjetunie af en mobiliseert zijn leger.

 • 13-11-1939: De Roemeense koning Carol werpt zich op als bemiddelaar tussen de strijdende partijen.

 • 14-11-1939: Hitler wijst het Belgisch-Nederlandse bemiddelingsaanbod van de hand.

 • 15-11-1939: Het Britse schip Africa Shell wordt door het Duitse vestzakslagschip Admiral Graf Spee tot zinken gebracht.

 • 16-11-1939: Alle strijdende partijen verwerpen het bemiddelingsaanbod van koning Carol van RoemeniŽ.

 • 17-11-1939: Duitse bronnen melden het sluiten van 3 hoge scholen in Bohemen-MoraviŽ voor 3 jaar wegens het anti-Duitse optreden.

 • 17-11-1939: Frankrijk en Groot-BrittanniŽ besluiten tot het coŲrdineren van hun oorlogvoering.

 • 17-11-1939: Bevel aan de Kriegsmarine om alle duidelijk als vijandelijk herkenbare passagiersschepen zonder waarschuwing aan te vallen. Dit is het feitelijk begin van een de onbeperkte onderzeeboot-oorlog tegen Groot-BrittanniŽ en Frankrijk.

 • 18-11-1939: De "Simon Bolivar", een Nederlands passagiersschip, wordt door een magnetische mijn tot zinken gebracht. Naar schatting zijn van de 400 opvarenden, 86 om het leven gekomen, meest vrouwen en kinderen.

 • 19-11-1939: Nederland. Er worden documenten opgesteld betreffende het Nederlandse oorlogsbeleid om deze bij de Nederlandse delegaties in Brussel, Londen en Parijs te deponeren.

 • 22-11-1939: Duitse vliegtuigen leggen magnetische mijnen voor de Britse kust.

 • 23-11-1939: Het bewapende Britse koopvaardijschip Rawalpindi wordt tot zinken gebracht door het Duitse slagschip Scharnhorst.

 • 23-11-1939: Poolse joden ouder dan 10 jaar worden verplicht een gele ster te dragen.

 • 26-11-1939: De Sovjetunie eist de terugtrekking van de Finse troepen langs de grens.

 • 28-11-1939: Volgens een Sovjet verklaring zijn Sovjet troepen ten noorden van Leningrad door de Finnen beschoten.

 • 29-11-1939: De Sovjetunie verbreekt de diplomatieke betrekkingen met Finland.

 • 29-11-1939: RoemeniŽ verklaart zich neutraal in het Fins-Sovjet conflict.

 • 30-11-1939: Sovjet troepen vallen Finland binnen, Helsinki wordt gebombardeerd.

 • 30-11-1939: Zweeds protest tegen het leggen van mijnen door Duitsland in de Zweedse territoriale wateren.

 • 01-12-1939: De Sovjet aanvallen op de Karelische landengte ondervinden veel tegenstand.

 • 01-12-1939: Het Finse kabinet treedt af en wordt opgevolgd door een kabinet o.l.v. Risto Ryti.

 • 01-12-1939: Invoering van het navicert systeem door de geallieerden. Een navy certificate is een document voor een schip uit een neutraal land, waarin wordt verklaard dat de vervoerde goederen niet bestemd zijn voor een natie die in oorlog is.

 • 02-12-1939: Het Duitse vestzakslagschip Graf Spee brengt het Britse schip Doric Star tot zinken.

 • 03-12-1939: Persberichten melden dat Duitse troepen worden samengetrokken langs de Hongaarse grens.

 • 03-12-1939: Finse troepen trekken zich terug op de Mannerheimlinie (een 25 km lange verdedigingslinie over de Karelische landengte).

 • 03-12-1939: Een Britse luchtaanval op Helgoland.

 • 04-12-1939: Het Britse slagschip HMS Nelson wordt beschadigd door een magnetische mijn.

 • 05-12-1939: Sovjet troepen bereiken de Mannerheimlinie.

 • 07-12-1939: Een Sovjet eenheid bereikt het Kiantmeer in Midden-Finland.

 • 07-12-1939: Zweden mobiliseert gedeeltelijk zijn leger en roept 15 lichtingen op.

