Artikelen

 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 3 april 2012

Hitler tijdens de Duitse inval in het Westen

In de namiddag van 9 mei 1940 verliet Hitlers Sonderzug het station Finkenkrug in Berlijn. Bijna niemand van de inzittenden wist precies waar de reis naartoe ging, voor sommigen leek het zelfs te gaan om een pinksterreisje. Maar niets was minder waar. De reis, die was gepresenteerd als bezoek aan de Duitse troepen in Denemarken en Noorwegen, nam namelijk een interessante wending toen de trein na Hamburg afboog naar het westen. Er was vanaf dat moment geen twijfel meer over het doel van de reis. Toen, nadat adjudant Nicolaus von Below de laatste weerberichten doorgaf, Hitler beval dat de aanval op het westen voor de volgende ochtend om 5.30 uur vaststond, was het duidelijk: Het zou nog maar enkele uren duren voordat Frankrijk, Nederland, BelgiŽ en Luxemburg werden aangevallen door het Duitse leger.

 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 7 oktober 2011

Nazischip Wilhelm Gustloff

5 Mei 1937 was een belangrijke datum voor het naziregime in Duitsland. Op deze dag werd het nieuwe passagiers- en cruiseschip Wilhelm Gustloff gedoopt op de werf van Blohm & Voss te Hamburg en genoemd naar Gauleiter Wilhelm Gustloff, leider van de Zwitserse nazipartij. Op 4 februari 1936 werd Gustloff vermoord door de jonge Joegoslavische Jood David Frankfurter. Gustloff was sinds de allereerste dagen van de nazibeweging een fanatieke en militante aanhanger van Hitler geweest. In Zwitserland was het zijn taak de nazileer onder de Duitstalige Zwitsers te verspreiden en gegevens te verzamelen over de daar wonende Duitsers die antinazi waren. Wilhelm Gustloff kreeg zijn monument op die 5e mei in 1937 toen zijn weduwe Hedwig, in het bijzijn van Hitler en zijn belangrijkste handlangers, het nieuwe schip doopte.

 • Artikel door Sjoerd de Boer
 • Geplaatst op 10 april 2010

Obersalzberg: rustoord of Alpenvesting

Toen op 25 april 1945 meer dan 300 vliegtuigen de Obersalzberg in het Duitse Beieren bombardeerden, was het voorgoed gedaan met het idyllische buitenverblijf van Adolf Hitler. Vijf dagen voordat hij een einde aan zijn leven maakte, was ook deze laatste uitweg uit de bunker in Berlijn afgesloten. Maar waarom bombardeerden de geallieerden de berg nog zo laat in de oorlog? Waren ze bang dat Hitler zich nog in zijn Alpenvesting zou terugtrekken?

 • Artikel door Gerd Van der Auwera
 • Geplaatst op 26 augustus 2006

Opkomst van het Derde Rijk

In dit artikel wordt het verhaal van de opkomst van het Derde Rijk verteld met als centrale vraag: "Hoe slaagden de naziís erin om binnen een korte tijdsspanne een dictatuur in Duitsland te vestigen met weinig feitelijk verzet van de bevolking?" Het is niet de bedoeling om de geschiedenis van de NSDAP gedetailleerd te beschrijven. Daartoe wordt verwezen naar het artikel over de partij.

 • Artikel door Maurice Laarman
 • Geplaatst op 12 maart 2019

Tannenbergmonument

In het huidige Duitsland is het over het algemeen niet opportuun stil te staan bij allerlei militaire acties, personen en gedenktekens. Liever is men pacifistisch en gedenkt men de slachtoffers van vervolging en geweld. Zes decennia eerder was dat heel anders.

 • Artikel door Gerd Van der Auwera
 • Geplaatst op 26 oktober 2003

Vrouwen in de nazi-ideologie en de nazi-economie

De Volksgemeinschaft Te vaak wordt de nazi-ideologie afgedaan als 'window dressing', ontworpen om het streven naar politieke en militaire macht te verbergen. De nazi-ideologie omvatte de persoonlijkheidscultus van Hitler, het streven om Duitsland opnieuw tot een wereldmacht om te vormen en de rassentheorie die het Arische ras verheerlijkte en onder meer Joden tot een parasitair ras degradeerde. De nazi-leiders hadden die elementen zeker voor ogen, maar zij waren niet voortdurend bezig om die ideologische elementen aan de realiteit op te leggen. Andere, minder negatieve en destructieve, aspecten vormden mede de basis van de ideologie: de gemeenschapsbanden aanhalen, de controle verwerven over de industrialisatie ťn een nationale cultuur opbouwen die de klasseverschillen zou overstijgen.