TracesOfWar heeft jouw hulp nodig! Wij missen foto's van belangrijke bezienswaardigheden in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Stuur uw foto's in naar input@tracesofwar.com en wordt gepubliceerd!

Artikelen

Hr. Ms. Queen Wilhelmina
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 29 november 2010

Hr. Ms. Queen Wilhelmina

Vanaf het moment dat Hr. Ms. Queen Wilhelmina in Nederlandse dienst werd gesteld, op 6 augustus 1942, was het schip een vreemde eend in de bijt van de Koninklijke Marine. Het oorlogsschip was nooit besteld door en gebouwd voor de marine maar een persoonlijk geschenk van President Roosevelt aan Nederland. De Amerikaanse president had zelf de naam Queen Wilhelmina voorgesteld en deze werd door de marine overgenomen waardoor het schip ook qua naam een uitzondering vormde.

Nederlandse patrouilleboten
 • Artikel door Peter Kimenai
 • Geplaatst op 7 oktober 2013

Nederlandse patrouilleboten

De Koninklijke Marine had tot kort voor de Tweede Wereldoorlog nooit over patrouilleboten beschikt. De taken van dergelijke vaartuigen, het bewaken van de territoriale wateren, havens en zeegaten en visserij-inspectie, werden door andere kleine oorlogsschepen uitgevoerd. De torpedoboten van de Z-klasse en de torpedoboten van de G-klasse werden bijvoorbeeld vaak als patrouillevaartuigen ingezet, maar ook mijnenvegers van de Jan van Amstel-klasse en Hr. Ms. M1 tot en met Hr. Ms. M4.

Noorse Patrouilleschepen
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 februari 2015

Noorse Patrouilleschepen

Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog had de Sjöforsvaret (Noorse Marine) een groot aantal schepen in dienst dat een taak als patrouillevaartuig had gekregen.

Noorse Patrouilleschepen van de Nordkapp-klasse
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 25 februari 2015

Noorse Patrouilleschepen van de Nordkapp-klasse

Speciaal voor de handhaving van de visserijvoorschriften in Noorse Territoriale wateren en de bescherming van de visserijbelangen van Noorwegen, werden in 1937 twee schepen gebouwd volgens hetzelfde bouwprogramma, de Nordkapp en de Senja.

Noorse Patrouilleschip d.s. Alpha (1904)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 februari 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Alpha (1904)

De veerboot ds Alpha werd in 1939 door de Sjöforsvaret (Noorse Marine) gehuurd en als patrouilleschip ingezet in de Oslofjord. Het was de Alpha die op 8 april 1940 de aankomst van de Duitse kruiser Blücher meldde aan het Fort Oscarsborg, waarna geschut van het fort de Blücher tot zinken bracht.

Noorse Patrouilleschip d.s. Alversund (1926)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 februari 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Alversund (1926)

De veerboot d.s. Alversund werd in 1939 door de Sjöforsvaret (Noorse Marine) gehuurd en als patrouilleschip ingezet vanuit Klokkarvik, Sotra. Het schip werd op 25 april 1940 door haar bemanning tot zinken gebracht. De Duitsers lichtten het schip en namen het op 25 juli 1940 in dienst als Biene II (NB16) bij de Hafenschutzflottille Bergen. In mei 1945 kwam het schip terug bij haar eigenaren en werd het weer als veerboot ingezet.

Noorse Patrouilleschip d.s. Andenaes (1896)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Andenaes (1896)

De Andenaes was in 1896 als inspectievaartuig voor vuurtorens gebouwd. Hoewel vlak voor de oorlog buiten dienst gesteld, werd het bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog door de Noorse Marine ingezet als patrouilleboot. Bekend is dat het schip op 9 april 1940 door de Duitsers in beslag is genomen en werd in 1945 teruggevonden, verdere gegevens zijn onbekend

Noorse Patrouilleschip d.s. Beta (1900)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 2 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Beta (1900)

De in 1900 als d.s. Bastö II gebouwde en in 1935 tot d.s. Beta (1900) omgedoopte veerboot werd in 1940 gevorderd door de Noorse marine om als patrouilleboot te fungeren. Het schip lag in reparatie ton de Duitsers op 9 april 1940 Noorwegen binnen vielen. In 1940 werd het door de bezetter teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar die het schip in 1951 verkocht. He schip deed nog dienst als vrachtvaarder tot in 1956.

Noorse Patrouilleschip d.s. Bjerk (1912)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 maart 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Bjerk (1912)

De Noorse walvisjager ds Bjerk werd op 2 maart 1940 door de Sjöforsvaret (Noorse Marine) gevorderd en als patrouilleschip ingezet. Na de strijd in Noorwegen, week het schip uit naar Groot-Brittannië, waar het werd verbouwd tot mijnenveger tot 20 november 1944.

Noorse Patrouilleschip d.s. Bortind (1912)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Bortind (1912)

De Bortind was een trawler en had al tijdens de Eerste Wereldoorlog bij de Royal Navy gediend als Myna (H379). in de jaren 1930 opereerde het als trawler in Noorwegen en werd door de Noorse Marine in gebruik genomen als Patrouilleschip. Na de Duitse inval op 9 april 1940 ontsnapte de Bortind naar Engeland en diende onder Noorse vlag bij de Royal Navy als mijnenveger Bortind (J394).

