TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!
RADAR
Engelse afkorting met als betekenis: Radio Detection And Ranging. Systeem voor het met elektromagnetische golven vaststellen van de aanwezigheid, afstand, snelheid en richting van voorwerpen als schepen, vliegtuigen, enz.
Radenrepubliek
Staatsvorm, gebaseerd op het principe van het Radenstelsel. Gekozen vertegenwoordigers hebben directe uitvoerende macht. Staasvorm kwam na WO I enige tijd voor in Beieren en Hongarije.
Radio Oranje
Radiozender die gedurende WO II vanuit Londen uitzond. Speciaal gericht op het bezette Nederland.
RAF
Royal Air Force, de Britse luchtmacht
Raid
Snelle militaire overval in vijandelijk gebied.
Raket
Een door naar achter gerichte reeks ontploffingen voortbewogen projectiel.
Ranger
Amerikaanse benaming voor een speciaal opgeleide soldaat (vergelijkdaar met commando).
Rascisme
Discriminatie op grond van ras.
Raspoetitsa
Russische benaming voor het regenseizoen. Door de overmatige regenval veranderden de Russische wegen in modderpoelen, waardoor troepenverplaatsing en bevoorrading zo goed als onmogelijk werd voor de Duitsers.
Rassenleer
De Duitsers maakten onderscheid tussen mensen op grond van ras.
Ratificatie
Bekrachtiging, goedkeuring door een regering of parlement van een internationale overeenkomst.
Razzia
Georganiseerde drijfjacht op een groep mensen. Dat konden joden zijn, maar ook onderduikers of andere groeperingen.
Recce/Reconnaissance
Verkenning. Het besluipen van de vijand om zodoende zoveel mogelijk te weten te komen. In WO2 waren verkenningseenheden meestal licht gepantserd en uitgerust met lichte wapens. Deze dienden uitsluitend voor zelfverdediging. Verkennen is geen aanvallende taak.
Regiment
Onderdeel van een divisie. Een divisie bestaat uit een aantal regimenten. Bij de landmacht van oudsher de benaming van de grootste organieke eenheid van ťťn wapensoort.
ReichsArbeitsDienst (RAD)
Een in juni 1935, in Nazi-Duitsland, ingevoerde arbeidsdienst voor mannen tussen de 18 en 25 jaar.
Reichswehr
Duitse leger in de tijd van de Weimarrepubliek.
Revolutie
Meestal plotselinge en gewelddadige ommekeer van bestaande (politieke) verhoudingen en situaties.
Rijkscommissaris
Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.
Rijksdag
Duitse regeringsgebouw in Berlijn.
Rijksdagbrand
Op 27 februari 1933 werd het gebouw van de Duitse Rijksdag in brand gestoken. De Nazi's konden de noodtoestand uitroepen en hierdoor aan de macht komen. Het is nog steeds niet zeker of de Rijksdag door de Nazi's zelf of door communisten aangestoken werd. De Nederlander Marinus van der Lubbe werd er in ieder geval voor veroordeeld.
Rijkskanselier
Benaming voor het Duitse staatshoofd, vanaf 1933 tot 1945 was Hitler Rijkskanselier van Duitsland
Rijnland
Duitstalig na WO I gedemilitariseerd gebied aan de rechteroever van de Rijn dat door Hitler bezet werd in 1936.
RKKA
OfficiŽle naam van het Rode Leger, de Landmacht van de Sovjet-Unie. Voluit Rabotsje Krestjanskaja Krasnaja Armiya, wat Rode Leger van Arbeiders en Boeren betekent.
RKKF
OfficiŽle naam van de Rode Vloot, de Vloot van de Sovjet-Unie. Voluit Rabotsje Krestjanskaja Flot, wat Rode Vloot van Arbeiders en Boeren betekent.
RKKVF
OfficiŽle naam van de Rode Luchtmacht, de Luchtmacht van de Sovjet-Unie. Voluit Rabotsje Krestjanskaja Vozdoesjny Flot, wat Rode Luchtvloot van Arbeiders en Boeren betekent.
Rode Kruis, Internationale
Naam van een complex van samenwerkende humanitaire instellingen die zich in eerste instantie ten doel hebben gesteld hulp te verlenen aan zieke en gewonde militairen in oorlogstijd, aan krijgsgevangenen en aan de burgerbevolking in oorlogstijd of gedurende andere conflicten. De rol van het Rode Kruis in WO II is overigens omstreden.
Rode Leger
Leger van de Sovjetunie.
RSHA
Reichssicherheitshauptambt. De centrale inlichtingen en veiligheidsdienst van het Derde Rijk Lees meer...