Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.
 • 01-01-1942: In januari wordt het 2e Bureau van France Libre te Londen gewijzigd in het Bureau central de renseignement en d'action. (BCRA)

 • 01-01-1942: United Nations Declaration in Washington door vertegenwoordigers van 26 landen, waaronder Nederland, ondertekend.

 • 02-01-1942: Manila en de Amerikaanse navy-basis bij Cavite vallen in Japanse handen.

 • 03-01-1942: De in november 1941 gedropte SOE-agent Huub Lauwers heeft vanuit Den Haag voor het eerst zendcontact met Engeland.

 • 03-01-1942: De eerste editie van het Verordeningenblad voor het bezette Nederlandse gebied van het jaar 1942 wordt gepubliceerd.

 • 07-01-1942: Japan valt Bataan aan in de Filipijnen.

 • 08-01-1942: P.A. Kerstens wordt tot minister van handel, nijverheid en scheepvaart in het kabinet Gerbrandy benoemd.

 • 09-01-1942: Sovjet troepen trekken het district Smolensk weer in.

 • 11-01-1942: Japan valt Nederlands-IndiŽ en Borneo binnen.

 • 12-01-1942: Nederland: De Hoge Raad vaardigt het beruchte toetsingsarrest uit waarin zij aangeeft de door de Duitsers afgekondigde verordeningen niet te mogen toetsen aan het Landoorlogreglement. Ook stelt zij dat de door de bezetter afgekondigde maatregelen dezelfde status hebben als de Nederlandse wet.

 • 13-01-1942: Duitsland start een U-bootoffensief aan de Oostkust van de Verenigde Staten.

 • 15-01-1942: In Nederland worden de zinken pasmunten van 25, 10, 5, 2Ĺ en 1 cent ingevoerd.

 • 17-01-1942 - 17-01-1942: Dr. H.B. Wiardi Beckman wordt bij een poging naar Engeland uit te wijken, op het strand van Scheveningen gearresteerd.

 • 18-01-1942: De Duitsers heroveren Feodosia.

 • 18-01-1942: Duits-Japans-Italiaans militair akkoord wordt in Berlijn ondertekend.

 • 18-01-1942: Het Nederlandse KPM-schip de ĎVan Imhoffí, dat geÔnterneerde Duitse burgers transporteert van Sibolga naar Bombay wordt in de buurt van Sumatra tot zinken gebracht door een Japans vliegtuig. De 48 Nederlandse bemanningsleden en 62 bewakers weten zich in veiligheid te brengen. De geÔnterneerde Duitsers worden aan hun lot overgelaten. Van de 477 gevangenen overleven er slechts 65 de ramp.

 • 19-01-1942: De Katholieke priester Titus Brandsma wordt, wegens zijn verzetsactiviteiten, gearresteerd.

 • 19-01-1942: Japanse troepen veroveren Noord-Borneo.

 • 20-01-1942: In een villa aan de Wannsee, in de buurt van Berlijn, wordt een conferentie gehouden over de uitvoering van de "EndlŲsung der Judenfrage".

 • 21-01-1942: Rommel start een tegenoffensief bij El Agheila (LibiŽ).

 • 23-01-1942: De Sovjets breken door in het gebied tussen Smolensk en het Ilmenmeer.

 • 23-01-1942: Japan verovert Rabaul op New Britain (Solomoneilanden) en start de invasie van Bougainville.

 • 26-01-1942: Amerikaanse troepen komen aan in Ulster. De president van Ierland, E. de Valera, protesteert hiertegen.

 • 27-01-1942: De USS Gudgeon (SS 211) brengt als eerste Amerikaanse duikboot een Japans oorlogsschip, de duikboot I-73, tot zinken.

 • 28-01-1942: De Sovjets dringen de OekraÔne binnen.

 • 28-01-1942 - 28-01-1942: Door missers bij een bombardement van de Rotterdamse havens, komen in Rotterdam en Schiedam 71 mensen om het leven.

 • 30-01-1942: De Britten beginnen zich uit Singapore terug te trekken. Start van het beleg van Singapore.

 • 01-02-1942: Eerste Amerikaanse offensief in de Pacific met de luchtaanvallen op Japanse bases op de Gilbert en Marshalleilanden.

 • 08-02-1942: Hitler benoemt Albert Speer tot minister voor bewapening en munitie, nadat Frits Todt om het leven is gekomen.

 • 08-02-1942: Britse troepen houden stand bij El Gazala, 60km ten westen van Tobroek (LibiŽ) en brengen hiermee de opmars van het Afrikakorps tot staan.

 • 09-02-1942: Makassar (Nederlands IndiŽ) wordt na een Japanse landing bezet.

 • 10-02-1942: De Japanse troepenmacht drijft de Britse, Brits-Indische en Australische troepen tot op 15 km van de stad Singapore.

 • 10-02-1942: Nederland. Er wordt een protest van 2400 kunstenaars aangeboden aan Seyss-Inquart.

 • 11-02-1942: Adolf Hitler prijst het optreden van het Vlaamse legioen in de slag om Leningrad. Hierop roept Lťon Degrelle iedereen op zich aan te sluiten bij het Waalse legioen.

 • 11-02-1942: De Verenigde Staten zenden ongeveer 2.300 troepen van New Orleans naar CuraÁao en Aruba voor de verdediging van belangrijke olieraffinaderijen.

 • 12-02-1942: Alle Nederlanders die met het toneel verbonden zijn dienen zich verplicht aan te sluiten bij de Nederlandse Cultuurkamer.

 • 12-02-1942: Japanse troepen veroveren Bandjermasin, de hoofdstad van Borneo.

 • 13-02-1942: Japanse troepen bezetten de stad Medan in Nederlands IndiŽ.

 • 14-02-1942: De Noorse evangelisch-lutherse bisschoppen zenden een protestbrief vanwege de nazificatie maatregelen.

 • 14-02-1942: Japanse parachutisten worden gedropt op drie verschillende punten in het gebied van olieraffinaderijen rond Palembang, Sumatra.

 • 15-02-1942: Japanse troepen landen op de Zuidoost kust van Sumatra nabij de monding van de rivier de Musi.

 • 15-02-1942: Singapore geeft zich over aan de Japanners; 60.000 Britse soldaten worden krijgsgevangen gemaakt.

 • 16-02-1942: Duitse duikboten brengen 3 olietankers tot zinken en beschieten een raffinaderij op de Nederlandse Antillen.

 • 16-02-1942: Japanse troepen veroveren Palembang, Sumatra.

 • 17-02-1942: Operatie Cerberus gaat van start: de uitbraak van de Duitse schepen Scharnhorst, Gneisenau en Prinz Eugen uit de Franse haven Brest.

 • 18-02-1942: Japanse bommenwerpers bombarderen Surabaja en Japanse troepen landen op Bali en bezetten Denpasar (Nederlands IndiŽ).

 • 18-02-1942: De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. K VII wordt in de haven van Soerabaja door Japanse vliegtuigen tot zinken gebracht. Alle dertien bemanningsleden komen hierbij om het leven.

 • 19-02-1942: Japanse troepen landen op Timor en Bali.

 • 19-02-1942: De meeste Nederlandse acteurs melden zich aan bij de Kultuurkamer. Uitzonderingen zijn de groepen van Albert van Dalsum, Ko Arnoldi en Pierre Balledux. Deze groepen worden hierop opgeheven.

 • 19-02-1942: Ongeveer 150 Japanse vliegtuigen vallen Darwin in AustraliŽ aan.

 • 19-02-1942: De Amerikaanse president tekent een verordening waardoor duizenden Amerikaanse Japanners aan de westkust geÔnterneerd worden.

 • 20-02-1942: De Duitse regering besluit 627.000 Russische arbeiders naar Duitsland te halen.

 • 20-02-1942: Japanse troepen bereiken de straat Sunda op Sumatra tegenover de westpunt van Java (Nederlands IndiŽ).

 • 22-02-1942: De VS president Roosevelt beveelt generaal MacArthur om de Filipijnen te verlaten.

 • 23-02-1942: In Nederland wordt de Arbeitseinsatz verplicht gesteld.

 • 23-02-1942: Nieuw Sovjet offensief aan het centrale front.

 • 24-02-1942: De USS Enterprise valt de Japanse troepen op Wake aan.

 • 27-02-1942: Japanse bommenwerpers vallen Port Blair, de hoofdstad van de Andamanen aan.

 • 27-02-1942: De USS Langley wordt door Japanse vliegtuigen tot zinken gebracht.

 • 27-02-1942 - 27-02-1942: De slag in de Javazee vindt plaats waarbij de geallieerden een zware nederlaag lijden. Bevelhebber Karel Doorman komt hierbij om het leven op zijn vlaggeschip, de kruiser H.M. De Ruyter. Ook de Nederlandse kruiser H.M.Java, de Nederlandse torpedojager H.M.Kortenaer en de Britse torpedojagers H.M.S. Electra en H.M.S. Jupiter gaan ten onder.

 • 28-02-1942: De eerste wapendroppings t.b.v. het Nederlandse verzet vinden plaats

 • 28-02-1942: Een Britse commandogroep doet een overval op een Duits radarstation bij Bruneval.

 • 01-03-1942: De USS Houston, tesamen met de HMAS Perth, worden door de Japanners tot zinken gebracht tijdens de Slag bij Straat Soenda, ten noorden van Bantam baai in de Javazee. Tijdens dit treffen gaat ook de torpedobootjager HR. Ms. Evertsen verloren.

 • 01-03-1942: Ongeveer 60.000 Japanse troepen landen op diverse plekken op Java.

