Werkkampen Diever A en Diever B

In de periode van ongeveer 1935 tot 1945 bevonden zich hier de werkkampen “Diever A" en “Diever B". Deze kampen werden in 1935 opgericht en dienden om werkeloze mannen, in de (financiële) crisisjaren van de dertiger jaren van de vorige eeuw, nuttig werk te laten verrichten. Deze werkzaamheden betroffen voornamelijk het in cultuur brengen van de woeste gronden voor de bos- en landbouw, maar ook hulp aan boeren in de omgeving.

In de bezettingsjaren 1940-1945 werden de kampen ingezet voor de Duitse belangen. Zo werden hier in 1942 Joodse mannen te werk gesteld om vervolgens te worden overgebracht naar het doorvoerkamp Westerbork. In de laatste oorlogsjaren werden hier evacués ondergebracht die vanwege oorlogshandelingen of –omstandigheden hun woonplaats moesten verlaten. Na de oorlog zijn hier mensen vastgezet omdat zij er van werden verdacht te hebben samengewerkt met de bezetter, in afwachting van hun berechting.

De barakken zijn eind 1946 afgebroken en afgevoerd naar Montfort in Limburg, waar zij tot 1966 nog een functie hebben gehad.

De tekst op het monument luidt:
Geef mij de moed om onrecht te onderkennen
Ook waar ’t door eeuwen van gebruik gewettigd wordt,
De vaste wil aan onrecht nooit wennen,
Ook waar de macht, het weg te nemen, schort.

Jacqueline van der Waals

---

Vanaf begin 1942 – tijdens de Tweede Wereldoorlog – werden joodse landgenoten in werkkampen ondergebracht om dwangarbeid te verrichten. Op 2 oktober van datzelfde jaar werden zij allen naar Kamp Westerbork en van daar naar Duitse vernietigingskampen gedeporteerd. Slechts weinigen keerden terug.

---

WERKKAMPEN ‘DIEVER A’ en ‘DIEVER B’
Hier waren twee werkkampen gevestigd.
Diever A bevond zich links en Diever B rechts.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

  • Tekst: Ewoud van Eig & Recreatieschap Drenthe
  • Foto's: Ewoud van Eig (1) & Bert Deelman (2,3,4)