Aquarellen Nederlandse overlevende Dodenspoorweg online gepubliceerd

  Op de website Go2War2.nl zijn de aquarellen van de oorspronkelijk uit Rotterdam afkomstige Fred Seiker gepubliceerd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij op Java in Nederlands-Indië krijgsgevangenen genomen door de Japanners. Hij werd tewerkgesteld aan de Birma-Siam Spoorweg, vanwege de erbarmelijke omstandigheden waaronder de arbeiders tewerk gesteld werden ook wel de “Dodenspoorweg” genoemd.  De aquarellen, die Fred Seiker na de oorlog maakte, tonen de ontberingen die hij als krijgsgevangene en dwangarbeider heeft moeten doorstaan. Naar eigen zeggen zijn de verschrikkingen in zijn tekeningen “slechts een deel van de onmenselijke praktijken die door de Japanners gepleegd werden als de gewoonste zaak van de wereld, of zelfs als platte vermakelijkheden. Veel geallieerde krijgsgevangenen lijden daardoor tot op de dag van vandaag aan mentale trauma’s en fysieke afwijkingen.” Met zijn tekeningen wil hij “mensen, speciaal de jongere generatie, tonen wat er nu werkelijk gebeurde tijdens die afschuwelijke tijd.”

  Fred Seiker werd geboren in Rotterdam in Nederland in 1915. Zijn lagere school en verdere opleiding werden in Rotterdam voltooid hetgeen uiteindelijk leidde tot een plaatsing op de Rotterdamse Zeevaartschool voor Machinisten. Hij diende in de Nederlandse Koopvaardij voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. In vredestijd was hij aangemonsterd op schepen die voornamelijk voeren op het Verre Oosten, Zuid Afrika, Canada en de Oostkust van de Verenigde Staten. In oorlogstijd voer hij op de Noord Atlantische routes en tussen het Verre Oosten en Groot-Brittannië.  In 1942 raakte Fred betrokken in de Japanse invasie van Java. Omdat hij niet in staat was om het eiland te verlaten, meldde hij zich als vrijwilliger bij het Nederlandse leger op Java en werd vervolgens krijgsgevangene gemaakt door de Japanners. Hij werd getransporteerd op een schip naar de Changi gevangenis in Singapore waarvandaan hij naar Thailand werd gestuurd om als dwangarbeider slavenwerk te verrichten aan de beruchte “Dodenspoorweg”. Hij bracht de resterende oorlogstijd door aan de spoorweg en slaagde erin te overleven.

  Ofschoon de oorlog op de 15de augustus van 1945 eindigde, werd het Nederlandse contingent van krijgsgevangenen niet vóór mei 1946 gerepatrieerd. In dat jaar kwam Fred in het Verenigd Koninkrijk aan met de bedoeling zich daar te vestigen. Hij heeft daar sindsdien verbleven en heeft er nooit spijt van gekregen. Nadat hij een jaar nodig had gehad om weer op krachten te komen nam hij zich voor om zijn loopbaan in de techniek te ontwikkelen. Hij werkte in verschillende functies bij welbekende technische firma’s en besloot zijn carrière op projectmanagementniveau.

  Na zijn pensionering in 1985 verhuisden zijn vrouw Elizabeth en hijzelf naar Worcester. Fred begon te schilderen als hobby en is nu een veelomvattende aquarellist. Zijn werk bestaat gewoonlijk uit landschappen, schepen , stadsgezichten en aanverwante onderwerpen. Hij heeft zijn geheel eigen stijl, totaal verschillend van zijn aquarellen van zijn krijgsgevangenschap. Laatstgenoemde werken zullen in augustus als tijdelijke expositie getoond worden in Museum Bronbeek in Arnhem.  Ondanks alles voelt Fred zich toch bevoorrecht dat hij de bouw van de Birma-Siam Spoorweg heeft meegemaakt, omdat hij “de kracht heeft gevoeld van de onoverwinnelijke geestkracht van de beschaafde mens.” Hij verklaart: “Ik heb de mensheid gezien op z’n allerbest en op hetzelfde moment op zijn diepste dieptepunt. Ik heb mensen, van een burgerlijke status op niveau, zien verkruimelen als droge modder, verstoken van alle zelf respect en van enige bekommernis om anderen. Maar ik heb ook kleine luiden met een bescheiden achtergrond plotseling zien opstaan als onverschrokken leiders en met een gigantische spirituele kracht.”

  De online tentoonstelling van de aangrijpende aquarellen op Go2War2.nl telt veertien pagina’s, waarvan de eerste zes een inleidende en aanvullende tekst bevatten. Vanaf pagina zeven zijn op elke pagina drie aquarellen opgenomen met bijbehorende onderschriften. De teksten zijn zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar. De door zijn vrouw Liz geschreven biografie is momenteel nog enkel in het Engels beschikbaar, maar wordt nog vertaald in het Nederlands. Go2War2.nl is een project van Stichting Informatie Wereldoorlog Twee, beter bekend als STIWOT. De stichting heeft het bevorderen van kennis over de Tweede Wereldoorlog als doel.

  De aquarellen en tekst zijn hier te vinden: www.go2war2.nl/artikel/2887/Fred-Seiker-Opdat-Wij-Nooit-Vergeten-Lest-We-Forget.htm

  Gebruikte bron(nen)

  • Bron: Go2War2.nl
  • Gepubliceerd op: 11-04-2013 19:27:46