 • 01-03-1942: Nadat Duitse troepen de kathedraal van Trondheim hebben betreden en alle kinderen van 10 tot 18 jaar wordt opgelegd om lid te worden van de Nationaal Socialistische jeugdbeweging, treden alle 7 bisschoppen van de staatskerk af.

 • 01-03-1942: Sovjet Krim-offensief.

 • 01-03-1942: Japanse troepen trekken Java in Nederlands-IndiŽ binnen.

 • 01-03-1942: H.M.S. Exeter, H.M.S. Encounter en U.S.S. Pope worden tot zinken gebracht in de Tweede Slag in de Javazee, ook wel de slag bij Bawean eiland genoemd.

 • 02-03-1942: Amerikaanse, Britse en Nederlandse troepen doen een tegenaanval op 3 Japanse colonnes om hen te beletten verder landinwaarts te trekken.

 • 02-03-1942: Berlijn erkent dat de Sovjetaanvallen in het Donetsbekken, op de Krim en in de streek van Koersk steeds heviger worden.

 • 02-03-1942: De Nederlandse hulpmijnenveger Hr. Ms. Emden wordt bij een poging om vanuit Java uit de wijken naar AustraliŽ onderschept door Japanse torpedobootjagers en tot zinken gebracht. De zeventien overlevenden verblijven vijf dagen op zee, voordat zij het eiland Poeloe Sebaroe bereiken.

 • 03-03-1942: Nederlandse troepen vernielen de eigen marine-installaties te Surabaja (Nederlands IndiŽ).

 • 03-03-1942: Japanse luchtaanval op het Australische Broome door negen Zeroís, vijftien vliegboten met vluchtelingen uit Nederlands-IndiŽ worden tot zinken gebracht en zeven toestellen op het vliegveld worden vernietigd. Er vallen 100 doden onder wie 48 Nederlanders. Een Zero wordt neergehaald.

 • 04-03-1942: Amerikaanse troepen arriveren in Noord-Ierland.

 • 04-03-1942: De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ vernietigen de eigen havenwerken van Tandjong Priok en de gouverneur-generaal draagt het opperbevel over.

 • 04-03-1942: Vliegtuigen van het vliegdekschip USS Enterprise vallen Marcuseiland aan.

 • 05-03-1942: Japanse troepen rukken de stad Batavia in Nederlands IndiŽ binnen.

 • 06-03-1942: Japanse troepen rukken de stad Rangoon in Birma binnen.

 • 06-03-1942: In Nederland arresteren SD-agenten onder leiding van Schreieder de 'gedropte' agent H. Lauwers. Onderdeel van het Englandspiel.

 • 06-03-1942: De Nederlandse troepen in Nederlands IndiŽ geven Jogjakarta op waardoor de marinebasis Surabaja op Oost Java geÔsoleerd raakt.

 • 06-03-1942: Invoering van de verplichte tewerkstelling in BelgiŽ en Noord-Frankrijk

 • 06-03-1942: De Nederlandse onderzeeboot Hr. Ms. K XII ontvlucht als laatste Nederlandse oorlogsschip Java en wijkt uit naar AustraliŽ.

 • 06-03-1942 - 06-03-1942: De Nederlandse mijnenveger Hr. Ms. Abraham Crijnssen wijkt succesvol uit van de haven van Soerabaja naar Geralton, West-AustraliŽ.

 • 07-03-1942: Japanse troepen bezetten de plaats Lembang op Java.

 • 07-03-1942: De Britten evacueren Rangoon (Birma), terwijl de Japanners Salamaua en Lae op Nieuw-Guinea binnenvallen.

 • 08-03-1942: De Duitse veldmaarschalk Gerd von Rundstedt volgt Veldmaarschalk Erwin von Witzleben op als opperbevelhebber van het westen (Oberbefehlshaber West).

 • 08-03-1942: Nadat de Japanners gedreigd hebben de stad Bandung in Nederlands IndiŽ te bombarderen, wordt besloten tot de capitulatie van de Nederlandse strijdkrachten.

 • 09-03-1942: Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger geeft zich over aan Japan; 93.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt. De strijd op Sumatra, Timor en Midden-Celebes gaat nog door.

 • 09-03-1942: De op 7 november 1941 gedropte SOE-agent Taconis wordt gearresteerd.

 • 11-03-1942: De Nederlandse regering stelt het Vaarplichtbesluit in, dat inhield dat iedere Nederlandse zeevarende, jonger dan 60 jaar en die op 15 mei 1940 of op latere datum gemonsterd was, de verplichting had te blijven varen op een schip onder Nederlandse vlag tot uiterlijk 6 maanden na afloop van de oorlog.

 • 11-03-1942: In Nederlands IndiŽ neemt de Japanse generaal Hitosji Imamoera, bevelhebber van het Japanse 16de leger de bevoegdheden van de gouverneur-generaal over.

 • 11-03-1942: Generaal MacArthur verlaat Corregidor voor AustraliŽ. Zijn opvolger is generaal Jonathan Wainwright.

 • 12-03-1942: Japanse troepen landen op Sabang en Oost-Sumatra.

 • 13-03-1942: Duitsland beveelt de deportatie van 110.000 Roemeense Joden.

 • 14-03-1942: De Nieuw-Zeelandse regering verhoogt de dienstplicht van 46 naar 50 jaar en mobiliseert vrouwen voor militaire dienst. Tevens wordt in de oorlogsindustrie een 54 urige werkweek ingesteld.

 • 14-03-1942: Sovjettroepen doen een aanval op Staraja Roessa, de omsingelde Duitse legerbasis aan het noordelijk front.

 • 15-03-1942: Volgens radio Tokio zijn er op West-Java meer dan 50.000 Amerikaanse, Britse en Australische troepen krijgsgevangen gemaakt.

 • 15-03-1942: Adolf Hitler houdt ter ere van de Heldengedenktag een rede waarin hij de vernietiging van het Rode Leger voorspelt.

 • 16-03-1942: De Duitse leider van het Ostministerium, Alfred Rosenberg, protesteert tegen de acties van Erich Koch die in de OekraÔne op grote schaal gevangenen zonder vorm van proces laat liquideren.

 • 16-03-1942: Groot Sovjetoffensief tegen de Duitse linies van Orjol door Koersk naar Kharkov (Charkov) onder leiding van Timosjenko.

 • 17-03-1942: De Europeanen in Padang (Sumatra) krijgen allen huisarrest.

 • 17-03-1942: Generaal Douglas Mac Arthur wordt opperbevelhebber van de geallieerde troepen in de Stille Oceaan.

 • 17-03-1942 - 17-03-1942: In het kader van Aktion Reinhard worden 30.000 Joden uit het getto van Lublin naar Belzec gedeporteerd, waar zij worden vergasd.

 • 18-03-1942: Duitsland sluit alle Noorse havens en legt mijnen van de Noordkaap tot Alesund.

 • 19-03-1942: De waarde van de Belgische frank wordt losgekoppeld van het goud en gekoppeld aan de Duitse Reichsmark.

 • 19-03-1942: Lauwers stuurt zijn eerste bericht onder Duitse regie, het begin van het ĎEngelandspiel.í

 • 20-03-1942: Generaal Wainwright volgt generaal Douglas McArthur op als bevelhebber van de Filippijnen.

 • 21-03-1942: Hitler benoemt de kapitein van de SA en SS Fritz Sauckel tot algemeen gevolmachtigde voor de tewerkstelling.

 • 23-03-1942: Japanse troepen bezetten de Andamanen in de golf van Bengalen.

 • 23-03-1942: Het algemene bouwplan voor het concentratiekamp Majdanek wordt goedgekeurd. De plannen voor Majdanek veranderden talloze keren, wat resulteerde in meer dan een dozijn verschillende versies.

 • 24-03-1942: Japan beschiet en bombardeert het schiereiland Bataan ten westen van de Filippijnse hoofdstad Manila.

 • 24-03-1942: Tijdens de zwaarste luchtaanvallen sinds 1941 vallen Duitse bommenwerpers de Britse steden Dover, Portland en Newhaven aan.

 • 24-03-1942: Start van de deportatie van Slovaakse joden naar Auschwitz.

 • 24-03-1942: Admiraal Chester Nimitz wordt benoemd tot "Commander in Chief of the U.S. Pacific theater".

 • 25-03-1942: Japanse troepen snijden de weg van Rangoon naar Mandalay (Birma) af.

 • 27-03-1942: De Duitse wetten, die huwelijken en geslachtsverkeer tussen joden en niet-joden verbieden, worden ook van toepassing voor Nederland.

 • 27-03-1942: Start van de deportatie van Franse joden naar Auschwitz

 • 28-03-1942: De Nederlandse troepencommandanten in midden en noord-Sumatra capituleren.

 • 28-03-1942: Na zijn dropping bij Kallenkote wordt de SOE-agent Nol Baatsen direct gearresteerd. De Duitsers zijn op de hoogte van zijn komst door het Engelandspiel.

 • 28-03-1942 - 28-03-1942: RAF-Bombardement op LŁbeck door 234 bommenwerpers. Het centrum van de stad wordt zwaar beschadigd en er vallen 301 doden.

 • 29-03-1942: Sovjettroepen behalen in de streek van Kalinin een overwinning op de Duitse troepen.

 • 29-03-1942: Parachutering van vier SOE-agenten, onder wie de radiotelegrafist Han Jordaan. Begin mei wordt hij gearresteerd.

