De website is nu nog groter en beter geworden! Go2War2.nl is vanaf nu volledig samengevoegd met TracesOfWar.nl. Vanaf nu is de sectie Artikelen ook beschikbaar. Veel meer informatie in een groter jasje!

OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork

Titel:
OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork
Uitgever:
Oorlogsgravenstichting
Beschrijving:
1.426 namen van slachtoffers in de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, alsmede de namen van diegenen die elders in Nederland zijn omgekomen, maar van wie de plaats van begraven niet bekend is.