Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Artikelen

Duitse NSDAP
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 29 april 2006

Duitse NSDAP

Toen Adolf Hitler in 1933 absoluut heerser werd over de Duitse republiek, was de NSDAP de grootste partij in Duitsland, zowel in stemmenaantal als in ledental. In het begin had niemand kunnen vermoeden dat deze partij op haar hoogtepunt meer dan 8 miljoen leden zou tellen. Het was dan ook zonder dit instrument waarschijnlijk voor Hitler niet mogelijk geweest om zo machtig te worden. De NSDAP ging het leven van de Duitsers beheersen. Het was een ultiem controle gereedschap geworden. Alles ging van deze partij uit. Niets in het leven van de Duitse bevolking kon plaatsvinden zonder dat deze partij of een dochterorganisatie er iets mee te maken had.

Hitler tijdens de Duitse inval in het Westen
 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 3 april 2012

Hitler tijdens de Duitse inval in het Westen

In de namiddag van 9 mei 1940 verliet Hitlers Sonderzug het station Finkenkrug in Berlijn. Bijna niemand van de inzittenden wist precies waar de reis naartoe ging, voor sommigen leek het zelfs te gaan om een pinksterreisje. Maar niets was minder waar. De reis, die was gepresenteerd als bezoek aan de Duitse troepen in Denemarken en Noorwegen, nam namelijk een interessante wending toen de trein na Hamburg afboog naar het westen. Er was vanaf dat moment geen twijfel meer over het doel van de reis. Toen, nadat adjudant Nicolaus von Below de laatste weerberichten doorgaf, Hitler beval dat de aanval op het westen voor de volgende ochtend om 5.30 uur vaststond, was het duidelijk: Het zou nog maar enkele uren duren voordat Frankrijk, Nederland, BelgiŽ en Luxemburg werden aangevallen door het Duitse leger.

Hitlers afwezigheid bij de huldiging van Jesse Owens
 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 23 mei 2020

Hitlers afwezigheid bij de huldiging van Jesse Owens

Tijdens de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn won de zwarte Amerikaanse atleet Jesse Owens maar liefst vier medailles en liet daarmee zijn Duitse tegenstanders ver achter zich. Hitler, die op de tribune zat, zou er zo kwaad om zijn geworden dat hij opstond en direct het stadion verliet. Het hadden de Duitse Spelen moeten zijn en niet die van deze niet-arische Amerikaan. Het is een vaak verteld verhaal, ook in kwalitatief uitstekende stadsgidsen en bijvoorbeeld het vmbo-examen geschiedenis.

Hitlers auto's
 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 16 mei 2020

Hitlers auto's

Waar ze zijn, is niet altijd makkelijk te achterhalen, maar uniek zijn ze ook niet. Hitlers autoís. Hij had er verschillende en sommige daarvan staan in musea verspreid over de wereld.

Nazischip Wilhelm Gustloff
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 7 oktober 2011

Nazischip Wilhelm Gustloff

5 Mei 1937 was een belangrijke datum voor het naziregime in Duitsland. Op deze dag werd het nieuwe passagiers- en cruiseschip Wilhelm Gustloff gedoopt op de werf van Blohm & Voss te Hamburg en genoemd naar Gauleiter Wilhelm Gustloff, leider van de Zwitserse nazipartij. Op 4 februari 1936 werd Gustloff vermoord door de jonge Joegoslavische Jood David Frankfurter. Gustloff was sinds de allereerste dagen van de nazibeweging een fanatieke en militante aanhanger van Hitler geweest. In Zwitserland was het zijn taak de nazileer onder de Duitstalige Zwitsers te verspreiden en gegevens te verzamelen over de daar wonende Duitsers die antinazi waren. Wilhelm Gustloff kreeg zijn monument op die 5e mei in 1937 toen zijn weduwe Hedwig, in het bijzijn van Hitler en zijn belangrijkste handlangers, het nieuwe schip doopte.

Obersalzberg: rustoord of Alpenvesting
 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 10 april 2010

Obersalzberg: rustoord of Alpenvesting

Toen op 25 april 1945 meer dan 300 vliegtuigen de Obersalzberg in het Duitse Beieren bombardeerden, was het voorgoed gedaan met het idyllische buitenverblijf van Adolf Hitler. Vijf dagen voordat hij een einde aan zijn leven maakte, was ook deze laatste uitweg uit de bunker in Berlijn afgesloten. Maar waarom bombardeerden de geallieerden de berg nog zo laat in de oorlog? Waren ze bang dat Hitler zich nog in zijn Alpenvesting zou terugtrekken?

Olympisch dorp Berlijn 1936
 • Artikel door Maurice Laarman
 • Geplaatst op 16 januari 2022

Olympisch dorp Berlijn 1936

Halverwege de jaren dertig is Berlijn het middelpunt van de wereld tijdens de Olympische Spelen van 1936. Adolf Hitler gebruikt de Spelen om de wereld te laten zien waartoe nazi-Duitsland in staat is. Het door de Duitsers gebouwde olympisch dorp in de directe omgeving van Berlijn is de thuishaven van de meeste atleten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de bouw van het dorp, het dagelijks leven tijdens de Olympische Spelen en de leegstand en het verval tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wordt aandacht besteed aan restauratie en conservering van de resten van het dorp na de sovjetperiode.

Opkomst van het Derde Rijk
 • Artikel door Gerd Van der Auwera
 • Geplaatst op 26 augustus 2006

Opkomst van het Derde Rijk

In dit artikel wordt het verhaal van de opkomst van het Derde Rijk verteld met als centrale vraag: "Hoe slaagden de naziís erin om binnen een korte tijdsspanne een dictatuur in Duitsland te vestigen met weinig feitelijk verzet van de bevolking?" Het is niet de bedoeling om de geschiedenis van de NSDAP gedetailleerd te beschrijven. Daartoe wordt verwezen naar het artikel over de partij.

Tannenbergmonument
 • Artikel door Maurice Laarman
 • Geplaatst op 12 maart 2019

Tannenbergmonument

In het huidige Duitsland is het over het algemeen niet opportuun stil te staan bij allerlei militaire acties, personen en gedenktekens. Liever is men pacifistisch en gedenkt men de slachtoffers van vervolging en geweld. Zes decennia eerder was dat heel anders.

Treinstel van CompiŤgne
 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 17 mei 2020

Treinstel van CompiŤgne

In een bos in CompiŤgne, ten noorden van Parijs, eindigde de Eerste Wereldoorlog. In een treinwagon zaten de Fransen en Duitsers tegenover elkaar aan tafel. Een blamage was het, vond Adolf Hitler, die hij zo snel mogelijk uitgewist wilde zien. Toen zijn legers in 1940 de Fransen onder de voet hadden gelopen, bedacht hij dan ook dat hij dit wilde doen door op 21 juni 1940 op exact dezelfde plek dit keer de Fransen te laten tekenen voor overgave.

Vrouwen in de nazi-ideologie en de nazi-economie
 • Artikel door Gerd Van der Auwera
 • Geplaatst op 26 oktober 2003

Vrouwen in de nazi-ideologie en de nazi-economie

Te vaak wordt de nazi-ideologie afgedaan als window dressing, ontworpen om het streven naar politieke en militaire macht te verbergen. De nazi-ideologie omvatte de persoonlijkheidscultus van Hitler, het streven om Duitsland opnieuw tot een wereldmacht om te vormen en de rassentheorie die het Arische ras verheerlijkte en onder meer Joden tot een parasitair ras degradeerde.