 • 29-03-1942: Raid op de haven van Saint-Nazaire. Er worden vernielingen aangericht in het havengebied en het NormandiŽ-droogdok wordt verwoest. Van de 611 deelnemende militairen worden er 169 gedood en worden er 215 gevangen genomen.

 • 30-03-1942: Eerste treinen met Franse joden komen aan in Auschwitz

 • 31-03-1942: Japanse troepen veroveren Toungoo (Birma) en steken de rivier de Irrawaddy over.

 • 01-04-1942: Britse troepen geven Prome (Birma) aan de Japanners prijs.

 • 01-04-1942: Vanuit Nederlands-IndiŽ voeren Japanse troepen in 3 weken landingen uit van Sorong tot Hollandia (Nederlands Nieuw-Guinea).

 • 01-04-1942: In Nederland wordt de aanmelding van kunstenaars bij de Kultuurkamer verplicht gesteld.

 • 03-04-1942: Amerikaanse bommenwerpers voeren bombardementen uit op Rangoon (Birma) en Port Blair (Andamanen).

 • 05-04-1942: Totaal 75 Japanse bommenwerpers bombarderen Colombo, de hoofdstad van Ceylon.

 • 05-04-1942: Vrijwel de gehele clerus van de Noorse staatskerk legt uit protest het ambt neer.

 • 06-04-1942: De Japanse luchtmacht bombardeert voor het eerst de Brits-Indische steden Madras, Coconada en Vizagapatam.

 • 06-04-1942: De eerste Amerikaanse troepen komen aan in AustraliŽ.

 • 07-04-1942: Het Nederlands Interkerkelijk overleg schrijft een gezamenlijke brief aan Seyss-Inquart over het optreden van de SD.

 • 07-04-1942: In Nederland wordt de Hauptabteilung Soziale Verwaltung (ressorterend onder de Generalkommisssar fŁr Finanz und Wirtschaft) aan de Generalkommissar zur besonderen Verwendung, Fritz Schmidt, ondergeschikt gemaakt.

 • 08-04-1942: Enkele Duitse formaties in LibiŽ beginnen een opmars in de streek van Tmini-Mekili.

 • 09-04-1942: Amerikaanse en Filipijnse troepen op Bataan geven zich over aan de Japanners; ongeveer 70.000 man wordt krijgsgevangen gemaakt.

 • 09-04-1942: Bespreking van Sauckel met Seyss-Inquart over de werving van Nederlandse arbeidskrachten voor de Duitse industrie. Hij eist vůůr 15 mei 30.000 Nederlandse metaalarbeiders. Holland-Aktion I

 • 10-04-1942: Start van de Bataan-dodenmars: meer dan 5000 Amerikaanse krijgsgevangenen komen om.

 • 11-04-1942: Het Bulgaarse kabinet neemt ontslag omdat zij weigert in te stemmen met Hitler's oorlogsprogramma.

 • 11-04-1942: De Nederlandse ex-premier De Geer, voorstander van een compromis met de Duitsers publiceert zijn brochure 'De synthese in de oorlog'.

 • 13-04-1942: Met ingang van 18 maart 1942 is Lord Louis Mountbatten benoemd tot Chief of Combined Operations.

 • 13-04-1942: Henk Sneevliet, leider van de RSAP, wordt wegens zijn illegale activiteiten tezamen met 6 anderen geŽxecuteerd.

 • 16-04-1942: Onder Duitse druk neemt maarschalk Pťtain Pierre Laval weer op in de Franse Vichy-regering. FranÁois Darlan wordt benoemd tot opperbevelhebber van de Vichy-strijdmacht.

 • 17-04-1942: De Britse troepen in Birma vernietigen de olievelden van Yenangyaung en trekken zich onder Japanse druk terug.

 • 18-04-1942: De Cubaanse president Fulgencio Batista tekent een decreet waardoor alle onderdanen van de As-mogendheden verplicht het land moeten verlaten.

 • 18-04-1942: Onder leiding van brigade-generaal James Doolittle voert een eerste groep bommenwerpers, die starten vanaf het vliegdekschip USS Hornet, een luchtaanval uit op de Japanse steden Tokio, Yokohama, Kobe en Nagoya, de zgn Doolittle Raid.

 • 18-04-1942: Pierre Laval wordt hoofd van de regering van Vichy-Frankrijk.

 • 19-04-1942: Chinese troepen komen de Britse troepen in Birma te hulp aan het front bij de Irrawaddy.

 • 19-04-1942: In de Nederlandse R.K.- en Protestantse kerkdiensten wordt een getuigenis voorgelezen, waarin grote bezorgdheid over de gang van zaken en het beleid van de Duitse bezetter wordt uitgesproken.

 • 19-04-1942: Een Duitse U-boot beschiet de raffinaderijen van Shell in de Bullenbaai te CuraÁao.

 • 20-04-1942: Een gecombineerde Brits-Chinese strijdmacht herovert de oliestad Yenangyaung te Birma en bevrijdt daarbij enige duizenden Britten

 • 20-04-1942: Duitse joden mogen niet langer gebruik maken van het openbaar vervoer.

 • 22-04-1942: Op Oost- en Midden-Java worden de meeste ambtenaren gearresteerd.

 • 23-04-1942: In Noorwegen worden 1100 leerkrachten naar werkkampen gestuurd omdat ze geen lid wilden worden van de door Quisling opgerichte onderwijzersbond.

 • 23-04-1942: Duitse luchtaanvallen op de belangrijkste Britse steden.

 • 25-04-1942: De Franse legercommandant Henri Honorť Giraud, die in mei 1940 gevangen genomen was, weet te ontsnappen uit een Duitse burcht nabij KŲnigstein.

 • 27-04-1942: Gandhi wijst de eventuele komst van Amerikaanse militairen naar Brits IndiŽ af vanwege de Amerikaanse invloed op de bevolking.

 • 27-04-1942: Bij een Canadees referendum stemt 65% van de bevolking voor het zenden van militairen overzee.

 • 28-04-1942: De Britse RAF voert een zwaar bombardement uit op de Noorse marinebasis Trondheim.

 • 29-04-1942: De Britten in Birma ontruimen de stad Mandalay.

 • 29-04-1942: Vanaf 2 mei 1942 is het de joden in Nederland verplicht een jodenster te dragen.

 • 30-04-1942: Japanse troepen in Birma veroveren het eindpunt van de Birmaweg, Lashio en ook het spoorwegknooppunt Hsipaw.

 • 30-04-1942: Hitler en Mussolini besluiten een tweedaagse conferentie nabij Salzburg.

 • 01-05-1942: In Nederland wordt het Nederlands Arbeidsfront opgericht. Deze staat geheel onder invloed van de N.S.B. en moet allen die door arbeid in eigen levensbehoeften voorzien verenigen. De leider is de N.S.B.'er H.J. Woudenberg.

 • 01-05-1942: Het strand tussen Den Helder en Hoek van Holland wordt voor burgers verboden terrein. De eerste evacuaties van kustbewoners vinden plaats.

 • 01-05-1942: In mei bereiken de eerste ondergrondse Nederlandse bladen Londen.

 • 01-05-1942: Mandalay wordt door Japanse troepen bezet.

 • 01-05-1942: In mei wordt in Montpellier de Mouvement de la Jeunesse Sioniste (M.J.S.) opgericht.

 • 01-05-1942: In mei worden in ItaliŽ voor het eerst joden gearresteerd. Zij worden geÔnterneerd in kampen in Salerno, Cosenza en Chioti.

 • 02-05-1942: De Royal Navy heeft de kruiser H.M.S. Edinburgh tot zinken gebracht met aan boord een aanzienlijke hoeveelheid Russisch goud. Zij was op 30 april door een Duitse torpedo zwaar beschadigd en op de terugweg naar Moermansk vandaag nogmaals getroffen door een torpedo van een Duitse torpedobootjager.

 • 03-05-1942: Japanse troepen bezetten het eiland Tulagi in de Solomon Archipel.

 • 04-05-1942: In het kader van een gijzelingsactie worden honderden Nederlanders gearresteerd en naar Haren in Noord-Brabant overgebracht.

 • 04-05-1942: Bommenwerpers van het Amerikaanse vliegdekschip USS Yorktown bombarderen de haven van Tulagi. Dit is het begin van de acties in de Koraalzee.

 • 04-05-1942: 72 Nederlandse verzetslieden worden door de Duitsers geŽxecuteerd.

 • 04-05-1942: Japanse troepen nemen Akyab, de laatste haven van Birma, die nog in Britse handen is, in.

 • 04-05-1942: De eerste selectie in het kamp Birkenau.

 • 04-05-1942: Bombardement op Exeter door de Luftwaffe, een van de zogenaamde "Baedeker Raids." Er vallen 161 doden en 12 hectare van de stad is verwoest.

 • 05-05-1942: Operation Ironclad: Britse troepen landen op Madagascar.

 • 05-05-1942: De Amerikaanse vliegdekschepen U.S.S. Yorktown en U.S.S. Lexington voegen zich bij elkaar om de Japanse invasievloot voor Port Moresby (Australisch Nieuw-Guinea) op te zoeken.

 • 06-05-1942: Reinhard Heydrich heeft SS generaal-majoor Karl Oberg het commando gegeven over de politie troepen in Frankrijk.

 • 07-05-1942: Het laatste steunpunt van de Amerikanen op de Filipijnen, het eiland-fort Corregidor valt in handen van de Japanse troepen. Na overleg met president Roosevelt en generaal MacArthur, besluit de commandant, luitenant-generaal Jonathan Wainwright tot overgave aan de Japanners.

