TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 13 juli 2011

Aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam

Het bevolkingsregister en persoonsbewijzen waren een belangrijk controlemiddel voor de Duitse bezetter. Langzamerhand ontwikkelde zich verzet tegen dit systeem Het vervalsen van deze documenten nam een hoge vlucht. Een andere mogelijkheid tot verzet was het uitschakelen van de bevolkingsregisters. Op zaterdagavond 27 maart 1943 voerde de verzetsgroep die rondom de beeldend kunstenaar Willem Arondťus was opgezet een aanslag uit op het bevolkingsregister van Amsterdam. Het effect was echter geringer dan vooraf was gehoopt. Bovendien werden twaalf mensen door de bezetter geŽxecuteerd vanwege hun medeplichtigheid bij de aanslag.

Aanval op Kleykamp
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 11 september 2011

Aanval op Kleykamp

Het bevolkingsregister en persoonsbewijzen waren een belangrijk controlemiddel voor de Duitse bezetter. Langzamerhand ontwikkelde zich een verzet tegen dit systeem Het vervalsen van deze documenten ging een hoge vlucht nemen. Een andere mogelijkheid was het uitschakelen van de bevolkingsregisters. Eťn van de bekendste voorbeelden is de aanval op Kleykamp in Den Haag. Het opmerkelijke aan deze aanval is dat hij niet werd uitgevoegd door het verzet zelf, maar door vliegtuigen van de Britse luchtmacht.

Anjerdag, protest tegen de Duitse bezetting
 • Artikel door Hans Molier
 • Geplaatst op 30 november 2004

Anjerdag, protest tegen de Duitse bezetting

Zoín zeven weken na de Duitse bezetting drong de realiteit van de overheersing en onderdrukking door tot de Nederlandse bevolking. Op 29 juni 1940, de negenentwintigste verjaardag van prins Bernhard, was daarom voor velen hťt moment aangebroken om duidelijk te maken dat men van het nationaalsocialisme niet gediend was.

April-meistakingen van 1943
 • Artikel door Henk van der Molen
 • Geplaatst op 16 november 2010

April-meistakingen van 1943

ďDe Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden beveelt (-) dat de leden van het voormalige Nederlandse Leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap worden teruggevoerd. (-) Wie aan de oproep van den Wehrmachtsbefehlshaber geen gevolg geeft (-), moet op de strengste maatregelen rekenen.Ē Deze zinnen vormen de kern van de bekendmaking (Bekanntmachung) van de Duitse territoriaal weermachtbevelhebber, General der Flieger Friedrich Christiansen, op donderdag 29 april 1943. Onder het Nederlandse volk veroorzaakt zij een ongekende beroering. Nog op dezelfde donderdag en de daarop volgende dagen klinkt door het gehele land van mond tot mond de oproep: ďSTAAKT! STAAKTĒ

Februaristaking, 25 en 26 februari 1941
 • Artikel door Henk van der Molen
 • Geplaatst op 4 mei 2010

Februaristaking, 25 en 26 februari 1941

Op 25 februari 2016 is het vijfenzeventig jaar geleden dat tienduizenden Amsterdammers het werk neerlegden en de straat op gingen om te demonstreren tegen de Duitse bezetter nadat deze enkele dagen tevoren 427 jonge Joodse mannen bij razziaís had opgepakt en naar een concentratiekamp afgevoerd.

Geuzenverzet
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 18 juli 2011

Geuzenverzet

Na de capitulatie in mei 1940 zorgde het grootste deel van de Nederlandse bevolking ervoor dat het gewone leven zijn doorgang vond, wat twee zaken vereiste: dat de economie bleef draaien en dat de Duitse zeggenschap werd beperkt. Dit vergde een dergelijk goede samenwerking met de bezetter, dat deze geen aanleiding zou zien om zich intensiever met het Nederlandse bestuur en de economie te bemoeien. Met verzet zou men enkel de eigen invloed op de loop van de bezetting verspelen.

Onbedoelde aanslag op Rauter bij Woeste Hoeve
 • Artikel door Renť ten Dam
 • Geplaatst op 19 augustus 2006

Onbedoelde aanslag op Rauter bij Woeste Hoeve

Het mislukken van de operatie Market Garden zorgde in het najaar van 1944 voor een stroom aan evacuťs uit het gebied rondom Arnhem. De geallieerden waren op zoek naar een doorgang over de Rijn en in het voorjaar van 1945 stond een nieuwe poging op stapel. De bevolking van Arnhem en omgeving was voor een groot deel opgevangen in Apeldoorn waar de enorme toestroom aan vluchtelingen zorgde voor een groot tekort aan voedsel.

Overval op gevangenentransport en Duitse vergelding in Dokkum op 22 januari 1945
 • Artikel door Auke Eelkema
 • Geplaatst op 24 januari 2013

Overval op gevangenentransport en Duitse vergelding in Dokkum op 22 januari 1945

"Toen heeft de bezetter wraak genomen. Hij heeft in volstrekte strijd met het volkenrecht, dat zulke maatregelen expressis verbis verbiedt, twintig menschen uit de gevangenis gehaald, die naar Dokkum gebracht en ze daar in groepjes van vijf doodgeschoten".

Overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden
 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 29 december 2012

Overval op het Huis van Bewaring in Leeuwarden

Tijdens de bezetting van Nederland hebben verzetsgroepen verschillende pogingen gedaan om door de Duitsers gearresteerde medestrijders te bevrijden uit gevangenschap. Dergelijke overvallen waren zeer risicovol. De gevangenissen werden streng bewaakt door de Duitsers; het was daarom zeer moeilijk om er binnen te komen. In Amsterdam werden bijvoorbeeld in 1944 verschillende pogingen gedaan om het Huis van Bewaring aan de Weteringschans te overvallen. Geen enkele daarvan had succes en dat betekende (indirect) de dood van een aantal vooraanstaande verzetsstrijders, onder wie Gerrit Jan van der Veen en Johannes Post.

Partizanen van Baarlo
 • Artikel door David Izelaar
 • Geplaatst op 7 maart 2014

Partizanen van Baarlo

Vandaag de dag is er een discussie gaande over de al dan niet slappe houding van het Nederlandse volk ten opzichte van de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierbij moet niet worden vergeten dat er toen heel wat moed voor nodig was om je te verzetten. Zeker als je betrokken was bij het actief- niet gewapend verzet of het gewapend verzet. De Duitsers straften dit verzet namelijk hard af en veel Nederlanders hebben dit met de dood moeten bekopen.

Tilburgse zegeltjeskraak
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 14 mei 2011

Tilburgse zegeltjeskraak

Ongeveer 350.000 mensen zijn gedurende de Tweede Wereldoorlog ondergedoken in Nederland. Om deze mensen te kunnen verbergen en verzorgen hadden de verzetsgroepen die zich bezighielden met onderduikhulp allerlei officiŽle papieren nodig, zoals persoonsbewijzen en distributiebescheiden. Om deze papieren te bemachtigen, werden er met enige regelmaat distributiekantoren en gemeentehuizen overvallen door het verzet. Eťn van die overvallen staat bekend als de Tilburgse zegeltjeskraak.

Verscholen Dorp in Vierhouten
 • Artikel door Margriet Driessen
 • Geplaatst op 13 mei 2013

Verscholen Dorp in Vierhouten

Het Verscholen Dorp werd begin 1943 opgericht aan de Pas-opweg te Vierhouten op de Noord-Veluwe door verzetsman Edouard von Baumhauer.