TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Verhoor Albert Speer 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 15 augustus 2008

Verhoor Albert Speer 1

Dr. FLÄCHSNER (raadsman van Beklaagde Speer): Meneer Speer, wilt u het Tribunaal alstublieft vertellen over uw leven tot het moment waarop u tot minister werd benoemd?

Verhoor Albert Speer 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 september 2008

Verhoor Albert Speer 2

Dr. FLÄCHSNER: Gisteren eindigden we met de bespreking van het gebruik van mankracht in de industrie en nu zullen we de kwestie behandelen hoe de mankracht aan de fabrieken werd geleverd; anders gezegd de kwesties van aantallen en speciale eisen aan arbeiders...

Verhoor Albert Speer 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 25 september 2008

Verhoor Albert Speer 3

MR. JUSTICE ROBERT H. JACKSON (Hoofdaanklager namens de Verenigde Staten): Beklaagde, uw raadsman verdeelde uw verhoor in twee gedeelten, hij omschreef het eerste gedeelte als uw persoonlijke verantwoordelijkheden en het tweede als het politieke deel van de zaak en ik zal dezelfde indeling aanhouden.

Verhoor Alfred Jodl 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 16 mei 2008

Verhoor Alfred Jodl 1

Dr. EXNER (raadsman van Beklaagde Jodl): Generaloberst Jodl, in de Engels-Amerikaanse akte van beschuldiging staat dat u 60 jaar oud bent. Dat is een vergissing. U bent onlangs 56 geworden. Wanneer bent u geboren?

Verhoor Alfred Jodl 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 1 juli 2009

Verhoor Alfred Jodl 2

Dr. EXNER: Generaloberst, u hebt ons gisteren verteld dat u tijdens de oorlog Chef was van de Staf Operaties van de Strijdkrachte en dat uw voornaamste taak bestond uit het voorbereiden van militaire operationele plannen. Dat is juist, niet waar?

Verhoor Alfred Jodl 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 18 september 2009

Verhoor Alfred Jodl 3

Dr. NELTE: Generaal, gisteren zei u op mijn laatste vraag over Generaal Thomas dat hij regelmatig rapport uitbracht aan u en Feldmarschall Keitel over het oorlogspotentieel van de vijandelijke machten. Werden die belangrijke rapporten altijd aan Hitler overlegd?

Verhoor Alfred Jodl 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 november 2009

Verhoor Alfred Jodl 4

KOLONEL Y. V. POKROVSKI (plv Hoofdaanklager namens de U.S.S.R.): U hebt getuigd dat u Chef van de Staf Operaties van de strijdkrachten was. Dat was de belangrijkste afdeling van het OKW, niet waar?

Verhoor Alfred Rosenberg 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 januari 2008

Verhoor Alfred Rosenberg 1

Dr. THOMA (raadsman van Alfred Rosenberg): Meneer de President, allereerst zal ik afschriften indienen van documenten die vanmorgen aan mij gegeven zijn en die afkomstig zijn uit Rosenberg’s publicaties: – "Tradition und Gegenwart", "Schriften und Reden", "Blut und Ehre", "Gestaltung der Idee" en "Der Mythos des 20sten Jahrhunderts"

Verhoor Alfred Rosenberg 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 5 juni 2008

Verhoor Alfred Rosenberg 2

De PRESIDENT: is er een andere raadsman van beklaagde die vragen wil stellen?
Dr. HÄNSEL: Getuige, u was gevolmachtigde van de Führer voor de ideologische doelen van de NSDAP en haar zusterorganisaties.

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 2 november 2006

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 1

Dr. STEINBAUER (raadsman van Arthur Seyss-Inquart): Edelachtbare, geacht Hof, Ik open de verdediging met de laatste woorden van Dr. Schuschnigg toen hij op 11 maart 1938 terugtrad als Kanselier van Oostenrijk: "Gott schütze Östereich".