 • 08-05-1942: De Slag in de Koraalzee. De Amerikanen verliezen het vliegdekschip USS Lexington; de USS Yorktown raakt beschadigd. Aan Japanse zijde zinkt het vliegdekschip Shoho, het vliegdekschip Shokaku raakt zwaar beschadigd en het vliegdekschip Zuikaku verliest veel vliegtuigen. De Japanse invasievloot voor Port Moresby moet terugkeren. De Amerikanen hadden de Japanse code gebroken en kenden de Japanse plannen.

 • 08-05-1942: De Duitsers beginnen het zomeroffensief op de Krim.

 • 09-05-1942: Generaal Timosjenko lanceert een offensief vanuit het Donjetsbekken in de richting van Kharkov (Charkov).

 • 10-05-1942: Churchill waarschuwt Duitsland dat Groot-BrittanniŽ hard zal toeslaan als zij gifgas in de Sovjet-Unie gebruikt.

 • 12-05-1942: In Birkenau vindt een eerste vernietiging van een compleet transport plaats: 1200 mannen, vrouwen en kinderen uit het getto Sosnowitz.

 • 12-05-1942: De laatste Amerikaanse troepen op de Filipijnen geven zich over.

 • 13-05-1942: De Sovjet-troepen voeren zware aanvallen uit in het gebied rond Kharkov (Charkov). Zij trekken zich terug van het schiereiland Kertsj.

 • 14-05-1942: In Duitsland wordt een decreet uitgevaardigd over de verplichte tewerkstelling van Poolse arbeidskrachten.

 • 15-05-1942: Britse verkenningen boven PeenemŁnde brengen voor het eerst niet te verklaren constructies aan het licht.

 • 15-05-1942: Ongeveer 2000 Nederlandse beroepsofficieren worden teruggevoerd in Duitse krijgsgevangenschap.

 • 15-05-1942: De uit Birma terugtrekkende Britten bereiken India.

 • 15-05-1942: Het keizerlijk hoofdkwartier te Tokyo geeft de gecombineerde vloot opdracht het leger bij de invasie van Midway en Aleoeten te ondersteunen.

 • 15-05-1942: Costa Rica verklaart Hongarije en RoemeniŽ de oorlog.

 • 16-05-1942: Het eerste transport van Nederlandse en Britse krijgsgevangenen: van Belawan Deli naar Zuid-Birma.

 • 17-05-1942: De leden van de Nederlandse SS leggen een eed van trouw af op de FŁhrer.

 • 17-05-1942: Nederland. Suikerwerk en chocolade vallen onder de distributie.

 • 17-05-1942: Het vernietigingskamp Sobibor wordt opgericht.

 • 20-05-1942: Birma is geheel in Japanse handen.

 • 20-05-1942: Omdat de Japanse invasieplannen hun bekend zijn geworden, zenden de Amerikanen haastig versterkingen naar Midway en de Aleoeten.

 • 20-05-1942: Het gehele schiereiland Kertsj is door de Duitsers heroverd.

 • 21-05-1942: De PSH (Partai Sarikat Islam Indonesia) en de PH (Partai Islam Indonesia) worden verboden.

 • 22-05-1942 - 22-05-1942: Eerste vergadering in uitgebreide kring van leden van de Kreisauer Kreis op Schloss Kreisau, het landgoed van de belangrijkste figuur van deze groep, Helmuth James Graf von Moltke.

 • 26-05-1942: Generaal Rommel start het derde Duitse tegenoffensief aan het El-Gazalafront.

 • 26-05-1942: Groot-BrittanniŽ en de Sovjet-Unie ondertekenen een verdrag voor 20 jaar.

 • 26-05-1942: Rommel start een offensief tegen de Gazala-linie in LibiŽ.

 • 27-05-1942: Tsjechische verzetstrijders - getraind door Britse agenten - plegen een aanslag op SS- ObergruppenfŁhrer Reinhard Heydrich, plaatsvervangend Reichsprotektor van Bohemen en MoraviŽ, beter bekend als de slager van Praag. Heydrich overlijdt na 8 dagen (zie 4 juni 1942). Direct na de aanslag worden er meer dan 1500 doodvonnissen uitgesproken en direct voltrokken.

 • 27-05-1942: De Belgische joden worden verplicht de jodenster te dragen.

 • 28-05-1942: Mexico verklaart Duitsland, ItaliŽ en Japan (met ingang van 22 mei) de oorlog.

 • 28-05-1942 - 28-05-1942: RAF-bombardement op Keulen. De eerste van de zogenaamde "Thousand-Bomber Raids." Er vallen 486 doden en 3.300 gebouwen worden vernietigd, 41 bommenwerpers worden neergehaald.

 • 29-05-1942: De joden in Vichy-Frankrijk worden verplicht de jodenster te dragen.

 • 30-05-1942: In Elzas-Lotharingen wordt de gedwongen arbeidsinzet ingevoerd.

 • 01-06-1942: Begin juni worden te PeenemŁnde de eerste proeflanceringen met een V2-raket verricht.

 • 01-06-1942: In juni eist Sauckel in Parijs van Laval 150.000 Franse arbeiders voor de Duitse industrie in ruil voor de vrijlating van 50.000 Franse krijgsgevangenen.

 • 03-06-1942: Op Java begint de distributie van rijst.

 • 04-06-1942: SS-ObergruppenfŁhrer Reinhard Heydrich overlijdt in een Praags ziekenhuis aan bloedvergiftiging van de verwondingen opgelopen bij de aanslag op 27 mei.

 • 04-06-1942: Premier Curtin van AustraliŽ wordt benoemd tot vertegenwoordiger bij het oorlogskabinet van het Verenigd Koninkrijk.

 • 04-06-1942 - 04-06-1942: Een Britse tegenaanval op de oprukkende troepen van Rommel mislukt.

 • 04-06-1942 - 04-06-1942: Slag bij Midway: Eťn van de beslissende slagen in de Pacific oorlog. Japan verliest 4 vliegdekschepen: Agaki, Kaga, Soryu en Hiryu en de kruiser Mikuma. De USA verliest het vliegdekschip U.S.S. Yorktown. De Japanse marine heeft zich van deze slag niet meer hersteld.

 • 05-06-1942: De Verenigde Staten verklaren Bulgarije, RoemeniŽ en Hongarije de oorlog.

 • 06-06-1942: In Nederland wordt groentevervoer voor particulieren verboden.

 • 07-06-1942: Japanse troepen landen op Attu en Kiska in de Aleoeten.

 • 07-06-1942: Na zwaar beschadigd te zijn door bombardementen tijdens de Slag bij Midway en een torpedo-aanval van een Japanse onderzeeboot, zinkt het Amerikaanse vliegdekschip USS Yorktown.

 • 08-06-1942: Generaal MacArthur stelt generaal Marshall voor een beperkt offensief in de Bismarck Archipel te beginnen.

 • 09-06-1942: SS-ObergruppenfŁhrer Reinhard Heydrich wordt in Berlijn op plechtige wijze begraven. Staatssecretaris K.H. Frank geeft het bevel tot uitmoording en vernietiging van het Tsjechische dorp Lidice.

 • 09-06-1942: De Sovjetregering garandeert de oude grenzen van Tsjecho-Slowakije.

 • 10-06-1942: Als vergelding voor de aanslag op Heydrich wordt het Tsjechische Lidice uitgemoord.

 • 11-06-1942: De geallieerden voeren luchtaanvallen uit op het eiland Kiska. Het eiland Attu ligt buiten hun bereik.

 • 12-06-1942: Amerikaanse bommenwerpers bombarderen voor het eerst de Roemeense olievelden bij Ploiești.

 • 14-06-1942: Begin van de algemene internering van mannelijke Europeanen op Java.

 • 15-06-1942: Op Java worden alle politieke partijen en verenigingen verboden. De gehele dagbladpers op Java wordt nagenoeg gelijkgeschakeld.

 • 18-06-1942: De Duitsers omsingelen de Heilige-Cyrillus en Heilige-Methodiuskerk waar zeven leden van het Tsjechische verzet, onder wie de plegers van de aanslag op Heydrich, zich verborgen houden. Na een vuurgevecht met de SSíers plegen de zeven zelfmoord.

 • 18-06-1942 - 18-06-1942: Koningin Wilhelmina bezoekt Canada en de Verenigde Staten.

 • 19-06-1942: De eerste gevangenen arriveren in Justizlager Erika.

 • 21-06-1942: Tobruk valt in de handen van Rommels troepen.

 • 22-06-1942: Vichy-Frankrijk en Duitsland sluiten een overeenkomst over de vrijlating van Franse krijgsgevangenen en de tewerkstelling van Franse arbeiders in Duitsland.

 • 22-06-1942: Een Japanse onderzeeŽr beschiet Fort Stevens aan de monding van de Columbia-rivier (Oregon). Het is de eerste en laatste beschieting van een militair doel in de Verenigde Staten door de vijand tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 • 24-06-1942: De Duitse troepen zijn inmiddels 50 mijl in Egypte opgetrokken en naderen Sidi Barrani.

 • 24-06-1942: Op 24 juni 1942 wordt het Tsjechische dorpje LeěŠky met de grond gelijk gemaakt na de vlucht van de Tsjechische kapitein Bartoö. Tijdens een opgezette val in Pardubice was Bartoö verwond geraakt en kort daarna gestorven, zijn aktentas kwam in Duitse handen. In de molen van LeěŠky was voordien kort een zender verborgen geweest. Ten tijde van de overval was deze zender weer in een steengroeve in HlubokŠ bij Dachov, dichtbij Lezaky, de telegrafist was PotýŤek.

