TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Bombardement op Coventry, 14-15 november 1940
 • Artikel door Hans Molier
 • Geplaatst op 20 november 2004

Bombardement op Coventry, 14-15 november 1940

Op 14 november 1940 bombardeerden ongeveer 500 Duitse bommenwerpers de Engelse industriestad Coventry. Omdat de fabrieken zich in het hart van de stad bevonden, vielen tijdens dit massale Duitse bombardement ruim 554 doden en werd het historisch centrum van de stad volledig verwoest.

Bombardement op Mannheim, 16-17 december 1940
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 3 juni 2012

Bombardement op Mannheim, 16-17 december 1940

Op 14 november 1940 voerde de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe, een grootschalig bombardement uit op de Engelse stad Coventry. Meer dan 500 bommenwerpers legden een groot deel van de stad in de as. Het was de grootste aanval in een reeks van bombardementen op Coventry en andere Britse steden. 568 mensen kwamen om het leven, het dubbele aantal raakte gewond. De Royal Air Force hanteerde op haar beurt tot dusver de tactiek waarbij door middel van precisiebombardementen op industriële en militaire doelen de Duitse oorlogsmachine vitale schade moest worden toegebracht. Maar het bombardement op Coventry vormde de aanleiding tot een vergeldingsaanval waarbij van deze strategie werd afgeweken. In de nacht van 16 op 17 december 1940 werd het centrum van de Zuid-Duitse stad Mannheim gebombardeerd. De aanval was, zo bleek later, een voorloper van de vanaf april 1942 veelvuldig door de geallieerde luchtmacht gehanteerde tacktiek van 'area-bombing', het zonder onderscheid grootschalig bombarderen van een gehele stad of een aanzienlijk deel daarvan.

Bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 12 augustus 2003

Bombardement op Rotterdam, 14 mei 1940

Sinds de Duitse inval in Nederland op 10 mei 1940, was de situatie voor het Nederlandse leger snel achteruit gegaan. Bij Kornwerderzand, wist men stand te houden. Ook aan de Grebbelinie kon, zij het met grote moeite, worden stand gehouden. De meeste Duitse luchtlandingstroepen in de Vesting Holland waren hetzij vernietigd, hetzij ingesloten. Het grootste gevaar echter was dat Duitse parachutisten de Moerdijkbruggen in handen hadden en dat de 9e Panzer-Division in die richting oprukte. Uiteindelijk zou de strijd in Nederland worden beslecht door een bombardement op Rotterdam.

Bombardement op vliegbasis Hörnum, 19-20 maart 1940
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 10 september 2012

Bombardement op vliegbasis Hörnum, 19-20 maart 1940

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog bestond R.A.F. Bomber Command uit vijf Groups. Het Command had vier types bommenwerpers tot haar beschikking waarmee, met uitzondering van het uiterste oosten, elk deel van Duitsland kon worden bereikt. Toch bleef de rol van Bomber Command tijdens de eerste zes maanden voornamelijk beperkt tot het uitvoeren van verkenningsvluchten, aanvallen op schepen op zee en het afwerpen van propagandafolders. Het zou tot maart 1940 duren alvorens er voor het eerst een grootschalige operatie op een doel op Duits grondgebied werd ondernomen. In de nacht van 19 op 20 maart 1940 voerde Bomber Command een bombardement uit op de vliegbasis bij Hörnum op het Duitse Noordzee-eiland Sylt. Het was een vergeldingsaanval voor het bombardement van de Luftwaffe op de marinebasis Scapa Flow op de Orkney-eilanden, en werd uitgevoerd op bevel van de Britse regering.

Brits-Franse plan om in te grijpen in Finland
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 6 maart 2015

Brits-Franse plan om in te grijpen in Finland

De Winteroorlog tussen Finland en de Sovjet-Unie, stelden zowel Duitsland als de Geallieerden voor de vraag of en hoe men Finland zou kunnen helpen. Finland was van oudsher een bondgenoot van Duitsland, maar door het Molotov-Ribbentrop Pact kon zij niet openlijk ingrijpen. De Geallieerden wilden, juist vanwege ditzelfde pact en omdat zij in oorlog waren met Duitsland, de Finnen te hulp komen in hun strijd tegen de Sovjet-Unie. Hiermee verwachtten zij de Finnen uit de greep van Duitsland te houden.

