TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Begraafplaats Oud Eik en Duinen

Op de begraafplaats Oud Eik en Duinen zijn twee Nederlandse premiers in oorlogstijd begraven:

Pieter Cort van der Linden (1846-1935), premier van 1913 tot 1918, tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885-1961), premier van de Nederlandse regering in ballingschap, tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op de begraafplaats Oud Eik en Duinen in Den Haag is het graf van Hendrik Pieter Nicolaas Muller (H.P.N. Muller, 1859-1941). In 1896 werd hij de Nederlandse consul in Oranje Vrijstaat. Na zijn terugkeer naar Nederland brak de Zuid-Afrikaanse Oorlog (2e Boerenoorlog) uit. Hij zette zich in meerdere Europese landen in voor ondersteuning van de zaak van de Boeren en zorgde voor veel publicaties in verschilende kranten. In 1901 reisde hij naar de Verenigde Staten om ondersteuning te krijgen van President Theodore Roosevelt en van het Amerikaanse volk, vooral voor de vrouwen en kinderen in de Britse concentratiekampen.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)