Op ontdekkingsreis naar historische bezienswaardigheden? Download de TracesOfWar-app direct in Google Play of in de Apple App Store.

Artikelen

Andorfer, Herbert
 • Artikel door Robert Jan Noks
 • Geplaatst op 3 april 2022

Andorfer, Herbert

Herbert Andorfer was een Oostenrijkse SS'er die zowel op de Balkan als in Italië zijn
sporen heeft nagelaten. Hoewel zijn naam niet breed bekend is, verdienen zijn activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog aandacht. Joden en partizanen werden tussen 1941 en 1945 het slachtoffer van zijn niets en niemand ontziende optreden. Hij overleed in 2003 op 92-jarige leeftijd.

Axmann, Artur
 • Artikel door Bob Erinkveld
 • Geplaatst op 25 april 2009

Axmann, Artur

Artur Axmann werd op 18 febuari 1913 geboren in Hagen (Noordrijnland-Westfalen) als jongste van vijf kinderen van de jurist Aloys Axmann en zijn vrouw Emma. In 1916 trok de familie naar Berlijn, waar Aloys tot aan zijn dood in 1918 als verzekeringsmedewerker dienst deed. In 1919 werd Artur ingeschreven voor de 300. Gemeindeschule (basisschool) in Berlijn. Op basis van zijn uitstekende schoolprestaties werd hij in een hogere klas gezet en in 1922 vertrok hij met een beurs naar de Oberrealschule. Deze school is vergelijkbaar met het gymnasium, hoewel de leerlingen slechts een elementaire kennis van het Latijn en verder nauwelijks klassieke scholing kregen.

Bayer, Hans
 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 21 februari 2017

Bayer, Hans

Het was een historische primeur: oorlogscorrespondenten die in een Propagandakompanie (PK) van de Wehrmacht meevochten aan de zijde van frontsoldaten. "Terwijl de pionier van de stoottroepen zonder angst voor de dood en met kalme koelbloedigheid zijn vlammenwerper gebruikt om een vijandelijke bunker open te breken," zo verklaarde nazipropagandaminister Joseph Goebbels in mei 1941, "staat een PK-Mann eveneens met doodsverachting en koelbloedig naast hem om deze dramatische en opwindende gebeurtenis in woord of beeld vast te leggen." Eén van die PK-mannen, Kriegsberichter genoemd, was de Duitse schrijver en journalist Thaddäus Troll, wiens werkelijke naam Hans Bayer luidde.

Beck, Ludwig
 • Artikel door Matthias Ouwejan
 • Geplaatst op 13 april 2018

Beck, Ludwig

Ludwig Beck was een Duitse officier die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen Hitler keerde. Hij had veel aanzien binnen das Heer(de landmacht) en was als Chef des Stabes der Heeresleitung mede verantwoordelijk voor de opbouw van het moderne leger dat de Wehrmacht werd. In dit artikel lees je hoe iemand die daaraan meewerkte en voor wie Pruisische militaire waarden enorm belangrijk waren, zich tegen Hitler keerde. En wie was Beck eigenlijk? Waar kwam hij vandaan en hoe ontwikkelde hij zich? Beck is bekend geworden als één van de belangrijke personen achter de aanslag op Hitler van 20 juli 1944, waarvoor hij de hoogste prijs betaalde en stierf.

Biebow, Hans
 • Artikel door Robert Jan Noks
 • Geplaatst op 26 mei 2022

Biebow, Hans

Hans Biebow was een Duitse ondernemer die van 1940 tot 1944 in Polen het getto van Lodz bestuurde. Onder zijn bewind werden ruim 200.000 Joden het slachtoffer van dwangarbeid en deportatie. Na de oorlog werd hij gearresteerd en in 1947 geëxecuteerd in de stad waar hij zijn misdrijven had begaan.

Bittrich, Wilhelm
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 januari 2014

Bittrich, Wilhelm

De op 26 februari 1894 geboren Wilhelm Bittrich diende tijdens de Eerste Wereldoorlog zowel bij de Heer als bij de Fliegertruppe. in de periode tussen de twee wereldoorlogen nam hij deel aan de geheime opbouw van de Luftwaffe. Na de machtsovername door Adolf Hitler trad hij toe tot de SS-Verfügungstruppe, later de Waffen-SS. Tijdens operatie Market Garden speelden de troepen onder zijn leiding een belangrijke rol in de Duitse verdediging. Hij overleed op 19 april 1979 in Beieren.