Britse luchtaanval op Tarente
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 1 februari 2020

Britse luchtaanval op Tarente

Nadat de Italiaanse dictator Benito Mussolini zich er van overtuigd had dat zijn Duitse bondgenoot de blitzkrieg tegen de Lage Landen en Frankrijk zou winnen, schaarde hij zich openlijk achter Adolf Hitler door op 10 juni 1940 de oorlog te verklaren aan Frankrijk en Groot-Brittannië. Op die dag viel hij met een klein invasieleger Zuid-Frankrijk binnen om de Alpen bij de Frans-Italiaanse grens en de grensgebieden bij Nice te veroveren. Mussolini had echter ook de Franse koloniën in Noord-Afrika op zijn verlanglijstje staan. Op 22 juni 1940 capituleerde Frankrijk en tekende het land een wapenstilstand met de vertegenwoordigers van het Derde Rijk. Drie dagen later sloot Frankrijk een dergelijk verdrag met de Italianen.

Britse troepen in Nederland in mei 1940
 • Artikel door Pieter Schlebaum
 • Geplaatst op 30 augustus 2010

Britse troepen in Nederland in mei 1940

Op vrijdag 10 mei 1940 werd de Nederlandse neutraliteit geschonden toen de Duitse legers ons land aanvielen. Het Nederlandse leger was onvoldoende getraind en uitgerust om de Duitse aanval af te slaan. Zonder hulp van buitenaf zou het een kansloze strijd zijn. Deze hulp van buitenaf kwam er. Niet alleen van de Fransen, die strijd leverden in Noord-Brabant, maar ook van de Britten. Op meerdere plekken in Nederland, maar voornamelijk in Hoek van Holland, waren tijdens de meidagen Britse troepen actief. De komst van onze bondgenoot zorgde voor optimisme onder de Nederlandse troepen en bevolking. Samen met de Britten moesten de Duitsers verslagen kunnen worden. Maar de Britten kwamen hier niet om een tegenoffensief in te zetten.

Fall Gelb: het Duitse offensief in het Westen, mei 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 mei 2005

Fall Gelb: het Duitse offensief in het Westen, mei 1940

Lange tijd leek het er op dat in het Westen van Europa de oorlog een schimmenoorlog zou blijken, een 'phoney war'. Deze ogenschijnlijke stilte voor de storm werd bruut doorbroken op 10 mei 1940 toen Duitse troepen de aanval in het Westen openden door het tot uitvoer brengen van Fall Gelb, Operatie Geel.

Fall Gelb: Luchtlandingen in de Vesting Holland
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 maart 2004

Fall Gelb: Luchtlandingen in de Vesting Holland

In de nacht van 9 op 10 mei 1940 ondernamen Duitse Fallschirmjäger en Luftlande-eenheden een gewaagde aanval op de Vesting Holland. Het doel was tweeledig, de inname van belangrijke vliegvelden en knooppunten in het hart van de Nederlandse verdediging en de gevangenname van de Nederlandse Regering en leden van het Koninklijk Huis. Ondanks aanvankelijk een verrassing, werd de operatie geen groots succes. De belangrijkste winst bleek het binden van een aanzienlijk deel van de Nederlandse troepen. Bij de operatie zelf gingen belangrijke troepen en transportvliegtuigen verloren.

Hoe Helmond werd bezet, 11 mei 1940
 • Artikel door Jeroen Koppes
 • Geplaatst op 18 oktober 2020

Hoe Helmond werd bezet, 11 mei 1940

9 mei 1940, een donderdag, Nederlandse troepen liggen aan de Duitse grens en achter de Maaslinie. Daarachter bemannen de Nederlanders ook de Peel-Raamstelling, onder andere aan het Peelkanaal tussen Deurne en Ysselsteyn, op de grens van Limburg. De kazematten staan er tegenwoordig nog. In Helmond is het op deze dag in mei nog rustig, maar dat zal niet lang meer duren. Op 10 mei zal het Duitse leger Nederland binnenvallen.

