TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Artikelen

Duitse Strijdkrachten Spaanse Burgeroorlog
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 18 juni 2005

Duitse Strijdkrachten Spaanse Burgeroorlog

Al op 20 juli 1936, net na het uitbreken van de militaire opstand, vroeg Generaal Franco om Italiaanse en Duitse militaire en technische hulp. De eerste vorm van deze hulp was het sturen van Duitse Junker Ju-32/3m en Italiaanse transportvliegtuigen naar Spaans Marokko. Deze vliegtuigen hebben een belangrijke rol gespeeld in het overbrengen van grote hoeveelheden Nationalistische troepen uit Marokko naar het Spaanse vasteland. Zonder deze hulp had het er voor Franco en de zijnen een stuk minder rooskleurig uitgezien.

Franse hulp Spaanse Burgeroorlog
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Franse hulp Spaanse Burgeroorlog

De Franse regering was de eerste aan wie de Spaanse republiek om hulp vroeg. In die periode was er ook in Frankrijk een socialistische volksregering aan de macht onder leiding van premier Lťon Blum. Op 19 juni 1936 zond de Spaanse regering een telegram aan Frankrijk waarin men het land om hulp vroeg in de strijd tegen de opstandelingen. De Fransen waren intern echter hopeloos verdeeld en hulp was moeilijk te leveren. Toch arriveerde er op 25 juli 1936 een eerste hoeveelheid Franse vliegtuigen voor de Republikeinse regering. Echter. na een aantal aanvullende leveringen en militaire adviseurs (veelal vrijwillige piloten) werd op 8 augustus iedere hulp weer stopgezet in het kader van de non-Interventie.

Italiaanse hulp Spaanse Burgeroorlog
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Italiaanse hulp Spaanse Burgeroorlog

Het tweede land waar Franco zich direct naar wendde, was ItaliŽ. De Italianen waren eveneens betrokken bij de luchtbrug tussen Spaans Marokko en het Spaanse vasteland. De verdere Italiaanse bijdrage was vrij fors. Het land leverde veel marineschepen, vooral onderzeeboten en transportschepen, maar liefst 660 vliegtuigen inclusief bemanning, 150 tanks inclusief manschappen, 1000 stuks geschut en 75.000 soldaten. Ter vergelijking, uit Spaans Marokko werden eveneens 75.000 soldaten overgebracht.

Nationalistische Landstrijdkrachten
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Nationalistische Landstrijdkrachten

We behandelen hier de eenheden die bij aanvang van de Spaanse Burgeroorlog zijn overgelopen naar de Nationalisten. U dient de tabellen van boven naar beneden en van links naar rechts te lezen, van hoog in de organisatie naar laag. Deels zijn de eenheden in het Nederlands opgesteld.

Nationalistische Luchtstrijdkrachten
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Nationalistische Luchtstrijdkrachten

Bij aanvang van de vijandelijkheden kozen ook de verschillende luchtmachtonderdelen een kant. In het onderstaande overzicht vind u die eenheden welke vanuit de oorspronkelijke Spaanse legerluchtmacht overstapten naar de Nationalistische legers en hun vliegtuigen.

Nationalistische Marine
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Nationalistische Marine

Het overgrote deel van de marine in de Spaanse Republiek van vůůr 1936 koos bij aanvang van de Burgeroorlog de zijde van de Republikeinen. Van de 20.000 marinemensen bleef het overgrote deel (13.000) de Republiek trouw. Vooral officieren uit traditioneel rijke families en manschappen van schepen in Marokko (7.000 totaal) kozen de zijde van de Nationalisten.

Republikeinse Internationale Brigades
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Republikeinse Internationale Brigades

De Internationale Brigades zijn een verhaal apart. Al vanaf het begin van het conflict waren er in Spanje buitenlanders aanwezig die op de ťťn of andere wijze hun steentje wilden bijdragen voor de Republiek. Bij de Internationale Brigades hebben in totaal zo'n 35.000 mensen gevochten met vele nationaliteiten. De meesten waren van communistische origine en zagen het als hun broederplicht om te vechten voor de Spaanse Republiek en vooral tegen het nationaalsocialisme. Na een aarzelend begin werd, vooral na deelname van de Sovjet-Unie, de organisatie van deze vrijwilligers ter hand genomen door de Communistische Internationale en haar afdelingen zoals de Communistische Partij Holland in Nederland.

Republikeinse Landstrijdkrachten
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Republikeinse Landstrijdkrachten

We behandelen hier de eenheden die bij aanvang van de Burgeroorlog de regering van de Republiek trouw bleven. U dient de tabel van boven naar beneden te lezen, van hoog in de organisatie naar laag. Het behandelen van alle politieke milities is een welhaast onmogelijke taak. Zodra er voldoende gegevens beschikbaar zijn over de volledige organisatie van het later in de strijd gevormde volksleger, zullen wij dit aanvullen. In tegenstelling tot wat we meestal in de oorspronkelijke taal handhaven zijn de Spaanse eenheden hier deels vertaald in het Nederlands.

Republikeinse Luchtstrijdkrachten
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Republikeinse Luchtstrijdkrachten

Bij aanvang van de vijandelijkheden kozen ook de verschillende luchtmachtonderdelen een kant. In het onderstaande overzicht vindt u die eenheden welke vanuit de oorspronkelijke Spaanse legerluchtmacht trouw bleven aan de Republikeinse regering en hun vliegtuigen. Deels zijn de eenheden in het Nederlands gesteld.

Republikeinse Marine
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 14 juni 2005

Republikeinse Marine

Republikeinse Marine:

Het overgrote deel van de marine van de Spaanse Republiek van voor 1936 koos bij aanvang van de Burgeroorlog de zijde van de Republikeinen. Van de 20.000 marinemensen bleef het overgrote deel (13.000) de Republiek trouw. Vooral officieren uit traditioneel rijke families en manschappen van schepen in Marokko (7.000 totaal) kozen de zijde van de Nationalisten.

Sovjethulp aan de Republikeinen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 5 juli 2005

Sovjethulp aan de Republikeinen

Al snel na het begin van de Spaanse Burgeroorlog liet de internationale wereld de Republiek Spanje in de steek. Dit gebeurde voornamelijk middels het Non-Interventie Comitť waarbinnen een overeenkomst tot stand werd gebracht waarvan Duitsland, ItaliŽ, de Sovjet-Unie en Frankrijk medeondertekenaars van waren. Het enige land dat hier werkelijk consequenties aan verbond was Frankrijk. Daardoor bleef alleen de Sovjetsteun voor de Republikeinen over.