TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Vonnis Albert Speer
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 september 2008

Vonnis Albert Speer

Speer sloot zich in 1932 bij de Nazipartij aan. In 1934 werd hij benoemd tot Hitler's architect en werd een nauwe persoonlijke vertrouweling.

Vonnis Alfred Jodl
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 25 september 2008

Vonnis Alfred Jodl

Jodl was vanaf 1935 tot 1938 Chef van de Sectie Nationale Defensie in het Oppercommando. Na een jaar troepen te hebben gecommandeerd keerde hij terug en werd Chef van de Staf Operaties van het OKW.

Vonnis Alfred Rosenberg
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 4 november 2008

Vonnis Alfred Rosenberg

Hij voegde zich in 1919 bij de Nazipartij, nam deel aan de Putsch van München van 9 november 1923 en probeerde de illegale Nazi partij bijeen te houden toen Hitler in de gevangenis zat.

Vonnis Arthur Seyss-Inquart
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 9 augustus 2008

Vonnis Arthur Seyss-Inquart

Seyss-Inquart, een Oostenrijks advocaat, werd in mei 1937 als gevolg van Duitse druk tot Reichskanzler van Oostenrijk benoemd.

Vonnis Baldur von Schirach
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 april 2009

Vonnis Baldur von Schirach

Hij sloot zich in 1925 aan bij de Nazipartij en de SA. In 1929 werd hij Leiter der Nationaalsocialistischen Studenten Union.

Vonnis Erich Raeder
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 maart 2010

Vonnis Erich Raeder

In 1928 werd hij hoofd van het Opperbevel van de Marine en in 1935 Oberbefehlshaber der Kriegsmarine (OBK); in 1939 benoemde Hitler hem tot Grossadmiral.

Vonnis Ernst Kaltenbrunner
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 12 oktober 2008

Vonnis Ernst Kaltenbrunner

Hij werd in 1932 lid van de Oostenrijkse Nazi Partij en de SS. In 1935 werd hij de leider van de SS in Oostenrijk.

Vonnis Franz von Papen
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 mei 2009

Vonnis Franz von Papen

Hij werd op 1 juni 1932 benoemd tot Reichskanzler en werd op 2 december 1932 opgevolgd door Von Schleicher.

Vonnis Fritz Sauckel
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 31 juli 2008

Vonnis Fritz Sauckel

Hij sloot zich in 1923 bij de Nazipartij aan en werd in 1927 Gauleiter van Thüringen.

Vonnis Hans Frank
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 15 juni 2009

Vonnis Hans Frank

Frank voegde zich in 1927 bij de nazipartij.

Vonnis Hans Fritzsche
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 27 juli 2010

Vonnis Hans Fritzsche

Hij was het meest bekend als radiocommentator die eens per week de gebeurtenissen van de dag besprak in zijn eigen programma "Hans Fritzsche spricht."

Vonnis Hermann Göring
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 27 januari 2010

Vonnis Hermann Göring

Het bewijsmateriaal toont aan dat hij na Hitler de meest vooraanstaande man van het Nazi regime was.

Vonnis Hjalmar Schacht
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 maart 2009

Vonnis Hjalmar Schacht

Schacht fungeerde van 1923 tot 1930 als Währungskommissa en President van de Reichsbank werd op 17 maart 1933 herbenoemd tot President van de Reichsbank, werd Minister van Economische Zaken in 1934 en Algemeen Gevolmachtigde voor Oorlogseconomie in 1935.

Vonnis Joachim von Ribbentrop
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 15 september 2008

Vonnis Joachim von Ribbentrop

Hij voegde zich in 1932 bij de Nazi partij.

Vonnis Julius Streicher
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 3 december 2008

Vonnis Julius Streicher

Hij was een van de eerste leden van de Nazipartij, hij werd lid in 1921 en nam deel aan de Putsch van München.

Vonnis Karl Dönitz
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 15 juli 2008

Vonnis Karl Dönitz

In 1935 nam hij het bevel over het eerste U-boot eskader op zich; was officier sinds 1918, werd in 1936 commandant van het U-boot wapen,

Vonnis Konstantin von Neurath
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 5 juli 2010

Vonnis Konstantin von Neurath

Von Neurath is een professioneel diplomaat en diende van 1930 tot 1932 als Duits Ambassadeur in Groot-Brittannië.

Vonnis Martin Bormann
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 10 juli 2009

Vonnis Martin Bormann

Martin Bormann werd in 1925 lid van de Nationaalsocialistische Partij; was lid van de staf van het Opperbevel van de SA van 1928 tot 1930; stond aan het hoofd van het Steunfonds van de Partij en was van 1933 tot 1945 Reichsleiter.

Vonnis Rudolf Hess
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 juli 2008

Vonnis Rudolf Hess

Hess sloot zich in 1920 aan bij de Nazi partij en nam op 9 november 1923 deel aan de Putsch van München.

Vonnis Walter Funk
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 1 oktober 2009

Vonnis Walter Funk

Funk, die voorheen financieel journalist was, sloot zich in 1931 aan bij de Nazipartij en werd kort daarna een van Hitler’s persoonlijke economische adviseurs.

Vonnis Wilhelm Frick
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 1 augustus 2010

Vonnis Wilhelm Frick

Erkend als de belangrijkste bestuurlijke specialist en bureaucraat van de Nazi’s, werd hij benoemd tot Reichsinnenminister in Hitler’s eerste regering.

Vonnis Wilhelm Keitel
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 juli 2010

Vonnis Wilhelm Keitel

Hij was ChefStaf van de toenmalige Minister van Oorlog Von Blomberg vanaf 1935 tot 4 februari 1938; op die dag nam Hitler het bevel over de strijdkrachten op zich en benoemde Keitel tot Chef van het Opperbevel der Strijdkrachten (OKW).