TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Divisies van de Waffen-SS
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 17 april 2005

Divisies van de Waffen-SS

In het onderstaande overzicht staan alle divisies die binnen de Waffen-SS bestaan hebben. Diverse formaties binnen de Waffen-SS maakten een ontwikkeling door en werden uiteindelijk in dienst gesteld als divisie. Ook deze divisies maakten bepaalde veranderingen door, maar de in onderstaande tabel opgenomen informatie heeft betrekking op het laatste stadium in het bestaan van deze divisies. De naam van de divisies is de laatste naam waaronder deze bekend stonden. Ook de nationaliteit van de manschappen veranderden binnen de afzonderlijke divisies. Ook hiervoor geldt dat de meest vertegenwoordigde nationaliteit van de divisie in haar eindfase is opgenomen.

Monuments, Fine Arts and Archives Section
  • Artikel door Kevin Prenger
  • Geplaatst op 4 november 2012

Monuments, Fine Arts and Archives Section

De Amerikaanse begraafplaats in Margraten is de laatste rustplaats van Captain Walter "Hutch" Huchthausen. In tegenstelling tot de meeste andere militairen die hier begraven zijn, sneuvelde Huchthausen niet terwijl hij zich bezighield met oorlogstaken. Het was zijn taak objecten van artistieke en culturele waarde op te sporen en in veiligheid te brengen. Hij behoorde tot wat soldaten onderling Monuments Men noemden, een lid van het geallieerde programma dat gericht was op het beschermen van het Europese culturele erfgoed tijdens de oorlog. Over deze monumentenmannen gaat dit artikel.