TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Inleiding

  Stichting Informatie Wereldoorlog Twee heeft de processtukken van het proces vertaald en gepubliceerd op: www.tracesofwar.nl/themes/5771/Proces-van-Neurenberg.

  Gedurende de oorlog was er al wel een en ander bekend geworden over de toestanden in de concentratiekampen en de behandeling van voornamelijk Joden, maar toen de kampen eenmaal waren bevrijd en Duitsland gecapituleerd had kwam steeds meer van de gruwelijke waarheid aan het licht. Mede hierdoor besloten de geallieerden dat deze misdaden niet onbestraft konden blijven en dus besloten Winston Churchill en Joseph V. Stalin tijdens de Jalta-conferentie in februari 1945 dat de nazi-leiders vervolgd zouden worden. Op 26 juni begon in Londen een conferentie waar de handelwijze van het te vormen tribunaal werd besproken en tevens de aanklachten tegen de diverse personen werden geformuleerd. De aanklacht omvatte de volgende vier punten:

  1. Samenzwering tot het voeren van een agressieoorlog ofwel misdaden tegen de vrede,
  2. het voeren van een agressieoorlog,
  3. oorlogsmisdaden en
  4. misdaden tegen de menselijkheid.

  Op 8 augustus werd door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Sovjet-Unie het Handvest ondertekend en daarmee was het Internationaal Militair Tribunaal een feit. Op 14 oktober werd de Britse vertegenwoordiger, Sir Geoffrey Lawrence, benoemd tot president van het Tribunaal. Intussen waren de meeste nazi-kopstukken die in Mondorf-les-Bains in Luxemburg gevangen zaten, overgebracht naar Neurenberg. Op 19 oktober ging de volgende dagvaarding uit:

  I. De Verenigde Staten van Amerika, de Republiek Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en de Unie van Socialistische Sovjet Republieken, bij monde van ondergetekenden, Robert H. Jackson, François de Menthon, Hartley Shawcross en R.A. Rudenko, aangewezen om hun respectievelijke regeringen te vertegenwoordigen in het onderzoek naar de beschuldigingen tegen en de vervolging van de belangrijkste oorlogsmisdadigers, in overeenstemming met de Overeenkomst van Londen, gedateerd 8 augustus 1945 en het daarin opgenomen Handvest van dit Tribunaal, beschuldigen bij deze, op de punten hierna genoemd, van misdaden tegen de vrede, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid en van een algemeen plan tot samenzwering teneinde deze misdaden te plegen, zoals omschreven in het Handvest van het Tribunaal en noemen vervolgens als beklaagden in deze zaak en als aangeklaagden op de punten hiervoor genoemd:
  HERMANN WILHELM GÖRING, RUDOLF HESS, JOACHIM VON RIBBENTROP, ROBERT LEY, WILHELM KEITEL, ERNST KALTENBRUNNER, ALFRED ROSENBERG, HANS FRANK, WILHELM FRICK, JULIUS STREICHER, WALTER FUNK, HJALMAR SCHACHT, GUSTAV KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH, KARL DÖNITZ, ERICH RAEDER, BALDUR VON SCHIRACH, FRITZ SAUCKEL, ALFRED JODL, MARTIN BORMANN, FRANZ VON PAPEN, ARTHUR SEYSS-INQUART, ALBERT SPEER, KONSTANTIN VON NEURATH en HANS FRITZSCHE, individueel en als lid van één van de groepen of organisaties hierna genoemd.

  II Onderstaand worden genoemd de groepen of organisaties - sindsdien ontbonden - die als misdadig moeten worden aangemerkt vanwege hun doelstellingen en vanwege de voor de verwezenlijking daarvan gebruikte middelen en in verband met de schuldigverklaring van vorengenoemde beklaagden voor zover zij lid waren van:
  DIE REICHSREGIERUNG (het Rijkskabinet); DAS KORPS DER POLITISCHEN LEITER DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITERPARTEI (het korps politieke leiders der nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij, NSDAP, de NAZI PARTIJ), DIE SCHUTZSTAFFELN DER NSDAP, (algemeen bekend als de "SS"), waaronder DER SICHERHEITSDIENST (algemeen bekend als de "SD"), DIE GEHEIME STAATSPOLIZEI (Geheime Staatspolitie, algemeen bekend als de "GESTAPO"), DIE STURMABTEILUNGEN DER NSDAP (algemeen bekend als de "SA"); en DER GENERALSTAB (de Generale Staf) en DAS OBERKOMMANDO DER DEUTSCHEN WEHRMACHT - OKW- (het Opperbevel der Duitse Strijdkrachten).