Incident bij de plaats Vucht, 10 januari 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 april 2020

Incident bij de plaats Vucht, 10 januari 1940

Op 10 januari 1940 maakte een Messerschmitt Bf 108 een noodlanding bij het Belgische dorp Vucht. Aan boord bevonden zich de Luftwaffe Major Erich Hönmanns en Luftwaffe Major Helmut Reinberger. Deze laatste had documenten bij zich over de op handen zijnde aanval van Duitse troepen op België. Deze gebeurtenis heeft tot gevolg gehad dat Adolf Hitler de op handen zijnde Duitse aanval, gepland op 17 januari 1940 tot nader order uitstelde.

Koninklijke Marine en de strijd in Rotterdam op 10 mei 1940
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 2 mei 2014

Koninklijke Marine en de strijd in Rotterdam op 10 mei 1940

In de vroege ochtend van 10 mei 1940 mengde de Koninklijke Marine zich in Rotterdam in de strijd om de Maasbruggen. Alhoewel de gedurfde en moedige inbreng van enkele Nederlandse oorlogsschepen deze strijd in eerste instantie gunstig leek te beïnvloeden, keerde het tij al snel en verloor de marine nog diezelfde middag één van haar acht kostbare torpedobootjagers. Landmachtsoldaten, mariniers en vlootpersoneel hielden op de noordelijke oever van de Nieuwe Maas stand tot de algehele capitulatie op 14 mei.

Ondergang van de Rio de Janeiro, 8 april 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 juli 2022

Ondergang van de Rio de Janeiro, 8 april 1940

Op 8 april 1940 bracht de Poolse onderzeeboot ORP Orzel, de Duitse vrachtvaarder ss Rio de Janeiro tot zinken. De overlevenden van de Rio de Janeiro werden door diverse Noorse schepen gered. Vele van de overlevenden bleken Duitse militairen te zijn. Het voorval had de Noren en Geallieerden kunnen waarschuwen. Deze ondernamen echter geen actie.

Ondergang van het IJsselmeerflottielje
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 1 mei 2012

Ondergang van het IJsselmeerflottielje

Tijdens de meidagen van 1940 voorkwam het IJsselmeerflottielje, een samengeraapt zootje van vooral verouderde Nederlandse oorlogsschepen, dat de Duitsers met behulp van gevorderde veerboten het IJsselmeer overstaken en zo Noord-Holland konden binnenvallen. Voor deze geslaagde actie moest wel een zeer hoge prijs betaald worden.

Ondergang van HMS Glowworm, 8 april 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 18 maart 2015

Ondergang van HMS Glowworm, 8 april 1940

Op 5 april 1940 voer HMS Glowworm (H92) uit als onderdeel van de smaldelen die waren betrokken bij Operatie Wilfred, een mijnenlegoperatie in Noorse kustwateren. Het schip verliet de vloot om te zoeken naar een overboord geslagen bemanningslid en zou zich later weer bij haar eenheid voegen. Op zoek naar haar eenheid, stuitte HMS Glowworm op een deel van de Duitse oppervlaktevloot onderweg naar Noorwegen voor Weserübung-Nord. Na eerst schoten te hebben gewisseld met een Duitse torpedobootjager, raakte HMS Glowworm slaags met de Admiral Hipper. Tijdens het gevecht dat volgde verging HMS Glowworm.

Operatie Catapult: strijd tussen bondgenoten
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 28 februari 2010

Operatie Catapult: strijd tussen bondgenoten

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werden de bondgenoten Groot-Brittannië en Frankrijk samen gezien als de belangrijkste militaire macht ter wereld. Samen beschikten de koloniale grootmachten over het grootste leger en Groot-Brittannië had de grootste en Frankrijk de vierde grootste marine. De Franse vloot omvatte een aantal oudere slagschepen, enkele zeer moderne slagkruisers en een grote kruiser-, torpedobootjager- en onderzeevloot. Bovendien waren er een aantal zeer moderne slagschepen in aanbouw.

Operatie Catherine, Britse operatie in de Baltische Zee
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 6 maart 2015

Operatie Catherine, Britse operatie in de Baltische Zee

Ten einde de Duitse aanvoer van ijzererts vanuit Zweden te verstoren, werden diverse operaties ontworpen. Eén daarvan was het plan om een eskader van de Royal Navy naar de Baltische zee te zenden. Het doel van deze operatie was de handel tussen Duitsland, de Sovjet-Unie, Zweden, Finland, Estland en Letland te verstoren, waaronder het transport van de Zweedse ijzererts naar Duitsland. De operatie, genaamd Operatie Catherine of ook wel Project Catherine, zou in het voorjaar van 1940 hebben moeten plaatsvinden. Door de ontwikkelingen in Scandinavië en de Duitse operatie Weser (Weserübung), werd dit plan niet uitgevoerd.

