TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Haags Verzets- en Bevrijdingsmonument

Het monument is gelegen tegenover het Vredespaleis en bestaat uit een plein met aan de ene kant twee hoge pilaren, voor deze twee pilaren staan vier kleinere pilaren en achter de pilaren ligt een stenen wal.
Deze stenen wal symboliseert een ‘dijk van onverzettelijkheid’. De vier kleinere pilaren symboliseren verschillende groepen uit de samenleving: neutraal, rooms-katholiek, protestant en joods. De tekst op de kleinere pilaren is niet meer te lezen, maar moet volgens de gegevens het volgende zijn:

De eerste pilaar:
‘Die tirannie verdrijven
1940’


De tweede pilaar:
‘Moge hun ziel verbonden worden in de bundel der levenden’

De derde pilaar:
‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’

De vierde pilaar:
‘Die mijn hert doorwondt’
1945


Aan de andere kant van het plein staan een aantal bankjes en een gedenkzuil met de volgende tekst:
‘Als hofstad en regeringszetel was Den Haag al op 10 mei 1940, de eerste dag van de verraderlijke overval op Nederland, het doelwit van aanvallen uit de lucht. De eerste verwoestingen vonden plaats en de eerste slachtoffers vielen. Ten gevolge van de oorlog en de bezetting zouden tussen mei 1940 en de bevrijding in mei 1945 bijna twintigduizend van onze stadgenoten het leven verliezen, als soldaat, als verzetsstrijder, als gedeporteerde, als dwangarbeider, als gevangene in tuchthuis of concentratiekamp, als slachtoffer van bombardementen en van de
laatste hongerwinter en bovenal als vervolgde omwille van ras en geloof. Onder de laatsten ruim zestienduizend Joodse medeburgers die de vernietigingskampen niet overleefden.

Dit monument wil allen zonder onderscheid gedenken die de waan ideeën waaruit het nationaal-socialisme is voortgekomen met hun leven hebben moeten bekopen. Het roept in stilte op tot waakzaamheid tegen de drijfveren in het menselijk gemoed die zulke waan ideeën kunnen voeden en tot zulke mensonterende politieke systemen kunnen leiden. In die zin wil het een teken zijn voor de komende generaties’.


Het monument is geadopteerd door het Segbroek College

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

de bevrijding van nederland 1944-1945
Na de bevrijding
Oranje Bitter - Nederland Bevrijd!
Den Haag in de Tweede Wereldoorlog
'We leven nog'
De bevrijding van Amsterdam
  • Artikel door Joshua Rijsdam
  • Geplaatst op 4 september 2019

Aanloop naar de bevrijding van Nederland

Na een snelle opmars door Frankrijk werd op 4 september 1944 op Radio Oranje vol vreugde omgeroepen dat de Liberators in Breda zouden zijn. Minister-president Pieter Gerbrandy maakte een fout bij het lezen van een inlichtingenrapport geschreven door een Britse tankcommandant. Deze omschreef een straat genaamd 'Bredasebaan' en een café genaamd 'Café Breda', waardoor Gerbrandy dacht dat de Britse troepen de Nederlandse grens hadden overgestoken. Op dinsdag 5 september, een dag nadat dit 'nieuws' bekend werd gemaakt raakte het Nederlandse volk in een feeststemming terwijl de Duitsers en hun sympathisanten in paniek wegvluchtten. De festiviteiten waren echter tevergeefs. In werkelijkheid waren de geallieerden gestopt voor de Nederlandse grens zonder te weten wat de volgende stap zou zijn.

  • Artikel door Joshua Rijsdam
  • Geplaatst op 4 september 2019

Bevrijdingsviering in het westen van Nederland

Op 4 mei kwam rond negen uur het bericht op Radio Oranje dat Duitse troepen in Nederland de volgende ochtend zouden capituleren. De helft van de dagboekschrijvers begon al in de avond van 4 mei feest te vieren. Dit zorgde over het algemeen voor grote teleurstelling.