  Alle beklaagden die in de dagvaarding worden genoemd, zijn voor het Tribunaal verschenen, met uitzondering van Robert Ley, die op 25 oktober 1945 zelfmoord pleegde; Gustav Krupp von Bohlen und Halbach vanwege zijn slechte gezondheid en Martin Bormann die zich niet in handen van de geallieerden bevond - jaren later bleek dat hij op dat tijdstip al niet meer in leven was - en door het Tribunaal bij verstek werd berecht en veroordeeld.

  Definitielijst

  geallieerden
  Verzamelnaam voor de landen / strijdkrachten die vochten tegen Nazi-Duitsland, Italië en Japan gedurende WO 2.
  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.
  oorlogsmisdaden
  Misdaden die in oorlogstijd worden begaan. Vaak betreft het hier misdaden van militairen ten opzichte van burgers.
  Sovjet-Unie
  Sovjet Rusland, andere naam voor de USSR.

  Afbeeldingen

  De nazi-leiders in de beklaagdenbank tijdens het Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg. Bron: NARA.
  Een blik op de gerechtszaal van het Paleis van Justitie in Neurenberg tijdens een proces. Bron: USHMM Publiek Domein.
  De rechters van het Tribunaal. Bron: USHMM Publiek Domein.

  De aangeklaagden

  Hermann Göring
  Rijksmaarschalk
  Opperbevelhebber van de Luftwaffe
  President van de Rijksdag

  Rudolf Hess
  Plaatsvervanger van de Führer
  Joachim von Ribbentrop
  Minister van Buitenlandse Zaken
  Wilhelm Keitel
  Chef van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten (OKW)
  Ernst Kaltenbrunner
  Chef van het Reichssicherheitshauptamt (RSHA)
  Alfred Rosenberg
  Partijfilosoof
  Rijksminister voor bezette gebieden in het Oosten
  Hans Frank
  Generaalgouverneur van het Generaalgouvernement
  Wilhelm Frick
  Minister van Binnenlandse Zaken (1933-1943)
  Julius Streicher
  Hoofdredacteur van Der Stürmer
  Walter Funk
  Minister van Economische Zaken (1937-1945)
  President van de Rijksbank (1939-1945)
  Hjalmar Schacht
  Minister van Economische Zaken (1934-1937)
  President van de Rijksbank (1933-1939)
  Karl Dönitz
  Opperbevelhebber van de Kriegsmarine (1943-1945)
  Opvolger van Hitler als Rijkspresident (1945)
  Erich Raeder
  Opperbevelhebber van de Kriegsmarine (1936-1943)
  Baldur von Schirach
  Leider van de Hitlerjugend
  Gauleiter van Wenen
  Fritz Sauckel
  Algemeen Gevolmachtigde van de Arbeitseinsatz
  Alfred Jodl
  Chef Operaties van het Opperbevel van de Duitse Strijdkrachten (OKW)
  Franz von Papen
  Kanselier tot 1933
  Vice-kanselier onder Hitler (1933-1934)
  Ambassadeur in Turkije (1939-1944)
  Arthur Seyss Inquart
  Kanselier van Oostenrijk tijdens de Anschluss
  Rijksstadhouder van het geannexeerde Oostenrijk
  Rijkscommissaris in Nederland (1940-1945)
  Albert Speer
  Minister van Bewapening en Oorlogsproductie
  Konstantin von Neurath
  Minister van Buitenlandse Zaken (1932-1938)
  Rijksprotector van Bohemen en Moravië (1939-1941)
  Hans Fritzsche
  Hoofd Afdeling Radio van het Ministerie van Propaganda
  Martin Bormann (bij verstek)
  Partij- en persoonlijke secretaris van Hitler

  Definitielijst

  Anschluss
  Duitse term voor aansluiting waarmee de annexatie van Oostenrijk door Nazi-Duitsland in 1938 (12 maart) wordt bedoeld. Hiermee ging Oostenrijk deel uitmaken van het Groot-Duitse Rijk.
  Arbeitseinsatz
  Gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Circa 11 miljoen Europese burgers werden in dit kader opgeroepen om dwangarbeid te verrichten in het Derde Rijk. Niet te verwarren met de Arbeidsdienst, een organisatie opgericht als nationaal-socialistisch vormingsinstituut voor Nederlandse jongeren.
  Führer
  Duits woord voor leider. Hitler was gedurende zijn machtsperiode de führer van nazi-Duitsland.
  Gauleiter
  Leider en vertegenwoordiger van de NSDAP in een Gau.
  Kriegsmarine
  Duitse marine, naast de Heer en de Luftwaffe onderdeel van de Duitse Wehrmacht.
  Luftwaffe
  Duitse luchtmacht.
  Propaganda
  Vaak misleidende informatie die gebruikt wordt om aanhangers / steun te winnen. Vaak gebruikt om ideele en politieke doelen te verwezenlijken.
  Rijkscommissaris
  Titel van onder andere Arthur Seyss-Inquart, de hoogste vertegenwoordiger van het Duitse gezag tijdens de bezetting in Nederland.
  Rijksdag
  Duitse regeringsgebouw in Berlijn.
  RSHA
  Reichssicherheitshauptambt. De centrale inlichtingen en veiligheidsdienst van het Derde Rijk