Noorse Patrouilleschip d.s. Farm (1900)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 februari 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Farm (1900)

Het visserij inspectieschip Farm, diende ten tijde van Operatie Weser (Weserübung), als patrouilleschip bij de Sjöforsvaret (Noorse Marine). Na de strijd om Noorwegen, kwam het schip bij de Kriegsmarine in dienst bij de Hafenschutzflottille Oslo als Armin (NO30).

Noorse Patrouilleschip d.s. Firern (1929)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Firern (1929)

De Firern was een walvisjager die, gehuurd door de Noorse Marine, een rol heeft gespeeld in het incident met de m.s. Altmark (1937). Het schip werd in april 1940 in beslag genomen door de Duitsers en in gebruik genomen als Hafenschützschiff Kanonier (NK08). De Kanonier werd op 19 juli 1941 tot zinken gebracht.

Noorse Patrouilleschip d.s. Fosen (1906)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 3 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Fosen (1906)

De veerboot Fosen werd in 1906 gebouwd en in 1939 gehuurd door de Noorse Marine. Deze zetten het schip in als patrouilleboot. Na de Duitse inval werd het schip in gebruik genomen door de Kriegsmarine als Hafenschützboot Bussard. Na de oorlog kwam het schip weer terug bij de oorspronkelijke eigenaars tot het in 1955 de naam Fröyvaer kreeg. In 1973 werd het schip gesloopt.

Noorse Patrouilleschip d.s. Heimdal (1892)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 25 februari 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Heimdal (1892)

De Heimdal werd in 1892 in dienst genomen als multifunctioneel schip. Vanaf haar indienststelling deed het schip dienst als Koninklijk jacht, bevelschip en patrouillevaartuig. Na de Duitse inval in Noorwegen, week het uit naar Groot-Brittannië, waar het schip dienst deed als hoofdkwartier en depotschip. Na de Tweede Wereldoorlog diende de Heimdal aanvankelijk als accommodatie schip voor de Noorse Marine, maar eindigde haar loopbaan als vrachtvaarder.

Noorse Patrouilleschip d.s. Honningsvag (1940)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 26 september 2020

Noorse Patrouilleschip d.s. Honningsvag (1940)

De Duitse Fischdampfer Malangen (PG550), liep op 13 april 1940 de Noorse havenstad Honningsvag binnen. Bij het binnenlopen van de haven, werd het schip geënterd door een lokale garde eenheid onder bevel van Loytnant C.A. Carlsen. Tien dagen later, nam Fenrik A.E.T. Plyhn, namens de Sjöforsvaret (Noorse Marine), het bevel over het schip op zich, dat op dat moment ter ere van de stad waarin het in beslag was genomen, tot Honningsvag was hernoemd. De d.s. Honningsvag (1940) zou als patrouilleschip bij de Noorse Marine blijven tot 22 augustus 1946.

Noorse Patrouilleschip d.s. Pol III (1926)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 24 februari 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Pol III (1926)

De ds Pol III diende ten tijde van de Duitse Operatie Weserübung als wachtschip in de Oslofjord. Op 8 april 1940 ontdekte het de Duitse Kampfgruppe 5, waarna het schip de kustbatterijen waarschuwde. In een direct gevecht met de Duitse torpedoboot Albatros (T 1), raakte de ds Pol III ernstig beschadigd. KNM Pol III werd later in beslag genomen door de Duitse Kriegsmarine, die het schip achtereenvolgens als Vorpostenboot Samoa (NO 05), Samoa (V 6104), Samoa (V 6105) en Samoa (NH 01) in gebruik nam.

Noorse Patrouilleschip d.s. Syrian (1919)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 19 maart 2015

Noorse Patrouilleschip d.s. Syrian (1919)

De in 1919, oorspronkelijk als HMS William Forbes gebouwde trawler Syrian, werd in 1939 door de Noorse marine in dienst genomen als patrouilleschip. Na de strijd in Noorwegen, week het schip uit naar Engeland en werd daar omgebouwd tot mijnenveger.

Noorse Patrouilleschip Nordkapp (1937)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 25 februari 2015

Noorse Patrouilleschip Nordkapp (1937)

De Nordkapp was van oorsprong een Inspectievaartuig voor de visserij van de Noorse Kustwacht. Als onderdeel van de Noorse Marine, werd de Nordkapp al snel ingezet als patrouillevaartuig ter bescherming van de Noorse neutraliteit. Nordkapp overleefde de Duitse inval in Noorwegen en wist naar Groot-Brittannië te ontkomen. In 1954 uit de vaart genomen, werd het schip in 1956 verkocht en als visserijschip in de vaart genomen. Op 27 november 1972 zonk het schip voor de kust van West-Afrika.

Noorse Patrouilleschip Senja (1937)
 • Artikel door Wilco Vermeer
 • Geplaatst op 1 oktober 2020

Noorse Patrouilleschip Senja (1937)

De Senja was een patrouilleschip van de Noorse Fiskerioppsynstjenesten (Visserijinspectie), die bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog door de Noorse Marine in gebruik werd genomen als patrouilleschip. Na de DUitse inval in Noorwegen, werd het schip als Wachboot Löwe door de Duitsers in gebruik genomen. In 1944 werd het schip Vorpostenboot Löwe. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het schip aanvankelijk via de Noorse Marine terug bij de Noorse visserijinspectie. Later werd het verkocht en als visserijschip in gebruik genomen tot het in de jaren 1970 uit de vaart werd genomen.