Operatie Dynamo, de evacuatie bij Duinkerken
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 5 juni 2005

Operatie Dynamo, de evacuatie bij Duinkerken

De situatie in België, na de Duitse doorbraak in de richting van Het Kanaal, was zo ernstig, dat Lord Gort al op 19 mei een waarschuwing zond aan het Britse War Office, dat in zijn ogen een evacuatie van de British Expeditionary Forces (BEF) overwogen moest worden. De reactie van Winston Churchill was formeel dat hij deze reactie nogal overdreven vond. Hij liet echter wel vanaf dat moment gesprekken plaatsvinden tussen de War Office en de Britse Admiralty om een eventuele evacuatie voor te bereiden. Deze gesprekken zouden uiteindelijk uitmonden in "Operation Dynamo", de evacuatie van de BEF en zoveel mogelijk andere geallieerde troepen vanuit Duinkerken.

Operatie Weser, Weserübung
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 9 april 2015

Operatie Weser, Weserübung

Waar alom verwacht werd dat na de invasie van Polen, Duitslands volgende stap een aanval tegen Frankrijk en Groot-Brittannië zou worden, werd dit echter Noorwegen en Denemarken. Mede door de Fins-Russische Winteroorlog werd zowel de Geallieerde als de Duitse aandacht getrokken naar dit gebied. In april 1940 viel Duitsland als eerste aan.

Operatie Weser, Weserübung-Nord, de Duitse inval in Noorwegen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 9 april 2015

Operatie Weser, Weserübung-Nord, de Duitse inval in Noorwegen

Operatie Weser (Weserübung) bestond uit twee onderdelen, Weserübung-Nord, de inval in Noorwegen en Weserübung-Süd, de inval in Denemarken. De bezetting van Noorwegen had voor Duitsland twee doelstellingen. De eerste was vooral economisch ingegeven. Door Noorwegen te controleren kon Duitsland de doorvoer van het Zweedse ijzererts veiligstellen, dat van belang was voor haar oorlogvoering. De tweede doelstelling was militair. Controle over de vaarroutes rond Noorwegen, de havens van Noorwegen en de vliegvelden in Noorwegen, zouden de Duitse oorlogvoering kunnen helpen. De bases konden dienen als uitvalsbases voor zowel de Kriegsmarine als de Luftwaffe in de strijd tegen Groot-Brittannië.

Operatie Weser, Weserübung-Süd, de Duitse inval in Denemarken
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 4 maart 2015

Operatie Weser, Weserübung-Süd, de Duitse inval in Denemarken

Op 9 april 1940 om 05.15 uur staken Duitse troepen de grens over tussen Duitsland en Denemarken. Bijna tegelijkertijd verlieten overvaltroepen de ruimen van diverse in Deense havens liggende Duitse vrachtschepen en bezetten strategische locaties. Fallschirmjäger namen een strategische brug en vliegvelden in. Denemarken werd volledig verrast. Na vier uur was de 'strijd' zo goed als voorbij. Binnen record tijd hadden Duitse troepen een land veroverd. De belangrijkste reden om Denemarken binnen te vallen was dat Duitsland voor een succesvolle operatie in Noorwegen, Weserübung-Nord, de vliegbasis bij Aalborg nodig had. Tevens kon men door Denemarken te bezetten, de toegang tot de Oostzee controleren.

Operatie Weser: Gevecht bij Haderslev, 9 april 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 4 maart 2015

Operatie Weser: Gevecht bij Haderslev, 9 april 1940

Hoewel er tijdens Weserübung-Süd geen grote veldslagen plaatsvonden en de Duitse inval zonder grote tegenslagen volbracht werd, hebben er tijdens de Duitse opmars een aantal lokale gevechten plaatsgevonden, waarbij de Deense verdedigers de Duitse aanvallers voor kortere of langer tijd wisten te stuiten. Eén van deze gevechten vond in de vroege ochtend van 9 april 1940 plaats in en rond Haderslev.