 • 07-12-1939: De Britse torpedobootjager HMS Jersey wordt beschadigd door een torpedo afgevuurd door de Duitse Torpedobootjager Z12 Erich Giese, 10 bemanningsleden komen om het leven.

 • 08-12-1939: De Sovjetmarine legt een blokkade voor de Finse kust.

 • 08-12-1939: Drie Duitse onderzeeŽrs worden tot zinken gebracht.

 • 09-12-1939: De raad van de volkenbond komt bijeen zonder de Sovjetunie inzake de Fins-Sovjet oorlog, de kwestie wordt doorgeschoven naar de vergadering van 11 dec.

 • 09-12-1939: Het Duitse vrachtschip Adolf Leonhardt wordt door de eigen bemanning tot zinken gebracht in de Atlantische Oceaan voor de kust van Angola, nadat het onderschept is door de Britse H.M.S. Shropshire. De bemanning wordt aan boord genomen van het Britse schip.

 • 11-12-1939: De Noorse Fascistenleider Vidkun Quisling heeft een ontmoeting met Adolf Hitler. Hij waarschuwt voor een Britse actie in Noorwegen.

 • 11-12-1939: De volkenbondsvergadering wil binnen 24 uur weten of Finland en de Sovjetunie bereid zijn binnen 24 uur de vijandelijkheden te staken.

 • 12-12-1939: De Belgische kamer verklaart zich bereid tot militaire steun aan Nederland en Luxemburg indien deze landen worden aangevallen.

 • 12-12-1939: Frankrijk en Groot-BrittanniŽ sturen wapens naar Finland.

 • 12-12-1939: Hitler geeft aan het OKW opdracht om plannen te maken voor een aanval op Denemarken en Noorwegen.

 • 13-12-1939: De Admiral Graf Spee levert tijdens de "Slag bij Rio de la Plata" slag met de Britse Royal Navy kruisers HMS Exeter en HMS Ajax en de HMNZS Achilles van de Royal New Zealand Navy. De Graf Spee vlucht de haven van Montevideo in.

 • 14-12-1939: De Sovjet-Unie wordt uit de Volkenbond gezet, nadat ze tot agressor is verklaard in de oorlog met Finland.

 • 17-12-1939: De bemanning brengt het vestzakslagschip Graf Spee tot zinken nadat de autoriteiten commandant Kapitšn zur See Langsdorff hadden gedwongen uit te varen.

 • 18-12-1939: Britse luchtaanval op de Duitse schepen in Wilhelmshaven met 22 bommenwerpers. Meer dan de helft van de deelnemende vliegtuigen wordt neergehaald of moet een noodlanding maken. Er worden geen treffers geboekt.

 • 19-12-1939: Om te voorkomen dat de opvarenden krijgsgevangen genomen worden door de Britse H.M.S. Hyperion wordt het Duitse passagiersschip Columbus door de eigen bemanning tot zinken gebracht in de Atlantische Oceaan, 450 zeemijlen ten oosten van Cape May, New Jersey (VS). De bemanning en passagiers worden aan boord van de Amerikaanse zware kruiser U.S.S.Tuscaloosa genomen als schipbreukelingen (de VS waren toen nog neutraal).

 • 21-12-1939: Sovjet troepen leiden een nederlaag nabij Salla (Finland).

 • 21-12-1939: Frans-Duitse luchtgevechten boven de Maginotlinie.

 • 22-12-1939: Het Finse leger start een tegenoffensief tegen de Sovjet invallers.

 • 23-12-1939: De eerste Canadese troepen (7500 manschappen) komen in Groot-BrittanniŽ aan.

 • 24-12-1939: Persberichten melden Chinees succes tegen Japanse troepen in het Noorden van Hoenan en in het zuidwesten van Hoebei.

 • 25-12-1939: Sovjet aanvallen op de Finse Mannerheimlinie worden afgeslagen.

 • 28-12-1939: Sovjettroepen worden door de Finnen ten Noorden van het Ladogameer teruggedreven.

 • 31-12-1939: Finse troepen behalen een overwinning op de Sovjettroepen bij Somussala (Finland).

 • 31-12-1939: De troepensterkte van het British Expeditionary Force in Frankrijk bedraagt 160.000 man.