TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Inleiding

  De 9. Panzer-Division werd in 1940 geformeerd door omvorming van de 4. leichte Division. Deze Oostenrijkse eenheid was gestationeerd in Wenen. De eenheid nam deel aan de Blitzkrieg in het Westen, de strijd aan het Oostfront en de strijd in het Westen na de Geallieerde invasie in Normandië. De divisie moest zware strijd leveren tegen Britse en Amerikaanse troepen tot het als eenheid feitelijk ophield te bestaan in maart 1945. De nog operationele onderdelen werden teruggedrongen tot in het Roergebied waar ze zich aan het einde van de oorlog overgaven aan de Westelijke Geallieerden.


  Boven eenheidsinsignes (1940, najaar 1940 en 1941-1945), onder het tactische symbool voor een tankeenheid. Bron: Wilco Vermeer collection

  Definitielijst

  Blitzkrieg
  De Nederlandse betekenis van dit Duitse woord is 'bliksemoorlog'. Zeer snel verlopende veldtocht. In tegenstelling tot een loopgravenoorlog is de Blitzkrieg erg snel en beweeglijk. Lucht- en grondstrijdkrachten werken nauw samen. Voor het eerst toegepast door de Duitsers (september 1939 in Polen)
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
  invasie
  Gewapende inval.

  Geschiedenis

  Na de Oostenrijkse Anschluss in 1938 werd een voormalige mobiele divisie van de Oostenrijkse Bundesheer omgevormd tot de 4. leichte Division. De 9. Panzer-Division werd op 3 januari 1940[1] geformeerd in Wehrkreis XVII door omvorming van deze 4. leichte Division[2]. In aanvang bestond de divisie uit het Panzer-Bataillon 33, het Artillerie-Regiment (motorisiert) 102, en de Schützen-Brigade 9 met het Schützen-Regiment 10 en het Schützen-Regiment 11[3].

  De omvorming vond plaats nadat de 4. leichte Division was teruggekeerd in Wenen na haar inzet bij de Heeresgruppe Süd tijdens de invasie van Polen. Op 3 januari 1940 vond formeel de naamswijziging van de eenheid plaats. De 9. Panzer-Division bestond toen uit de 9. Schützen-Brigade, het Panzer-Bataillon 33, het Panzer-Artillerie-Regiment 102 en diverse divisie eenheden. Na een reorganisatie waarbij de divisie werd uitgebreid tot twee tank bataljons en drie gemotoriseerde infanterie regimenten, werd zij ingezet bij de invasie van Nederland tijdens Fall Gelb. Hierbij opereerde de divisie onder supervisie van de 18. Armee. Hierbij had de divisie de opdracht zo snel mogelijk door de Nederlandse verdediging te breken en op te rukken naar de bij Rotterdam en Den Haag gedropte parachutisten en luchtlandingstroepen. Op 12 mei splitste de divisie zich bij Breda waarbij een bataljon naar het Noorden naar Rotterdam werd gezonden en de rest naar het Zuiden om de strijd aan te binden met de zich op Antwerpen terugtrekkende Franse 7. Armee en het Belgische Leger.


  9. Panzer-Division in Rotterdam, mei 1940 Bron: Bundesarchiv 183-L04290

  Na de Geallieerde evacuatie bij Duinkerken, Operatie Dynamo, werd de 9. Panzer-Division ingedeeld bij de Panzergruppe Guderian voor de verdere strijd tegen Frankrijk tijdens Fall Rot. Hierbij trok de divisie helemaal tot Lyon ten tijde van de Franse capitulatie. In juli 1940 keerde de divisie terug naar Wenen, waarbij een reorganisatie werd doorgevoerd. Hierbij behield de divisie één tank regiment en twee Panzergrenadier regimenten. Vervolgens werd de divisie in september naar Polen gezonden onder bevel van het XL. Panzerkorps[4].

  Gedurende het voorjaar van 1941 werd de divisie naar de Balkan gezonden. Hierbij kwam het in Roemenië terecht onder bevel van het 12. Armee. Bij de strijd op de Balkan gelukte het de 9. Panzer-Division een wig te drijven tussen het Griekse en het Joegoslavische Leger en vervolgens met het 12. Armee de Geallieerde troepen terug de dringen[5]. Nadat de strijd in de Balkan op haar einde beliep werd de 9. Panzer-Division naar Roemenië gezonden om zich voor te bereiden op inzet tijdens Operatie Barbarossa[6].

