TracesOfWar heeft uw hulp nodig! Elke euro die u bijdraagt steunt enorm in het voortbestaan van deze website. Ga naar stiwot.nl en doneer!

Artikelen

Amerikaanse Onderzeeboten van de Balao-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 7 oktober 2022

Amerikaanse Onderzeeboten van de Balao-klasse

De Balao-klasse onderzeeboten was een klasse van 120 onderzeeboten die vanaf 1943 in dienst kwamen. Het ontwerp was een voortzetting van de Gato-klasse, met verbeterde constructie, waardoor de duikdiepte toenam tot 120 meter standaard. Naast de 120 gebouwde schepen werden 125 schepen gepland maar afbesteld. Diverse schepen werden na de Tweede Wereldoorlog verbouwd tot transport onderzeeboten en sommige werden geleverd aan diverse andere marines in de wereld. Veertien Balao-klasse schepen gingen verloren waarvan negen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amerikaanse dienst. Twee schepen, de USS Hawkbill (SS-366) en de USS Icefish (SS-367), gingen na de Tweede Wereldoorlog naar de Nederlandse Koninklijke Marine als Hr. Ms. Zeeleeuw (S803) en Hr. Ms. Walrus (S802).

Amerikaanse Onderzeeboten van de Gar-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 6 juli 2021

Amerikaanse Onderzeeboten van de Gar-klasse

De Gar-klasse onderzeeboten bestond uit zes schepen. Bijna gelijk aan de Tambor-klasse, waar ze direct van waren afgeleid, werden de zes schepen in 1941 in dienst genomen. Van de zes schepen gingen vijf schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren. Alleen de USS Gar overleefde de oorlog.

Amerikaanse Onderzeeboten van de Gato-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 15 juli 2021

Amerikaanse Onderzeeboten van de Gato-klasse

De Gato-klasse onderzeeboten zouden de eerste massaal geproduceerde onderzeeboot klasse voor de U.S. Navy worden. Voortbordurend op de voorgangers zou dit het standaard type worden dat nog zou worden voortgezet in twee vervolgklassen. Van de 77 geproduceerde schepen in de Gato-klasse, gingen 20 schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren en werden er uiteindelijk zes voor het nageslacht bewaard

Britse Onderzeeboten van de O-klasse (I)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 oktober 2021

Britse Onderzeeboten van de O-klasse (I)

De Britse O-klasse onderzeeboten, telde negen schepen, verdeeld over twee groepen, de Odin Group (ook wel Odin-klasse)†en de Oxley Group (ook wel Oxley-klasse), en een prototype, HMS Oberon (N21). Drie schepen van hetzelfde ontwerp werden verkocht aan Chili als de Capitan O'Brien-klasse. De schepen waren eind jaren 1920 gebouwd. Van de negen Britse schepen in deze klasse, gingen vijf schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren.

Britse Onderzeeboten van de Odin-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 21 oktober 2021

Britse Onderzeeboten van de Odin-klasse

De Britse O-klasse (I) onderzeeboten, ook wel aangeduid als de Odin-klasse, telde negen schepen, verdeeld over twee groepen, de Odin Group (ook wel Odin-klasse)†en de Oxley Group (ook wel Oxley-klasse). Daarnaast hoorde bij deze 'klasse' ook een prototype, HMS Oberon (N21) en drie voor de Chileense marine gebouwde schepen in de Capitan O'Brien-klasse. De schepen uit de Odin Group oftewel Odin-klasse van zes gelijkwaardige Britse onderzeeboten waren iets groter dan het prototype en de Oxley-klasse.

Britse Onderzeeboten van de Oxley-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 oktober 2021

Britse Onderzeeboten van de Oxley-klasse

Na de bouw van HMS Oberon, bestelde de Australische Marine twee onderzeeboten gebaseerd op ditzelfde ontwerp. Dit werden de OA1 (HMAS Oxley) en OA2 (HMAS Otway). Hoewel formeel behorende tot de O-klasse (I), weken de twee schepen in details af van het ontwerp voor de Britse Odin-klasse, welke ook werd gebaseerd op HMS Oberon. In 1931 werden beide schepen overgeheveld naar de Royal Navy.