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 12 december 2006

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 2

Dr. STEINBAUER: Gisteren zijn we toegekomen aan een van de belangrijkste punten van de aanklacht: de kwestie van de deportatie van Joden uit Nederland. Getuige, wat deed u toen u hoorde van de deportatie van Joden uit Nederland? Hebt u brieven geschreven?

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 13 maart 2008

Verhoor Arthur Seyss-Inquart 3

(De beklaagde Seyss-Inquart neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)
M. DEBENEST (Aanklager namens Frankrijk): Beklaagde, u bent het ermee eens dat belangrijke voorraden naar Duitsland werden gestuurd?

Verhoor Baldur von Schirach
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 7 augustus 2007

Verhoor Baldur von Schirach

De PRESIDENT: Wil de raadsman van Beklaagde Von Schirach zijn zaak nu voorleggen?

Verhoor Erich Raeder 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 april 2009

Verhoor Erich Raeder 1

Dr. SIEMERS (raadsman van Erich Raeder): ... Mag ik nu vragen of Admiraal Raeder naar de beklaagdenbank kan worden geroepen?
(Beklaagde Raeder neemt plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Erich Raeder 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 mei 2009

Verhoor Erich Raeder 2

Dr. SIEMERS: Admiraal, gisteren zijn we geëindigd met een enigszins belangrijk document C-32 en we zijn gekomen tot en met punt 11. We komen nu aan punt 12: "Munitievoorraden boven de toegestane hoeveelheid."

Verhoor Erich Raeder 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 21 juli 2009

Verhoor Erich Raeder 3

Dr. SIEMERS: ... Mag ik nu, met welnemen van het Tribunaal verder gaan met het verhoor van beklaagde Raeder?
(Tot de beklaagde): Admiraal, we hebben een paar laatste vragen betreffende de samenzwering.

Verhoor Erich Raeder 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 22 november 2009

Verhoor Erich Raeder 4

(beklaagde Raeder neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Erich Raeder 5
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 18 maart 2010

Verhoor Erich Raeder 5

(Beklaagde Raeder neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Erich Raeder 6
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 29 maart 2010

Verhoor Erich Raeder 6

(Beklaagde Raeder neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Ernst Kaltenbrunner 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 6 september 2007

Verhoor Ernst Kaltenbrunner 1

Dr. SAUTER: Dr. Sauter namens Beklaagde Funk.

Verhoor Ernst Kaltenbrunner 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 29 februari 2008

Verhoor Ernst Kaltenbrunner 2

(Beklaagde Kaltenbrunner neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Franz von Papen 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 juli 2008

Verhoor Franz von Papen 1

De PRESIDENT: Het Tribunaal zal nu verder gaan met de zaak tegen Beklaagde Von Papen, die meen ik als volgende op de rol staat.

Verhoor Franz von Papen 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 28 januari 2009

Verhoor Franz von Papen 2

DE BODE: Met welnemen van het Tribunaal, er wordt melding gemaakt dat beklaagden Fritzsche en Speer niet aanwezig zijn.

Verhoor Franz von Papen 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 31 maart 2009

Verhoor Franz von Papen 3

(Beklaagde Von Papen neemt weer plaats in de beklaagdenbank).

Verhoor Franz von Papen 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 7 mei 2009

Verhoor Franz von Papen 4

DE BODE: Met welnemen van het Tribunaal, ik meld dat beklaagde Von Neurath afwezig is.

Verhoor Fritz Sauckel 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 24 februari 2007

Verhoor Fritz Sauckel 1

De PRESIDENT: Raadsman voor beklaagde Sauckel.

Verhoor Fritz Sauckel 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 november 2007

Verhoor Fritz Sauckel 2

De PRESIDENT: Het Tribunaal wordt vanmiddag om 16:00 uur geschorst en de zitting wordt achter gesloten deuren voortgezet.

Verhoor Fritz Sauckel 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 13 april 2008

Verhoor Fritz Sauckel 3

(Beklaagde Sauckel neemt weer plaats in de beklaagdenbank).

