Monument 52 Lowland Division

Op de plaats waar dit monument staat, naast het Commandomonument was tijdens de bevrijding van Vlissingen een vuilstortplaats.
De stortplaats grensde aan het slijkhaventje waarin de bevrijders vanuit Breskens met hun amfibietanks onder heftig verzet van de vijand aan land kwamen.
Van daaruit trokken de bevrijders onder hevige strijd via diverse straten richting Boulevard naar hotel Brittania waarin het Hoofdkwartier van de vijand was gelegerd.

Tekst op het monument:
52 Lowland Division
landde hier uit Breskens
op 1 nov. 1944
om het eiland te bevrijden.


Het monument bevindt zich naast het No. 4 Commando Monument.Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)