Slotverklaring Wilhelm Frick

De PRESIDENT: Ik roep Beklaagde Wilhelm Frick op.
WILHELM FRICK (Beklaagde): Ik heb een zuiver geweten waar het de aanklacht betreft. Mijn hele leven stond in dienst van mijn volk en van mijn vaderland. Daaraan heb ik mijn beste krachten gewijd bij het trouw vervullen van mijn plicht.
Ik ben ervan overtuigd dat geen vaderlandslievende Amerikaan of burger van enig ander land in mijn plaats anders gehandeld zou hebben wanneer zijn land in dezelfde situatie zou hebben verkeerd. Want anders te handelen zou in stijd met mijn eed van trouw zijn geweest en hoogverraad.
Bij het vervullen van mijn wettelijke en morele plichten, geloof ik dat ik niet meer straf heb verdiend dan die tienduizenden trouwe Duitse ambtenaren en autoriteiten in publieke dienst die al meer dan een jaar opgesloten zitten in kampen omdat zij hun plicht deden. Als voormalig en lang dienende minister voel ik mij in plicht en eer gebonden, hen hier in dankbaarheid te gedenken.

Zie ook: Vonnis Frick

Afbeeldingen

Wilhelm Frick, minister van Binnenlandse Zaken van 1933 tot 1943.

Informatie

Vertaald door:
Arnold Palthe
Geplaatst op:
13-10-2006
Laatst gewijzigd:
10-01-2019
Feedback?
Stuur het in!

Gerelateerde thema's

Gerelateerde personen

Bronnen

International Military Tribunal, Nuremberg, 1947