  Bij aanvang van Operatie Barbarossa maakte de 9. Panzer-Division deel uit van het XIV. Panzerkorps bij Heeresgruppe Süd[7]. Hierbij trok men richting Kiev en bereikte men op 25 augustus de rivier de Dnjepr. Hierna vormde de divisie de spits van Panzergruppe Kleist voor de aanval op Kiev. Op 15 september maakte de divisie hierbij contact met Panzergruppe Guderian. Na de inname van Kiev kwam de 9. Panzer-Division onder bevel van de Panzergruppe Guderian. Hiermee trok men op richting Moskou, waarbij Koersk op 2 november werd ingenomen. Tot maart 1942 verbleef de divisie in de omgeving van Schigry. Begin 1943 werd de divisie naar Orel gezonden en gereorganiseerd. Hierbij kwam het onder bevel van Heeresgruppe Mitte ten bate van Operatie Citadel. De slag om Koersk werd meegemaakt onder bevel van het XLVII. Panzerkorps. Na de strijd om Koersk kwam de 9. Panzer-Division in zware gevechten terecht rond het Mius-Front. De terugtocht die daarna aanving vond onder dusdanige hevigheid plaats dat in januari 1944 de divisie nog maar 13 tanks over had[8]. April 1944 werd de 9. Panzer-Division teruggetrokken van het Oostfront.

  De restanten van de 9. Panzer-Division kregen in Nimes, Frankrijk de nodige versterkingen[9]. De aanvulling door de 155. Reserve-Panzer-Division op 1 mei 1944 zorgde er voor dat de divisie weer op volle sterkte was. Na de nodige training werd de divisie in juni 1944 naar een gebied rond de Rhône gezonden. Toen op 6 juni 1944 de Geallieerden in Normandië aan land kwamen werd de 9. Panzer-Division met spoed naar Normandië gezonden. Het zou naar Avignon trekken om vervolgens de 7. Armee te ondersteunen. Toen de divisie in Avignon aankwam geraakte het in de strijd rond Falaise en werd het nagenoeg volledig vernietigd.


  Panther tank 9. Panzer-Division, Normandië 21 juni 1944. Bron: Bundesarchiv, Bild 101I-301-1960-39

  Na de strijd in Normandië trok de divisie naar de Siegfried Linie en was betrokken bij de strijd om Aaken. In september 1944 werd de 9. Panzer-Division uit de strijd teruggetrokken en opnieuw opgebouwd. Als aanvulling ontving de divisie troepen uit de Panzer-Brigade 105[10]. Nog maar net versterkt kreeg de divisie direct opdracht naar Arnhem te trekken in verband met de luchtlandingen in Nederland (Operatie Market Garden). Tegen de tijd dat ze in Arnhem aankwamen was de strijd echter gestreden. De 9. Panzer-Division werd vervolgens rond Geilenkirchen en Aaken gestationeerd waar het in november 1944 optrok tegen Amerikaanse troepen in de Peel. Zich terugtrekkend op een gebied ten Westen van de Roer, organiseerde de 9. Panzer-Division met andere eenheden een strijdgroep die strijd voerde tegen de US 2nd Armoured Division bij Puffendorf.

  In december 1944 werd de 9. Panzer-Division toegevoegd aan het XLVII. Panzerkorps vanwege de deelname aan het Ardennenoffensief. Aanvankelijk ging de opmars voorspoedig maar toen de Geallieerden zich herpakten kreeg de divisie het wederom zwaar te verduren. Uiteindelijk trok men zich weer terug tot voorbij de Duitse staatsgrens. Begin 1945 raakte de divisie in gevecht met Geallieerde troepen in de Eifel. Bij de strijd rond de rivier de Erft in februari 1945 raakte de divisie sterk gereduceerd in haar gevechtskracht. Eind februari werd een poging ondernomen het Geallieerde bruggenhoofd bij Remagen te veroveren. De operatie mislukte, waarna de divisie nog slechts 15 tanks en 600 manschappen over had. Op 6 maart 1945 waren de overblijfselen van de divisie samengebracht onder het LXXXI. Armeekorps en streed men mee tijdens de Slag bij Keulen. Het verzwakte korps, dat eigenlijk niet meer dan een kleine divisie vormde, kon de Amerikaanse troepen niet tegenhouden. De restanten van de 9. Panzer-Division werden teruggedrongen over de rivier de Rijn. Een kleine groep wist te ontsnappen en voegde zich bij het 11. Armee in het Harz gebied. Op 26 april 1945 werd de 9. Panzer-Division formeel door de Oberbefehlshaber West opgeheven[11].


