TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
Identification Friend-Foe (IFF)
Kleine zender aan boord van een vliegtuig om de radar operator aan de grond te laten weten of een toestel vijandig is of niet.
Ideologie
Het geheel van beginselen en ideeŽn van een bepaald stelsel.
IJzeren Kruis
Duitse militaire onderscheiding, vertaling vanuit het Duits. Zie: Eisernes Kreuz.
Imperialisme
Het streven van een staat naar sterke uitbreiding van zijn grondgebied. Na WO II kreeg het begrip meer een culturele en economische lading dan dat er sprake is van een daadwerkelijke onderwerping van het gebied.
Incendiary munitions
Brandstichtende ammunitie. Napalm, termiet en witte fosfor.
Indoctrinatie
Het, eventueel onder dwang, bijbrengen van een bepaalde mening of politieke leer. Deze dient dan verder kritiekloos te worden aanvaard.
Infanterie
Het voetvolk van een leger (infanterist).
Infiltratie
Het binnendringen.
Inflatie
Een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging en geldontwaarding (koopkrachtdaling van het geld).
Inkwartiering
Het onderbrengen van soldaten bij particulieren.
Interbellum
Het tijdvak tussen WO I en WO II.
Internationale Brigade
Tijdens de Spaanse Burgeroorlog een uit verschillende nationaliteiten bestaande groep van strijders, die de kant van de Volksfrontregering hadden gekozen.
Inundatie
Het met opzet onder water zetten van land met als doel de opmars van de vijand te verhinderen of te vertragen.
Invasie
Gewapende inval.
Invloedssfeer
Gebied waar een staat veel invloed kan laten gelden, meestal onder stilzwijgende goedkeuring van andere staten.
Island Hopping
Amerikaanse strategie, om door van eiland naar eiland te gaan, het verloren gegane terrein in de Pacific tijdens WO II te heroveren.
Isolationisme
Politiek van de VS om zich niet te bemoeien met buitenlandse aangelegenheden, wat ook het geval was tot de aanval op Pearl Harbor (december 1941).