Britse Onderzeeboten van de T-klasse (Triton-klasse)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 4 oktober 2021

Britse Onderzeeboten van de T-klasse (Triton-klasse)

De Britse T-klasse onderzeeboten was een klasse bestaande uit 55 onderzeeboten. De klasse werd ook wel aangeduid met Triton-klasse. Gebaseerd op de bewapening, konden de schepen in drie groepen worden verdeeld. De eerste groep telde 10 torpedolanceerbuizen, de tweede en derde groep 11. De derde groep onderscheidde zich van de eerste en tweede groep voorst door middel van een aanvullend 20 mm luchtafweergeschut.

Britse submarines voor de Nederlandse marine
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 14 mei 2011

Britse submarines voor de Nederlandse marine

Op 24 september 1941 benaderde de Nederlandse marineleiding de British Admiralty met het verzoek om drie nieuwe Britse T-class submarines over te kunnen nemen. De Koninklijke Marine had Hr. Ms. O 8 en Hr. Ms. O 12 verloren doordat die op 14 mei 1940 in Duitse handen vielen. Verder wilde de marine de verouderde Hr. Ms. K VII en de drie boten van de K VIII-klasse afstoten en om de vrijgekomen bemanningen toch hun oorlogstaken te kunnen laten uitvoeren waren nieuwe onderzeeboten nodig. De Royal Navy kon op dat moment de T-klasse onderzeeboten niet missen maar bood de Koninklijke Marine wel twee kleinere, maar ook moderne, U-klasse onderzeeboten aan.

Duitse Onderzeeboten van het Type Biber
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 6 maart 2015

Duitse Onderzeeboten van het Type Biber

De Biber was een eenpersoons onderzeeboot van de Duitse Kriegsmarine, in staat tot het meenemen van twee externe torpedo's. Aanvankelijk zouden deze onderzeeboten worden aangeduid als Type XXVIIc, maar deze typering werd officieel nooit toegewezen.

Duitse Onderzeeboten van het Type I
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 januari 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type I

In de jaren 1935 en 1936 werden twee onderzeeboten voor de Kriegsmarine gebouwd als testschepen voor toekomstige ontwikkelingen. De schepen van het Type I U-boot, de U 25 en U 26, waren oceaanwaardige onderzeeboten en gingen beide in de zomer van 1940 verloren.

Duitse Onderzeeboten van het Type IIa
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 23 februari 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type IIa

De Type II U-Boot was het eerste type dat officieel sinds de Eerste Wereldoorlog voor de Kriegsmarine werd gebouwd. Het waren kleine onderzeeboten bedoeld voor operaties in kustwateren en ondiepe zeeŽn. Hierdoor hadden de schepen een kleine actieradius en droegen slechts vijf torpedo's bij zich. Hoewel ze werden aangeduid als Type II waren de eerste schepen eerder gereed dan die van de Type I U-boot. Na zes schepen werden meer schepen gebouwd van de verbeterde Type IIb U-boot, Type IIc U-boot en Type IId U-boot.

Duitse Onderzeeboten van het Type IIb
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 5 maart 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type IIb

De ervaringen opgedaan met de Type IIa U-boot werden verwerkt in de vervolgserie, de Type IIb U-Boot. Dit type was iets groter dan de eerste reeks en telde 20 schepen. De belangrijkste aanvulling op de eerste reeks was een grotere brandstofvoorraad waardoor het bereik aanzienlijk werd vergroot.

Duitse Onderzeeboten van het Type IIc
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 26 maart 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type IIc

Na de ervaringen met de Type IIa U-boot en Type IIb U-boot, werd besloten de faciliteiten aan boord te verbeteren. Hierdoor werd het type verlengd en ontving het een grotere brandstofcapaciteit. Tussen 1937 en 1940 werden acht schepen van dit type geproduceerd.

Duitse Onderzeeboten van het Type IId
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 5 april 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type IId

De Type IId U-boot was een groep van zestien onderzeeboten van het basistype Type II U-boot welke tussen 1937 en 1940 werden gebouwd door Deutsche Werke AG in Kiel. Deze schepen waren de grootste van dit type en hadden aanvullende ballasttanks waar ook brandstof in kon worden opgeslagen. Hiermee werd hun bereik nagenoeg verdubbeld ten opzichte van hun voorgangers.