  Uitgeschakelde Panther, waarschijnlijk 9. Panzer-Division, voor de kathedraal in Keulen, 1945 Bron: US Army photo

  Definitielijst

  Anschluss
  Duitse term voor aansluiting waarmee de annexatie van Oostenrijk door Nazi-Duitsland in 1938 (12 maart) wordt bedoeld. Hiermee ging Oostenrijk deel uitmaken van het Groot-Duitse Rijk.
  Armee
  Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Bataillon
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  bruggenhoofd
  Een aan de andere kant van een (natuurlijk)opstakel veroverd stuk land waaruit de aanvaller zijn aanval verder kan voorzetten.
  capitulatie
  Overeenkomst tussen strijdende partijen met betrekking tot de overgave van een land of leger.
  divisie
  Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
  Geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  invasie
  Gewapende inval.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Organisatie en indeling

  9. Panzer-Division organisatie en opbouw

  Divisionsstab:  Kommandeur:

  3 januari 1940
  15 april 1942
  27 juli 1942
  4 augustus 1942
  22 juli 1943
  20 oktober 1943
  27 november 1943
  28 november 1943
  10 augustus 1944
  3 september 1944
  16 september 1944
  28 december 1944
  februari 1945
  6 maart 1945 - 18 april 1945
  Generalleutnant Alfred Ritter von Hubicki
  Generalleutnant Johannes Baessler
  Generalmajor Heinrich-Hermann von Hülsen
  Generalleutnant Walther Scheller
  Generalmajor Erwin Jollasse
  Generalmajor Johannes Schulz
  Oberst Max Sperling
  Generalleutnant Erwin Jollasse
  Oberst Max Sperling
  Generalmajor Gerhard Müller
  Generalmajor Harald Freiherr von Elverfeldt
  Generalmajor Friedrich Wilhelm von Mellenthin
  Generalleutnant Harald Freiherr von Elverfeldt
  Oberst Helmuth Zollenkopf

  1. Generalstabsoffizier, Ia Leiter Führungsabteilung

  26 augustus 1939
  15 december 1939
  18 december 1942
  15 januari 1943
  15 januari 1944
  10 maart 1944
  16 september 1944
  Major im Generalstab Carl Wagener
  Oberstleutnant im Generalstab Hans-Horst von Necker
  Hauptmann im Generalstab Arnold Wentzel
  Oberstleutnant im Generalstab Wilhelm von Rücker
  Oberstleutnant im Generalstab Günther Reichhelm
  Major im Generalstab Johannes Troitzsch
  Major im Generalstab Friedrich von Grolman

  2. Generalstabsoffizier, Ib Leiter der Quartiermeisterabteilung:

  juni 1940
  Hauptmann Hans-Ulrich Krantz

  IIa, Divisionsadjutant:

  oktober 1942
  Hauptmann Hans-Henning Eichert

  Samenstellingen:
  Fall Gelb:

  Panzer-Regiment 33
  juni 1941: Oberstleutnant Ewald Kraeber
  november 1942: Oberst Wilhelm Hochbaum
  15 maart 1943: Oberstleutnant Joachim Martin Constantin Sander
  augustus 1943: Oberst Ludwig Schmahl
  15 mei 1944 - 25 september 1944: Oberstleutnant Egon Streith

  9. Schützen-Brigade
  Schützen-Regiment 10
  Schützen-Regiment 11

  Artillerie-Regiment 102


  Aufklärungs-Regiment 9
  8 december 1941: Ritmeister Hubert Kratochwil (m.d.F.b.)
  16 maart 1942: Ritmeister Hubert Kratochwil

