Paneel 12 Bombardement op Mortsel 5 april 1943

Tekst op paneel 12
5 april 1943
Bombardement op Mortsel

Daverend sportveld
Wat gebeurde hier?
De vier hoogste klasse van de Lieven Gevaertschool hadden zoals elke maandag een sportmiddag op dit veld. Hun school in de Deurnestraat bleef gespaard, maar deze jongens zaten middenin het bombardement. Tijdens het turnen, vielen de bommen plotseling rondom de verschrikte jongens. De leerkrachten konden hun leerlingen kalm houden, zodat er slechts twee gewonden vielen.

Een leerling vertelt
"Toen de eerste bommen vielen, vluchtten we de houten tribune in, maar de meester riep dat wij naast de tribune moesten gaan liggen. Tussen twee bommen in renden we snel naar de schuine helling van de berm ernaast. Voorzichtig keek ik over de rand naar het spektakel. We lagen er nog maar net of de tribune naast ons stortte in, met nog kinderen van een andere klas erin. Toen zag ik vanuit de berm de betonnen scheidingswand aan de overkant van het veld in zijn geheel naar boven gaan, even blijven zweven en toen, in stilte als in een vertraagde film, in een stofwolk naar beneden storten met daarop volgend een overweldigend geluid."

Een van de gewonde leerlingen getuigt
"In die eerste ogenblikken leefde ik als in een droom. Slag op slag weerklonk daartussen het akelig geronk van de stalen vogels, het was een bommenregen. Plots voelde ik een slag op mijn been. Naast mij hoorde ik kreunen. Eventjes lichtte ik mijn hoofd op en zag de bloederige overblijfselen van wat eens Henri zijn hand was geweest. Tijd om te denken hadden we niet. Verschillende jongens baden hardop de biecht. De eerste aanval was voorbij. Sommigen wilden al rechtstaan, maar de leerkrachtriep:íLiggen! In godsnaam, blijf liggen!í"

Deze wandeling werd gerealiseerd door stad Mortsel in samenwerking met Pieter Serrien.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

Tranen over Mortsel