TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
D-Day
De dag dat de invasie van West-Europa plaatsvond op 6 juni 1944. Na een lange misleidingsoperatie vielen de geallieerden op vijf plaatsen op de Normandische kust de stranden binnen om zo hun opmars naar Nazi-Duitsland te beginnen. Hoewel D-Day vaak als Decision Day wordt gezien, is dit niet geheel correct. De D staat in dit geval gewoon voor Day, in het militaire jargon wordt namelijk gesproken van een operatie op Dag D, beginnend op Uur U.
Dachau
Stad in de deelstaat Beieren waar de naziís hun eerste concentratiekamp oprichtten. Lees meer...
DAK
Deutches Afrika Korps. Duits expeditieleger. In 1941 uitgezonden om de Italianen bij te staan in hun woestijnoorlog in Noord-Afrika. Het DAK boekte veel succes onder het bevel van Erwin Rommel.
Dammenbrekers
Bijnaam voor de groep piloten van het 617e squadron die onder leiding van de beroemde Guy Gibson speciale door Barnes Wallis ontworpen stuiterbommen tegen een aantal grote dammen in de Rijnvallei gooide en er zo een aantal vernietigde. Deze zeer gedurfde en moeilijk uit te voeren operatie bracht de zware (oorlogs)industrie in de Rijnvallei beperkte schade toe. Echter, ook een groot aantal burgers en Oost-Europese dwangarbeiders vonden hierbij de dood, alsmede een groot deel van de piloten.
Danlayer
Kleine vaartuigen, soms omgebouwde (hulp)mijnenvegers of viskotters, die geveegde vaarroutes met boeien markeren, boeienleggers.
DAP
Afkorting van Deutsche Arbeiters Partei, een partij die onder leiding van Anton Drexler in 1919 werd opgericht. De uitgangspunten van de partij hadden alle van doen met het vermeende verraad achter de frontlinie in de Eerste Wereldoorlog door de joden en de marxisten. Hitler werd lid van de partij toen hij als militair verbindingsman onderzoek deed naar extreem-rechtse partijen in het na-oorlogse Duitsland. Hitler zorgde er uiteindelijk ook voor dat de partij haar naam veranderde in Nationaal-Socialistische Duitse Arbeiders Partij.
Democratie
Letterlijk: demos (volk) kratein (regeert). Democratie is een bestuursvorm waar de regering door een meerderheid van het volk gekozen wordt en waarbij het volk de leiders op het rechte pad houdt door de mogelijkheid deze regering weg te sturen als een meerderheid van het volk het niet meer eens is met de regering.
Denazificatie
De bestraffing van nazi-misdadigers en verwijderen ervan in het openbare bestuur na WO2 in Duitsland.
Deutsche Ahnenerbe
Ideologisch instituut van de SS, opgericht in 1935 door onder andere Heinrich Himmler als een studiegezelschap dat onderzoek deed naar en de kennis verbreidde over de voorouderlijke erfenis (Geistesurgeschichte, zoals de Duitsers het noemden) van het Arische Ras. Ze zochten wetenschappelijk, archaeologisch en antropologisch bewijs dat het Arische ras superieur was aan de andere rassen.
Deutscher Luftsportverband (DLV)
Een samenvoeging, die plaatsvond in 1933, van vier verschillende luchtvaartbewegingen met het doel ťťn groot militair vliegersverband te creŽeren. Dit vliegersverband was de logische voorganger van het later door Hermann GŲring geleide rijksluchtvaartministerie.
Dictatuur
Staatsvorm waarbij de macht in een land in de handen is van ťťn persoon, de dictator. Oorspronkelijk een Romeinse staatsvorm voor tijden van nood, waarbij de totale macht 6 maanden in de handen lag van ťťn persoon om de crisis het hoofd te bieden.
Dieptebom
Een projectiel met een grote hoeveelheid springstof, dat vanaf schepen en vliegtuigen wordt afgeworpen naar onder water varende onderzeeboten. De dieptebom veroorzaakt een grote schokgolf in het water, die zoveel schade aan de onderzeeboot kan toebrengen dat hij zinkt of gedwongen wordt boven water te komen.
Divisie
Bestond meestal uit tussen de een en vier Regimenten en maakte meestal deel uit van een Korps. In theorie bestond een Divisie uit 10.000 - 20.000 man.
DNB
Death non battle, gestorven, maar niet door oorlogshandelingen.
Dodenherdenking, nationale
De op 4 mei gehouden herdenking van alle doden die in oorlogssituaties in het verleden en in het heden gevallen zijn. Na de Tweede Wereldoorlog ingesteld als dag van nationale rouw. De vlaggen in heel het land gaan halfstok en om acht uur worden er twee minuten stilte gehouden.
Dog Tags
Amerikaanse term voor identificatieplaatjes die door soldaten in tweevoud om de nek gedragen werden ten behoeve van post-mortale identificatie of eventuele medische behandeling.
DOI
Died of injuries, gestorven door verwondingen.
DOW
Died of wounds, gestorven door verwondingen.
Dracht
Aanduiding voor de afstand waarover een stuk geschut kan schieten. De werkelijke dracht is afhankelijk van allerlei externe omstandigheden en van de zwaarte van de gebruikte lading (het explosief, dat wordt gebruikt om de granaat weg te schieten).
Dual State
Term geÔntroduceerd door de in 1939 naar de Verenigde Staten geÔmmigreerde Duitse sociaaldemocratische politicoloog Ernst Fraenkel. Daarmee doelde hij op de staatsinrichting van nazi-Duitsland die hij als tweeledig beschouwde. Aan de ene kant had je de 'Normenstaat' (wettelijke staat), gebonden aan wetten en regels en bestaande uit formele instanties als de ministeries en justitie. Aan de andere kant had je de 'Massnahmenstaat' (bovenwettelijke staat), een buitenwettelijk geheel dat zijn basis vond in de macht van Hitler en zijn gezag stond boven de wet. In de praktijk betekende dit dat alles dat in opdracht of in de geest van Hiter werd uitgevoerd indertijd een 'legitieme' basis had, inclusief misdaden als de 'nacht van de lange messen' en de uitroeiing van de Joden.
Dustbin
Britse equivalent van de Ashcan, ofwel de Britse gevangenis voor hooggeplaatste nazi-functionarissen.