Blaskowitz, Johannes
 • Artikel door Tom Notten
 • Geplaatst op 12 februari 2003

Blaskowitz, Johannes

Johannes Blaskowitz werd geboren op 10 juli 1883 in Peterswalde. Nadat hij zijn opleiding genoten had bij de cadettenschool in Köslin en in Gross-Lichterfelde (Berlijn) trad hij in 1901 bij het Pruisische leger in dienst als infanterist. In 1909 ging Blaskowitz naar de officiersschool waar hij in 1911 afstudeerde. Daarna kreeg hij de leiding over een infanterieregiment.

Blobel, Paul
 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 10 mei 2007

Blobel, Paul

Paul Blobel was de leider van het Sonderkommando 4a, een onderdeel van Einsatzgruppe C. De Einsatgruppen waren belast met het executeren van onder andere communisten, partizanen en Joden in de Sovjet-Unie. Blobels Sonderkommando 4a werd berucht vanwege de uitvoering van de massa-executie van in totaal 33.771 Joden in Babi Jar, een ravijn in Kiev. Ook voerde Blobel het commando over Aktion 1005, de operatie met als doel het uitwissen van de sporen van massavernietiging in het oosten. Blobel, volgens zijn personeelsdossier een “energieke persoonlijkheid met grote leiderschapskwaliteiten”, was vanwege zijn wreedheid en bloeddorstigheid de juiste man voor al deze smerige klussen. Na de oorlog toonde hij geen berouw en verschuilde hij zich achter de bevelen van zijn meerderen die hij als soldaat had moeten gehoorzamen.

Bock, Fedor von
 • Artikel door Tom Notten
 • Geplaatst op 8 februari 2003

Bock, Fedor von

Fedor von Bock werd geboren op 3 december 1880 in Kustrin (tegenwoordig: Kostrzyn/Polen) en was de zoon van de legerofficier Moritz von Bock. Zijn moeder was een ver familielid van de latere Pruisische oorlogsminister en chef van de generale staf von Falkenhayn.

Bonhoeffer, Dietrich
 • Artikel door Annabel Junge
 • Geplaatst op 1 maart 2018

Bonhoeffer, Dietrich

Op 5 april 1943 werd Dietrich Bonhoeffer gearresteerd en opgesloten in het huis van bewaring van de Wehrmacht in Berlijn-Tegel. De Gestapo voerde als beschuldiging aan: 'Het onttrekken aan de dienstplicht en hulp verlenen bij het vluchten van Joden'. De reizen naar het buitenland, die Bonhoeffer ondernomen heeft, stonden nog slechts onder verdenking. Wie was deze dominee?

Bontjes van Beek, Cato
 • Artikel door Annabel Junge
 • Geplaatst op 22 juli 2019

Bontjes van Beek, Cato

"Ich will nur eins sein - und das ist ein Mensch!" (Cato Bontjes van Beek)

Bormann, Martin
 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 14 december 2014

Bormann, Martin

Martin Bormann, de schaduwman

Brauchitsch, Walther von
 • Artikel door Jos Klein Heerenbrink
 • Geplaatst op 16 augustus 2004

Brauchitsch, Walther von

Heinrich Alfred Hermann Walther von Brauchitsch werd op 4 oktober 1881 in Berlijn geboren als zoon van General der Kavallerie Bernhard von Brauchitsch en zijn vrouw Charlotte (geboren Von Gordon). Van 1895 tot 1899 volgde hij zijn opleiding als kadet bij het Kadettenkorps en diende hij als page van Keizerin Augusta Viktoria. Na zijn opleiding trad Von Brauchitsch op 22 maart 1900 als Leutnant in dienst bij het Königin Elisabeth Garde-Grenadier-Regiment Nr.3 van het Pruisische Leger. Vanaf 1 december 1900 werd hij tijdelijk ingedeeld bij 3. Garde-Feldartillerie-Regiment, waarvan hij vanaf 18 mei 1901 vast deel uitmaakte. Tussen 10 februari 1903 en 31 mei 1903 nam Von Brauchitsch deel aan de II. Instruktion der Feldartillerie Schule en van 1 tot 13 mei 1905 werd hij tijdelijk ingedeeld bij de Spandau geweer fabriek. Op 5 februari 1906 volgde zijn benoeming tot adjudant bij het II.Batallion 3.Garde-Feldartillerie-Regiment en op 13 april 1909 tot Regimentsadjudant. Zijn promotie tot Oberleutnant volgde op 18 oktober 1909.

