Slot Loevestein

Slot Loevestein werd gebouwd van 1357 tot 1368.

In 1794 werd vanuit het fort geschoten op Franse troepen die het land waren binnengevallen. Vanaf 1795 tot 1813 werd het fort gebruikt door de Fransen, vooral voor het onderbrengen van Engelse en Russische krijgsgevangenen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog waren er enige honderden soldaten gelegerd in Fort Loevenstein.
Na de Eerste Wereldoorlog bleef Fort Loevestein officieel nog een militair steunpunt, ook in de Tweede Wereldoorlog. Op Fort Loevestein verbleven toen ongeveer 60 soldaten en werd het vooral gebruikt als opslagplaats.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)