Duitse Onderzeeboten van het Type III
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 18 april 2022

Duitse Onderzeeboten van het Type III

De Type III U-boot was een op de Type I U-boot gebaseerd ontwerp, maar dan groter en met een grotere capaciteit aan torpedo's of mijnen. In 1934 werd het ontwerp nog verbeterd, onder de noemer Type VII, welke echter voor een andere Type VII U-boot ontwerp werd gebruikt. Het doel was de Type III te gebruiken voor het transport van twee type LS Schnellboote. Het Type III werd nooit gebouwd.

Duitse Onderzeeboten van het Type VIIc
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 februari 2021

Duitse Onderzeeboten van het Type VIIc

Tijdens de bouw van de Type VIIb schepen, werd een nieuw sonarapparaat, het S-Geršt (Such Geršt) ontwikkeld. De Type VIIb U-boten hadden echter onvoldoende ruimte om dit sonarapparaat geÔnstalleerd te krijgen. De interne ruimte werd daarom bij een nieuw ontwerp vergroot en zo ontstond het meest succesvolle U-boot type uit de Tweede Wereldoorlog, de Type VIIc. Van dit type werden 568 schepen geleverd.

Japanse Onderzeeboten van het Type KD5 - 海大5型
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 21 april 2022

Japanse Onderzeeboten van het Type KD5 - 海大5型

De Kaigun Type KD5 schepen was een reeks van drie onderzeeboten voor de Japanse Marine welke rond 1929, 1930 in dienst werden genomen. De I-67 ging in 1940 verloren. De I-65 en I-66 werden in 1942 omgenummerd tot respectievelijk I-165 en I-166. Ook deze twee schepen gingen verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog

Japanse Onderzeeboten van het Type KDIIIa - 海大3型a
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 21 april 2022

Japanse Onderzeeboten van het Type KDIIIa - 海大3型a

De KDIIIa type onderzeeboten (Japans: Kaidai-san-gata-e)†waren schepen met een dubbele romp. Ze waren rechtstreeks afgeleid van de KD1 en KD2. Het waren onderzeeboten voor operaties over lange afstand, ook wel vloot-onderzeeboten genoemd, ontworpen om te opereren in samenwerking met oppervlakte eenheden. De schepen†waren snel en wendbaar bij operaties boven het wateroppervlakte, maar hun onderwater eigenschappen waren matig.

Nederlandse Onderzeeboot Hr. Ms. O 16
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 28 maart 2014

Nederlandse Onderzeeboot Hr. Ms. O 16

Met het ontwerp van de Hr. Ms. O 16 begon voor de afdeling Scheepsbouw van het Nederlandse Ministerie van Marine een nieuw tijdperk. Hoewel het schip bedoeld was als verdere ontwikkeling van de schepen van het type K XVIII, werd het toch een heel nieuw ontwerp. Het schip werd in 1936 in dienst genomen. Op 15 december 1941 liep het schip op een mijn en zonk.

Nederlandse Onderzeeboot Hr. Ms. O 8
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 28 januari 2011

Nederlandse Onderzeeboot Hr. Ms. O 8

Op 1 juni 1904 werd op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen, onder licentie van de Electric Boat Co., New York, de eerste Nederlandse onderzeeboot op stapel gezet. Het ontwerp, Holland 7P, was van John P. Holland van de Holland Torpedoboat Co. te New York in de Verenigde Staten. Twee jaar later was de onderzeeboot gereed en werd Luctor et Emergo gedoopt. De directie van de werf in Vlissingen hoopte dat de Koninklijke Marine interesse zou hebben in de boot en daardoor over zou gaan op het laten bouwen van nog meer onderzeeboten, uiteraard bij De Schelde.