 • 25-06-1942: Generaal Auchinleck neemt persoonlijk het bevel over het Britse 8e leger over van generaal Ritchie. Hij besluit van Matroeh op El Alamein terug te trekken.

 • 26-06-1942 - 26-06-1942: Dropping en directe arrestatie van de marconist Chef Bukkens en de SOE-agent en beoogde leider van het Plan for Holland George Jambroes.

 • 27-06-1942: Het konvooi PQ-17, bestaande uit 35 schepen en beladen met Amerikaans oorlogsmaterieel bestemd voor de Sovjet-Unie, vertrekt vanuit de Hvalfjord (IJsland) naar de Russische havens Moermansk en Archangelsk.

 • 28-06-1942: De Duitsers beginnen een offensief in de Kursk-Woronezj-sector.

 • 29-06-1942: De Duitsers en de Italianen winnen de slag bij Mersa Matroeh.

 • 30-06-1942: In Birkenau wordt Bunker II operationeel gemaakt a.g.v. het toenemend aantal joden.

 • 01-07-1942: Het Japanse passagiersschip Montivideo Maru met 1053 voornamelijk Australische krijgsgevangenen en burger geÔnterneerden aan boord wordt bij de Filipijnen door de Amerikaanse onderzeeŽr U.S.S. Sturgeon tot zinken gebracht. Alle gevangenen en een onbekend aantal bemanningsleden komen om.

 • 01-07-1942: In juli is de deportatie van Servische joodse vrouwen en kinderen vanuit het kamp Zemlin naar het oosten voltooid.

 • 01-07-1942: In juli ontstaat de "Zwitserse weg"; een ontsnappingsroute voor de illegaliteit via Zwitserland.

 • 01-07-1942: In de zomer van 1942 beginnen Joachim Simon (Schuschu) en Joop Westerweel hun verzetsactiviteiten. Er wordt een geheime ontsnappingsroute georganiseerd.

 • 01-07-1942: Griekenland en Vichy-Frankrijk verbreken de diplomatieke betrekkingen.

 • 02-07-1942: De gecombineerde chefs van staven geven een directief uit voor de herovering van New Britain, New Ireland en Nieuw-Guinea.

 • 02-07-1942: Het tankkorps van veldmaarschalk Rommel wordt bij El Alamein tot staan gebracht.

 • 02-07-1942: Berlijnse joden worden naar Theresienstadt gezonden.

 • 03-07-1942: Sebastopol valt na zware gevechten in Duitse handen.

 • 04-07-1942: De First Sea Lord Admiral Sir Dudley Pound geeft uit vrees voor het Duitse slagschip Tirpitz, de opdracht dat de koopvaardijschepen van het geallieerde konvooi PQ-17 zich moeten verspreiden en dat de escorteschepen zich moet terugtrekken in westelijke richting. Van de 35 weerloze koopvaardijschepen worden er vervolgens 24 tot zinken gebracht door Duitse U-boten en vliegtuigen.

 • 05-07-1942: Het Nederlandse stoomschip SS Paulus Potter, wat deel uitmaakte van het konvooi PQ-17, wordt in de Barentszee gebombardeerd en gemitrailleerd door Duitse vliegtuigen. De bemanning verlaat het schip.

 • 06-07-1942: Anne Frank en haar familie duiken onder in een achterkamer van haar vaders bedrijf.

 • 06-07-1942: De inlichtingenagent Aart Alblas wordt gearresteerd door de Duitsers.

 • 07-07-1942: Himmler geeft toestemming voor sterilisatie-experimenten in Auschwitz.

 • 10-07-1942: De Nederlandse regering in Londen gaat diplomatieke betrekkingen met de Sovjet-Unie aan.

 • 10-07-1942: InŲnŲ, president van Turkije, hecht zijn goedkeuring aan de hervorming van het Turkse kabinet. De nieuwe premier M. Saracoglu wordt tevens minister van buitenlandse zaken.

 • 11-07-1942: De Nederlandse Kerkgenootschappen (IKO) zenden een protesttelegram aan Seyss-Inquart over de voorgenomen deportatie van de Nederlandse joden.

 • 13-07-1942: In IndonesiŽ wordt de MIAI (Madjelis Islam A'la Indonesia) een bond van godsdienstige islamitische verenigingen heropgericht. Zij is sterk anti-westers.

 • 13-07-1942: In Nederland wordt een tweede grote gijzelaarsactie gehouden.

 • 13-07-1942: De Duitse onderzeeboot U-255 brengt de nog steeds drijvende Paulus Potter tot zinken met een torpedo, (zie ook 5 juli).

 • 14-07-1942: In Nederland worden de rantsoenen voor boter, vet en kaas verlaagd.

 • 14-07-1942: Het werkcomitť van de Indiase Congrespartij publiceert een resolutie met betrekking tot het terugtrekken van het Britse bestuur in India en dreigt met uitgebreide acties van geweldloosheid.

 • 15-07-1942: Eerste Nederlandse joden worden van Westerbork naar Auschwitz getransporteerd.

 • 19-07-1942: Er worden voor het eerst in Nederland rijwielen gevorderd. Dit gebeurt in Rotterdam en Den Haag.

 • 19-07-1942: Generaal Stillwell legt Tsjang Kai-sjek een plan voor, waarin hij een beroep doet op de generaal tot samenwerking bij de herovering van Birma.

 • 20-07-1942: Het Nederlands episcopaat stelt een herdelijke brief op over de deportatie van de joden.

 • 21-07-1942: Japanse troepen landen bij Gona op Australisch Nieuw-Guinea. Zij willen vanuit dit gebied optrekken naar Port Moresby.

 • 22-07-1942 - 22-07-1942: 300.000 Joden uit Warschau naar Belzec en Treblinka gedeporteerd. De eerste Belgische joden worden naar Auschwitz gedeporteerd.

 • 23-07-1942: Het vernietigingskamp in Treblinka wordt in gebruik genomen.

 • 23-07-1942: Laval weet een compromis met betrekking tot de Duitse eisen jegens de joden te bereiken. Laval stemt toe in de deportatie van buitenlandse en statenloze joden.

 • 24-07-1942: Britten en Amerikanen besluiten tot het openen van een tweede front in Noord-Afrika (Operatie Torch).

 • 26-07-1942: Titus Brandsma overlijdt in het concentratiekamp Dachau.

 • 28-07-1942: De ZOB een Poolse zionistische partizanenorganisatie ontstaat.

 • 28-07-1942: Stalin vaardigt zijn beruchte Order nr. 227 uit, ook wel bekend als de "Geen stap terug"-order.

 • 31-07-1942: Duitse troepen hebben de Don overschreden over een lengte van 200km.

 • 01-08-1942: In augustus verlegt Admiraal DŲnitz het aanvalsgebied van de U-boote van de Noord-Amerikaanse wateren naar de konvooiroutes in het noordelijk en middengedeelte van de Atlantische Oceaan.

 • 01-08-1942: In augustus wordt een gedeelte van de kustbevolking van Walcheren geŽvacueerd in verband met de bouw van de Atlantikwall.

 • 01-08-1942: In augustus verlangt Sauckel voor de maanden augustus en september 40.000 Nederlandse arbeiders voor tewerkstelling in Duitsland. Dit is Holland-Aktion II.

 • 03-08-1942: Generalkommissar Schmidt houdt in het Limburgse Waubach een rede tegen de joden.

 • 05-08-1942: Het eerste jodentransport uit de Dossinkazerne (BelgiŽ) arriveert in Birkenau.

 • 05-08-1942: Duitse troepen overschrijden de Koeban rivier.

 • 06-08-1942: Generaal Harold Alexander wordt benoemd als Commander-in-Chief voor het Midden Oosten. Hij vervangt Generaal Auchinleck. Luitenant-Generaal William Gott wordt benoemd als commandant van het 8e Leger en vervangt Luitenant-Generaal Ritchie.

 • 06-08-1942: Koningin Wilhelmina houdt een rede voor het Amerikaanse Congres.

 • 07-08-1942: Luitenant Generaal Gott, zojuist benoemd tot commandant van het 8e leger in Noord Afrika, komt om het leven nadat zijn vliegtuig, op weg naar het front wordt neergeschoten.

 • 07-08-1942: Amerikaanse eenheden gaan aan land op de eilanden Gualdacanal, Florida (Tulagi), Gavutu en Tanambogo van de Solomongroep.

 • 08-08-1942: Amerikaanse soldaten veroveren het onafgewerkte vliegveld van Guadalcanal en noemen het Henderson Field naar een Midway-held majoor Lofton Henderson.

 • 08-08-1942: Drie koopvaardijschepen (de Melbourne Star, Port Chalmers en Rochester Castle) varen de haven van Valletta binnen. Zij zijn de overlevenden van het Pedestal-konvooi. De volgende dag bereikt ook de beschadigde Brisbane Star Grand Harbour.

 • 08-08-1942: De zwaar beschadigde tanker Ohio wordt de haven van Valletta binnengesleept door een aantal marinevaartuigen. De aan boord zijnde olie is een welkome aanvulling voor het belegerde Malta, dat het hierdoor vol kan houden totdat het ontzet wordt. Van de oorspronkelijke vijftien koopvaardijschepen die in het kader van Operatie Pedestal zijn uitgevaren, zijn er tien tot zinken gebracht door Duits-Italiaanse lucht en zee-aanvallen.

 • 09-08-1942: Duitse troepen komen aan in het Sovjet oliegebied van Maikop. Krasnodar wordt bezet.