  Het proces

  Op 20 november 1945 opende de president, Lord Justice Sir Geoffrey Lawrence de eerste zitting van het Internationaal Militair Tribunaal in het Paleis van Justitie te Neurenberg. Er werden getuigen gehoord en diverse bewijsmaterialen ingebracht. Het eigenlijke proces tegen de afzonderlijke beklaagden begon op 8 januari 1946 met de requisitoren van de aanklagers, waarna vanaf 8 maart de beklaagden hun verklaringen aflegden. Tussen 4 en 30 juli hielden de verdedigers hun slotpleidooi, daarna begon de verdediging van de zeven nazi-organisaties die in het tweede deel van de aanklacht werden genoemd. Op 30 augustus werden de getuigenissen afgerond, een dag later legden de beklaagden hun slotverklaring af en vanaf 2 september beraadslaagde het Hof over de vonnissen.

  Getuigenverhoren en -verklaringen

  - Verhoor Balachowski
  - Verklaring Dr. Blaha
  - Verhoor Dr. Blaha
  - Verhoor Dr. Bühler
  - Verhoor Gisevius 1
  - Verhoor Gisevius 2
  - Verhoor Gisevius 3
  - Verhoor Höss
  - Verhoor Höllriegel
  - Verklaring Dr. Hottl 1
  - Verklaring Dr. Hottl 2
  - Verhoor Dr. Jäger
  - Verhoor Lammers 1
  - Verhoor Lammers 2
  - Verhoor Milch
  - Verhoor Kesselring 1
  - Verhoor Kesselring 2
  - Verklaring Dr. Mildner 1
  - Verklaring Dr. Mildner 2
  - Verklaring Munt
  - Verhoor Ohlendorf
  - Verhoor Paulus 1
  - Verhoor Paulus 2
  - Verhoor Schellenberg
  - Verhoor Vaillant-Couturier
  - Verhoor Westhoff

  Verdachtenverhoren

  - Verhoor Dönitz 1
  - Verhoor Dönitz 2
  - Verhoor Dönitz 3
  - Verhoor Frank
  - Verhoor Fritzsche 1
  - Verhoor Fritzsche 2
  - Verhoor Fritzsche 3
  - Verhoor Funk 1
  - Verhoor Funk 2
  - Verhoor Funk 3
  - Verhoor Göring 1
  - Verhoor Göring 2
  - Verhoor Göring 3
  - Verhoor Göring 4
  - Verhoor Göring 5
  - Verhoor Göring 6
  - Verhoor Göring 7
  - Verhoor Göring 8
  - Verhoor Göring 9
  - Verhoor Jodl 1
  - Verhoor Jodl 2
  - Verhoor Jodl 3
  - Verhoor Jodl 4
  - Verhoor Kaltenbrunner 1
  - Verhoor Kaltenbrunner 2
  - Verhoor Keitel 1
  - Verhoor Keitel 2
  - Verhoor Keitel 3
  - Verhoor Keitel 4
  - Verhoor Keitel 5
  - Verhoor Von Neurath 1
  - Verhoor Von Neurath 2
  - Verhoor Von Neurath 3
  - Verhoor Von Neurath 4
  - Verhoor Von Papen 1
  - Verhoor Von Papen 2
  - Verhoor Von Papen 3
  - Verhoor Von Papen 4
  - Verhoor Raeder 1
  - Verhoor Raeder 2
  - Verhoor Raeder 3
  - Verhoor Raeder 4
  - Verhoor Raeder 5
  - Verhoor Raeder 6
  - Verhoor Von Ribbentrop 1
  - Verhoor Von Ribbentrop 2
  - Verhoor Rosenberg 1
  - Verhoor Rosenberg 2
  - Verhoor Sauckel 1
  - Verhoor Sauckel 2
  - Verhoor Sauckel 3
  - Verhoor Sauckel 4
  - Verhoor Schacht 1
  - Verhoor Schacht 2
  - Verhoor Schacht 3
  - Verhoor Schacht 4
  - Verhoor Von Schirach
  - Verhoor Seyss-Inquart 1
  - Verhoor Seyss-Inquart 2
  - Verhoor Seyss-Inquart 3
  - Verhoor Speer 1
  - Verhoor Speer 2
  - Verhoor Speer 3

