TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Gedenkteken voor Joodse Rechters en Openbare Aanklagers

Gedenkplaat voor Joodse rechters en openbare aanklagers.

Verfolgt ⋅ Entrechtet ⋅ Aus dem Amt getrieben

Im Gedenken an die verfolgten Kolleginnen und Kollegen jüdischer Herkunft
während der NS-Willkürherrschaft

… [namen] ...

Deutscher Richterbund
Bund der
Richterinnen und Richter,
Staatsanwältinnen [fem. district attorneys or public prosecutors]
und Staatsanwälte [masc same]

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)