Nederlandse Onderzeeboten van de K XIV-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 7 augustus 2021

Nederlandse Onderzeeboten van de K XIV-klasse

De schepen van de K XIV-klasse waren, net als de Hr. Ms. O 16, van een geheel nieuw ontwerp. Net als bij de O 16, werd bij deze klasse veel gebruik gemaakt van lastechnieken in plaats van de oude klinknagels. Vanwege deze nieuwe technieken kon een grote afname in het gewicht worden verkregen, die weer ten goede kwam aan de snelheid en het bereik. Daarnaast werd een nieuwe motor toegepast, een 8 cilinder in plaats van de vertrouwde 6 cilinder motoren.

Nederlandse Onderzeeboten van de K V-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 2 februari 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de K V-klasse

Net als het ministerie van Marine liet het Nederlandse ministerie van KoloniŽn de eerste onderzeeboot bouwen bij de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen. De K I (K=KoloniŽn) werd vanaf 16 september 1911 gebouwd naar het Britse ontwerp Hay-Whitehead van de Whitehead & Company te Hull, Oost-Engeland. In deze periode werden ook de vier onderzeeboten van de O 2-klasse, die bestemd waren voor de Nederlandse kustwateren en eveneens een ontwerp waren van de Whitehead Company, gebouwd bij De Schelde. Hr. Ms. K I werd op 15 juli 1914 in dienst gesteld en na de opwerkperiode in Nederlandse wateren werd de onderzeeboot door de zeesleper Witte Zee naar Nederlands Oost-IndiŽ gesleept. De tocht achter de sleepboot duurde van 12 september tot 6 november 1916.

Nederlandse Onderzeeboten van de K VIII-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 14 februari 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de K VIII-klasse

De drie onderzeeboten van de K VIII-klasse waren de opvolgers van de K V-klasse die voor het Ministerie van KoloniŽn gebouwd werden. De klasse werd vanaf 1917 gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij De Schelde in Vlissingen volgens een ontwerp van de Amerikaanse Electric Boat Company. De bouw liep vanaf het begin grote vertragingen op. Dit was vooral een gevolg van de stagnerende aanvoer van grondstoffen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog.

Nederlandse Onderzeeboten van de K XI-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 26 februari 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de K XI-klasse

De drie onderzeeboten van de K XI-klasse waren de eerste K-boten (K=KoloniŽn) die begin jaren `20 geheel door ir. Van der Struyff en zijn medewerkers werden ontworpen voor het toenmalige Ministerie van KoloniŽn. Hr. Ms. K XI, Hr. Ms. K XII en Hr. Ms. K XIII, werden gebouwd op de werf van Maatschappij Fijenoord te Rotterdam. De onderzeeŽrs van de O 9-klasse werden tegelijkertijd besteld en gebouwd en waren in feite een kleinere uitvoering van de K XI-klasse. Net als de O 9-klasse werden de drie opvolgers van de K VIII-klasse voorzien van de vreemde combinatie van 53,3 en 45cm torpedolanceerbuizen wat zou leiden tot praktische en logistieke problemen.

Nederlandse Onderzeeboten van de O 12-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 31 januari 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de O 12-klasse

De vier onderzeeboten van de O 12-klasse waren een doorontwikkeling van die van de O 9-klasse. Ook deze boten waren ontworpen onder leiding van de Nederlandse ingenieur J.J. van der Struyff . Bij het ontwerpen van de O 12-klasse werd voor het eerst gebruik gemaakt van sleeptankproeven bij het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation in Wageningen om de vorm van de romp te optimaliseren. Andere verbeteringen waren de toepassing van elektrisch lassen en de versterkingen van de dubbele drukvaste huid en de waterdichte luiken zodat de maximale duikdiepte opgevoerd kon worden tot 80 meter. Ondanks deze verbeteringen ging het ontwerp nog steeds uit van gebruik van de onderzeeboten in kustwateren en ondiepe zeeŽn.