 • 09-08-1942: Japanse lucht-en zeestrijdkrachten vernietigen de Australische kruiser H.M.A.S. Canberra en de Amerikaanse kruisers U.S.S. Astoria, U.S.S. Quincy en U.S.S. Vincennes in de slag bij Savo-eiland.

 • 09-08-1942: Ghandi wordt gearresteerd.

 • 09-08-1942: De guerrilla-groepen van de luitenants J.A. de Jong en W. van Daalen op Noord-Celebes vallen in Japanse handen.

 • 09-08-1942: De Duitsers zetten in het kader van het Engelandspiel een aanval door het Nederlandse verzet in scŤne op de radiozendmast in Kootwijk. De opdracht voor deze operatie Feather kwam vanuit Londen.

 • 11-08-1942: Het Britse vliegdekschip HMS Eagle, dat als escorte meevaart met Operatie Pedestal (een konvooi voor Malta), wordt getorpedeerd door de U-73. Aan boord van het schip vallen 260 doden.

 • 12-08-1942: Lieutenant General Bernard Montgomery wordt bevelhebber van het 8th Army in Noord-Afrika.

 • 12-08-1942: Duitse troepen veroveren Slawianskaja in het Koebangebied.

 • 12-08-1942: Duitse eenheden van het 1e tankleger veroveren Elista in de Kalmukkensteppe.

 • 12-08-1942 - 12-08-1942: Van 12 tot 17 augustus 1942 vond de 2e conferentie van Moskou plaats.

 • 15-08-1942: Arrestatie van 4000 statenloze joden in Vichy-Frankrijk

 • 15-08-1942: In Nederland worden 5 gijzelaars geŽxecuteerd.

 • 17-08-1942: Amerikaanse troepen vallen de Makin- atol bij de Gilberteilanden aan.

 • 19-08-1942: Mislukte geallieerde aanval op Dieppe

 • 19-08-1942: Generaal Paulus geeft het 6e leger de opdracht een grootscheeps offensief tegen Stalingrad te beginnen.

 • 21-08-1942: Duitse Alpenjagers planten de vlag op het Elbroezgebergte in de Kaukasus.

 • 21-08-1942: De Amerikanen slaan de eerste grote Japanse grondaanval op Guadalcanal af.

 • 22-08-1942: BraziliŽ verklaard de oorlog aan Duitsland en ItaliŽ.

 • 23-08-1942: Duitse troepen bereiken de rechter Wolga-oever ten noorden van Stalingrad.

 • 23-08-1942 - 23-08-1942: Stalingrad wordt getroffen door zware bombardementen van de Luftwaffe.

 • 24-08-1942 - 24-08-1942: Het Japanse vliegdekschip Ryuju wordt tot zinken gebracht in een zeeslag bij de noordelijke Solomoneilanden. Het Amerikaanse vliegdekschip U.S.S. Enterprise wordt zwaar beschadigd.

 • 25-08-1942: De luitenants J.A. de Jong en W. van Daalen worden in Manado onthoofd. (zie ook 9 augustus)

 • 26-08-1942: Sovjet tegenoffensief bij Moskou

 • 26-08-1942: De Japanners landen in de Milne-baai op Nieuw-Guinea.

 • 26-08-1942 - 26-08-1942: In onbezet Frankrijk worden 7000 joden gearresteerd.

 • 27-08-1942 - 27-08-1942: 306 vliegtuigen van de RAF voeren een bombardement uit op de Duitse stad Kassel, maar liefst 31 bommenwerpers worden neergehaald, waarbij 154 bemanningsleden om het leven komen. In Kassel komen 43 personen om het leven en worden 144 gebouwen vernietigd tijdens de aanval.

 • 28-08-1942: De Duitsers dringen door in de Sovjet stellingen ten zuidwesten van Stalingrad.

 • 29-08-1942: Het Rode Kruis meldt dat Japan schepen met hulpgoederen voor Amerikaanse krijgsgevangenen weigert door te laten.

 • 01-09-1942: Duitse troepen landen vanuit de Krim op het schiereiland Taman.

 • 01-09-1942: In september houden de Duitsers een tweede gijzelaarsactie tegen vroegere CPN-functionarissen en -leden.

 • 01-09-1942: In september vinden de eerste koudwater-experimenten op gevangenen in Dachau plaats.

 • 04-09-1942: De gedwongen tewerkstelling van Franse arbeiders in Duitsland wordt aangekondigd.

 • 06-09-1942: Nederland. Taptemelk valt onder de distributie.

 • 06-09-1942: De - in april 1942 via Zweden naar Londen uitgeweken - conservatieve Deense politicus John Christmas Moller roept de Denen voor de B.B.C. op tot openlijk verzet tegen de bezettingsmacht.

 • 07-09-1942: In Nederland worden de zilveren munten uit de circulatie genomen.

 • 09-09-1942: In Auschwitz worden de lijken voortaan verbrand i.p.v. begraven om besmetting van het grondwater te voorkomen.

 • 09-09-1942 - 09-09-1942: De staat Oregon krijgt de eerste en enige Japanse bombardementen op het Amerikaanse vasteland te verwerken. De media verzwijgt dit incident vrijwillig.

 • 12-09-1942: Het Britse troepentransportschip Laconia wordt tot zinken gebracht door de U-156. Aan boord bevinden zich 1.500 Italiaanse krijgsgevangenen. De overlevenden op reddingsvlotten worden op sleeptouw genomen door vier U-boten. De U-156 wordt op 16 september aangevallen door een Amerikaanse Liberator.

 • 15-09-1942: In de Solomon-archipel wordt het Amerikaanse vliegdekschip USS Wasp door een Japanse duikboot tot zinken gebracht. Het slagschip USS North Carolina wordt zwaar beschadigd.

 • 16-09-1942: Bij Ioribaiwa op Australisch Nieuw-Guinea wordt het Japanse offensief tegen Port Moresby tot staan gebracht.

 • 16-09-1942: Duitse eenheden zijn doorgedrongen in de buitenwijken van Stalingrad.

 • 17-09-1942: Naar aanleiding van het Laconia-incident vaardigt DŲnitz de order uit dat in het vervolg geen reddingspogingen mogen worden ondernomen door U-boten na het tot zinken brengen van geallieerde schepen.

 • 18-09-1942: De rantsoenen voor joden worden in Duitsland teruggeschroefd.

 • 23-09-1942: Op een vergadering in het ministerie van Oorlog besluiten de Verenigde Staten een atoombom te ontwikkelen.

 • 23-09-1942: Begin van het Sovjet tegenoffensief ten noord-oosten van Stalingrad.

 • 24-09-1942: Generaloberst Franz Halder wordt door Hitler als chef van de generale staf vervangen door de volgzamere Generaloberst Kurt Zeitzler. Halder had kritiek op de strategie van Hitler voor het Oostfront.

 • 24-09-1942: Rauter stuurt een rapport naar Himmler over het verloop van de deportatie van de Joden uit Nederland naar de vernietigingskampen tot dan toe.

 • 27-09-1942: Start van een Brits offensief in Birma

 • 29-09-1942: In Tokyo wordt de Sovjetspion Richard Sorge (Rote Kapelle) ter dood veroordeeld.

 • 01-10-1942: Het Japanse vrachtschip Lisbon Maru met aan boord 1816 Britse krijgsgevangenen wordt in de Zuid Chinese zee door de Amerikaanse onderzeeŽr U.S.S. Grouper tot zinken gebracht. 842 gevangenen komen om.

 • 01-10-1942: Ergens in oktober krijgt General Delestraint het commando van de Armťe secrÍte franÁaise.

 • 01-10-1942: Ergens in oktober vinden in Trondheim SD-razzia's plaats. 24 leden van de Milorg worden geŽxecuteerd.

 • 01-10-1942: Ergens in oktober wordt de 1e SS-Baubrigade van KL-gevangenen van Sachsenhausen opgericht. Baubrigades worden ingezet bij opruimwerkzaamheden na bombardementen.

 • 01-10-1942: Geallieerd aanvalsplan tegen het Japanse Buna-Guna bruggehoofd in Nieuw Guinea; oprukken langs 3 routes: over Kokoda pad, van Kapa-Kapa naar Jaure en langs de noordwestkust vanaf Milnebaai.

 • 01-10-1942: In oktober wordt begonnen met de inrichting van vrouwenkampen in oa Batavia, Malang, Semarang en Bandung.

 • 01-10-1942: In oktober worden krijgsgevangenen vanuit IndonesiŽ naar Japan gedeporteerd.

 • 05-10-1942: Himmler vaardigt een verordening uit tot deportatie van alle Joodse KL-gevangenen in Duitsland naar Auschwitz en Majdanek.

 • 05-10-1942 - 05-10-1942: Door misorientatie bij een raid op Aken en misidentificatie wordt Geleen zwaar getroffen door een bombardement van de RAF. 83 mensen komen om.

 • 06-10-1942: Invoering van de verplichte tewerkstelling in Duitsland voor Belgische arbeiders en arbeidsters.

 • 06-10-1942: Arrestatie van de MI6-agent Niermeijer in Amsterdam. Hij was de laatste geheim agent in Nederland die nog in vrijheid opereerde.

 • 09-10-1942: Eenheid van bevelvoering in het Rode Leger doorgevoerd door politieke commissarissen als officieren aan te stellen en zo ondergeschikt te maken aan de militaire commandanten.

 • 10-10-1942: Totstandkoming van het Eenheidsfront voor alle Vietnamese organisaties in ballingschap.

