TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Tankmunitie in de Sovjet-Unie (1930-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 11 maart 2018

Tankmunitie in de Sovjet-Unie (1930-1945)

Onderstaand artikel behandelt de belangrijkste soorten tankmunitie die de Sovjet-Unie vanaf de dertiger jaren tot en met 1945 in tankgeschut gebruikte. De volgende tankkanonnen worden besproken: 20mm SchWak/ShVAK, 45mm 20-K/20K, 57mm ZiS-2/ZiS-4, 76mm L-11/F-32/F-34 en ZiS-5, 85mm D-5T/ ZiS-S-53, 100mm D10T/D-10S en 122mm D-25/D-25T.

Tankmunitie in de Verenigde Staten (1941-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 4 juni 2018

Tankmunitie in de Verenigde Staten (1941-1945)

Onderstaand artikel behandelt de belangrijkste soorten tankmunitie waarmee Amerikaanse tanks tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgerust werden. Vanaf de Japanse aanval op Pearl Harbor in 1941 gebruikte het Amerikaanse leger tanks in de Pacific, in Noord-Afrika en vanaf 6 juni 1944 (D-Day) in West-Europa. De Verenigde Staten konden duizenden tanks en andere gepantserde voertuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog produceren door de beschikbare productiefaciliteiten. De productiecapaciteit van de Verenigde Staten was wat betreft tanks vergelijkbaar met die van de Sovjet-Unie.

Tankmunitie in Hitler-Duitsland (1933-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 26 augustus 2017

Tankmunitie in Hitler-Duitsland (1933-1945)

Onderstaand artikel behandelt de belangrijkste Duitse tankmunitie die tussen 1933 (30 januari 1933 Hitler als rijkskanselier) en 1945 (7 mei 1945 capitulatie militair opperbevel Hitler-Duitsland) werd gebruikt. Het gaat om munitie die werd gebruikt in de volgende Duitse tankmodellen: Panzerkampfwagen I (PzKpfw I), Panzerkampfwagen II (PzKpfw II), Panzerkampfwagen III (PzKpfw III), Panzerkampfwagen 38(t), Panzerkampfwagen IV (Pzkpfw IV), Panzerkampfwagen V (PzKpfw V Panther) en Panzerkampfwagen VI (PzKpfw VI Tiger). De volgende tankkanonnen worden besproken: 2cm (of 20mm) KwK 30, 3.7cm KwK 36, 3.7 cm KwK 38(t), 5cm KwK 38 en 5cm KwK 39, 7.5cm KwK 37, 7.5cm KwK 40, 7.5cm KwK 42, 8.8cm KwK 36 en 8.8cm KwK 43. Tankmunitie zoals ĎAPí (pantser), ĎHEí (brisant, ĎHigh-Explosiveí), ĎHEATí (holle lading, ĎHigh-Explosive Anti-Tankí) en andere granaten ('Hartkerngeschoss', wolfraammunitie), waren geschikt om dikke bepantsering te doorboren. Holle lading werd gebruikt in antitankwapens. Groot voordeel van holle lading is dat granaten niet afhankelijk zijn van afstand. Het penetratievermogen blijft constant over grote afstanden. Een voorbeeld: tot op een afstand van tien meter doorboort holle lading bijvoorbeeld 50mm staal, tot twee kilometer tevens 50mm staal. Meestal werden in Duitse tanks pantsergranaten gebruikt om tanks en andere pantservoertuigen tot op lange afstand uit te schakelen.

Tankmunitie in Japan (1930-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 1 april 2018

Tankmunitie in Japan (1930-1945)

Onderstaand artikel behandelt de belangrijkste soorten tankmunitie die het Japans Keizerlijk Leger (IJA 'Imperial Japanese Army') tussen 1930 en 1945 gebruikte. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kocht Japan een aantal Westerse tanks van Frankrijk en Groot-BrittanniŽ (bijvoorbeeld de Franse lichte Renault FT-17). Tankontwikkeling in Japan kreeg tijdens de Tweede Wereldoorlog minder prioriteit dan de bouw en de productie van vliegtuigen en schepen. Dat had onder andere te maken met het feit dat Japan een eiland is omgeven door water: vliegtuigen en schepen werden als zeer belangrijke middelen gezien om snel water over te steken en met behulp van infanterie grote stukken land te veroveren. Daarnaast had Japan geen enkele ervaring met de productie van eigen tanks. Ook vormde het heuvelachtige en met tropische begroeiing gedomineerde Zuidoost-AziŽ niet het ideale terrein voor de inzet van tanks en andere pantservoertuigen. Toch zette Japan tanks in die door hun geringe afmetingen en gewicht redelijk in staat waren in jungles te opereren.