Brunner, Alois
 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 2 februari 2006

Brunner, Alois

Alois Brunner was tot 2014 de meest gezochte nazi-oorlogsmisdadiger. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij de rechterhand van Adolf Eichmann. Hij was verantwoordelijk voor de deporatie van vele tienduizenden Joden naar de vernietigingskampen in Polen. In december 2005 vermoedde men dat hij op vakantie was in Zwitserland, maar men heeft hem daar niet kunnen opsporen.

Canaris, Wilhelm
 • Artikel door Wesley Dankers
 • Geplaatst op 30 juli 2013

Canaris, Wilhelm

Wilhelm Canaris is een van de opvallendste figuren uit het Derde Rijk. Als leider van de Duitse militaire contraspionagedienst (Abwehr) leverde hij een grote bijdrage aan de successen van de Duitse strijdkrachten, vooral aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Hij was echter ook een van de eerste hoge militairen die het gevaar van het nationaalsocialisme zag en hij was betrokken bij verschillende pogingen tot een staatsgreep tegen het regime van Adolf Hitler. Dit artikel is een biografie over deze persoon, die twee totaal verschillende kanten had en die men met recht een geboren spion mag noemen.

Dietrich, Joseph
 • Artikel door Arnold Palthe
 • Geplaatst op 4 januari 2006

Dietrich, Joseph

Josef "Sepp" Dietrich werd geboren op 28 mei 1892 in Hawangen in de deelstaat Beieren. Hij begon zijn militaire carričre in oktober 1911 bij het 4de Artillerie regiment van het Beierse leger waarmee hij deelnam aan de Eerste Wereldoorlog. Hij was artillerist waarvoor hij zich eigenlijk schaamde; later beweerde hij onderofficier van de infanterie geweest te zijn. Tijdens de oorlog raakte hij ook diverse malen gewond en behaalde vele onderscheidingen, zoals het EK II; EK I; Verwundetenabzeichen in Schwartz,...

Dönitz, Karl
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 13 juni 2011

Dönitz, Karl

Karl Dönitz werd op 16 september 1891 geboren in Grünau, destijds een stadje vlakbij Berlijn en tegenwoordig een stadsdeel van de Duitse hoofdstad. Zijn vader was Emil Dönitz en zijn moeder heette Anna Beyer. Karl had een oudere broer, Friedrich. In april 1910 trad hij toe tot de Kaiserliche Marine, de marine van het Duitse keizerrijk en kwam in dienst als Seekadett (adelborst), zeeofficier in opleiding. Nauwelijks een jaar later, op 15 april 1911, werd hij Fänrich zur See (vaandrig). Op 22-jarige leeftijd werd Karl Dönitz beëdigd tot officier in de rang van Leutnant zur See (luitenant-ter-zee der 3e klasse).

Eichmann, Adolf
 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 1 januari 2005

Eichmann, Adolf

Gedurende Hitlers machtsperiode werden er in het Derde Rijk ongeveer 6 miljoen Joden omgebracht. Deze gigantische uitroeiingsoperatie werd uitgevoerd door de Schutzstaffel (SS) onder leiding van Heinrich Himmler. Himmler werd bijgestaan door meerdere nazi-ambtenaren die de deportatie naar de vernietigingskampen coördineerden. Adolf Eichmann was de belangrijkste organisator van deze deportaties. Al vanaf het begin van zijn nazi-carričre hield Eichmann zich bezig met Joodse aangelegenheden. Toen hij in 1939 binnen het Reichssicherheitshauptamt (RSHA) de leiding kreeg over de Joodse sectie van de Gestapo, werd hij één van de belangrijkste vormgevers van de Holocaust.

Eicke, Theodor
 • Artikel door Kevin Prenger
 • Geplaatst op 25 augustus 2004

Eicke, Theodor

Verloren jeugd en mislukte carričre