TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
Maarschalk
Hoogste militaire rang, legeraanvoerder.
Madagascar plan
Niet uitgevoerd plan dat erop gericht was om joodse burgers binnen het Duitse Rijk verplicht te laten immigreren naar het eiland Madagascar.
Maginotlinie
Franse verdedigingslinie aan de Frans-Duitse grens.
Majdanek
Concentratiekamp bij de Poolse stad Lublin, oorspronkelijk een krijgsgevangenkamp. Vanaf 1942 een vernietigingskamp. Lees meer...
Mandaat(gebied)
Na WO I vroegere Duitse koloniŽn en Turks gebied dat in opdracht van de Volkenbond werd bestuurd.
Manhattanproject
De Amerikaanse ontwikkeling van de atoombom tijdens WO II.
Mantsjoekwo
Naam die de Japanners gaven aan de marionettenstaat die zij in 1932 uit het Chinese Mantsjoerije en Jehol vormden.
Maquis
Franse ondergrondse verzetsbeweging tijdens WO II.
Mare Nostro
Italiaans woord met als Nederlandse betekenis 'onze zee'. Geeft het streven van de Italiaanse fascisten weer: het veroveren van macht rond de Middellandse Zee.
Marshall Plan
Amerikaans financieel-economisch hulpprogramma voor de wederopbouw van het door WO II verwoeste West-Europa. Het plan werd vernoemd naar de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken.
MARVA
Marine Vrouwenafdeling.
Massaproductie
Het maken van een grote hoeveelheid van hetzelfde produkt.
Master Bomber
Gespecialiseerd toestel dat het markeren van het doelwit leidde en de bommenwerpers waar nodig corrigeerde zodat de bommen zo dicht mogelijk op het doelwit vielen.
Mauthausen
Plaats in Oostenrijk waar de naziís van 1938 tot 1945 een concentratiekamp gevestigd hadden.
Medal of Honour
Hoogste Amerikaanse militaire onderscheiding. Verstrekt voor het bewijzen van grote moed gedurende de strijd.
Meidagen, de
In WO II de vijf dagen (10-15 mei 1940) van de strijd van het Nederlandse leger tegen de Duitse invasie.
Mein Kampf
Boek geschreven door Hitler, waarin hij de grondslagen van het nationaal socialisme uiteenzet.
Memelland
Gebied in Litouwen dat door de Duitsers werd geannexeerd in 1939.
MI 5
Military Intelligence, security (Engels)
MI 6
Military Intelligence, intelligence (Engels)
MIA
Missing in action, vermist.
MIAd
Died while missing in action, gedood terwijl vermist.
MID
Militaire Inlichtingen Dienst.
Midway, Slag bij
Eiland in de Stille Zuidzee waar van 4 tot 6 juni 1942 een strijd gevoerd werd tussen de VS en Japan. De Slag bij Midway vormde een keerpunt in de oorlog in de Pacific, de Japanners kregen een zware nederlaag te verwerken.
Mijn
Een met een explosieve lading gevuld voorwerp, voorzien van een ontstekingsmechanisme dat door het te treffen object of door afstandsbediening in werking wordt gesteld. Mijnen zijn bestemd voor het vernietigen of beschadigen van voer-, vlieg- of vaartuigen, of om personeel te verwonden, te doden of anderszins buiten gevecht te stellen. Ook kan door het leggen van mijnen de toegang tot een bepaald gebied aan een tegenstander worden ontzegd.
Militair Gezag
Nederlands militair orgaan met bijzondere bevoegdheden op niet militair terrein (1944-1946).
Militarisme
Grote invloed van het leger op de burgerlijke samenleving.
Misdaden tegen de mens(elijk)heid
Term die werd geÔntroduceerd tijdens het tribunaal van Neurenberg. Misdrijven tegen de menselijkheid zijn onmenselijke handelingen tegen de burgerbevolking en vervolgingen op grond van ras of van politieke of godsdienstige overtuiging.
Mitrailleur
Machinegeweer, een automatisch, zwaar snelvuurwapen.
Mobilisatie
Een leger in staat van oorlog brengen, dus eigenlijk de overgang van vredestoestand naar oorlogstoestand. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd op 29 augustus 1939.
Molotov-Ribbentrop Pact
Monsterverbond en niet-aanvalsverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjetunie in 1939 en waarin in het geheim Oost-Europa werd opgedeeld. Lees meer...
Molotovcocktail
Populaire benaming voor eenvoudige brandbom, bestaande uit een van een lont voorziene fles, gevuld met een mengsel van benzine of kerosine met (motor)olie. De verhouding is ongeveer 2/3 benzine en 1/3 olie. Als je alleen benzine zou gebruiken, vloeit het te snel uit. Olie laat het "plakken" en verhoogt zo de werking.
Monsterverbond
Een verbond (samenwerking), tussen twee op het eerste gezicht niet bij elkaar passende partijen.
Monte Casino
Klooster op een berg bij de Italiaanse stad Casino. Door zware gevechten van februari tot mei 1944, werd het klooster geheel verwoest.
Moral bombing
Bombardementen gericht op de vijandelijke arbeiders en andere burgerbevolking. Het doel is hen te demoraliseren of hun moraal te breken en ze te bewegen tot een opstand tegen de autoriteiten.
Moreel
De wil van de troepen/bevolking om te blijven strijden.
Mortier
Kanon dat zijn granaten op korte afstand (via een zeer kromme baan) kan doen neerkomen.
Muiterij
Opstand van soldaten of schepelingen tegen het gezag.
Mulberryhaven
Kunstmatig door de geallieerden aangelegde havens in 1944 aan de kusten van NormandiŽ. Deze havens bestonden uit caissons (drijvende betonnen bouwwerken) die dan op de plaats van bestemming werden afgezonken. Deze bleven in gebruik totdat havenplaatsen als Cherbourg en Calais veroverd waren. Lees meer...
Mussert-joden
De term die wordt gebruikt voor de joden die door Mussert of een andere nazi werden bewonderd vanwege hun maatschappelijke of wetenschappelijke betekenis. In totaal waren er 84 joden die deze naam toegekend kregen.
MŁnchen, Akkoord van
Conferentie in 1938 tussen Hitler, Chamberlain, Daladier en Mussolini over Tsjecho Slowakije. Ter voorkoming van een Europese oorlog moest dit land het Sudetengebied afstaan aan Duitsland. Lees meer...