Operatie Weser: Gevecht bij Hokkerup, 9 april 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 4 maart 2015

Operatie Weser: Gevecht bij Hokkerup, 9 april 1940

Hoewel er tijdens Weserübung-Süd geen grote veldslagen plaatsvonden en de Duitse inval zonder grote tegenslagen volbracht werd, hebben er tijdens de Duitse opmars een aantal lokale gevechten plaatsgevonden, waarbij de Deense verdedigers de Duitse aanvallers voor kortere of langer tijd wisten te stuiten. Eén van deze gevechten vond in de vroege ochtend van 9 april 1940 plaats bij het plaatsje Hokkerup.

Operatie Weser: Inval in Narvik, 9 april 1940
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 9 april 2015

Operatie Weser: Inval in Narvik, 9 april 1940

Op 9 april 1940 vielen Duitse eenheden de havenstad Narvik binnen. Zonder al te grote tegenstand wisten zij de stad de veroveren. Op dat moment echter nog in het ongewisse dat de inval in Narvik zou leiden tot één van de zwaarste gevechten tijdens Weserübung-Nord, de verovering van Noorwegen.

Operatie Wilfred, mijnenlegoperatie in Noorse wateren
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 8 maart 2015

Operatie Wilfred, mijnenlegoperatie in Noorse wateren

Op 8 april 1940, startte de Royal Navy een operatie, waarbij voor de Noorse kust een aantal mijnenvelden zouden worden gelegd met als doel de ijzererts transporten vanuit de Noorse havenstad Narvik naar Duitsland lam te leggen. Deze operatie Wilfred zou, zo werd verwacht door de Geallieerden, vrijwel zeker een reactie uitlokken van de Duitsers. Middels Plan R 4, werd een aanzienlijke strijdmacht in gereedheid gehouden om, indien de Duitsers in Noorwegen aan land zouden ingrijpen, naar Noorwegen te worden getransporteerd om zich tegen de Duitse troepen te verweren. Op hetzelfde moment trof de Wehrmacht echter de laatste voorbereidingen voor Operatie Weser (Weserübung) die op 9 april 1940 zou aanvangen en de gehele situatie zou veranderen.

Plan R 4, Brits-Franse landingen in Noorwegen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 22 augustus 2022

Plan R 4, Brits-Franse landingen in Noorwegen

Toen de Britten op 8 april 1940 Operatie Wilfred lanceerden, werd een grote troepenconcentratie op zee in gereedheid gehouden (Plan R 4). Indien Duitsland als reactie een militaire operatie in Noorwegen zou uitvoeren, kon men direct militair in Noorwegen ingrijpen. Op 8 april 1940 werd Operatie Wilfred uitgevoerd en gingen de Brits-Franse troepen volgens plan aan boord van de troepentransportschepen. De Duitse plannen voor Operatie Weser (Weserübung) die op 9 april 1940 begon, gooiden echter roet in het eten. Door de grote hoeveelheid schepen van de Kriegsmarine die ineens op zee verschenen en de Duitse invasies van Noorwegen en Denemarken, werd Plan R 4 opgeschort. Korte tijd later werd het alsnog uitgevoerd, ditmaal als Operatie Rupert.

Scheepsbewegingen in Nederland, mei 1940
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 9 januari 2015

Scheepsbewegingen in Nederland, mei 1940

In de vroege ochtenduren van vrijdag 10 mei 1940 overschreden Duitse troepen de Nederlandse grenzen. Tegelijkertijd wierpen Duitse vliegtuigen magnetische mijnen af voor de havenmonden in Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder en Vlissingen. Omdat de Kriegsmarine alle beschikbare schepen nodig had bij de strijd in Noorwegen (operatie Weserübung), waren er vrijwel geen Duitse oorlogsschepen betrokken bij Fall Gelb, zoals de Duitsers hun veldtocht in het westen aanduidden. Alleen de kleine onderzeeboten U-7, U-9 en U-13 werden achter de hand gehouden om ingezet te worden bij Fall Gelb.

Strijd om fort Eben-Emael
 • Artikel door Gerd Van der Auwera
 • Geplaatst op 15 februari 2005

Strijd om fort Eben-Emael

Voorgeschiedenis

Verdwenen goud op de Nieuwe Waterweg
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 8 mei 2019

Verdwenen goud op de Nieuwe Waterweg

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog had de Duitse regering Nederland toegezegd onze neutraliteit te respecteren. De Nederlandse regering twijfelde ernstig aan deze bewering.