TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

 • Artikel door Ton Goossens
 • Geplaatst op 5 mei 2015

"Foute" informatie op Middelburgse monumenten

In mei herdenken we dat 75 jaar geleden ook voor Nederland de Tweede Wereldoorlog begon; een gebeurtenis die Middelburg en haar bewoners al bij aanvang diep zou treffen. Enige dagen na de capitulatie van Nederland, op 17 mei 1940, werd Middelburg door de Duitsers gebombardeerd. Dat is althans de gangbare mening, maar daarover ontbreken de bewijzen al 75 jaar. Boeken, documentaires en websites getuigen over het bestaan, maar uit onderzoek blijkt dat Franse versterkingen de geëvacueerde stad in brand hebben geschoten. Hoe kon die mythe ontstaan en wat was en is de rol van de Gemeente daarin?

 • Artikel door Lein J. Gilde
 • Geplaatst op 25 oktober 2015

"Geen Fransen maar Duitsers"

De onderstaande bijdrage is ingezonden door Lein Gilde. Het is een reactie op het boek 'Gestold Verleden' van Ton Goossens over het bombardement op Middelburg van 17 mei 1940. Een samenvatting van dit onderzoek is te vinden op deze website, met als titel: "Foute" informatie op Middelburgse monumenten. In oktober 2015 kondigde het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) een onderzoek aan naar de schuldvraag van het bombardement op Middelburg. STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) neemt geen stelling in deze discussie in, maar biedt op deze website een onafhankelijk podium voor verschillende standpunten.

Dagblad de Gelderlander in oorlogstijd
 • Artikel door Frans van den Muijsenberg
 • Geplaatst op 28 januari 2010

Dagblad de Gelderlander in oorlogstijd

Na de Duitse inval in mei 1940 wordt door de Duitsers eerst met zeer zachte hand getracht de Nederlanders in de door de nieuwe heersers gewenste richting te duwen. Ze veronderstellen dat de Nederlanders zich niet al te veel zullen verzetten tegen de nieuwe orde. Al snel blijkt echter dat men zich daarin aanzienlijk moeilijker laat schikken dan verwacht en dat er zelfs aanzienlijk en openlijk verzet is. In een eerder artikel over Titus Brandsma is al ingegaan op het openlijke verzet van de katholieke kerk tegen de maatregelen die vanaf mei 1940 worden genomen. Op andere terreinen in de Nederlandse samenleving gaat het niet veel anders.

Een historische vondst bij Roermond
 • Artikel door Tijs Kleuters
 • Geplaatst op 16 februari 2004

Een historische vondst bij Roermond

Begin oktober 2003 werd tijdens werkzaamheden aan het project ‘Aanleg Rijksweg 73-Zuid’ een bijzondere vondst gedaan. Bij het bodemonderzoek naar conventionele explosieven door de firma AVG uit Gennep, werd aan de rand van wegvak G een projectiel gevonden. Ongeveer zestig jaar na beëindiging van de Tweede Wereldoorlog worden als gevolg van bouwwerkzaamheden nog dagelijks niet-gesprongen explosieven aangetroffen. Wat dit projectiel echter zo bijzonder maakt is het feit dat het geen explosieve lading, maar propagandamateriaal bevatte. Hoewel het de bedoeling was dat het explosief enkele honderden meters boven de grond uit elkaar zou springen om de inhoud over het gebied bij Roermond te verspreiden, werkte de ontsteking niet en roept het anno 2004 een historische vraag op: Van wie is het document afkomstig en voor wie was de tekst eigenlijk bedoeld?

François van 't Sant in Londen
 • Artikel door Sytze van der Zee
 • Geplaatst op 7 januari 2016

François van 't Sant in Londen

Deze bijdrage is van Sytze van der Zee. In november 2015 verscheen bij uitgeverij De Bezige Bij zijn boek "Harer Majesteits loyaalste onderdaan - François van ’t Sant (1883-1966)". In de hier volgende tekst vertelt hij over de Londense periode van deze belangrijke vertrouweling van koningin Wilhelmina.

H.G. Winkelman, standvastig strijder
 • Artikel door Redactie TracesOfWar.com
 • Geplaatst op 5 januari 2009

H.G. Winkelman, standvastig strijder

Het hier volgende artikel is geschreven door Teo van Middelkoop, de schrijver van het boek "Generaal H.G. Winkelman, standvastig strijder", in 2007 uitgegeven door Aprilis (ISBN: 90 59941039). Dit boek is een verbeterde en uitgebreide versie van het in 2002 verschenen "Een soldaat doet zijn plicht".

Koosje Hogendijk en het geheim van de knokploeg Noord Drenthe
 • Artikel door George Möller
 • Geplaatst op 13 december 2022

Koosje Hogendijk en het geheim van de knokploeg Noord Drenthe

Hoe een jong Drents meisje, samen met haar moeder lid van een Drentse verzetsgroep, wordt gearresteerd en door de knokploeg Noord Drenthe wordt bevrijd uit het Huis van Bewaring in Assen. Ze worden door de knokploeg bewust achtergelaten terwijl alle bevrijde mannen wel in veiligheid gebracht.

Oorzaak van de brand Middelburg op 17 mei 1940
 • Artikel door Lein J. Gilde
 • Geplaatst op 29 augustus 2017

Oorzaak van de brand Middelburg op 17 mei 1940

In deze bijdrage gaat de heer Lein J. Gilde in op het rapport van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH), dat in opdracht van de gemeente Middelburg onderzoek heeft gedaan naar de geschiedschrijving omtrent de brand van Middelburg op 17 mei 1940.

Zuid-Limburgers in de Waffen-SS
 • Artikel door Lou Heynens
 • Geplaatst op 14 december 2022

Zuid-Limburgers in de Waffen-SS

Gedurende de Tweede Wereldoorlog traden circa 25.000 Nederlanders vrijwillig toe tot de Waffen-SS. Daarnaast waren er nog circa 55.000 van de 100.000 in Nederland wonende ‘Rijksduitsers’ en ‘Volksduitsers’ die als Nederlands onderdaan vrijwillig of verplicht betrokken waren bij verschillende activiteiten van het naziregime. In dit artikel beschrijft Lou Heynens waarom zoveel Limburgse jongemannen in vreemde krijgsdienst traden.