  Slotverklaringen en vonnissen

  - Slotverklaring Dönitz, Vonnis Dönitz
  - Slotverklaring Frank, Vonnis Frank
  - Slotverklaring Frick, Vonnis Frick
  - Slotverklaring Fritzsche, Vonnis Fritzsche
  - Slotverklaring Funk, Vonnis Funk
  - Slotverklaring Göring, Vonnis Göring
  - Slotverklaring Hess, Vonnis Hess
  - Slotverklaring Jodl, Vonnis Jodl
  - Slotverklaring Kaltenbrunner, Vonnis Kaltenbrunner
  - Slotverklaring Keitel, Vonnis Keitel
  - Slotverklaring Von Neurath, Vonnis Von Neurath
  - Slotverklaring Von Papen, Vonnis Von Papen
  - Slotverklaring Raeder, Vonnis Raeder
  - Slotverklaring Von Ribbentrop, Vonnis Von Ribbentrop
  - Slotverklaring Rosenberg, Vonnis Rosenberg
  - Slotverklaring Sauckel, Vonnis Sauckel
  - Slotverklaring Schacht, Vonnis Schacht
  - Slotverklaring Von Schirach, Vonnis Von Schirach
  - Slotverklaring Seyss-Inquart, Vonnis Seyss-Inquart
  - Slotverklaring Speer, Vonnis Speer
  - Slotverklaring Streicher, Vonnis Streicher

  Definitielijst

  nazi
  Afkorting voor een nationaal socialist.

  De straffen

  Op de slotzitting van het Internationaal Militair Tribunaal op 1 oktober 1946 sprak de president conform artikel 27 van het Handvest de vonnissen uit:

  "Beklaagde Hermann Wilhelm Göring, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Rudolf Hess, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van de rest van uw leven.
  Beklaagde Joachim von Ribbentrop, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Wilhelm Keitel, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Ernst Kaltenbrunner, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Alfred Rosenberg, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Hans Frank, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Wilhelm Frick, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Julius Streicher, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Walter Funk, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van de rest van uw leven.
  Beklaagde Karl Dönitz, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaren.
  Beklaagde Erich Raeder, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van de rest van uw leven.
  Beklaagde Baldur von Schirach, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van twintig jaren.
  Beklaagde Fritz Sauckel, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Alfred Jodl, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Arthur Seyss-Inquart, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot de dood door de strop.
  Beklaagde Albert Speer, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van twintig jaren.
  Beklaagde Konstantin von Neurath, op grond van de punten van de aanklacht waaraan u schuldig bent bevonden, veroordeelt het Tribunaal u tot een gevangenisstraf voor de duur van vijftien jaren.
  Het Tribunaal veroordeelt beklaagde Martin Bormann, op grond van de punten van de aanklacht waaraan hij schuldig is bevonden bij verstek tot de dood door de strop."

  De beklaagden Hans Fritzsche, Franz von Papen en Hjalmar Schacht werden door het Tribunaal vrijgesproken en na de schorsing van de zitting waarop de vonnissen werden voorgelezen op vrije voeten gesteld.

  Vonnis Tenlastelegging Uitspraak Straf
  Vonnis Göring 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Von Ribbentrop 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Keitel 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Jodl 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Rosenberg 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Frick 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Seyss-Inquart 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Sauckel 1, 2, 3, 4 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Bormann 1, 3, 4 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Kaltenbrunner 1, 3, 4 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Frank 1, 3, 4 3, 4 Doodstraf
  Vonnis Streicher 1, 4 4 Doodstraf
  Vonnis Raeder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Levenslang
  Vonnis Funk 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 Levenslang
  Vonnis Hess 1, 2, 3, 4 1, 2 Levenslang
  Vonnis Speer 1, 2, 3, 4 3, 4 20 jaar
  Vonnis Von Schirach 1, 4 4 20 jaar
  Vonnis Von Neurath 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 15 jaar
  Vonnis Dönitz 1, 2, 3 2, 3 10 jaar
  Vonnis Fritzsche 1, 3, 4 Vrijspraak
  Vonnis Von Papen 1, 2 Vrijspraak
  Vonnis Schacht 1, 4 Vrijspraak
  1. Samenzwering tot het voeren van een agressieoorlog ofwel misdaden tegen de vrede
  2. het voeren van een agressieoorlog
  3. oorlogsmisdaden
  4. misdaden tegen de menselijkheid

  De doodvonnissen werden op 16 en 17 oktober 1946 in de gevangenis te Neurenberg voltrokken, op één na want Hermann Göring had de dag ervoor door middel van een in zijn cel binnengesmokkelde cyanidecapsule zelfmoord gepleegd.

  Definitielijst

  oorlogsmisdaden
  Misdaden die in oorlogstijd worden begaan. Vaak betreft het hier misdaden van militairen ten opzichte van burgers.

  Afbeeldingen

  The gallows in Nurenberg prison

  Informatie

  Artikel door:
  Arnold Palthe
  Geplaatst op:
  15-09-2006
  Laatst gewijzigd:
  25-12-2018
  Feedback?
  Stuur het in!

  Bronnen

  International Military Tribunal, Nuremberg 1947.