Verhoor Fritz Sauckel 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 8 juli 2008

Verhoor Fritz Sauckel 4

(beklaagde Sauckel neemt weer plaats in de beklaagdenbank)

Verhoor Hans Frank
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 14 juni 2009

Verhoor Hans Frank

De PRESIDENT: Dr. Seidl.

Verhoor Hans Fritzsche 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 28 april 2010

Verhoor Hans Fritzsche 1

De PRESIDENT: Ik roep de raadsman van beklaagde Fritsche op.

Verhoor Hans Fritzsche 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 18 juni 2010

Verhoor Hans Fritzsche 2

(Beklaagde Fritzsche neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Hans Fritzsche 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 juli 2010

Verhoor Hans Fritzsche 3

(Beklaagde Fritzsche neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Hermann Göring 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 9 augustus 2008

Verhoor Hermann Göring 1

Verhoor Hermann Göring, 13-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 11 oktober 2008

Verhoor Hermann Göring 2

Verhoor Hermann Göring, 14-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 19 oktober 2008

Verhoor Hermann Göring 3

Verhoor Hermann Göring, 15-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 31 oktober 2008

Verhoor Hermann Göring 4

Verhoor Hermann Göring, 16-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 5
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 11 november 2008

Verhoor Hermann Göring 5

Verhoor Hermann Göring, 18-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 6
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 9 maart 2009

Verhoor Hermann Göring 6

Verhoor Hermann Göring, 19-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 7
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 16 maart 2009

Verhoor Hermann Göring 7

Verhoor Hermann Göring, 20-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 8
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 23 januari 2010

Verhoor Hermann Göring 8

Verhoor Hermann Göring, 21-03-1946.

Verhoor Hermann Göring 9
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 27 januari 2010

Verhoor Hermann Göring 9

Verhoor Hermann Göring, 22-03-1946.

Verhoor Hjalmar Schacht 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 4 maart 2009

Verhoor Hjalmar Schacht 1

De PRESIDENT: Dan gaan we verder met de volgende zaak tegen Dr. Schacht.

Verhoor Hjalmar Schacht 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 14 april 2009

Verhoor Hjalmar Schacht 2

De PRESIDENT: Voordat we verder gaan met de zaak tegen beklaagde Schacht wenst het Tribunaal de beslissing mee te delen over de aanvragen van Dr. Sauter namens beklaagde Von Schirach.

Verhoor Hjalmar Schacht 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 27 april 2009

Verhoor Hjalmar Schacht 3

De PRESIDENT: Dr. Siemers, het Tribunaal zou graag precies van u willen weten wat de brief betekent die wij van u hebben ontvangen betreffende de volgende documenten die volgens die brief zijn ingetrokken. Wat ik wil weten is of dat betekent dat die niet moeten worden vertaald? Laat me u de nummers voorlezen: : 18, 19, 48, 53, 76, 80, 81, 82, 86 en 101. Betekent uw brief dat die documenten niet moeten worden vertaald?

Verhoor Hjalmar Schacht 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 19 april 2010

Verhoor Hjalmar Schacht 4

(Beklaagde Schacht neemt weer plaats in de beklaagdenbank.)

Verhoor Joachim von Ribbentrop 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 27 maart 2007

Verhoor Joachim von Ribbentrop 1

(De Beklaagde Von Ribbentrop neemt weer plaats in de getuigenbank)

Verhoor Joachim von Ribbentrop 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 9 april 2007

Verhoor Joachim von Ribbentrop 2

Beklaagde von Ribbentrop neemt weer plaats in de beklaagdenbank.

Verhoor Julius Streicher
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 3 december 2008

Verhoor Julius Streicher

De PRESIDENT: Ja, raadsman voor beklaagde Streicher, Dr. Marx, gaat u verder.

Verhoor Karl Dönitz 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 4 mei 2007

Verhoor Karl Dönitz 1

Dr. KRANZBÜHLER: Met goedvinden van het Tribunaal roep ik getuige Admiraal Dönitz op.