 • 12-10-1942: Slag bij Cape Esperance (Guadalcanal). Een Amerikaans eskader brengt de Japanse kruiser Furutaka en de Japanse destroyer Fubuki tot zinken; de kruisers Aoba en Kinugasa worden beschadigd. De Amerikanen verloren de destroyer USS Duncan, verder raakten de USS Boise en USS Farenholt zwaar beschadigt.

 • 12-10-1942: De Duitse onderzeeŽr U-559 wordt door de eigen bemanning voor de Egyptische kust tot zinken gebracht na te zijn aangevallen door onder andere de Britse torpedobootjager HMS Petard. Luitenant Anthony Fasson en matroos 1e klas Colin Grazier slagen erin de zinkende onderzeeŽr binnen te dringen en de Enigma codeboeken te overhandigen aan de kantinehulp Tommy Brown. Brown kan met de codeboeken aan de snel zinkende onderzeeŽr ontsnappen; Fasson en Grazier lukt dat niet meer. Beiden wordt postuum het George Cross toegekend. Brown ontvangt de George Medal. M.b.v. van de codeboeken slaagt afdeling "Hut Six" van Bletchley Park erin de U-boot Enigma code te kraken. (zie 12 dec 1942)

 • 13-10-1942: Het Amerikaanse 164th Infantry Regiment landt op Guadalcanal.

 • 14-10-1942: Eerste overval op een distributiekantoor te Joure.

 • 14-10-1942: In Stalingrad lanceert het Duitse 6e leger een massieve aanval met 3 Infanterie divisies en 2 Panzer divisies. De Dzerzhinsky tractor fabriek en Barrikady wapen fabriek worden veroverd, hoewel binnen de gebouwen de strijd verder woedt. Tegen het eind van de maand zijn de aanlegplaatsen langs de Wolga binnen bereik van het Duitse geschut.

 • 14-10-1942: Massale moordpartij van joden in het OekraÔense ghetto van Mizocz

 • 17-10-1942: 94 Lancasters voeren bij daglicht een bombardement uit op de wapen- en staalfabrieken van Schneider in Le Creusot. De fabrieksgebouwen en de naburige elektriciteitscentrale worden vernield. Slechts een bommenwerper stort neer.

 • 18-10-1942: Vice-admiraal Robert Ghormley wordt als commandant Zuid-Pacific vervangen door Vice-admiraal William Halsey.

 • 19-10-1942: Odilo Globocnik beŽindigd Aktion Reinhard. Meer dan 1,7 miljoen Joden uit het Generalgouvernement zijn om het leven gebracht in de drie vernietigingskampen Belzec, Sobibor en Treblinka.

 • 20-10-1942: In Nieuw-Guinea bereikt de Amerikaanse 32d Division Force onder Captain Medendorp Jaure.

 • 22-10-1942: Staf de Clercq overlijdt. Hij wordt als leider van het VNV (Vlaams Nationaal Verbond) opgevolgd door H. Elias.

 • 22-10-1942: Een joodse opstand in Sachsenhausen wordt door de SS onderdrukt.

 • 23-10-1942: Bij een Japanse aanval op Amerikaanse stellingen op Guadalcanal lijden de Japanners zware verliezen.

 • 23-10-1942 - 23-10-1942: Operatie Lightfoot: Montgomery start de slag om El Alamein met 195.000 man. Rommel, die met ziekteverlof thuis is, wordt teruggeroepen omdat zijn plaatsvervanger Generaal Stumme aan een hartaanval overlijdt. Na elf dagen zware gevechten geeft Rommel opdracht om terug te trekken. Het begin van het einde van het Duitse Afrika Korps.

 • 24-10-1942: Heinrich Himmler schrijft een brief aan Sigmund Rascher over Raschers proeven met onderkoeling in Dachau.

 • 25-10-1942: Eerste Noorse joden worden naar Auschwitz gedeporteerd.

 • 26-10-1942: Slag bij de Santa Cruz eilanden: Het eskader o.l.v. admiraal Kinkaid leidt zware verliezen. Het Amerikaanse vliegdekschip Hornet en de torpedojager Porter worden tot zinken gebracht; het vliegdekschip Enterprise raakt beschadigd. Aan Japanse zijde raken de vliegdekschepen Zuiho en Shokaku beschadigd en gaan 100 vliegtuigen verloren. Na deze slag hebben de Amerikanen tijdelijk geen vliegdekschepen meer in de Pacific.

 • 28-10-1942: Het eerste vernietigingstransport uit Theresienstadt komt aan in Birkenau.

 • 28-10-1942: Einde van een driedaagse tankslag om de Kidney-heuvelrug. Alle Duits-Italiaanse aanvallen afgeslagen.

 • 01-11-1942: Reichsbevollmšchtigte Cecil von Renthe-Fink voor Denemarken wordt vervangen door SS GruppenfŁhrer Werner von Best. Opperbevelhebber van de Duitse troepen in Denemarken, Luitenant-Generaal Erich LŁdke wordt vervangen door Generaal Hermann von Hanneken.

 • 01-11-1942: In november eist Sauckel de tewerkstelling van 35.000 Nederlandse arbeiders in Duitsland.

 • 01-11-1942: In november wordt de Oberbauleitung Holland opgericht. Opdracht is het bouwen van kustverdediging, behalve in Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen.

 • 01-11-1942: In november protesteert de Noorse Kerk bij Quisling tegen de maatregelen tegen de joden.

 • 01-11-1942: Instelling van het ministerie Groot-Oost-AziŽ onder leiding van Kazuo Aoki voor het bestuur van de door Japan veroverde gebieden in Zuidoost-AziŽ.

 • 02-11-1942: Begin van operation Supercharge om ten zuiden van de Duitse concentraties een doorbraak in het El-Alameinfront te verkrijgen.

 • 02-11-1942: Australische troepen heroveren Kokoda in het Owen-Stanley gebied op Nieuw-Guinea. Verdere opmars langs de kust naar het Japanse Buna-bruggenhoofd.

 • 02-11-1942: Overeenkomst tussen Murphy, vertegenwoordiger van Amerika in Algiers en generaal Giraud. Admiraal Darlan arriveert in Algiers om zijn zieke zoon te bezoeken.

 • 04-11-1942: Britse eenheden breken door de zuidelijke linies bij El-Alamein.

 • 05-11-1942: Ondertekening van een wapenstilstandsovereenkomst op Madagascar tussen de Britten en de Fransen.

 • 06-11-1942: Vier voormannen van de nationalistische beweging, oa Sukarno en Mohammed Hatta, vormen een viermanschap, de Ampat Serangkai, om plannen te maken voor het samengaan van alle volkskracht.

 • 06-11-1942: Het 8e leger nadert Mersa Matroeh.

 • 07-11-1942: Stalin vaardigt Order nr. 345 uit.

 • 08-11-1942: Rede van Hitler in de LŲwenbraukeller te MŁnchen. Hij pocht over de op handen zijnde overwinning in Stalingrad.

 • 08-11-1942: Britse troepen hebben Midden- en Noord-Papoea gezuiverd. De Japanners houden nog stand in het Gona-Buna gebied.

 • 08-11-1942 - 08-11-1942: Start van Operation Torch: Een Engels-Amerikaans leger van over de 100.000 man landt op drie plaatsen in Noord Afrika: rond Casablanca in Marokko en bij Oran en Algiers in Algerije.

 • 09-11-1942: Duitse landingen op het vliegveld El Aouana in TunesiŽ.

 • 09-11-1942: Darlan wordt door de Amerikaanse generaal Clark als Hoge Commissaris van Frankrijk in Noord-Afrika aanvaard. Generaal Giraud arriveert in Algiers.

 • 09-11-1942 - 09-11-1942: Ontmoeting van Hitler en Pierre Laval in Berchtesgaden.

 • 10-11-1942: Proclamatie van maarschalk Pťtain, waarbij hij in afwezigheid van admiraal Darlan het opperbevel over de strijdkrachten van Vichy-Frankrijk op zich neemt.

 • 10-11-1942: De geallieerde troepen omsingelen Oran.

 • 10-11-1942: Canada verbreekt zijn betrekkingen met Vichy-Frankrijk als gevolg van de opdracht van de Vichy-regering aan de troepen in Noord-Afrika om de gelande geallieerden te bestrijden.

 • 10-11-1942: Het Franse slagschip Jean Bart wordt in de haven van Casablanca aangevallen door Amerikaanse vliegtuigen, nadat het slagschip had geschoten op de geallieerde vloot. Het schip zinkt in de ondiepe haven en er vallen 22 doden.

 • 11-11-1942: Luitenant Generaal Bernard Montgomery wordt tot ridder geslagen en bevorderd tot Generaal.

 • 11-11-1942: Hitler bezet Vichy-Frankrijk.

 • 11-11-1942: De opperbevelhebber op Java, Hitoshi Imamura wordt door luitenant-generaal Kumakashi Harada opgevolgd.

 • 11-11-1942: Einde van de vijandelijkheden tussen de geallieerden en Fransen in Algerije en Marokko. Oproep van admiraal Darlan.

 • 11-11-1942: Britse troepen trekken de Egyptisch-Libische grens over. Bardia wordt bezet.

 • 11-11-1942: De Nederlandse tanker Ondina en haar escorte, het Brits-Indische korvet HMIS Bengal weten tijdens een confrontatie in de Indische Oceaan met twee Japanse raiders een van de schepen, de Hokuko Maru tot zinken te brengen.

 • 12-11-1942: Italiaanse troepen bezetten Corsica.

