Sporen van de Oorlog Overloon: 14. Engels Kerkhof 1946

In het dorp Overloon is een route uitgezet met vijftien borden. Het geeft op vijftien verschillende locaties in het dorp een beeld van wat er zich in het dorp heeft afgespeeld. De route heet: "Sporen van de oorlog" en is mogelijk gemaakt door het Oorlogsmuseum Overloon.

De Slag om Overloon van 26 september tot 14 oktober 1944

Meer dan vier jaar lang was de Tweede Wereldoorlog min of meer aan Overloon voorbijgegaan. Maar op 26 september 1944 bereikte het front dit dorp in De Peel. De smalle strook land die tijdens de operatie Market Garden tussen Eindhoven en Arnhem was bevrijd, werd langzaam maar zeker verbreed. De opmars van het geallieerde leger verliep voorspoedig tot aan Overloon. Daar hadden de Duitsers zich ingegraven om de vijand een halt toe te roepen. Op 30 september zetten de geallieerden de aanval in met de 7e Amerikaanse Pantser Divisie. Na 9 dagen zeer felle strijd trokken de uitgeputte Amerikanen zich terug en werden zij afgelost door Britse legereenheden onder bevel van Generaal-majoor L.C. Whistler. Na een paar dagen van betrekkelijke rust, waarin door hevige regenval Overloon was veranderd in ťťn grote modderpoel, brak op 12 oktober om 11.00 uur de hel los. Anderhalf uur bestookten de geallieerden de Duitse stellingen met zware artillerie en luchtaanvallen. Ruim 100.000 granaten vlogen de Duitsers om de oren. Toen het dorp volledig in puin lag, begon de opmars van de Britten. Huis voor huis werd veroverd ten koste van enorme verliezen. Ook in de bossen vonden felle man tegen mangevechten plaats. Op 14 oktober, om vier uur in de middag, viel het laatste bolwerk, de kerk, in het dorp Overloon. De nog aanwezige Duitsers werden gevangen genomen. Overloon bleef achter als een totaal verwoest dorp.

14. Engels Kerkhof 1946

14 Oktober is de dag waarop de gevallen soldaten worden herdacht op het Engels kerkhof in Overloon. Thans gebeurt dat eens in de vijf jaar. De Engelsen hebben hun gesneuvelde soldaten een laatste rustplaats gegeven in de directe omgeving van het slagveld waar ze hun leven geofferd hebben voor onze vrijheid. In 1953 werden de kruisen die hier de graven markeren, vervangen door stenen grafzerken. Door de Overloonse bevolking werden de graven geadopteerd, wat o.a. inhield dat er gecorrespondeerd werd met de nabestaanden en dat hun bezoek aan Overloon onderdak werd verschaft. Op dit kerkhof liggen 280 gesneuvelden: 279 Engelsen, waarvan 265 soldaten en 14 vliegeniers, en ťťn Nederlander: Wilhelm Verburgt. Hij ligt begraven in vak IV, rij D, graf 13.

Heeft u zelf meer informatie over deze locatie? Lever het aan!

Gebruikte bron(nen)

Gerelateerde boeken

Geen boompje is meer heel