Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument

Het monument is gelegen tegenover het Vredespaleis en bestaat uit een plein met aan de ene kant twee hoge pilaren, voor deze twee pilaren staan vier kleinere pilaren en achter de pilaren ligt een stenen wal.
Deze stenen wal symboliseert een ‘dijk van onverzettelijkheid’. De vier kleinere pilaren symboliseren verschillende groepen uit de samenleving: neutraal, rooms-katholiek, protestant en joods. De tekst op de kleinere pilaren is niet meer te lezen, maar moet volgens de gegevens het volgende zijn:

De eerste pilaar:
‘Die tirannie verdrijven
1940’


De tweede pilaar:
‘Moge hun ziel verbonden worden in de bundel der levenden’

De derde pilaar:
‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’

De vierde pilaar:
‘Die mijn hert doorwondt’
1945


Aan de andere kant van het plein staan een aantal bankjes en een gedenkzuil met de volgende tekst:
‘Als hofstad en regeringszetel was Den Haag al op 10 mei 1940, de eerste dag van de verraderlijke overval op Nederland, het doelwit van aanvallen uit de lucht. De eerste verwoestingen vonden plaats en de eerste slachtoffers vielen. Ten gevolge van de oorlog en de bezetting zouden tussen mei 1940 en de bevrijding in mei 1945 bijna twintigduizend van onze stadgenoten het leven verliezen, als soldaat, als verzetsstrijder, als gedeporteerde, als dwangarbeider, als gevangene in tuchthuis of concentratiekamp, als slachtoffer van bombardementen en van de
laatste hongerwinter en bovenal als vervolgde omwille van ras en geloof. Onder de laatsten ruim zestienduizend Joodse medeburgers die de vernietigingskampen niet overleefden.

Dit monument wil allen zonder onderscheid gedenken die de waan ideeën waaruit het nationaal-socialisme is voortgekomen met hun leven hebben moeten bekopen. Het roept in stilte op tot waakzaamheid tegen de drijfveren in het menselijk gemoed die zulke waan ideeën kunnen voeden en tot zulke mensonterende politieke systemen kunnen leiden. In die zin wil het een teken zijn voor de komende generaties’.


Het monument is geadopteerd door het Segbroek College

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

de bevrijding van nederland 1944-1945
Den Haag in de Tweede Wereldoorlog
De bevrijding van Amsterdam
Na de bevrijding
Oranje Bitter - Nederland Bevrijd!
'We leven nog'