 • 12-11-1942: De "Marnix van St. Aldegonde", ingezet als troepentransportschip bij operatie Torch, ondergaat zware Duitse luchtaanvallen in de baai/haven van Bougie, maar vertrekt desondanks met beperkte schade naar Algiers.

 • 12-11-1942: Amerikaanse troepen bezetten Bone.

 • 12-11-1942: Tobruk valt in Britse handen.

 • 13-11-1942: De Nederlandse torpedobootjager Hr.Ms. Isaac Sweers wordt bij Algiers door de Duitse U-431 tot zinken gebracht.

 • 13-11-1942 - 13-11-1942: Zeeslag van Guadalcanal. De Amerikaanse vloot weet landing van Japanse versterkingen te voorkomen. Kruisers USS Atlanta en USS Juneau en torpedobootjagers USS Cushing, USS Laffey, Uss Barton, USS Monsen en USS Aron gaan verloren.

 • 14-11-1942: Duitse en Italiaanse troepen zijn in Tunis aangekomen.

 • 15-11-1942: Churchill laat overal in het Verenigd Koninkrijk de kerkklokken luiden ter viering van de overwinning in Egypte.

 • 15-11-1942: Het Britse 1e leger bereikt vanuit Algerije de Tunesische grens en overschrijdt deze.

 • 15-11-1942: Het Britse escortevliegdekschip HMS Avenger wordt ten westen van Gibraltar getorpedeerd door de U-155. Van de meer dan 500 bemanningsleden worden er slechts twaalf gered.

 • 15-11-1942: Tweede Zeeslag bij Guadalcanal. Het Japanse slagschip Kirishima wordt tot zinken gebracht en vier transportschepen worden vernietigd. De Amerikanen verliezen twee Torpedobootjagers.

 • 16-11-1942: Maarschalk Pťtain ontheft admiraal Darlan van al zijn functies.

 • 16-11-1942 - 16-11-1942: Op Nieuw-Guinea worden de Japanners bij Gona, Sanananda en Buna van elkaar afgesneden en ingesloten.

 • 18-11-1942: Stalingrad is voor het grootste deel in Duitse handen. De Sovjets verdedigen zich in 3 van elkaar gescheiden bruggenhoofden.

 • 19-11-1942: Begin van een groot tegenoffensief van 3 Sovjet legers ten noorden en ten zuiden van Stalingrad.

 • 19-11-1942: Mislukte SOE operatie (operatie Freshman) om de Norsk Hydro Elektrisk bij Vemork te vernietigen. 38 personen (30 SOE-agenten en 8 RAF-bemanningsleden) worden gedood.

 • 20-11-1942: De Britten veroveren Benghazi.

 • 22-11-1942: Hitler gelast het 6e leger in Stalingrad stand te houden en op ontzetting door Von Manstein te wachten.

 • 23-11-1942: In de sector Stalingrad heroveren de Sovjets Tsjernysjewskaja, Perelazowsky, Pogodinsky, Toendolowa en Aksay. Het 6e leger is omsingeld.

 • 23-11-1942 - 23-11-1942: Japanse luchtaanval op het Australische Darwin

 • 24-11-1942: In de sector Stalingrad heroveren de Sovjets Soerowikjino en Sadawoe.

 • 25-11-1942: Eerste bijeenkomst van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers.

 • 25-11-1942: De Raad van Bestuur van de Universiteit van Brussel besluit, na de benoeming van een collaborateur uit 1914-1918 tot hoogleraar, de colleges te staken.

 • 27-11-1942: Duitse troepen bezetten na een luchtaanval en het afwerpen van magnetische mijnen, de havenstad Toulon. De Franse vloot brengt zichzelf tot zinken.

 • 27-11-1942: De eerste gevangenen worden geŽxecuteerd in het Auffanglager Breendonk, dit als represaille voor de liquidatie van Jean Teughels, de Rexistische burgemeester van Charleroi.

 • 28-11-1942: Zuid-Afrikaanse troepen landen op het eiland Rťunion.

 • 28-11-1942: Sovjets penetraties in het district van Rzjew en Welikije Loeki aan het centrale front.

 • 30-11-1942: Slag bij Tassafaronga. De Amerikaanse Kruiser USS Northampton wordt tot zinken gebracht en drie andere kruisers worden zwaar beschadigd. De Japanners verliezen een torpedobootjager en moeten de bevoorradingspoging van hun troepen afbreken.

 • 01-12-1942: In december wordt het Nationaal Comitť van Verzet opgericht.

 • 01-12-1942: In december wordt de Organisation de rťsistance de l'Armee opgericht.

 • 01-12-1942: Aankomst van het 1e transport Duitse joden in Birkenau.

 • 01-12-1942: EthiopiŽ verklaart Duitsland, ItaliŽ en Japan de oorlog.

 • 02-12-1942: Enrico Fermi test 's werelds eerste nucleaire kettingreactie in de universiteit van Chicago.

 • 03-12-1942: Radiotoespraak van generaal de Gaulle: "La nation ne veut rien d'autre que rassemblement le toutes ses forces dans la guerre pour chasser l'ennemi du territoire et recouvrer ses droits".

 • 06-12-1942: Door missers bij een bombardement van de RAF met als doel de Philipsfabrieken, worden Eindhovense woonwijken zwaar getroffen. 138 mensen komen om.

 • 07-12-1942: Radiorede van Koningin Wilhelmina over een nieuwe structuur van het Koninkrijk na de oorlog.

 • 08-12-1942: Geallieerde vliegtuigen vallen een Japans konvooi aan, dat versterkingen voor het Bunagebied aanvoert en dwingen het naar Rabaul terug te keren.

 • 09-12-1942: De Japanse tegenstand bij Gona op Nieuw-Guinea definitief gebroken.

 • 09-12-1942: Evacuatie van de Australische en Nederlandse guerrilla-troepen van kolonel van Straten op Timor naar AustraliŽ.

 • 10-12-1942: Derde bezoek van Mussert aan Hitler. Mussert mag zich "Leider van het Nederlandse volk" noemen.

 • 10-12-1942: Het eerste transport van joden uit Duitsland komt aan in Auschwitz.

 • 11-12-1942 - 11-12-1942: In Bordeaux worden 6 schepen tot zinken gebracht door 4 commando's in kano's. De zgn Cockshell heroes. Oorspronkelijk zijn 10 man op 7 december op zee vanuit een onderzeeŽr gestart.

 • 12-12-1942: Bletchley Park slaagt erin - o.a. door de buitgemaakte codeboeken van de U-559, de Enigma U-boot code te kraken. Dit heeft ernstige gevolgen voor de Duitse U-boten in de Atlantische Oceaan.

 • 12-12-1942: Het Nederlandse koopvaardijschip Ombilin wordt in de Atlantische Oceaan tot zinken gebracht door de Italiaanse onderzeeboot Enrico Tazzoli. Alle 79 bemanningsleden overleven het. Twee worden gevangen genomen door de Italianen. De overigen bereiken na veel omzwervingen de Verenigde Staten waar zij andere schepen bemannen.

 • 12-12-1942 - 12-12-1942: Unternehmen Wintergewitter. Legergroep Hoth doet een poging om het - in Stalingrad belegerde - 6e leger te ontzetten. Hij komt echter niet verder dan tot 48 km voor Stalingrad en wordt dan door de Sovjets terug gedreven.

 • 13-12-1942: Rommel ontruimt de stellingen bij El Agheila.

 • 14-12-1942: Het Franse bestuur op Madagaskar is in handen van de Vrije Fransen van generaal de Gaulle.

 • 17-12-1942: Verklaring van Londen: De geallieerden veroordelen voor het eerst de Duitse oorlogsmisdaden.

 • 20-12-1942 - 20-12-1942: Japanse luchtaanvallen op Calcutta in India

 • 21-12-1942: De Legergroep Hoth is Stalingrad tot op 48 km genaderd. Generaal Paulus krijgt opdracht niet uit de sector uit te breken, maar Stalingrad te behouden.

 • 22-12-1942: In het gebied van de Midden-Don heroveren Sovjet troepen Nikolskaja, Werkjne-Gratsjiwskaja, Popowka en Kaimenka.

 • 24-12-1942: Moord op admiraal Darlan in Algiers.

 • 26-12-1942: In het gebied van de Midden-Don hebben Sovjet troepen Grekowo, Maltsjewskaja en Forminka heroverd.

 • 26-12-1942: Generaal Giraud tot Hoge Commissaris voor Noord-Afrika benoemd.

 • 26-12-1942: Arrestaties en internering van Europeanen te Semarang.

 • 27-12-1942: Het eerste van de beruchte vrouwenkampen te Ambarawa in gebruik genomen.

 • 28-12-1942: Bevel van het Oberkommando der Wehrmacht aan de Duitse legergroep A uit de Kaukasus terug te trekken.

 • 28-12-1942: In Birkenau beginnen sterilisatie-experimenten op vrouwen.

 • 31-12-1942: Nederland. Appels vallen onder de distributie.

 • 31-12-1942: Eind 1942 worden Radio Oranje en Radio Brandaris samengevoegd.

 • 31-12-1942: Eind 1942 wordt het Bureau Inlichtingen onder leiding van kolonel dr. J.M. Somer opgericht.

 • 31-12-1942: Eind 1942 begint de openlijke gewapende strijd van de Duitse bezetter met de OekraÔense nationalistische guerrilla's.

 • 31-12-1942: Keizer Hirohito van Japan geeft zijn troepen toestemming om zich terug te trekken van Guadalcanal.