Tank Battles of the Pacific War 1941-1945

Titel: Tank Battles of the Pacific War 1941-1945
Schrijver: Steven Zaloga
Uitgever: Concord Publications Co.
Uitgebracht: 1995
Pagina's: 72
ISBN: 9623616074
Omschrijving:

Steven Zaloga, militair historicus en specialist op het gebied van tanks, schreef het boek 'Tank Battles of the Pacific War 1941-1945' (1995) waarin de belangrijkste tankgevechten tijdens de Tweede Wereldoorlog tussen Japanse, Amerikaanse, Britse en Sovjettanks aan bod komen. Veel mensen weten niet dat tanks een cruciale rol speelden in de Pacific. Tanks werden gebruikt door Japanse troepen tijdens hun invasie van Zuidoost-AziŽ. Verschillende eilanden in de Stille Oceaan werden met behulp van Japanse infanterie en tanks veroverd, waaronder Nederlands-IndiŽ. Japanse tanks werden vooral gebruikt als wapen om infanterie te ondersteunen en om vijandelijke posities zoals machinegeweernesten en bunkers uit te schakelen.

Het boek behandelt de belangrijkste veldslagen waarin tanks in de Pacific een rol speelden. Te denken valt aan de Japanse invasie van Birma in 1942 en de Slag om Iwo Jima in 1945. Met behulp van kleurenafbeeldingen worden de tanks getoond die een grote rol speelden bij de campagnes. Niet alleen Japanse tanks maar ook Amerikaanse en Britse voertuigen worden behandeld. Met name de M3 'Lee/Grant' en de M4 Sherman werden door Amerikaanse en Britse troepen in de Pacific ingezet. In minder grote aantallen werden Britse tanks zoals de Matilda II gebruikt. Met behulp van kleurenafbeeldingen worden profielen gegeven van de door de Japanners (Type 95 Ha-Go, Type 97 Chi-Ha/Type 97 Middelzware Tank "Chi Ha"), Amerikanen (M3 lichte tank, M3 middelzware tank, M4 Sherman), Britten (Matilda, Valentine), Chinezen (T-26, Panzerkampfwagen I/PzKpfw I) en Sovjets (BT-7) gebruikte tanks. Tactische legersymbolen van eenheden op tanks zijn afgebeeld en met behulp van informatieve teksten worden de tanks kort besproken.

Op pagina tien zien we bijvoorbeeld de Japanse tanks Type 89 "I-Go" en Type 95 Ha-Go (Type 95 Lichte Tank) tijdens de Japanse aanval op de Filipijnen. Het Japanse Vierde en het Zevende Tankregiment vielen samen met infanterietroepen de Filipijnen in december 1941 aan. De tekst maakt duidelijk dat de Type 89 volgens Europese maatstaven verouderd was (te licht gepantserd), maar dat de tank wel geschikt was tegen infanterie. Een andere afbeelding toont een Type 95 Ha-Go lichte tank gebruikt door de Tweede Compagnie van het Zevende Tankregiment in januari 1942. We lezen dat de Type 95 Ha-Go de meest gebruikte Japanse tank was tijdens de Tweede Wereldoorlog en dat het voertuig werd ingezet vanaf 1941 tot en met 1945. De tank was wat betreft vuurkracht ongeveer equivalent aan de Amerikaanse M3 lichte tank maar was minder goed gepantserd. Het symbool van een bamboeblad werd gebruikt door de Japanse Tweede Compagnie. Niet alleen tanks zijn overigens afgebeeld, ook Amerikaanse rupsvoertuigen zoals de M3 (bewapend met een 75mm kanon).

Op pagina twaalf zien we het Nederlandse KNIL leger. In 1941 was dat leger in opbouw en kreeg het nieuwe voertuigen. Slechts 25 licht gepantserde voertuigen (Marmon Herrington) werden tegen de Japanners ingezet (er zouden in totaal 600 voertuigen worden afgeleverd). We zien ook de door de Chinezen gebruikte tanks, bijvoorbeeld de Sovjet lichte T-26 en de Duitse lichte Panzerkampfwagen I/PzKpfw I (Ausf. A). De T-26 tank werd in 1936 gekocht door China in de Sovjet-Unie waarvan er 87 exemplaren werden afgeleverd. De Panzerkampfwagen I was een Duitse tank bewapend met machinegeweren die door het Chinese Derde Tankbataljon werd ingezet tijdens de verdediging van Nanking in 1937. Op pagina zestien is een Japanse Type 97 Chi-Ha te zien die is uitgeschakeld door Amerikaanse troepen. De Type 97 Chi-Ha was een van de krachtigste Japanse tanks uitgerust met een 57mm kanon (later kreeg het voertuig een verbeterd 47mm Type 1 kanon met een hogere mondingssnelheid en beter penetratievermogen).

