TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Amerikaanse Loc 4389 locomotief & goederenwagen type 'Warflat'

Deze locomotief is gebouwd volgens Amerikaanse oorlogsbouw, een ontwerp dat eenvoudig te bouwen en onderhouden moest zijn. Het resultaat is een combinatie van geklonken en gelaste constructies, een stavenframe, Crampton vuurkist met een roosteroppervlakte van 1,78m≤, relatief grote wielen (1.372 mm) en cilinders bestaande uit twee samengebouwde gietstukken die tevens de ondersteuning van de rookkast vormen. De opbouw op de ketel verleent de locomotief een typisch Amerikaans uiterlijk.

In de Tweede Wereldoorlog werden machines van dit type gebruikt voor transport ten behoeve van het Amerikaanse invasieleger. In 1947 is de machine door de Oranje Nassau mijnen gekocht uit overtollige legervoorraden en gebruikt voor rangeerdienst te Heerlen.

De loc is sinds 1980 in gebruik bij de SGB en de enige representant van dit type in de Benelux. De machine is bijzonder door haar geschiedenis, achtergrond en toegepaste technieken.
In 2011 is er een aanvang gemaakt met de restauratie van de locomotief die nu in 2014 voltooid is.
Loc 4389 heeft het ketelnummer 5098, bouwjaar 1943 door 'Murray Iron'.

Foto 4 en 5: Een Warflat in de collectie van de SGB (Stoomtrein Goes Borsele).
De tekst op het informatiebord bij de Warflat:
US Army Transportation Corps goederenwagen type 'Warflat'.
Bij de voorbereiding van de invasie oordeelde de geallieerde legerleiding dat bij zoín invasie een goedwerkend spoorwegsysteem onmisbaar zou zijn. De enorme hoeveelheden tanks, geschut, munitie, levensmiddelen en uitrustingstukken die belangrijk zijn voor een oprukkend leger moesten namelijk snel en efficiŽnt richting het front vervoerd worden. Aangezien het te verwachten viel dat de Duitsers alles wat zij achter moesten laten zouden vernietigen en dat de geallieerde bombardementen op belangrijke spoorknooppunten ook veel verwoesting zou aanbrengen moest er op zeer korte termijn een grote hoeveelheid goederenwagens gebouwd worden. Deze goederenwagens werden gebouwd door Amerikaanse bedrijven en vervolgens als bouwpakketten verscheept naar Engeland. Hier werden de wagens in elkaar gezet. In eerste instantie werden ze daar gebruikt en later verscheept naar o.a. Frankrijk.
Een van de typen wagens die gebouwd werd was de 'warflat'. Platte wagens speciaal gemaakt voor het transport van geschut en tanks. Dit type was uit militair oogpunt ongetwijfeld een van de meest belangrijke wagens. Om de levensduur van de tanks en voornamelijk de rupsbanden zo lang mogelijk te laten probeerde het geallieerde leger de tanks zo dicht mogelijk bij de frontlinie af te zetten. Op die manier hoefden ze niet honderden kilometers op eigen kracht te rijden voordat zij in actie konden komen. Het type Warflat was zo gemaakt dat er twee Sherman M4a tanks op vervoerd konden worden.
Na de oorlog werden een 11.136 goederenwagens van allerlei soorten toegewezen aan vier Europese landen. Frankrijk, Nederland, Polen en Griekenland. Nederland kreeg in totaal 2000 goederenwagens toegewezen. Het type Warflat werd door de NS gebruikt als wagen om railstaven op te vervoeren voor de afdeling Weg & Werken. De afdeling belast met het onderhoud aan het spoor.
Van de vele duizenden US Transportation Corps goederenwagens zijn er maar een paar bewaard gebleven. Van het type Warflat zijn er in Nederland zelfs nog maar twee!

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Stoomtrein Goes-Borsele & Mia van den Berg
  • Foto's: Foto 1, Ralph van Meer, foto 2, Frank Janssens, foto 3, 4 en 5 Reinier Zondervan

Gerelateerde boeken

British and American Tanks of World War Two
The Sherman Tank
Sherman Medium Tank 1942-45