  Panzerjäger-Abteilung 50
  ?: Hauptmann Johann Reich

  Nachrichten-Abteilung 85


  Pionier-Bataillon 86


  Schwere-Infanterie-Geschütz-Kompanie 701
  Hauptmann Otto-Ernst Remer

  Panzer-Divisions-Nachschubführer 60


  Feldersatz-Bataillon 60


  Versorgungstruppen 60
  Verpflegungsamt 60
  Bäckerei-Kompanie 60
  Schlächterei-Zug 60
  Feldpostamt 60
  Sanitäts-Kompanie 60
  Kranken-Kraftwagen-Kompanie 60
  augustus 1940

  Panzer-Regiment 33


  9. Schützen-Brigade
  Schützen-Regiment 10
  Schützen-Regiment 11

  Artillerie-Regiment 102


  Aufklärungs-Abteilung (mot.) 9


  Panzerjäger-Abteilung 50


  Kradschützen-Bataillon 59


  Nachrichten-Abteilung 85


  Pionier-Bataillon 86


  Schwere-Infanterie-Geschütz-Kompanie 701


  Panzer-Divisions-Nachschubführer 60


  Feldersatz-Bataillon 60


  Versorgungstruppen 60
  Verpflegungsamt 60
  Bäckerei-Kompanie 60
  Schlächterei-Zug 60
  Feldpostamt 60
  Sanitäts-Abteilung 60
  Kranken-Kraftwagen-Kompanie 60
  1942 tijdelijk toegevoegd

  Gefangenen-Wach-Kompanie 60
  Organisatie vanaf april 1943

  Panzer-Regiment 33


  Panzergrenadier-Regiment 10
  24 november 1943: Oberstleutnant Johann Reich (m.d.F.b.)
  24 januari 1944 - 1 maart 1945: Oberstleutnant Johann Reich

  Panzergrenadier-Regiment 11
  september 1942: Oberstleutnant Joachim Gutmann (m.d.F.b.)
  september 1944: Oberstleutnant Josef Fau

  Panzer-Artillerie-Regiment 102


  Panzer-Aufklärungs-Abteilung 9
  augustus 1943: Hauptmann Rudolf von Bünau
  november 1943: Hauptmann Engelbert Bockhoff

  Heeres-Flakartillerie-Abteilung 287


  Panzerjäger-Abteilung 50


  Panzer-Nachrichten-Abteilung 85


  Panzer-Pionier-Bataillon 86


  Kradschützen-Bataillon (AA) 59
  februari 1943: Major Friedrich Héraucourt

  Feldersatz-Bataillon 102


  Panzer-Divisions-Nachschubtruppen 60


  Panzer-Versorgungstruppen 60
  Verwaltungs-Kompanie 60
  Bäckerei-Kompanie 60
  Schlächterei-Kompanie 60
  Feldpostamt 60
  Sanitäts-Abteilung 60
  Kranken-Kraftwagen-Kompanie 60
  tijdens Ardennen offensief toegevoegd:

  schwere Panzer-Abteilung 301
  vanaf 27 september 1944 toegevoegd:

  Panzer-Brigade 105
  Panzer-Abteilung 2105

  Ondergeschikt aan:

