TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Bunker 1 Stützpunkt Brünhild 'Park Toorenvliedt'

Hoofdkwartier ‘Park Toorenvliedt’ na de oorlog.
Nadat Toorenvliedt in 1948 aan de gemeente Middelburg werd verkocht overwoog men het park te bebouwen met woningen, maar het slopen van de bunkers bleek dusdanig duur dat gekozen werd voor de aanleg van een stadspark.
De landschapsarchitect kreeg hierbij de opdracht de bunkers zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken. Door het park op deze manier aan te leggen zijn de bunkers gespaard gebleven.
Dit geldt echter niet voor de bunkers op het aangrenzende terrein van het toenmalige Vijvervreugd, die zijn midden jaren '60 gesloopt. Het huis "Vijvervreugd" is na een brand, in 1969 afgebroken.
De meest belangrijke operationele bunkers, de bomvrije commandoposten en de communicatiebunker, zijn nog aanwezig en worden gecompleteerd door zeven woononderkomens.
Toorenvliedt is hiermee het laatste intacte divisiehoofdkwartier in Nederland.
In internationaal verband is Toorenvliedt het meest compleet uitgebouwde exemplaar van de ca. 35 divisiehoofdkwartieren die langs de West-Europese kust werden aangelegd.
Verder maakt de directe relatie van het hoofdkwartier en de inundatie van Walcheren het complex tot een waardevol historisch monument van de 'Slag om de Schelde'.

Bij de ingang van het park is een informatiebord geplaats met o.a. de volgende tekst:
Dit park kent een rijke geschiedenis als buitenplaats en als divisiehoofdkwartier van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Kinderen kunnen vanaf de eerste bunker bij de hoofdingang een speurtocht langs de bunkers maken. Verder is er een route-app: WWll Heritage. Deze is offline te gebruiken en kunt u via wifi downloaden bij de museumbunker. De route gaat langs de 11 bunkers uit de tweede Wereldoorlog en vertelt u de geschiedenis van deze locatie.
Op de bunkers in het park zijn als kunstwerk stalen platen aangebracht met dichtregels. De eerste letter op de platen met de dichtregels van Henri Looymans vormen een woord. Ze zijn bedoeld als een speurtocht voor de jeugd en tussen een aantal bunkers zijn speeltoestellen geplaatst.
Voor het Europese project "World War ll Heritage’ is in Park Toorenvliedt het erfgoed van de Tweede Wereldoorlog onder de aandacht gebracht, waarbij de geschiedenis voor kinderen interessant is gemaakt.

Als u de trap oploopt staat u op het dak van de eerste bunker en ziet u links en rechts de betonnen hoeken van de bunker.Vanaf het punt op het dak waar we nu nog staan liggen in de directe nabijheid al een aantal bunkers waaronder het Duits Divisie Hoofdkwartier Toorenvliedt Stützpunkt Brünhild bunker 2 en waarvan hier een beschrijving te lezen is: DuitsDivisieHoofdkwartierStp.Brünhild.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Artikel door Arie Netten
  • Geplaatst op 28 maart 2003

Slag om de Schelde

De ontwikkelingen aan het westelijk front sinds de geallieerde troepen eind augustus 1944 de Seine overstaken, had de positie van Antwerpen steeds belangrijker gemaakt. Generaal Dwight D. Eisenhower, de Amerikaanse commandant van alle geallieerde legers in West-Europa, had al in een vroeg stadium ingezien dat toekomstige operaties, diep in Duitsland, alleen mogelijk waren als de bevoorrading kon plaatsvinden via een grote haven dichtbij het front. In augustus 1944 beschikten de geallieerden daarover niet. De opmars die volgde vanaf de Seine moest voorzien in deze behoefte en één van de primaire doelen van de geallieerden was: de verovering van Antwerpen.