Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Reichswald Forest

Op de Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest Reichswald Forest liggen 7.654 mensen begraven uit de Tweede Wereldoorlog. De meeste zijn vliegeniers die zijn neergestort in Duitsland en vanaf vele tijdelijke begraafplaatsen in Duitsland zijn herbegraven op deze begraafplaats. Er liggen ook veel soldaten die zijn gevallen tijdens Operation Veritable (Battle of the Reichswald)‎. De begraafplaats werd na de Tweede Wereldoorlog aangelegd. De soldaten die sneuvelden rondom de Rijn werden hier en op de nabij gelegen Rheinberg war cemetery begraven. De vliegeniers die hier liggen dateren uit de gehele oorlog. De meeste waren bemanningsleden van bommenwerpers die tijdens de oorlog bombardementen uitvoerden op Duitsland. Ze lagen vaak begraven op lokale begraafplaatsen en werden vanuit daar na de oorlog herbegraven op deze begraafplaats.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)