TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Bund Deutscher Osten
  • Artikel door Kaj Metz
  • Geplaatst op 11 juni 2019

Bund Deutscher Osten

De Bund Deutscher Osten (BDO) was een Duitse nationaal-socialistische beweging die ontstaan is uit verschillende 'Völkische-groeperingen' (belangengroeperingen voor etnische Duitsers) die betrokken waren bij oosterse kwesties (Ostverbande). De BDO is opgericht om de annexatie van West-Pruissen en de Vrijstaat Danzig te bevorderen, en richtte om die reden tot 1939 haar propaganda voornamelijk tegen de Polen.

Allgemeine-SS
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 17 april 2005

Allgemeine-SS

Net als de SA was de SS ontstaan als semi-professionele organisatie. De mannen die zich in 1923 bij de Stoßtrupp Adolf Hitler en in 1925 bij de SS aansloten deden dit op vrijwillige basis vanuit hun politieke overtuiging. In de loop van de jaren groeide de SS echter uit tot een organisatie waarbinnen diverse professionele organisaties werden opgenomen. De SS werd een organisatie waarbinnen een grote hoeveelheid mensen full-time werkten als ambtenaar of militair. De Allgemeine-SS vormde de ruggengraat van de organisatie en vanuit deze oorspronkelijke kern ontwikkelden zich onderdelen als de Sicherheitsdienst, de Waffen-SS en de Totenkopfverbände.

Leiders Reichsführung-SS
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 17 april 2005

Leiders Reichsführung-SS

In het onderstaande overzicht zijn de leiders van de twaalf hoofdbureaus binnen de Reichsführung-SS opgenomen. Aangezien de bezetting van deze hoogste posities binnen de Schutzstaffel (SS) aan veranderingen onderhevig was, geeft dit overzicht slechts een tijdsopname. Rond 1943 was de Reichsführung-SS samengesteld uit deze leiders. De totale periode dat deze leiders hun functie bekleedden is tevens opgenomen in dit overzicht. Het merendeel van deze leiders bekleedden deze functie tot het einde van de oorlog. Alleen Kurt Daluege, de chef van het Hauptamt Ordnungspolizei werd na zeven dienstjaren op 31 augustus 1943 opgevolgd door Alfred Wünnenberg.

Organisatie Reichsführung-SS
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 17 april 2005

Organisatie Reichsführung-SS

Op het hoogtepunt van haar macht werd de Schutzstaffel (SS) geleid vanuit twaalf zogenaamde SS-Hauptämter (SS-hoofdbureaus), die gezamenlijk de Reichsführung-SS (rijksleiding van de SS) vormden. Deze hoofdbureaus waren ingedeeld in Amtsgruppen en Ämter die verder werden ingedeeld in ondergeschikte bureaus. De basis voor het uit twaalf bureaus bestaande bestuursorgaan van de SS kwam voort uit de organisatiestructuur van de Sturmabteilung (SA), waar de SS tot de ‘Nacht van de Lange Messen’ in juni 1934 deel van uitmaakte. De leiding van de SA voerde formeel het commando over de SS, maar zorgde ook voor de rekrutering van manschappen uit de SA voor de SS. De SS viel toen direct onder de Oberste SA Führung, het commandocentrum van de SA onder leiding van de Oberste SA-Führer. Van 1926 tot 1930 werd deze functie vervuld door de ex-Freikorpsleider Felix Pfeffer von Salomon. In 1930 werd de functie van Oberste SA-Führer veranderd in Chef des Stabs. Voormalig Reichswehr-officier en persoonlijke vriend van Adolf Hitler, Ernst Röhm, vervulde deze functie van 1931 tot 1934. Zowel Von Salomon als Röhm creëerden een organisatiestructuur die als grondslag diende voor de uiteindelijke structuur van de SS.

Schutzstaffel (SS)
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 17 april 2005

Schutzstaffel (SS)

Na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog vonden van 1945 tot 1949 de processen van Neurenberg plaats. Het bekende proces tegen vierentwintig hooggeplaatste nazi’s werd gevolgd door een serie van meerdere processen tegen minder prominente oorlogsmisdadigers. Tijdens de processen kwamen alle ernstige misdaden aan bod die gepleegd waren in het Derde Rijk, waaronder de terreur in de concentratiekampen, de uitroeiing van de Joden, de dwangarbeid door buitenlandse arbeiders, de executie van krijgsgevangenen en de deportatie van overwonnen volken. Vooral de misdaden tegen de menselijkheid van de nazi's en in het bijzonder tegen het Joodse volk zorgden voor veel beroering in binnen- en buitenland.