Verhoor Karl Dönitz 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 16 juli 2007

Verhoor Karl Dönitz 2

(Beklaagde Dönitz neemt weer plaats in de getuigenbank.)

Verhoor Karl Dönitz 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 10 november 2007

Verhoor Karl Dönitz 3

SIR DAVID: Beklaagde, ik wil eerst dat u enkele vragen beantwoordt over uw loopbaan nadat u op 30 januari 1943 opperbevelhebber van de Marine werd. Als opperbevelhebber van de Marine had u de vergelijkbare rang van Rijksminister, klopt dat?

Verhoor Konstantin von Neurath 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 oktober 2009

Verhoor Konstantin von Neurath 1

Dr. VON LÜDINGHAUSEN (Raadsman van Von Neurath): Meneer Von Neurath, wilt u ons alstublieft in het kort iets vertellen over uw achtergrond, uw opvoeding thuis en uw opleiding?

Verhoor Konstantin von Neurath 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 25 december 2009

Verhoor Konstantin von Neurath 2

VON NEURATH: Ja, dat leidde tot het sluiten van het eerste en enige verdrag ter beperking van bewapening dat feitelijk ook werd uitgevoerd op basis van Duitse voorstellen door het ondertekenen van de Anglo-Duitse Marineovereenkomnst in juni 1935.

Verhoor Konstantin von Neurath 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 juni 2010

Verhoor Konstantin von Neurath 3

KONSTANTIN VON NEURATH: De positie van Duitsers in het Protectoraat was geen voorkeurspositie met echte privileges en voordelen vergeleken met de Tsjechen maar het was een totaal andere.

Verhoor Konstantin von Neurath 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 juni 2010

Verhoor Konstantin von Neurath 4

Mr. RAGINSKI: Meneer de President, ik wil niet teruggrijpen op die bevelen maar ik zou beklaagde willen vragen voor welke speciale diensten hij in 1940 het Eisernes Kreuz van Hitler ontving.
De PRESIDENT: Goed, vraagt u hem dat maar.

Verhoor Walter Funk 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 9 juli 2009

Verhoor Walter Funk 1

Dr. FRITZ SAUTER (Raadsman van beklaagde Funk): Meneer de President, met uw toestemming roep ik eerst beklaagde Dr. Funk zelf naar de beklaagdenbank.

Verhoor Walter Funk 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 14 augustus 2009

Verhoor Walter Funk 2

Dr. SAUTER: Meneer de President, ik zal mijn ondervraging van de beklaagde Dr. Funk voortzetten. Op zaterdag hebben we de benoeming van Dr. Funk tot Reichswirtschaftsminister besproken en ik ga nu over op zijn benoeming tot Reichsbankpräsident.

Verhoor Walter Funk 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 30 september 2009

Verhoor Walter Funk 3

Mr. DODD (Aanklager namens de V.S.): Beklaagde, u hebt gisterenavond, na de schorsing, een overleg van ongeveer een uur met Dr. Sauter gehad, niet waar?

Verhoor Wilhelm Frick
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 11 augustus 2010

Verhoor Wilhelm Frick

De PRESIDENT: Dr. Pannenbecker.

Verhoor Wilhelm Keitel 1
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 12 november 2007

Verhoor Wilhelm Keitel 1

Verhoor Wilhelm Keitel, 03-04-1946.

Verhoor Wilhelm Keitel 2
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 26 september 2007

Verhoor Wilhelm Keitel 2

Verhoor Wilhelm Keitel, 04-04-1946.

Verhoor Wilhelm Keitel 3
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 19 april 2008

Verhoor Wilhelm Keitel 3

Verhoor Wilhelm Keitel, 05-04-1946.

Verhoor Wilhelm Keitel 4
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 17 november 2018

Verhoor Wilhelm Keitel 4

Verhoor Wilhelm Keitel, 06-04-1946.

Verhoor Wilhelm Keitel 5
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 25 november 2018

Verhoor Wilhelm Keitel 5

Verhoor Wilhelm Keitel, 08-04-1946.