TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Plaquette Zuiderkerk

Tekst op de plaquette, op de Zuiderkerk:
VAN FEBRUARI TOT AUGUSTUS 1945 WAS DEZE KERK
DE GEMEENTELIJKE DOODENBEWAARPLAATS.
DOOR ONTBERING, HONGER EN DUITS GEWELD STIERVEN
TE AMSTERDAM IN HET LAATSTE OORLOGSJAAR
MEER MENSEN DAN BEGRAVEN KONDEN WORDEN.
HIER WAS HUN TIJDELIJKE RUSTPLAATS.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)