Tankontwikkeling in de Sovjet-Unie
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 21 februari 2015

Tankontwikkeling in de Sovjet-Unie

Tankontwikkeling in de Verenigde Staten (1918-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 20 augustus 2017

Tankontwikkeling in de Verenigde Staten (1918-1945)

Dit artikel geeft een geschiedkundig overzicht van tankconstructie in de VS. Daarbij komt de historische achtergrond van Amerikaanse tanks aan bod. Zodoende kunnen Amerikaanse tanks in een historische context geplaatst worden. De belangrijkste Amerikaanse tanks met technische specificaties worden besproken.

Tankontwikkeling in Hitler-Duitsland (1933-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 17 mei 2015

Tankontwikkeling in Hitler-Duitsland (1933-1945)

Tussen de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) vond in Duitsland een ware revolutie ťn evolutie plaats op het gebied van tankoorlog en tankontwikkeling. Dit artikel geeft een geschiedkundig overzicht van tankconstructie in Hitler-Duitsland tussen 1933 en 1945. Ook wordt tankconstructie na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) toegelicht. Zodoende kunnen lezers Duitse tanks in een historische context plaatsen. De belangrijkste Duitse tanks met technische specificaties komen aan bod.

Tankontwikkeling in ItaliŽ (1918-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 21 april 2017

Tankontwikkeling in ItaliŽ (1918-1945)

Dit artikel geeft een geschiedkundig overzicht van tankconstructie in ItaliŽ. Daarbij komt de historische achtergrond van Italiaanse tanks aan bod. Zodoende kunnen Italiaanse tanks in een historische context geplaatst worden. De belangrijkste Italiaanse tanks met technische specificaties worden besproken.

Tankontwikkeling in Japan (1918-1945)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 18 maart 2017

Tankontwikkeling in Japan (1918-1945)

Dit artikel geeft een geschiedkundig overzicht van tankconstructie in Japan. Daarbij komt de historische achtergrond van Japanse tanks aan bod. Zodoende kunnen Japanse tanks in een historische context geplaatst worden. De belangrijkste Japanse tanks met technische specificaties komen aan bod.

Tanks door de jaren heen (1900-2021)
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 30 december 2020

Tanks door de jaren heen (1900-2021)

Tanks zijn gepantserde rupsvoertuigen met een draaibare koepel, een kanon c.q. geschut, machinegeweren en rupsbanden. Zij behoren tot de klasse der pantservoertuigen en kunnen vijandelijke posities, vaak bestaande uit loopgraven met prikkeldraad, machinegeweerstellingen en bunkers aanvallen en uitschakelen. Althans, dat was een belangrijke taak van de tank die tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ingezet werd. De eerste tanks verschenen tijdens de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld op het slagveld van Cambrai in 1917 waarbij tientallen Britse tanks ingezet werden.

Visueel overzicht Amerikaanse tanks
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 21 september 2016

Visueel overzicht Amerikaanse tanks

M2 (lichte tank, 11.6 ton, 1935)

Visueel overzicht Duitse tanks
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 10 juli 2016

Visueel overzicht Duitse tanks

Panzerkampfwagen I (lichte tank, 5.4 ton, 1934) [img]19579[/img]

Visueel overzicht Italiaanse tanks
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 19 maart 2017

Visueel overzicht Italiaanse tanks

Fiat 3000 (lichte tank, 5.5-6 ton, 1921)

Visueel overzicht Japanse tanks
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 23 februari 2017

Visueel overzicht Japanse tanks

Type 89 I-Go/Chi-Ro (middelzware tank, 11.5-12.79 ton, 1928)

Visueel overzicht Sovjettanks
 • Artikel door Ruben Krutzen
 • Geplaatst op 9 juli 2016

Visueel overzicht Sovjettanks

T-26 (lichte tank, 9.6 ton, 1931)