  Oberkommando des Heeres
  januari 1940

  18. Armee
  mei 1940

  XIV. Armeekorps
  juni 1940

  XXXX. Armeekorps
  juli 1940 - mei 1941

  Generalkommando VIII
  mei 1941

  XIV. Armeekorps
  juni 1941

  XXXXVIII. Armeekorps
  september 1941

  XXIV. Armeekorps
  september 1941

  XXXXVIII. Armeekorps
  september 1941 - juni 1942

  XXIV. Panzerkorps
  juli 1942

  Heeresgruppe Mitte
  augustus 1942

  XXIV. Panzerkorps
  september 1942

  XXXXVIII. Panzerkorps
  september 1942

  9. Armee
  oktober 1942

  XXIX. Armeekorps
  december 1942

  XXVII. Armeekorps
  januari 1943

  9. Armee
  februari 1943

  2. Panzerarmee
  maart 1943

  Heeresgruppe Mitte
  april 1943

  2. Panzerarmee
  mei 1943

  XXXXVII. Panzerkorps
  juli 1943

  XXXXI. Panzer-Korps
  augustus 1943

  XXIX. Armeekorps
  september 1943

  XXXX. Panzerkorps
  oktober 1943

  LVII. Panzer-Korps
  november 1943

  XXX. Armeekorps
  januari 1944

  6. Armee
  februari 1944

  IV. Panzerkorps
  maart 1944

  II. SS-Panzerkorps
  augustus 1944

  LXXXI. Armeekorps
  september 1944

  II. SS-Panzerkorps
  oktober 1944

  Heeresgruppe B
  november 1944

  XXXXVII. Panzerkorps
  december 1944

  LVIII. Panzerkorps
  januari 1945

  LXXXI. Armeekorps
  februari 1945

  LVIII. Panzerkorps
  april 1945

  LXVI. Armeekorps
  april 1945

  Feldpostnummers:

  Divisionskommando
  07869

  Divisions-Begleit-Kompanie (vanaf juni 1944)
  26205

  Auffrischungsstab (1942 - 1943)
  48372

  Feldgendarmerie-Trupp 40
  27284

  Gefangenen-Wach-Kompanie 60 (1942 - 1943)
  44032

  schwere I.G.-Kompanie 701 (tot juni 1944)
  32648  Onderscheidingen 9. Panzer-Division

  Noten

  1. 9. Panzer-Division, Lexikon der Wehrmacht
  2. 9th Panzer-Division, Wikipedia
  3. Mitcham, 2006, pag. 93
  4. Mitcham, 2006, pag. 94
  5. Mitcham, 2006, pag. 94
  6. 9th Panzer-Division, Wikipedia
  7. 9th Panzer-Division, Wikipedia
  8. 9th Panzer-Division, Wikipedia
  9. 9th Panzer-Division, Wikipedia
  10. 9. Panzer-Division, Lexikon der Wehrmacht
  11. 9th Panzer-Division, Wikipedia

  Definitielijst

  Abteilung
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond uit een aantal Kompanien. De Abteilung was de kleinste eenheid die individueel kon opereren en zichzelf kon handhaven. In theorie bestond een Abteilung uit 500 - 1.000 man.
  Armee
  Bestond uit meestal tussen de drie en zes Korps en andere ondergeschikte of onafhankelijke eenheden. Een Armee was ondergeschikt aan een Heeresgruppe of Armeegruppe en had in theorie 60.000 - 100.000 man.
  Artillerie
  Verzamelnaam voor krijgswerktuigen waarmee men projectielen afschiet. De moderne term artillerie duidt in het algemeen geschut aan, waarvan de schootsafstanden en kalibers boven bepaalde grenzen vallen. Met artillerie duidt men ook een legeronderdeel aan dat zich voornamelijk van geschut bedient.
  Bataillon
  Maakte meestal deel uit van een Regiment en bestond meestal uit een aantal Kompanien. In theorie bestond een Bataillon uit 500 - 1.000 man.
  Brigade
  Bestond meestal uit twee of meer Regimenten. Kon onafhankelijk of als een deel van een Divisie dienen. Soms waren ze deel van een Korps in plaats van een Divisie. In theorie bestond een Brigade uit 5.000 - 7.000 man.
  Heeresgruppe
  Was de grootste Duitse grondformatie en was direct ondergeschikt aan het OKH. Bestond meestal uit een aantal Armeen met weinig andere direct ondergeschikte eenheden. Een Heeresgruppe opereerde in een groot gebied en kon een paar 100.000 man groot worden.
  Infanterie
  Het voetvolk van een leger (infanterist).
  Kompanie
  Maakte meestal deel uit van een Bataillon of een Abteilung en bestond uit een aantal Züge. In theorie bestond een Kompanie uit 100 - 200 man.
  offensief
  Aanval in kleinere of grote schaal.
  Regiment
  Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van één wapensoort.

  Informatie

  Artikel door:
  Wilco Vermeer
  Geplaatst op:
  18-04-2020
  Laatst gewijzigd:
  19-04-2020
  Feedback?
  Stuur het in!

  Gerelateerde boeken

  Die 9. Panzer-Division
  The Panzer Legions