De meeste afbeeldingen in het boek zijn zwart-wit foto's met tekst. Interessant zijn de vele uitgeschakelde tanks met details zoals symbolen van eenheden. Op pagina drieŽndertig is de verbeterde Type 97 Shinhoto Chi-Ha te zien die in Saipan in 1944 werd ingezet. Te lezen is dat het 47mm kanon (Type 1) in staat was de Amerikaanse M4 Sherman uit te schakelen (alleen onder de juiste omstandigheden). Een afbeelding toont de verbeterde Type 97 met witte banden van een commando peloton. Vanaf pagina vierendertig zijn kleurenafbeeldingen te zien van tanks waaronder de Type 97 Chi-Ha, de Amerikaanse M3 lichte tank, de T-26 lichte tank (T-26 model 1933 gebruikt door de Chinese Tweehonderdste Gemechaniseerde Divisie), de Amerikaanse M5A1 lichte tank, de Britse Valentine Mark III, de Type 97 Shinhoto Chi-Ha (kai) van het Negende Tankregiment op Saipan in juni 1944, de Type 95 Ha-Go lichte tank van het Japanse Veertiende Infanterieregiment en nog verschillende Amerikaanse M4 Sherman tanks zoals een M4A2 van het Amerikaanse Vierde Tankbataljon op Iwo Jima in 1945. Vanaf pagina eenenveertig zien we weer zwart-wit foto's. Interessant is een afbeelding die de Japanse Type 4 Ho-Ro toont: een gemechaniseerd geschut (de Ho-Ro was een 150mm houwitser gemonteerd op een Type 97 Chi-Ha onderstel). Op de laatste pagina van het boek (72) is een van de meest zeldzame Japanse tanks te zien: de Type 3 Chi-Nu (75mm kanon). Die tank was net als de verbeterde Type 97 Chi-Ha bedoeld als antwoord op de Amerikaanse middelzware M4 Sherman tank en was bedoeld om de Amerikaanse grondinvasie van het Japanse Keizerrijk te vertragen of tegen te houden.

Samenvattend kunnen we stellen dat het boek vooral een geÔllustreerd overzicht geeft van de belangrijkste tanks die door Japan, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China in AziŽ werden ingezet. Ook Sovjettanks en Duitse tanks komen aan bod die gebruikt werden door de Chinezen vanaf 1937, maar in veel mindere mate. Lettende op de afbeeldingen en de tekst wordt duidelijk dat de Japanners vooral de lichte Type 95 Ha-Go en de middelzware Type 97 Chi-Ha tegen geallieerde troepen hebben ingezet. Het middelzware 'werkpaard' van de Amerikanen en de Britten was de M4 Sherman (en in mindere mate zijn voorganger, de M3 'Lee/Grant'). Over het algemeen waren de Japanse tanks tussen 1941 en 1945 niet opgewassen tegen de genoemde geallieerde tanks door hun lichte pantser en relatief zwakke bewapening. Alleen het pantser van de lichtere Amerikaanse tanks zoals de M3 lichte tank en de M5 lichte tank konden de genoemde Japanse tanks relatief eenvoudig doorboren (zelf bleven ze echter kwetsbaar voor de kanonnen van die tanks). Door het interessante en zorgvuldig geselecteerde fotomateriaal, de mooie kleurenafbeeldingen en de informatieve teksten is het boek het lezen meer dan waard. Afgezien daarvan is het boek interessant omdat het een van de weinige publicaties is die gaan over tanks in de Pacific.

Beoordeling: Zeer goed

Informatie

Artikel door:
Ruben Krutzen
Geplaatst op:
02-05-2018
Laatst gewijzigd:
03-05-2018

Afbeeldingen