Nederlandse Onderzeeboten van de O 19-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 31 maart 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de O 19-klasse

De beide Nederlandse onderzeeboten van de O 19-klasse, die vanaf 15 juni 1936 gebouwd werden op de werf van Wilton-Fijenoord te Schiedam, weken in vele opzichten af van hun voorgangers. De boten stonden eerst gepland als K XIX en K XX (K = KoloniŽn) maar tijdens de bouw werd besloten ze op de begroting van het Departement van Oorlog te plaatsen waardoor de benamingen veranderden in O 19 en O 20. Daarmee waren de schepen de eerste Nederlandse onderzeeboten die niet specifiek gebouwd werden voor Nederlandse of koloniale wateren, maar bestemd zouden worden voor algemene dienst. Het ontwerp van de O 19-klasse onderzeeboten was afkomstig van de Nederlandse ingenieur G. van Rooy en was gedeeltelijk gebaseerd op dat van de Poolse onderzeeboten van de Orzel-klasse, die tegelijkertijd in Nederland gebouwd werden.

Nederlandse Onderzeeboten van de O 21-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 16 april 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de O 21-klasse

De zeven onderzeeboten van de O 21-klasse waren een doorontwikkeling van het succesvolle ontwerp van de O 19-klasse, maar zonder de mijnenbuizen. De eerste vier boten van deze klasse werden besteld in 1937 en de laatste drie in 1938. Eigenlijk zouden de nieuwe onderzeeboten de namen K XXI tot en met K XXVII krijgen (K=KoloniŽn) en voorbestemd worden om patrouillediensten te verrichten in Nederlands Oost-IndiŽ. Tijdens de bouw werd echter besloten om de bouwkosten van de zeven nieuwe boten te plaatsen op de begroting van het Departement van Oorlog en ze in te zetten voor algemene dienst. Daarom werden de namen veranderd in O 21 tot en met O 27. Het ontwerp van de O 21-klasse onderzeeboten was afkomstig van de Nederlandsche Vereenigde Scheepsbouw Bureaux (Nevesbu) dat eveneens verantwoordelijk was geweest voor het ontwerp van de Poolse onderzeeboten van de Orzel-klasse die vanaf 1936 in Nederland gebouwd werden.

Nederlandse Onderzeeboten van de O 9-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 30 januari 2011

Nederlandse Onderzeeboten van de O 9-klasse

Hr. Ms. O 8 en Hr. Ms. M 1 vormden de overgangstypes tussen onderzeeboten die in Nederland gebouwd werden naar buitenlands ontwerp en onderzeeboten die zowel in Nederland ontworpen als gebouwd werden. De kennis die de Nederlandse Onderzeedienst opdeed op de beide onderzeeboten van buitenlandse makelij was essentieel voor de ontwikkeling van Nederlandse ontwerpen. Hr. Ms. O 7 was dan ook de laatste Nederlandse O-boot die in Nederland gebouwd werd volgens een ontwerp uit het buitenland. De opvolgers van de O 1 tot en met de O 8 en M 1 werden in Nederland ontworpen door ir. J.J. van der Struyff en bestonden uit Hr. Ms. O 9, Hr. Ms. O 10 en Hr. Ms. O 11.

Noorse Onderzeeboten van de A 2-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 juli 2022

Noorse Onderzeeboten van de A 2-klasse

De Onderzeeboten van de Noorse A 2-klasse waren onderzeeboten tussen 1913 en 1914 gebouwd aan de Krupp Germaniawerft te Kiel, naar Duits ontwerp. De klasse bestond aanvankelijk uit vier onderzeeboten, waarvan de laatste, KS A 5, door de Reichsmarine bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog in beslag werd genomen en in gebruik werd genomen als SM UA. De overige, wel aan Noorwegen geleverde schepen deden dienst tot aan de Tweede Wereldoorlog en gingen allen in april 1940 verloren.

Poolse onderzeeboten van de Orzel-klasse
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 8 maart 2011

Poolse onderzeeboten van de Orzel-klasse

Op 29 januari 1936 werd een contract ondertekend door de Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej (Marine van de Republiek Polen) en de Nederlandse scheepswerven Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen en de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) te Rotterdam voor de bouw van twee nieuwe onderzeeboten. De Poolse marine had aangeklopt bij de Nederlandse werven omdat deze een uitstekende reputatie opgebouwd hadden met de bouw van verschillende klassen Nederlandse onderzeeboten. De nieuwe onderzeeŽrs werden ontworpen door de Nederlandsche Verenigde Scheepsbouw Bureaux te Den Haag in samenwerking met een team experts van de Poolse marine.